Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ
Artık
matematikten
korkmuyorum.
Artık
matematiği çok
seviyorum.
Artık
az yazarak
çok soru
çözüyorum.
Artık
matematikten
sıkılmıyorum.
Artık
matematik
dersinde
eğleniyorum.
3
Artık
matematiği
ezberlemiyorum.
Artık
matematik
sorularını
çözüyorum.
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Artık
daha fazla
matematik
etkinliği
yapıyorum.
1
Bu kitabın her hakkı Arı Defter ve Dağıtım’a aittir. İçindeki şekil, yazı, resim ve grafiklerin
yayınevinin izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
L
İNCE
Dr.
EPE
ÇÜKT
Ü
K
un
i
revlis
Coşk
Öğre
YAZAR
Mehmet Ali VARIŞLI
KAPAK TASARIM
İhsan SONDOĞAN
GRAFİK-TASARIM
Ebru PEKÜN
BASIM YERİ
Aykut Basım (0212 428 52 74)
Arı Defter ve Dağıtım İnternet Bilişim Hizmetleri
Güneşli Yolu Cad. İkebana Evleri H Blok D:26 Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212 879 20 60 - Faks: 0212 879 20 70
www.ariyayin.com - [email protected]
/ariyayin
/ariyayin
2
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
ENDİ
tim G
ö
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Merhabalar;
Hazırlamış olduğumuz bu akıllı matematik defterleri ile siz saygıdeğer öğretmenlerimizin işlerini biraz daha kolaylaştırırken sevgili öğrencilerimizin de matematiği daha da sevmelerini sağlamak istedik.
Akıllı defterlerin amacı, not tutma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ve konu yetiştirme telaşına giren öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. Akıllı matematik
defteri ek bir kaynak olarak algılanmasını istemeyiz. Çünkü bu defter ile öğrenciye ek kaynak aldırmıyoruz, DEFTER İHTİYACINI karşılıyoruz. Bu defteri alan
bir öğrencinin başka bir defter almasına gerek yoktur.
Akıllı matematik defterlerinde konu anlatım yerleri boş bırakılmıştır. Çünkü her
öğretmenin konuyu anlatımı farklı olabilmektedir. Konuyu pekiştirici sorular ise,
hazır yazılmış olarak verildiği için hem daha fazla soru çözülebilecek hem de
bolca etkinlik yapılarak konu daha kolay ve daha zevkli öğretilecektir.
Geometri de ise, çoğunlukla izometrik ve noktalı kağıt kullanılmıştır. Çünkü müfredat içerisinde noktalı ve izometrik kağıda önem veriliyor. Bu konularda bazen
şekillerin öğrenciler tarafından çizilmesi istenmekte, bazen de hazır şekiller verilmektedir.
Her konunun sonunda yer verilen kareli kağıt bölümüne ise, eksik kalındığını düşündüğünüz bölümleri yazabileceğiniz gibi etkinlikler için de kullanabilirsiniz.
Herkese başarılar dileriz.
Mehmet Ali VARIŞLI
Bu defterin hazırlanma aşamasında desteğini ve sabrını esirgemeyen eşim Zeynep’e ve
biricik oğlum Fatih’e teşekkür ederim.
