FEN VE TEKNOLOJİ
GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ KELİME KAVRAMLARI
Aşağıdaki kutucuklardaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurun. Resimleri ve kutucukları
kenarlarından kesin.
Sözcüklerle resimlerini eşleştirerek defterinize yapıştırın.
Ateş kürenin içinde
bulunan erimiş
madenlerden oluşmuş
akışkan maddeye
………………….. denir.
magma
Herhangi bir faaliyet
sonunda çevreye
atılan ya da bırakılan
maddelere …………………
denir.atık
Ekonomik değeri olan
mineral ya da
kayaçlara …………………
denir. maden
Magmanın yeryüzüne
çıkıp soğuması ile
oluşan sert ve sağlam
kütlelere …………….
denir.Bir ya da birden
çok mineralden oluşur.
kayaç
Kayaçların yapısındaki
cansız maddelerden
doğal yollarla oluşan
katı maddelere
……………………
denir.mineral
Toprağın verimli olan
üst tabakasının su ve
rüzgar gibi etkilerle
taşınmasına
………………..
denir.erozyon
Magmanın yer
kabuğunun
çatlaklarından çıkarak
akan haline ………
denir.lav
Kayaçların parçalanıp
ufalanması sonucunda
çok uzun zamanda
oluşan canlı içinde canlı
atıkları ve canlılar
bulunan yeryüzüne
……………… denir.
Denizle gökyüzünü
birbirinden ayıran
çizgiye ……………
…………… denir. çizgisi
Suyla çevrili geniş
kara parçalarına
…………… denir.kıta
Canlı ve cansızların
içinde bulunduğu
ortama ………………
denir.
Dünya yüzeyini örten
suların oluşturduğu
katmana …… …………
denir. Su küre
Kıtalar arasındaki
büyük su kütlelerine
…..…….……. denir.
Dünyayı saran gaz
katmanına ……………….
denir.atmosfer
Dünyanın merkezinde
yer alan tabakaya
………………………. denir.
www.kemalhoca.net
Yer kabuğunun altında
bulunan katmana
………… ……………. denir.
Ateş küre
ATEŞ KÜRE
KAYAÇ
ATMOSFER(HAVA KÜRE)
ÇEVRE
LAV
MAGMA
ATIK
MADEN
KITA
MİNERAL
TOPRAK
UFUK ÇİZGİSİ
ÇEKİRDEK
SU KÜRE
EROZYON
OKYANUS
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir