PESA-2 İLKOKUL (09.12.2014) Konu ve Kazanımlar
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
2. sınıf
1 Türkçe
Okuduğunu Anlama
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
2. sınıf
2 Türkçe
Okuduğunu Anlama
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
2. sınıf
3 Türkçe
Okuduğunu Anlama
Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.
2. sınıf
4 Türkçe
Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
2. sınıf
5 Türkçe
Söz Varlığını Geliştirme
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
2. sınıf
6 Türkçe
Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
2. sınıf
7 Türkçe
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Olayları, oluş sırasına göre yazar.
2. sınıf
8 Türkçe
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
2. sınıf
9 Türkçe
Görsel Okuma
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
2. sınıf
10 Türkçe
Görsel Okuma
Beden dilini yorumlar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
2. sınıf
1 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
2. sınıf
2 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
2. sınıf
3 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
2. sınıf
4 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara
karsılık gelen sayıyı yazar ve okur.
3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.
2. sınıf
5 Matematik(MEB)
Geometrik Cisimler ve Sekiller
5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köse ve kenarlarını gösterir.
2. sınıf
6 Matematik(MEB)
Geometrik Cisimler ve Sekiller
6. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri olusturur.
2. sınıf
7 Matematik(MEB)
Kesirler
1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki iliskiyi açıklar.
2. sınıf
8 Matematik(MEB)
Simetri
2. sınıf
9 Matematik(MEB)
Simetri
1. Bir seklin iki es parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler, uygun sekilleri iki es parçaya
ayırır.
2. Simetriyi modelleri ile açıklar.
2. sınıf
10 Matematik(MEB)
Zamanı Ölçme
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
2. sınıf
1 Matematik(DÖRTEL)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama islemini yapar.
2. sınıf
2 Matematik(DÖRTEL)
Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
2. sınıf
3 Matematik(DÖRTEL)
Uzunlukları Ölçme
1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
2. sınıf
4 Matematik(DÖRTEL)
Uzunlukları Ölçme
2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.
2. sınıf
5 Matematik(DÖRTEL)
Uzunlukları Ölçme
3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
2. sınıf
6 Matematik(DÖRTEL)
Geometrik Cisimler ve Sekiller
2. sınıf
7 Matematik(DÖRTEL)
Geometrik Cisimler ve Sekiller
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni
modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.
4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.
2. sınıf
8 Matematik(DÖRTEL)
Zamanı Ölçme
1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
2. sınıf
9 Matematik(DÖRTEL)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
2. Eldeli toplama islemini yapar, toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
2. sınıf
10 Matematik(DÖRTEL)
Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama
geldiğini modellerle açıklar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
2. sınıf
1 İngilizce
Words
Telling people what we know
2. sınıf
2 İngilizce
Friends
Asking someone’s name
2. sınıf
3 İngilizce
Friends
Greeting and meeting people
2. sınıf
4 İngilizce
Friends
Making simple inquiries
2. sınıf
5 İngilizce
In the Classroom
Apologizing
2. sınıf
6 İngilizce
In the Classroom
Expressing and responding to thanks
2. sınıf
7 İngilizce
In the Classroom
Giving and responding to simple instructions
2. sınıf
8 İngilizce
In the Classroom
Making simple requests
2. sınıf
9 İngilizce
In the Classroom
Telling someone what to do
2. sınıf
10 İngilizce
In the Classroom
Telling someone what to do
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
KAZANIM
2. sınıf
1 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve
başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.
2. sınıf
2 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
3 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
4 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
5 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
6 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması
gerektiğini açıklar.
Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli
olduğunu kabul eder.
Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması
gerekenleri açıklar.
Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve
planını uygular.
Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla
ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.
2. sınıf
7 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
8 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
9 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
2. sınıf
10 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
SINIF
A
Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim
kurarken nezaket ifadeleri kullanır.
Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.
Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl
değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.
Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
3. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
3. sınıf
2 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
3. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.
3. sınıf
4 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
3. sınıf
5 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarının konusunu belirler.
3. sınıf
6 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
3. sınıf
7 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
3. sınıf
8 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Eş sesli kelimelerin anlamlarını bulur.
3. sınıf
9 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Ekleri kullanarak kelimeler türetir.