3
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE
1.1. Üç Basamaklı Doğal Sayılar......................................................................................... 9
1.2. Basamak Adları ve Değerleri ....................................................................................15
1.3. Doğal Sayılarda Büyüklük-Küçüklük İlişkisi ..........................................................21
1.4. 100'ün İçinde Ritmik Sayma ...................................................................................... 27
1.5. Doğal Sayılarda Örüntü Oluşturma .......................................................................31
1.6. Tek ve Çift Doğal Sayılar ........................................................................................ 37
1.7. Roman Rakamları ...............................................................................................................41
1.8. Uzunlukları Ölçme .......................................................................................................... 45
2. ÜNİTE
2.1. Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama ................................................... 53
2.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ............................................................................. 57
2.3. Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme ......................................................... 67
2.4. Zihinden Toplama İşlemi ...............................................................................................71
2.5. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi .............................................................................. 75
2.6. Doğal Sayılarla Zihinden Çıkarma İşlemi .......................................................... 83
2.7. Tartma .................................................................................................................................. 87
3. ÜNİTE
3.1. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi .............................................................................. 95
3.2. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi ................................................................................. 107
3.3. Paralarımız ........................................................................................................................ 117
3.4. Şekil Grafiği ve Tablo ............................................................................................. 125
4. ÜNİTE
4.1. Doğru - Işın - Doğru Parçası ................................................................................... 137
4.2. Düzlem, Nokta ................................................................................................................ 145
4.3. Açılar .................................................................................................................................. 149
4.4. Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember ................................................................ 155
4
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
5. ÜNİTE
5.1. Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Düzlemsel Bölgeler ............................. ..167
5.2. Simetri ................................................................................................................................ 175
5.3. Örüntü ve Süslemeler.................................................................................................. 181
5.4. Uzunluk Ölçme ............................................................................................................... 185
5.5. Çevre ................................................................................................................................. 193
5.6. Alan ..................................................................................................................................... 201
6. ÜNİTE
6.1. Kesirler ............................................................................................................................ ..207
6.2. Kesirleri Sıralama ......................................................................................................... 215
6.3. Bir Çokluğun Belirtilen Kesri Kadarını Bulma ................................................. 221
6.4. Sıvıları Ölçme ............................................................................................................... 225
6.5. Zamanı Ölçme ............................................................................................................... 231
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
5
6
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
1. ÜNİTE KAZANIMLARI
• Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
• Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
• 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.
• 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
• 100 içinde altışar altışar, yedişer yedişer, sekizer sekizer ve dokuzar dokuzar
ileriye doğru sayar.
• Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.
• Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
• 20'ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.
• Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.
• Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler
yapar.
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
7
8
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuma ve Yazma
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
....................
basamağı
....................
basamağı
....................
basamağı
....................
basamağı
....................
basamağı
Aşağıda verilen abaküste modellenen doğal sayıyı bulalım. 1 fazlasını
hesaplayarak üç basamaklı doğal sayılarla okuma ve yazmayı tanımlayalım.
9
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Aşağıda modellenen onluk taban bloklarına karşılık gelen doğal sayıları
bulalım.
• 1 yüzlük .................................. tane onluktan oluşur.
• 1 yüzlük .................................. tane birlikten oluşur.
• 1 onluk .................................... tane birlikten oluşur.
ÖRNEK 1
Aşağıda verilen sayıları modelleyelim.
425
209
10
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazalım.
ÖRNEK 2
• 435
• 780
• 305
• 701
• 310
• 693
• 800
Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları bulalım.
ÖRNEK 3
İki yüz otuz beş
Dört yüz on sekiz
Yüz kırk
Beş yüz kırk dört
Yedi yüz dört
Dokuz yüz on altı
Aşağıda modellenen sayıları bulup abaküsle gösterelim.
ÖRNEK 4
a.
b.
Y
O
B
c.
Y
O
B
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Y
O
B
11
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Aşağıda verilen tabloları dolduralım ve sayıları bulalım.
ÖRNEK 6
b. 7 4 9
.......... tane ..........
.......... tane ..........
.......... tane ..........
7 birlik
Aşağıda abaküste gösterilen sayıyı ve istenilen bilgileri bulalım.
Okunuşu:
.......... tane yüzlükten oluşmuştur.
.......... tane onluktan oluşmuştur.
12
9 onluk
.......... tane ..........
.......... tane ..........
.......... tane ..........
Sayı:
Y
4 yüzlük
0 birlik
d.
5 onluk
4 birlik
0 onluk
8 yüzlük
c.
Aşağıda verilen sayılara göre, noktalı yerleri dolduralım.
a. 4 8 5
ÖRNEK 7
7 birlik
6 onluk
b.
5 yüzlük
a.
3 yüzlük
ÖRNEK 5
O
B
.......... tane birlikten oluşmuştur.
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
ÖRNEK 8
Aşağıda verilenlere göre istenilen sayıları bulalım.
• "2, 8, 5" rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen üç basamaklı doğal
sayılar:
• "4, 0, 7" rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen üç basamaklı doğal
sayılar:
• Üç basamaklı en büyük doğal sayı:
• Üç basamaklı en küçük doğal sayı:
• Rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı:
• Rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı:
ÖRNEK 9
Aşağıda okunuşları ve bazı rakamları verilen sayılarda
rine gelmesi gereken rakamları bulalım.
