Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
AKILLI İNGİLİZCE DEFTERİ
Artık
İngilizce'den
korkmuyorum.
Artık
İngilizce'yi çok
seviyorum.
Artık
az yazarak
çok soru
çözüyorum.
Artık
İngilizce'den
sıkılmıyorum.
Artık
İngilizce
dersinde
eğleniyorum.
6
Artık
İngilizce'yi
ezberlemiyorum.
Artık
daha fazla
kelime
öğreniyorum.
Artık
daha fazla
İngilizce
etkinliği
yapıyorum.
Bu kitabın her hakkı Arı Defter ve Dağıtım’a aittir. İçindeki şekil, yazı, resim ve grafiklerin
yayınevinin izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
YAZAR
İlknur ALP
KAPAK TASARIM
İhsan SONDOĞAN
GRAFİK-TASARIM
Marina YAYIM
BASIM YERİ
Aykut Basım (0212 428 52 74)
Arı Defter ve Dağıtım İnternet Bilişim Hizmetleri
Güneşli Yolu Cad. İkebana Evleri H Blok D:26 Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212 879 20 60 - Faks: 0212 879 20 70
www.ariyayin.com - [email protected]
/ariyayin
/ariyayin
2
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
Merhabalar,
Hazırlamış olduğumuz Akıllı İngilizce Defteri ile siz saygıdeğer öğretmenlerimizin işlerini biraz
daha kolaylaştırırken, sevgili öğrencilerimizin de İngilizce'yi daha kolay öğrenmelerini sağlamak
istedik.
Akıllı defterlerin amacı, not tutma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ve konu yetiştirme telaşına giren
öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır.
Englisho’da boş bir defter kadar not kısmı bulabilirsiniz. Öğrencilerin yıl boyunca göreceği konular sırasıyla renkli görseller eşliğinde verilmiştir. Her öğretmenin konu anlatım ve not alma tarzı
farklı olabilmektedir. Bu yüzden öğretmen, gerekli bulduğu ayrıntıları kendi anlatım tarzına uygun olarak yazdırabilecektir. Soru çözmek, konuyu tekrar etmek ve etkinlikler için bol bol zaman
kalacaktır. Ayrıca öğrenciler Englisho’nun her sayfasında dört tane ingilizce kelimenin anlamını
öğrenerek kelime hazinelerini geliştirecektir.
Akıllı İngilizce Defteri’nin ek bir kaynak olarak algılanmasını istemeyiz. Çünkü bu defter ile öğrenciye ek kaynak aldırmıyoruz, DEFTER İHTİYACINI karşılıyoruz. Bu defteri alan bir öğrencinin başka
bir defter almasına gerek kalmayacaktır.
Başarılarınızın sürekli olması dileğiyle…
İlknur ALP
Bu defteri hazırlamamda bana her konuda destek olan eşime, aileme ve Umay’ıma sonsuz teşekkürler.
You will learn English more easily now!
3
CONTENTS (İÇİNDEKİLER)
Unit 1 - After School
Simple Present Tense..........................................................................................................................
Telling the Time and Days . ................................................................................................................
Unit 2 - Yummy Breakfast
Names of Different Food Items and Drinks ..........................................................................................
Countable and Uncountable Nouns ....................................................................................................
Quantifiers . .....................................................................................................................................
Expressing Likes and Dislikes .............................................................................................................
Unit 3 - A Day in My City
Present Continuous Tense ..................................................................................................................
Stative Verbs ....................................................................................................................................
Comparatives ...................................................................................................................................
Unit 4 - Weather and Emotions
Weather Conditions ..........................................................................................................................
Seasons and Months .........................................................................................................................
Clothing Items for the Seasons . .........................................................................................................
Expressing Feelings ...........................................................................................................................
Unit 5 - At the Fair
Expressing Likes and Dislikes .............................................................................................................
Some Adjectives . ..............................................................................................................................
Comparasion . ..................................................................................................................................
Unit 6 - Vacation
Simple Past Tense . ............................................................................................................................
Unit 7 - Occupations
People’s Occupations . .......................................................................................................................
Expressing Ability and Inability (Can / Can’t)......................................................................................
Unit 8 - Detectives at Work
Prepositions .....................................................................................................................................
Revision Simple Present, Present Continuous and Simple Past Tense ......................................................