3. sınıf
10 Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
3. sınıf
1 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
5. 1000’den küçük en çok bes doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru
sembol kullanarak sıralar.
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
3. sınıf
2 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
3. sınıf
3 Matematik(MEB)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
3. sınıf
4 Matematik(MEB)
Doğal Sayılarla Toplama İslemi
3. sınıf
5 Matematik(MEB)
Düzlem
3. sınıf
6 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
3. sınıf
7 Matematik(MEB)
Düzlem
3. sınıf
8 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her
yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir.
2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak
değerlerini belirtir.
2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre
modellerinin yüzeylerini belirtir.
8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
3. sınıf
9 Matematik(MEB)
Doğal Sayılar
3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
3. sınıf
10 Matematik(MEB)
Paralarımız
1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama islemini
yapar.
3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.
3. sınıf
8 Matematik(LİDER)
Sekil Grafiği
3. Sekil grafiğini yorumlar.
3. sınıf
9 Matematik(LİDER)
Tablo
1. Çetele ve sıklık tabloları olusturur.
3. sınıf
10 Matematik(LİDER)
DOĞRU
4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
3. sınıf
1 Fen Bilgisi
Beş Duyumuz
Duyu organlarını tanır.
3. sınıf
2 Fen Bilgisi
Beş Duyumuz
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
3. sınıf
3 Fen Bilgisi
Beş Duyumuz
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri kavrar.
3. sınıf
4 Fen Bilgisi
Kuvveti Tanıyalım
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
3. sınıf
5 Fen Bilgisi
Kuvveti Tanıyalım
İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
3. sınıf
6 Fen Bilgisi
Kuvveti Tanıyalım
3. sınıf
7 Fen Bilgisi
Kuvveti Tanıyalım
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini
gözlemleyerek kuvvet kavramını açıklar.
Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
3. sınıf
8 Fen Bilgisi
Maddeyi Tanıyalım
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
3. sınıf
9 Fen Bilgisi
Maddeyi Tanıyalım
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
3. sınıf
10 Fen Bilgisi
Maddeyi Tanıyalım
Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini
fark eder.
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
3. sınıf
1 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
2 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
3 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
4 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
5 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
6 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
7 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
8 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
KAZANIM
Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade
eder.
Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve
kutlamalar için alternatifler üretir.
Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla
ürettiği fikirleri uygular.
Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya
görsel yollarla ifade eder.
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve
kullanır.
Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.
Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve
levhalarına, trafik kurallarına uyar.
3. sınıf
9 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
3. sınıf
10 Hayat Bilgisi
OKUL HEYECANIM
SINIF
A
Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili
reddetme davranışı sergiler.
Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi
çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
3. sınıf
1 İngilizce
Wheel of Fortune
Asking for permission
3. sınıf
2 İngilizce
Wheel of Fortune
Giving and responding to simple instructions
3. sınıf
3 İngilizce
Wheel of Fortune
Making simple requests
3. sınıf
4 İngilizce
Wheel of Fortune
Naming numbers (11-20)
3. sınıf
5 İngilizce
Wheel of Fortune
Telling someone what to do
3. sınıf
6 İngilizce
My family
Describing characters/people
3. sınıf
7 İngilizce
My family
Making simple inquiries
3. sınıf
8 İngilizce
My family
Talking about possessions
3. sınıf
9 İngilizce
People I love
Describing characters/people
3. sınıf
10 İngilizce
People I love
Expressing ability and inability
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
4. sınıf
1 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular.
4. sınıf
2 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
4. sınıf
3 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.
4. sınıf
4 Türkçe
2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
4. sınıf
5 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
4. sınıf
6 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
4. sınıf
7 Türkçe
4. Söz Varlığını Geliştirme
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur.
4. sınıf
8 Türkçe
1. Yazma Kurallarını Uygulama
Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
4. sınıf
9 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.
4. sınıf
10 Türkçe
2. Okuduğunu Anlama
Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
4. sınıf
1 Matematik(MEB-TUTKU) Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
4. sınıf
2 Matematik(MEB-TUTKU) Örüntü ve Süslemeler
4. sınıf
3 Matematik(MEB-TUTKU) Sütun Grafiği
1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde
döseyerek süsleme yapar.
