Adı Soyadı:………………………………………………
Velinin İmzası:……………
4,5 VE 6 BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI OKUMA VE YAZMAYI
ÖĞRENİYORUM!
1. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları örnekteki gibi rakamlarla yazınız.
Beş bin dört yüz on iki
………..5 412 ……………..
On yedi bin sekiz yüz bir
Elli dokuz bin yedi yüz
Yüz bin dört yüz
Sekiz yüz yetmiş altı bin yetmiş beş
Dokuz yüz elli bin
Üç bin yüz bir
Altı yüz bin kırk bir
Yetmiş bin
Altı yüz bin üç yüz beş
Yedi yüz yedi bin yedi
Dokuz yüz elli bin elli
Yetmiş beş bin beş
Dört yüz elli altı bin dört yüz bir
Dokuz yüz bin iki yüz elli
Yirmi bin dört
Beş yüz bin yüz iki
Altı yüz elli bin otuz beş
Yüz elli bin dokuz yüz
Otuz iki bin altı yüz seksen yedi
On bin sekiz yüz
Doksan yedi bin
Altı yüz beş bin on yedi
Dört yüz on dört bin üç yüz sekiz
İki yüz bin beş yüz altı
Yüz beş bin beş
1
2. Aşağıda rakamlar kullanılarak yazılan doğal sayıların okunuşlarını örneğe uygun olarak yazınız.
…45 801…..
…………Kırk
beş bin sekiz yüz bir…………………….
300 001
…………………………………………………………………………………..………………………………..………………..
1 111
……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
4007
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
10 306
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
45 500
………………………………………………………………………………………………………….…………..………………..
7 010
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
803 604
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
400 002
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
5 095
……………………………………………………………………………………………….……………………..………………..
500 087
……………………………………………………………………………………………….……………………..………………..
987 674
………………………………………………………………………………..………..…………………………..………………..
808 018
…………………………………………………………………………………………..…………………………..………………..
600 012
…………………………………………………………………………………………………….………………..………………..
710 010
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
404 004
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
903 900
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
561 019
……………………………………………………………………………………………………...……………..………………..
7400
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
55 501
……………………………………………………………………………………………………………………..………………..
100 301
……………………………………………………………………………………………….……………………..………………..
20 030
…………………………………………………………………………………………………..…………………..………………..
200 801
………………………………………………………………………………………………….…………………..………………..
604 014
…………………………………………………………………………………………………..…………………..………………..
2
Download

doğal sayıları okuma yazma