Adı – Soyadı : …………………………………..…….…………
ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
1)Bir çiftçinin tarlasında 34 tane elma
ağacı vardır. Her ağaçtan 15 elma
toplayan çiftçi toplam kaç elma
toplamış olur?
2)Tanesi 12 TL olan kalemden 26
tane alan bir öğrenci, toplam kaç TL
öder?
3)Bir trende 8 vagon vardır. Her
vagonda 28 yolcu bulunmaktadır. İlk
istasyonda 35 yolcu indiğine göre
trende kaç yolcu kalmıştır?
4)Ömer 17 yaşındadır. Babasının yaşı
Ömer’in yaşının 3 katından 13 eksik
olduğuna göre Ömer’in babası kaç
yaşındadır?
5)Bir çiçekçide her gün 4 deste gül
satılmaktadır. Bu çiçekçide bir
haftada kaç tane gül satılmış olur?
6)Her birinde 13 şeker bulunan
paketlerden
24
tane
aldım.
Şekerlerden
126
tanesini
arkadaşlarıma verirsem geriye kaç
şekerim kalır?
7)Bir çiftlikte 15 inek vardır. Her inek
günde 12 litre süt veriyor. Bu çiftlikte
bir günde toplam kaç litre süt alınır?
8)İki basamaklı en büyük sayının
5 katının 125 eksiği kaçtır?
9)Bir sınıfta 23 tane sıra vardır.
Sıraların her birine 2 öğrenci
oturduğuna göre bu sınıfta kaç
öğrenci vardır?
10)42 fındığın 4 katından 30 fazlası
kaçtır?
İşlemleri yapınız. Sonuçların okunuşlarını bulmacadan bularak boyayınız. Kalan
harfleri sıra ile kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.
K
I
R
K
A
L
T
I
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
T
E
Ü
Ç
Y
Ü
Z
O
N
İ
K
İ
B
İ
K
İ
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
R
İ
K
Y
Ü
Z
D
O
K
S
A
N
S
E
K
İ
Z
E
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
D
O
K
U
Z
D
E
R
Y
Ü
Z
S
E
K
S
E
N
A
L
T
I
Ü
Ç
Y
Ü
Z
Y
E
T
M
İ
Ş
İ
M
O
T
U
Z
S
E
K
İ
Z
B
E
Ş
Y
Ü
Z
O
N
Download

ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ 1)Bir çiftçinin