YARIYIL TATİL KİTABI 3.GÜN
28 OCAK 2015 - ÇARŞAMBA
*Aşağıdaki kelimelerle gerçek ve mecaz
anlamda cümle kurunuz.
*Aşağıdaki verilenlere göre ortalama nabız
sayılarını yazınız.
Bayılmak:……………………………………..
Bebeklerde
……………………………………….
Çocuklarda
Yüzmek:……………………………………….
…………………………………………
Uçmak:………………………………………..
…………………………………………
Boş:……………………………………………
……………………………………………..
*Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan
kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını
işaretleyiniz.
Cümle
Gerçek Mecaz
Anlam Anlam
Yetişkinlerde
*Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
8569:…………………………………………….
965058:………………………………………….
69001:…………………………………………...
900258:………………………………………….
102036:………………………………………….
741008:………………………………………….
Arkadaşlarım koyu bir
sohbete daldılar.
İnce bir tahta parçasını
havaya attı.
Dik bir yamaç kenarında
mola verdik.
Bana çok soğuk
davrandılar.
Otobüse yetişemezsek
biletlerimiz yanar.
Ateş yavaş yavaş söndü.
190800:………………………………………….
Babam ağır bir işte
çalışıyor.
Çocuk ailesine büyük acılar
çektirdi.
Evden kuru bir bez al gel.
………………: Altı yüz kırk sekiz bin beş yüz
dokuz
Elbiselerini askıya astı.
İnce laflarla konuşmasını
bitirdi.
500005:………………………………………….
980214:………………………………………….
20120:…………………………………………...
*Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
………………: Yetmiş beş bin kırk altı
………………: Üç yüz bin on iki
………………: Beş yüz doksan bin dört
………………: Sekiz bin seksen sekiz
………………:Doksan altı bin on dört
*Aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız.
Eklem:…………………………………………
………………:Yüz yirmi bin seksen altı
Kalp:…………………………………………..
………………:Dokuz yüz on üç bin dört
Stetoskop:………………………………………
………………: Yedi yüz on bin on
Atardamar:………………………………………
Kas:……………………………………………..
………………: Elli altı bin dokuz yüz on iki
www.kemalhoca.net
YARIYIL TATİL KİTABI 3.GÜN
28 OCAK 2015 - ÇARŞAMBA
Aşağıdaki iskelet modelinde; yassı kemikleri kırmızıya, kısa kemikleri maviye, uzun kemikleri turuncuya
boyayınız.
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net