Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
7
AKILLI SOSYAL BİLGİLER DEFTERİ
Artık
Sosyal Bilgiler
dersini
seviyorum.
Artık
Sosyal Bilgiler
dersinden
korkmuyorum.
Artık
Sosyal Bilgiler
dersini
ezberlemiyorum.
Artık
az yazarak
çok soru
çözüyorum.
Artık
Sosyal Bilgiler
dersinden
sıkılmıyorum.
Artık
Sosyal Bilgiler
dersinde
eğleniyorum.
Artık
Sosyal Bilgiler
sorularını
çözüyorum.
Artık
daha fazla
Sosyal Bilgiler
etkinliği
yapıyorum.
Bu kitabın her hakkı Arı Defter ve Dağıtım’a aittir. İçindeki şekil, yazı, resim ve grafiklerin
yayınevinin izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
L
İNCE
Dr.
EPE
ÇÜKT
Ü
K
un
i
revlis
Coşk
Öğre
YAZAR
Erkan İSANMAZ - Şeyhmus YÜCE
KAPAK TASARIM
İhsan SONDOĞAN
GRAFİK-TASARIM
Murat BÜLBÜL - Fatma BÜLBÜL
BASIM YERİ
Prizma Press (0212 771 46 36)
Arı Defter ve Dağıtım İnternet Bilişim Hizmetleri
Güneşli Yolu Cad. İkebana Evleri H Blok D:26 Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212 879 20 60 - Faks: 0212 879 20 70
www.ariyayin.com - [email protected]
/ariyayin
/ariyayin
2
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
ENDİ
tim G
ö
Merhabalar,
Hazırlamış olduğumuz Akıllı Sosyal Bilgiler Defteri ile siz saygıdeğer öğretmenlerimizin işlerini
biraz daha kolaylaştırırken, sevgili öğrencilerimizin de Sosyal Bilgiler dersini eğlenerek öğrenmelerini istedik.
Akıllı defterlerin amacı, not tutma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ve konu yetiştirme telaşına giren
öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır.
7. Sınıf Sosyal Bilgiler müfredatını incelediğimizde, birçok konunun sonraki yıllarda biraz daha
ayrıntılı işlendiğini gördük. Sağlam bir yapı ve sağlam bir temel oluşturmak için, öğrencilerin
daha temel olan 7. sınıfta, Sosyal Bilgileri severek öğrenmesi gerekmektedir. Mevcut ders kitaplarının konuları detaylı olarak anlatmaları öğrencilerin tek başlarına bu dersin önemli noktalarını
öğrenmelerinde maalesef sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bu durumda öğretmenin ders esnasında
konunun önemli noktalarını vurgulaması ve bunun yanında not tutturması gerekiyordu. Not tutturmak ise az olan ders saatinin daha da azalması demekti.
Sosyalimo öğretmen ve öğrencinin bu sıkıntıları düşünülerek hazırlandı. Sayfa kenarlarındaki
kutucuklarda konunun özeti ve önemli noktaları anlatıldı. Sayfa ortalarında konuyu görsel olarak
(renkli, kavram haritaları, fotoğraflar, çizimler, haritalarla destekli) ön plana çıkaran bölümler hazırlandı. Alt bölümlere ise öğrencinin not tutması ve kendi düşüncelerini yazabilmesi için bölümler
hazırlandı. Sosyalimo'da ayrıca ünite sonlarında etkinlikler ve testler de bulabileceksiniz.
Akıllı Sosyal Bilgiler Defteri’nin ek bir kaynak olarak algılanmasını istemeyiz. Çünkü bu defter ile
öğrenciye ek kaynak aldırmıyoruz, DEFTER İHTİYACINI karşılıyoruz. Bu defteri alan bir öğrencinin
başka bir defter almasına gerek kalmayacaktır.
