ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ
Çevremizde Gördüklerimiz
İnsanın içinde bulunduğu,canlı ve cansız
varlıkların yer aldığı ortama çevre denir.
ÇEVREYI OLUŞTURAN UNSURLAR
Doğal Unsurlar
 Dağ
 Göl
 Akarsu
 Toprak
 şelale

Beşeri Unsurlar
Baraj
Bina
Yol
Park
DOĞAL UNSUR

Doğada kendiliğinden oluşan
unsurlardır.Oluşumunda insan faktörü etkili
değildir.
BEŞERİ UNSUR

İnsanların doğal ortamlarda ihtiyaçları
doğrultusunda değişiklik yaparak yeni unsurlar
meydana getirmesidir.Oluşumlarında direk
olarak insanın emeği vardır.
ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ

Dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı nüfus artışı
insanların farklı ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.Örnek evler,binalar yetersiz
kalmakta yenileri yapılmaktadır.
ÇEVREMİZDE GÖRDÜKLERİMİZ

Orman,mera,ova gibi yerleri yerleşim yeri olarak
kullanmaktadır.Birçok bitki ve hayvan zarar
görmektedir.İnsanların bilinçsizce beşeri
unsurları artırması doğayı olumsuz
etkilemektedir.
İzlediğiniz için teşekkür ederim
Kaynakça:Ders Kitabı
Koza Konu Anlatımı
Adı:Demirhan
Sınıfı:4\A
Okul:Mehmet Akif İnan İ.Ö.O.
Soyadı:Tamkoç No:920
Download

çevremizde gördüklerimiz demirhan (371194)