ÇEVREMĠZDEKĠ DOĞAL VE BEġERĠ ÖGELER
Ad
:
Soyad:
YÖNERGE: Aşağıdaki tablolarda doğal ve beşeri ögeler verilmiştir. Bunlardan
çevrenizde hangilerinin var veya yok olduğunu göstererek işaretleyiniz.
Doğal Ögeler: Doğada bulunan ve doğaya ait, insan eli değmemiş, insana ait
olmayan ögelerdir.
BeĢeri Ögeler: İnsanlar tarafından yapılmış olan her şeydir.
Doğal Ögeler
Orman
Deniz
Dere
Irmak
Göl
Dağ
Ova
Ağaç
Mağara
Diğer (
)
Var
Yok
BeĢeri Ögeler
Tarihi eser
Baraj
Köprü
Liman
Apartman
Halı saha
Cami
Fabrika
Otogar
Diğer (
)
Var
Yok
YÖNERGE: Aşağıdaki kutucuklara seçmiş olduğunuz doğal ve beşeri ögelerden
birinin resmini çizip boyayınız.
Download

4. Sınıf Doğal ve Beşeri Unsurlar Etkinliği