Numbers up to One Million ................................................................................................................
Unit 9 - Saving the Planet
Suggestions . ....................................................................................................................................
Some Words about Environment ........................................................................................................
Imperatives ......................................................................................................................................
Unit 10 - Democracy
Difference between Simple Present and Simple Past .............................................................................
Some Words about Democracy . .........................................................................................................
4
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
After School
Unit 1
You will learn English more easily now!
5
OBJECTIVES (HEDEFLER)
Unit 1 (After School)
• To describe what people do regularly. (İnsanların düzenli olarak ne yaptıklarını tanımlamak.)
• To understand the usage of The Simple Present Tense (Geniş zamanın kullanımını anlamak.)
• To focus on the speeling rules. (Yazım kurallarına odaklanmak.)
• To learn how to use frequency adverbs. (Sıklık zarflarının nasıl kullanıldığını öğrenmek.)
• To learn affirmative, negative and interrogative form of the Simple Present Tense. (Geniş Zamanın olumlu,
olumsuz ve soru yapılarını öğrenmek.)
• To tell the time and days. (Zamanı ve günleri söylemek / ifade etmek.)
6
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
have a shower
repair
hang out
Unit 1 : After School
Simple Present Tense
take a course
My Notes
If we want to describe what people do regularly, we use The Simple Present
Tense. According to this, please give some examples about your habits.
(Düzenli olarak yapılan eylemleri tanımlamak istersek Geniş Zamanı kullanırız. Buna göre alışkanlıklarınızla ilgili örnekler veriniz.)
E.g.: I take a nap after dinner.
Furthermore, we use The Simple Present Tense for the event that is always
true. Now, write some statements about the natural events.
(Ayrıca, Geniş Zamanı her zaman doğru olan / değişmeyen olaylar için
kullanırız. Şimdi doğa olayları ile ilgili bir kaç cümle yazınız.)
E.g.: The sun rises in the east.
You will learn English more easily now!
7
visit
Notlarım
rest
dance
help
And, we use The Simple Present Tense to talk about permanent situations.
Now, write four more sentences about this situation.
(Süreklilik gösteren durumlar hakkında konuşmak için de Geniş Zaman
kullanırız. Şimdi bu durum hakkında dört cümle daha yazınız.)
E.g.: I live in a small flat.
Finally, we can use it in order to express timetables. Look at the example
and write some statements about timetables.
(Son olarak, programları ifade etmek için Geniş Zamanı kullanabiliriz. Örneğe bakınız ve programlarla ilgili bir kaç cümle yazınız.)
E.g.: Classes start at 08:45.
8
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
do homework
swim
have breakfast
watch TV
Let’s remember -s / -es or -ies with third person singular subjects in the
My Notes
affirmative sentences!
(Haydi olumlu cümlelerde üçüncü tekil şahıs ile kullanılan -s / -es ya da
-ies eklerini hatırlayalım!)
-s
cook
-es
-ies
cooks
teach
copies
copy
fix
watch
do
cry
say
go
like
You will learn English more easily now!
9
cook
Notlarım
write
read
drive
Now, look at the chart again and take notes about the spelling rules.
(Şimdi tabloya tekrar bakınız ve yazım kuralları ile ilgili notlar alınız.)
We use frequency adverbs to show how often something happens. First,
explain the frequency adverbs for The Simple Present Tense, then write
some statements using them.
(Olayların ne kadar sıklıkla yapıldığını göstermek için frequency adverbs
yani sıklık zarflarını kullanırız. İlk olarak Geniş Zaman için kullanılan sıklık zarflarını açıklayınız, daha sonra da zarfları kullanarak bir kaç cümle
yazınız.)
E.g.: She always eats vegetables to be healthy.
10
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
drink
wash the dishes
get up
In accordance with we have learned its content, spelling rules and
carry
My Notes
frequency adverbs; Let’s remember the usage of The Simple Present Tense
in affirmative, negative and question sentences!
(İçeriğini / kullanım alanını, yazım kurallarını ve sıklık zarflarını öğrendiğimize göre; haydi Geniş Zamanın olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki
kullanımını hatırlayalım!)
To form affirmatives in The Present Simple, we use...
To from negatives in The Present Simple, we use ...