• Altı yüz sekiz : 6
8
• Beş yüz beş :
• Yüz otuz dört : 1
4
• İki yüz : 20
• Sekiz yüz seksen : 8
• Beş yüz on iki :
0
12
ye-
05
• Dokuz yüz dokuz : 9
9
• Üç yüz otuz yedi : 3
7
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
13
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
14
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Basamak Adları ve Değerleri
Basamak Adları ve Değerleri
692 sayısını tabloya yerleştirelim ve tablodaki boş yerleri doldurup sayı
ve basamak değerini tanımlayalım.
Sayı
Basamak Adı
692
..............................
basamağı
..............................
basamağı
..............................
basamağı
..................
tane ..................
..................
tane ..................
..................
tane ..................
Sayı Değeri
Basamak Değeri
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
15
Basamak Adları ve Değerleri
ÖRNEK 1
Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan kısımları dolduralım.
Sayı
a.
857
Basamak Adı
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı
Basamak Değeri
.................................
.................................
.................................
Okunuşu
....................................................................................................................
b.
Sayı
.................
Basamak Adı
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı
Basamak Değeri
.................................
.................................
.................................
Dört yüz on sekiz
Okunuşu
Sayı
c.
Basamak Adı
Basamak Değeri
Sayı Değeri
ÖRNEK 2
.................
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı
500
30
4
.................................
.................................
.................................
Aşağıda verilen sayılarda istenilen basamakların adlarını, sayı ve
basamak değerlerini bulalım.
b. 8 1 9
a. 4 9 3
................... basamağı
Sayı değeri: ..............
Basamak değeri: ..............
c. 9 0 3
d. 7 0 4
................... basamağı
Sayı değeri: ..............
Basamak değeri: ..............
16
................... basamağı
Sayı değeri: ..............
Basamak değeri: ..............
................... basamağı
Sayı değeri: ..............
Basamak değeri: ..............
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Basamak Adları ve Değerleri
ÖRNEK 3
a.
c.
Aşağıda basamaklarındaki rakamları verilen sayıları bulalım.
b.
Yüzler basamağı: 9
Yüzler basamağı: 5
Onlar basamağı: 8
Onlar basamağı: 4
Birler basamağı: 7
Birler basamağı: 9
d.
Yüzler basamağı: 4
Birler basamağı: 9
Onlar basamağı: 5
Onlar basamağı: 0
Birler basamağı: 0
Yüzler basamağı: 7
ÖRNEK 4
Aşağıda verilen doğal sayıların basamaklarındaki rakamları bulalım.
a.
Yüzler basamağı: ...........
679
b.
Onlar basamağı: ...........
Yüzler basamağı: ...........
880
Birler basamağı: ..........
c.
Onlar basamağı: ...........
924
Yüzler basamağı: ...........
Onlar basamağı: ...........
Birler basamağı: ..........
d.
Birler basamağı: ...........
504
Birler basamağı: ..........
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Onlar basamağı: ...........
Yüzler basamağı: ..........
17
Basamak Adları ve Değerleri
Çözümleme
"538" sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini bularak çözümlemeyi tanımlayalım.
18
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Basamak Adları ve Değerleri
ÖRNEK 5
Aşağıda verilen sayıları çözümleyelim.
• 443 =
• 539 =
• 487 =
• 903 =
• 606 =
ÖRNEK 6
Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları bulalım.
a. 6 yüzlük + 3 onluk + 8 birlik =
b. 7 yüzlük + 8 onluk =
c. 9 yüzlük + 4 onluk + 7 birlik =
d. 8 yüzlük + 9 birlik =
e. 4 yüzlük + 1 onluk + 7 birlik =
f. 5 yüzlük =
ÖRNEK 7
Aşağıda verilen sayıların basamak değerleri toplamını bulalım.
• 509
• 718
• 645
• 990
• 684
• 800
ÖRNEK 8
Aşağıda verilen sayıların sayı değerleri toplamını bulalım.
• 311
• 804
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
• 987
19
Basamak Adları ve Değerleri
20
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
Doğal Sayılarla Büyüklük - Küçüklük İlişkisi
Yusuf, oyuncak mağazasından 423 TL, kardeşi Ali Kerem 432 TL değerinde
oyuncak almıştır.