Başarılarınızın sürekli olması dileğiyle…
Erkan İSANMAZ - Şeyhmus YÜCE
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
3
İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE: İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişim Nedir? ..................................................................................................................................8
İletişim Çeşitleri ................................................................................................................................9
Olumlu – Olumsuz İletişim ...............................................................................................................10
Etkin Dinleme .................................................................................................................................11
Kitle İletişim Araçları .......................................................................................................................12
İletişimle İlgili Hak ve Özgürlüklerimiz ..............................................................................................13
Basın Meslek İlkeleri .......................................................................................................................14
Atatürk ve İletişim ..........................................................................................................................15
1. Ünite Testleri ..............................................................................................................................16
1. Ünite Etkinlikleri .........................................................................................................................20
2. ÜNİTE: ÜLKEMİZDE NÜFUS
Yaşadığımız Yerler ...........................................................................................................................24
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler ..............................................................................................25
Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu ............................................................................................................26
Nüfus Sayımı ve Nedenleri ...............................................................................................................32
Nüfus Sayımının Sonuçları ve Ülkemiz Nüfusunun Özellikleri ..............................................................33
Nüfusla İlgili İstatistikler .................................................................................................................34
Nüfus Piramitleri ............................................................................................................................35
Ülkemizde Göçler ve Nedenleri .........................................................................................................36
Göç Çeşitleri ..................................................................................................................................37
Göçlerin Sonuçları ..........................................................................................................................38
Göçler ve Haklarımız .......................................................................................................................39
2. Ünite Testleri ..............................................................................................................................40
2. Ünite Etkinlikleri .........................................................................................................................44
4
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
3. ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Anadolu’nun Türk Yurdu Olması (Pasinler Savaşı) .............................................................................48
Anadolu’nun Kapılarının Açılması (Malazgirt Muharebesi) .................................................................49
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri .............................................................................................50
Anadolu Selçuklu Devleti .................................................................................................................52
Anadolu Selçuklu Devleti - Miryokefelon Savaşı .................................................................................53
Haçlı Seferleri .................................................................................................................................54
Anadolu Selçuklu Medeniyeti ...........................................................................................................56
2. Beylikler Dönemi ........................................................................................................................58
Osmanlı Devletinin Kuruluşu ...........................................................................................................59
Kuruluş Dönemi Padişahları .............................................................................................................60
Osman Bey Dönemi ........................................................................................................................61
Orhan Bey Dönemi .........................................................................................................................62
1. Murat Dönemi ............................................................................................................................63
Yıldırım Bayezit Dönemi ..................................................................................................................64
1. Mehmet (Çelebi) Dönemi .............................................................................................................65
2. Murat Dönemi ............................................................................................................................66
Yükselme Dönemi Padişahları ..........................................................................................................67
2. Mehmet (Fatih) Dönemi – İstanbul’un Fethinin Nedenleri ...............................................................68
İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar ...........................................................................................69
İstanbul’un Fethinin Sonuçları .........................................................................................................70
Fatih Döneminde Alınan Yerler .........................................................................................................71
2. Bayezit Dönemi ..........................................................................................................................72
Yavuz Sultan Selim Dönemi .............................................................................................................73
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi .....................................................................................................74
Osmanlı’da Denizlerde Gelişmeler ....................................................................................................75
Osmanlı’da Yönetim ........................................................................................................................78
Divan-ı Hümayun ...........................................................................................................................80
Osmanlı’da Toplum Yapısı ...............................................................................................................83
Osmanlı’da Kara Ordusu .................................................................................................................84
Osmanlı’da Deniz Ordusu ................................................................................................................85
Osmanlı’da Bazı Önemli Sistemler ....................................................................................................86
Osmanlı’da Höşgörü .......................................................................................................................87
Tarihsel Süreçte Edirne ve Konya ......................................................................................................88
Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? .......................................................................................................89
Seyyahların Gözünden Osmanlı .......................................................................................................90
Osmanlı’da Yenilik Hareketleri – 17. Yüzyıl Islahatları ........................................................................91
Osmanlı’da Yenilik Hareketleri – 18. Yüzyıl Islahatları ........................................................................92
Osmanlı’da Yenilik Hareketleri – 19. Yüzyıl Islahatları ........................................................................94
Tanzimat Dönemi (Tanzimat ve Islahat Fermanları) ...........................................................................95
Tanzimat Dönemi Islahatları ............................................................................................................96
2. Abdülhamit Dönemi Islahatları ....................................................................................................97
3. Ünite Testleri ..............................................................................................................................98
3. Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 102
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
5
4. ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Buluş ve Keşif Nedir? .................................................................................................................... 106
Tarihteki Bazı Önemli Buluşlar ....................................................................................................... 107
Söz Uçar, Yazı Kalır ....................................................................................................................... 108
Türk ve İslam Bilim Adamları ......................................................................................................... 109
Coğrafi Keşifler ............................................................................................................................ 110
Rönesans ..................................................................................................................................... 111
Reform Hareketleri ....................................................................................................................... 113
Aydınlanma Çağı .......................................................................................................................... 114
Sanayi İnkılâbı ............................................................................................................................. 115
4. Ünite Testleri ............................................................................................................................ 116
4. Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 120
5. ÜNİTE: EKONOMİ ve SOSYAL HAYAT
Topraktan Gelen Yaşam – Türk Tarihinde Bazı Toprak Sistemleri ........................................................ 124
Ülkemizde Tarıma Destek veren Kuruluşlar ...................................................................................... 125
Tarihteki Önemli Ticaret Yolları ...................................................................................................... 126
Tarihteki Önemli Boğazlar ............................................................................................................. 127
Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş ............................................................................................... 128
Türklerde Vakıf Kültürü ................................................................................................................. 130
Geçmişten Günümüze Eğitim ......................................................................................................... 131
5. Ünite Testleri ............................................................................................................................ 132
5. Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 136
6. ÜNİTE: YAŞAYAN DEMOKRASİ
Türk Devletlerinde Yönetim Anlayışı ............................................................................................... 140
Osmanlı’da Demokratikleşme ........................................................................................................ 142
Türkiye Cumhuriyeti’nde Anayasalar ............................................................................................. 143
Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri ................................................................................................ 144
Türkiye Cumhuriyeti’nde Yönetim – Yasama .................................................................................... 145
Yürütme ve Yargı Kurumları ........................................................................................................... 146
Toplum Yaşamına Katılma Yolları ................................................................................................... 147
6. Ünite Testleri ............................................................................................................................ 148
6. Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 152
7. ÜNİTE: ÜLKELER ARASI KÖPRÜ
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı ....................................................................................................... 156
Trablusgarp Savaşı ....................................................................................................................... 157
Balkan Savaşları .......................................................................................................................... 158
1. Dünya Savaşının Nedenleri ........................................................................................................ 159
Osmanlının Savaşa Girmesi ........................................................................................................... 160
1. Dünya Savaşındaki Cephelerimiz ................................................................................................ 161
Savaşın Sona Ermesi ..................................................................................................................... 162
Çevre Sorunları – Ortak Miras ........................................................................................................ 163
7. Ünite Testleri ............................................................................................................................ 164
7. Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 168
Cevap Anahtarı ............................................................................................................................ 170
6
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
1. ÜNİTE KAZANIMLARI
İletişim ve İnsan İlişkileri;
• İletişimi ve iletişim çeşitlerini kavrar.
• İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
• İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü öğrenir.
• Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı
fark eder.
• Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar.
• Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
7
1. ÜNiT E
İletişimin olabilmesi
için vazgeçilmez iki
önemli kural vardır :
İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar günlük yaşamlarında, çevrede olup bitenlerle olumlu ya da
olumsuz, bilinçli ya da bilinçsiz alışveriş içerisindedir. Bu
alışverişe, kısaca İLETİŞİM diyebiliriz.
Bir başka deyişle,
İLETİŞİM: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her
yolla başkalarına aktarılmasıdır.
1.İletişim için en az iki
kişi olmalıdır.
2. Bu iki kişi birbirlerini
farketmelidir.
Tüm canlılar iletişim
içindedir.
-------------------------------İnsanları diğer
canlılardan ayıran en
önemli özellik
düşünebilmesidir. Bu
özellik nedeniyle
insanların kurdukları ve
gerçekleştirdikleri
iletişim, diğer
canlılardan
ayrılmaktadır.
-------------------------------İletişim döngüsü
Mesajı veren
(Kaynak)
Sabah uyandığımızda ailemize
günaydın demek, sokakta
karşılaştığımız kişilere
merhaba demek, okuldaki
arkadaşlarınıza hatırını
sormak, iletişime verilebilecek
örneklerden bazılarıdır.
Kullanılan yöntemler veya yollar ne
kadar farklı olursa olsun, tüm canlılar
duygularını, düşüncelerini aktarmak
için iletişimde bulunur.