To form interrogatives in The Present Simle, we put ...
You will learn English more easily now!
11
hold a meeting
Notlarım
play the guitar
listen
study
Please fill the chart by taking into consideration the information provided.
(Verilen bilgiler göz önünde bulundurularak tabloyu doldurunuz lütfen.)
12
Affirmative
Negative
•She works in
an office.
•She doesn’t
work in an
office.
•
•I don’t like
•
classical music.
•
•
•Does he get up . •
early on
Sundays?
•I do my
homework at
seven o’clock.
•
•
Interrogative
Short Answers
•Does she work •Yes, she does.
in an office?
No, she doesn’t.
•
•
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
walk
run
speak
Look at the pictures and write the daily activities. You can use affirmative,
teach
My Notes
negative and interrogative form of The Simple Present Tense with different
subjects.
(Resimlere bakınız ve günlük aktiviteleri yazınız. Geniş zamanın olumlu,
olumsuz ve soru yapılarını farklı öznelerle kullanabilirsiniz.)
1.
2.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
3.
4.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
5.
6.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
You will learn English more easily now!
13
do yoga
Notlarım
travel
get ready
go on holiday
Look at the question and write a short text about it.
(Soruya bakınız ve onun hakkında kısa bir metin yazınız.)
What do you do after school?
Now, write a short text again but it should be about your dad’s daily
routine. Don’t forget the spelling rules while writing!
(Şimdi tekrar kısa bir metin yazınız fakat babanızın günlük aktiviteleri
hakkında olmalı. Yazarken yazım kurallarını unutmayınız!)
14
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
alarm clock
days
sunset
Telling the time and days
sunrise
My Notes
Let’s remember telling the time! As you know that, we can ask the time in
two different ways What’s the time? What time is it?
(Haydi zamanı ifade etmeyi hatırlayalım! Bildiğiniz gibi saati What’s the
time? ya da What time is it? şeklinde iki farklı yolla sorabiliriz.)
What’s the time?
or
What time is it?
It’s ten past four.
Now, review the difference between “to” and “past” for the time with some
explanations.
(Şimdi saatler için kullanılan “to” ve “past” arasındaki farkı bir kaç açıklama ile gözden geçirelim.)
You will learn English more easily now!
15
looking at the watch
Notlarım
be late
in the morning
in the afternoon
Fill in the blanks considering of the watches.
(Saatleri göz önünde bulundurarak boşlukları tamamlayınız.)
07:05
07:05
07:05
07:05
07:05
...........................................................................
11:55
11:55
11:55
11:55
11:55
...........................................................................
04:25
04:25
04:25
04:25
04:25
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
01:45
01:45
01:45
01:45
01:45
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
...........................................................................
08:20
08:20
08:20
08:20
08:20
...........................................................................
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
06:58
06:58
06:58
06:58
06:58
...........................................................................
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
07:15
07:15
07:15
After reviewing “to” and “past” now let’s remember
07:15
07:15the usage of “half
past”, “quarter to” and “quarter past”!
(“to” ve “past” kavramlarını gözden geçirdikten sonra haydi şimdi de
“half past”, “quarter to” ve “quarter past” yapılarının kullanımını hatırlayalım!)
16
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
in the evening
at midnight
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
01:45
01:45
01:45
01:45
01:45
01:45
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
07:15
07:15
07:15
07:15
07:15
07:15
at night
...........................................................................
at the weekend
My Notes
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Prepositions
Which one of the prepositions is used before the times and days. Please
explain it with some statements.
(Zaman / saat ve günlerden önce edatlardan hangisini kullanırız. Birkaç
cümle ile açıklayınız, lütfen.)
You will learn English more easily now!
17
On Monday
Notlarım
On Friday
Look after
Do research
We can use the times and days with daily routines. What about writing
some statements as shown in the example?
(Saatleri ve günleri rutin işlerimiz ile kullanabiliriz. Örnekte gösterildiği
gibi birkaç cümle yazmaya ne dersiniz?)
E.g.: Chris has breakfast at 7:00.
I don’t get up early on Sundays.
She meets friends at twelve o’clock on Mondays.
18
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
You will learn English more easily now!
19
20
Ar tık İngilizce'yi Daha Kolay Öğreneceksiniz!
Download

Örnek sayfalar için tıklayınız