Buna göre, hangisinin daha pahalı oyuncak aldığını bulup aşağıdaki basamak tablosunda gösterelim ve doğal sayılarda büyüklük-küçüklük ilişkisini
tanımlayalım.
Yüzler Basamağı
Onlar Basamağı
Birler Basamağı
423
432
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
21
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
ÖRNEK 1
78 ....... 73
65 ....... 650
854 ....... 745
125 ....... 225
123 ....... 103
731 ....... 631
549 ....... 600
490 ....... 409
444 ....... 333
982 ....... 980
800 .... 900
725 ....... 725
ÖRNEK 2
a.
b.
c.
d.
e.
22
Aşağıda verilen sayıları karşılaştırırken, boş bırakılan noktalı yerlere gelmesi gereken "<, >, =" sembollerinden uygun olanı bulalım.
Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
743
530
435
350
.........................
.........................
.........................
.........................
980
890
538
981
.........................
.........................
.........................
.........................
398
893
983
900
.........................
.........................
.........................
.........................
549
555
548
508
.........................
.........................
.........................
.........................
666
555
606
566
.........................
.........................
.........................
.........................
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
ÖRNEK 3
Aşağıda verilen rakamlara ve bilgilere göre istenilen sayıları bulalım.
4, 5, 8
7, 0, 3
5, 4, 7
En büyük 3 basamaklı
doğal sayı
En küçük 3 basamaklı
doğal sayı
En küçük 3 basamaklı
doğal sayı
..........................
..........................
..........................
Rakamları farklı
3 basamaklı en büyük
doğal sayı
Rakamları farklı
3 basamaklı en küçük
doğal sayı
3 basamaklı
en küçük
doğal sayı
..........................
..........................
..........................
ÖRNEK 4
Aşağıda istenilen sayıları bulalım.
• 5, 1, 0 rakamlarını bir kez kullanarak 500'den büyük olan doğal sayılar:
• 7, 8, 1 rakamlarını bir kez kullanarak 800'den küçük olan doğal sayılar:
• 6, 0, 4 rakamlarını bir kez kullanarak 600'den büyük olan doğal sayılar:
• 8, 2, 9 rakamlarını bir kez kullanarak 900'den küçük olan en büyük doğal
sayı:
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
23
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
ÖRNEK 5
"A < 435" olduğuna göre, A yerine yazılabilecek en büyük doğal
sayıyı bulalım.
ÖRNEK 6
"789 > B" olduğuna göre, B yerine yazılabilecek en küçük doğal
sayıyı bulalım.
ÖRNEK 7
"500 > C" olduğuna göre, C yerine yazılabilecek en büyük doğal
sayıyı bulalım.
ÖRNEK 8
"504 < 5
bulalım.
ÖRNEK 9
"
73 > 731" olduğuna göre,
toplamını bulalım.
ÖRNEK 10
24
3" olduğuna göre,
"64
< 645" olduğuna göre,
bulalım.
yerine yazılabilecek rakamları
yerine yazılabilecek rakamların
yerine yazılabilecek rakamları
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
ÖRNEK 11
"448 < ........ < 465" karşılaştırmasına göre, boş bırakılan yere gelebilecek sayıları bulalım.
ÖRNEK 12
"29 < ........ < 141" karşılaştırmasına göre, boş bırakılan yere gelebilecek en büyük ve en küçük doğal sayının toplamını bulalım.
ÖRNEK 13
"20 m, apartmanın boyu, 35 m, plazanın boyu, büyüktür" kelimelerini
kullanarak problem yazalım ve çözelim.
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
25
Doğal Sayılarla Büyüklük – Küçüklük İlişkisi
26
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
100 İçinde Ritmik Sayma
Ritmik Sayma
Aşağıda verilen tabloda 6'dan başlayıp 100'e kadar 6'şar 6'şar ritmik
sayarak bulacağımız sayıları boyayalım ve ritmik saymayı tanımlayalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
27
100 İçinde Ritmik Sayma
Aşağıda verilen tabloları istenilenlere göre ritmik olarak boyayalım ve
sayıları yazalım.
7'şer 7'şer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
8'er 8'er
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
9'ar 9'ar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
28
Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!
Download

matemito 3 defter