İnsanlar arası iletişim diğer canlılara
göre farklıdır. Çünkü insanlar arası
iletişimde
dinleme, anlama ve
konuşma yetenekleri bir arada
kullanılabilmektedir.
Mesaj
Mesajı Alan
(Alıcı)
8
Notlar ve Düşünceler
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
İletişim Çeşitleri
İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
SÖZLÜ İLETİŞİM
Konuşmak
Şarkı söylemek vb.
SÖZSÜZ İLETİŞİM
Yüz ifadesi, jest, mimik
El, kol hareketleri vb.
ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER





Mesaj kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.
Karşı tarafla göz teması kurulmalıdır.
Gülümseyen bir yüz ile mesaj verilmelidir.
Beden dili etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
İletişimi engelleyecek uyarıcılar ve
davranışlar ortadan kaldırılmalıdır.
İletişim sözlü
olabileceği gibi, sözsüz
de olabilmektedir.
Herhangi bir şeyi
anlatmak ya da
açıklamak için el, kol
veya baş ile yapılan
içgüdüsel ya da bilinçli
hareketlere JEST denir.
Bir duygu veya
düşüncenin kaş, göz, ağız
ve yüz hareketleriyle
anlatılmasına MİMİK
denir. İletişim esnasında
jest ve mimikler mesajı
net olarak verebilmede
kullanılan yardımcı
araçlardır. Bir kişinin
üzgün, sinirli, mutlu,
heyecanlı, şaşkın
olduğunu jest ve mimikler
aracılığıyla kolaylıkla
görebiliriz.
Notlar ve Düşünceler
İletişim, insan
ilişkilerinde önemli bir
yer tutar. Bundan
dolayıdır ki, insanlarla
ilişkilerimizin olumlu
olması, etkili bir iletişime
bağlıdır.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
9
Olumlu – Olumsuz İletişim
Empati kurmak: Bir insanın
kendisini karşı taraftaki
kişinin yerine koyarak,
onun duygu ve
düşüncelerini onun gözüyle
anlayabilmesi veya
hissedebilmesidir. Kısaca
"Duygudaşlık"tır.
Örnek: Sınavda düşük not
alan bir kişiye, "Düşük not
almış olduğun için
üzgünsün" demek empatik
bir davranış gösterildiğinin
kanıtıdır.
BEN DİLİ: Bireyin
karşılaştığı davranış ve
durum karşısında kendi
tepkisini, duygu ve
düşüncelerini açıklayan
ifade şeklidir.
-------------------------------İletişimde BEN DİLİ
kullanmak istediğimiz
mesajı karşı tarafı
incitmeyerek vermemizi
sağlar.
-------------------------------SEN DİLİ: Bireyin
mesajını aktarırken karşı
tarafı suçlayıcı ve
sonucu karşı tarafa
yüklemeye çalışan bir
ifade biçimidir.
-------------------------------SEN DİLİ kullanmak
iletişimde hataya neden
olabilmektedir.
-------------------------------ÖRNEK
İletişimde verilemek istenen mesaj etkili bir dinleme ve
iletişim
süreci
sayesinde,
karşı
tarafa
olumlu
aktarılabilmektedir.
Bazen iletişim esnasında kullanılan
yöntemler veya mesajı iletme biçimi, iletişimde aksaklıklara
neden olabilmektedir. Bu durumda oluşan iletişime, olumsuz
iletişim denir.
Olumsuz
İletişim
Unsurları
Olumlu
İletişim
Unsurları
Empati kurmak
Tehdit etmek
Ben dili kullanmak
Ön yargılı davranmak
Farklılıklara saygılı olmak
Sen dili kullanmak
Göz teması kurmak
Alay etmek
Karşı tarafı etkili dinlemek
Emir vermek
Gülümsemek
Karşı tarafı küçümsemek
Dikkatini karşıdakine vermek
Argo sözcük kullanmak
Öz saygı geliştirici dil kullanmak
Suçlamak
Olumlu - olumsuz iletişim tutum ve unsurları sadece yukarıdaki
örneklerle sınırlı değildir. Ayrıca olumsuz iletişim, iletişimde hata
olduğunun kanıtıdır. İletişim hatası yapmamak için, olumsuz tutum ve
davranışlarımızı yok etmeliyiz.