2. Sütun grafiğini yorumlar.
4. sınıf
4 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılar
1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
4. sınıf
5 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılar
4. sınıf
6 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılar
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini belirtir.
3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
4. sınıf
7 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılar
6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
4. sınıf
8 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılarla Toplama İslemi
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama islemini yapar.
4. sınıf
9 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma islemini yapar.
4. sınıf
10 Matematik(MEB-TUTKU) Doğal Sayılarla Çıkarma İslemi
SINIF
A
DERS
ÜNİTE
4. Doğal sayılarla çıkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
KAZANIM
4. sınıf
1 Fen ve Teknoloji
Kanın vücutta dolaşımı
3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir.
4. sınıf
2 Fen ve Teknoloji
Egzersizin nabza ve soluk alıp vermeye etkisi 4.1.Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder.
4. sınıf
3 Fen ve Teknoloji
Madde, cisim, malzeme ve eşya
4. sınıf
4 Fen ve Teknoloji
Madde, cisim, malzeme ve eşya
1.7. Maddeleri suda yüzme - suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme - çekmeme özelliklerine
göre sınıflandırır.
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır
4. sınıf
5 Fen ve Teknoloji
Katı, sıvı ve gazların temel özellikleri
2.7. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır
4. sınıf
6 Fen ve Teknoloji
Hacim ve kütle kavramları ile birimleri
3.1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder.
4. sınıf
7 Fen ve Teknoloji
Hacim ve kütle kavramları ile birimleri
3.4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir.
4. sınıf
8 Fen ve Teknoloji
Hacim ve kütle kavramları ile birimleri
3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer
4. sınıf
9 Fen ve Teknoloji
Doğal-işlenmiş-yapay madde ayrımı
4. sınıf
10 Fen ve Teknoloji
Doğal-işlenmiş-yapay madde ayrımı
4.3. Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle
açıklar.
4.4. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin
önemini açıklar
SINIF
A
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
4. sınıf
1 Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
4. sınıf
2 Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
4. sınıf
3 Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
4. sınıf
4 Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
4. sınıf
5 Sosyal Bilgiler
KENDİMİ TANIYORUM
4. sınıf
6 Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda
bulunur
1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.
4. sınıf
7 Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
4. sınıf
8 Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.
4. sınıf
9 Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.
4. sınıf
10 Sosyal Bilgiler
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM
5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın
çevresini ve Türkiye’yi betimler.
SINIF
A
1 Din Kültürü
4. sınıf
2 Din Kültürü
4. sınıf
3 Din Kültürü
4. sınıf
4 Din Kültürü
4. sınıf
5 Din Kültürü
4. sınıf
6 Din Kültürü
4. sınıf
7 Din Kültürü
4. sınıf
8 Din Kültürü
4. sınıf
9 Din Kültürü
4. sınıf
10 Din Kültürü
SINIF
ÜNİTE
DERS
4. sınıf
A
KAZANIM
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER
BİLİYORUM?
TEMİZ OLALIM
1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
TEMİZ OLALIM
2. İbadet ile temizlik arasında ilişki kurar.
2. Selamlaşmanın iletişimdeki önemini fark eder.
3. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet’in anlamlarını açıklar.
4. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
5. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar.
6. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.
7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
8. Sübhâneke duasını ezbere okur ve anlamını söyler.
1. İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olur.
ÜNİTE
DERS
KAZANIM
4. sınıf
1 İngilizce
In the Classroom
Asking for permission
4. sınıf
2 İngilizce
In the Classroom
Making simple requests
4. sınıf
3 İngilizce
In the Classroom
Telling someone what to do
4. sınıf
4 İngilizce
Children’s Day
Describing characters/people
4. sınıf
5 İngilizce
Children’s Day
Identifying countries and nationalities
4. sınıf
6 İngilizce
Children’s Day
Making simple inquiries
4. sınıf
7 İngilizce
Children’s Day
Talking about locations of things
4. sınıf
8 İngilizce
Free Time
Expressing likes and dislikes
4. sınıf
9 İngilizce
Free Time
Making simple inquiries
4. sınıf
10 İngilizce
Free Time
Making simple requests
Download

PESA-2 İLKOKUL (09.12.2014) Konu ve Kazanımlar