Notlar ve Düşünceler
BEN DİLİ: Ders
çalışmıyor olmanız beni
çok üzüyor.
SEN DİLİ: Ders
çalışmamanızdan
bıktım.
10
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
Etkin Dinleme
İletişimde en önemli unsurlardan birisi de
etkili dinlemektir. Çoğu zaman sorunların
büyük bir bölümü etkili dinlememekten
kaynaklanmaktadır.
Etkili dinlemenin olduğu durumlarda
sorunlar büyük oranda ortadan kalkar.
Araştırmacılar, dikkatle
dinlemenin insanlar arasında
olumlu ilişkiler kurmaya yardımcı
en etkili iletişim öğesi olduğunu
vurgulamaktadır.
O HALDE ETKİLİ BİR DİNLEME İÇİN
Dikkatimizi karşıdaki kişiye vermeliyiz.
Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemeliyiz.
Konuşmacıyla göz teması kurmalıyız.
Konuşmacıyı yargılamadan ve suçlamadan dinlemeliyiz.
Dinlerken başka bir işle uğraşmamalıyız.
Konuşmacıyı dinlediğimizi gösteren jest mimikler
kullanmalıyız.
Notlar ve Düşünceler
İyi bir dinleyici
konuşmacının sözlerine
olduğu kadar jest ve
mimiklerine de dikkat
eder. Konuşmacının
duygu ve düşüncelerini
anladığını gösteren sözlü
ifadeler kullanır.
Toplumdaki birçok
çatışma, iyi bir dinleyici
olmamaktan kaynaklanır.
O halde çatışmalara son
vermek için iyi bir
dinleyici olmalıyız.
Çatışma: Kişilerin
iletişimsizliklerinden
kaynaklı olarak,
ortaya çıkan gerginlik
halidir.
----------------------------Uzlaşma: Kişiler
arasında çatışmaların
sona ermesi ve
sorunun çözülmesidir.
“Doğuştan iyi dinleyici
olanların sayısı azdır. İyi
bir dinleyici olabilmek
için; bilinçli bir çaba ve
yeni beceriler öğrenmek
gereklidir.”
Doğan Cüceloğlu
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
11
Kitle İletişim Araçları
Kısa bir süre içerisinde, çok sayıda kişiye bilgi, haber veren iletişim
ve haberleşme araçlarına; KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI denir.
Haberleşmede ve bilgiye
kısa sürede ulaşmada
kitle iletişim araçlarının
rolü çok büyüktür.
----------------------------Haberler, belgeseller,
hava durumu, online
alışveriş vb. gibi birçok
hizmete kitle iletişim
araçları sayesinde kısa
sürede
ulaşılabilmektedir.
KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARI;
*Yeni görüş ve
düşüncelerin hızla
yayılmasını,
*Eşya ve hizmetlerin
satın alınmasını
*İnsanların eğlenmesini
*İnsanların eğitilmesini
*Yurt ve dünya barışının
korunmasını
*Kamuoyu oluşmasını
sağlayan iletişim
araçlarıdır.
KAMUOYU: Belli bir
konu hakkındaki
toplumun genel
görüşüne verilen
isimdir.
NOT: Cep telefonlarıyla
artık internete
bağlanılabilmesi,
telekonferans, 3G
görüşmelerinin
yapılabilmesinden
dolayı kitle iletişim
araçları kategorisine
girmektedir.
12
Zaman içerisinde hızla gelişen kitle iletişim araçları, insanlar
arasındaki bilgi alışverişini hızlandıran, etkileşimi artıran araçlardır.
Kitle iletişim araçlarını yazılı, sözlü, işitsel olarak sınıflandırabiliriz.
Aşağıda bazı kitle iletişim araçları gösterilmiştir.
RADYO
İNTERNET
TELEFON
İşitsel
(Sözlü)
Görsel
İşitsel
Yazılı
İşitsel
(Sözlü)
GAZETE
TELEVİZYON
CEP TELEFONU
Görsel
Yazılı
Görsel
İşitsel
İşitsel
Görsel
Yazılı
Notlar ve Düşünceler
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz
Tüm haklarımız
gibi, iletişim
özgürlüğü,
haberleşme
Tüm haklarımız
gibi, iletişim
hakkı, hakkı,
basın basın
özgürlüğü,
haberleşme
hakkı,
düşünce
hakkı
gibi
haklarımız
Anayasa
tarafından
güvence
hakkı, düşünce hakkı gibi haklarımız Anayasa tarafından güvence
altına
alınmıştır.
Aşağıda
anayasayla
güvence
altına
alınan
altına alınmıştır. Aşağıda anayasayla güvence altına alınan bazıbazı
iletişim
ve haberleşme
ilgili haklarımızı
inceleyelim.
iletişim ve
haberleşme
ile ilgiliile
haklarımızı
inceleyelim.
MADDE
MADDE
TEMEL HAK VE
TEMEL HAK
VE
HÜRRİYET
HÜRRİYET
alınmıştır.
İÇERİK
İÇERİK
Herkes
özel
hayatına
ve
aile
hayatına
gösterilmesini
isteme
özel saygı
hayatına
ve aile
Madde
ÖZEL HAYATINHerkeshakkına
sahiptir.
Özel hayatın
ve
hayatına
saygı
gösterilmesini
isteme
GİZLİLİĞİ
Madde 20 ÖZEL HAYATIN
aile sahiptir.
hayatının
gizliliğine
hakkına
Özel hayatın
ve
GİZLİLİĞİ
20
aile dokunulamaz.
hayatının
gizliliğine
Kimsenin konutuna dokunulamaz.
dokunulamaz.
Yazılı emir olmadan kimsenin
Madde
KONUT
Kimsenin
konutunagirilemez,
dokunulamaz.
konutuna
arama
DOKUNULMAZLIĞI
21
Yazılı yapılamaz,
emir olmadan
Madde
KONUT
eşyalarına elkimsenin
konulamaz.
girilemez,
arama
DOKUNULMAZLIĞI konutuna
21
Herkes
haberleşme
hürriyetine
Madde
HABERLEŞMEyapılamaz,
eşyalarına
el konulamaz.
HÜRRİYETİ
sahiptir.
Haberleşme
gizliliği esastır.
22
Herkes
haberleşme
hürriyetine
Madde
HABERLEŞME
Herkes düşünce ve
kanaat
HÜRRİYETİ
22
DÜŞÜNCE VE sahiptir. Haberleşme gizliliği esastır.
özgürlüğüne sahiptir.
İsteyen
Madde
KANAAT Herkes düşünce ve
kanaat
25 DÜŞÜNCE VE
herkes düşüncesini serbestçe
ifade
ÖZGÜRLÜĞÜ özgürlüğüne sahiptir.
İsteyen
Madde
edebilir.
KANAAT
25
herkesHerkes
düşüncesini
serbestçe
ifaderesim
düşüncesini
söz, yazı,
ÖZGÜRLÜĞÜ
Madde
DÜŞÜNCEYİ YAYMA
edebilir.
veya başka yollarla yayma hakkına
ÖZGÜRLÜĞÜ
26
Herkessahiptir.
düşüncesini söz, yazı, resim
Madde
DÜŞÜNCEYİ YAYMA
Basın
hürdür yayma
sansür hakkına
edilemez.
veya başka yollarla
26 Madd ÖZGÜRLÜĞÜ
Devlet, basın ve haber alma
BASIN
sahiptir.
hürriyetlerini sağlayacak tedbirler
ÖZGÜRLÜĞÜ
e 28
Basın alır.
hürdür sansür edilemez.
Madd
e 28
BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ
Temelhak
hakve
ve
Temel
hürriyetlerimiz
ulusal
ve
hürriyetlerimiz ulusal ve
uluslararası belgelerle
uluslararası
belgelerle
korunma altına
korunma
altına
alınmıştır.
Devlet, basın ve haber alma
hürriyetlerini sağlayacak tedbirler
alır.
İNSAN HAKLARI EVRENSL
İNSAN BEYANNAMESİ:
HAKLARI EVRENSL
(Madde 19)
BEYANNAMESİ:
(Madde
19)ve ifade
“Herkes
düşünce
özgürlüğü
hakkına
“Herkes
düşünce
ve ifade
sahiptir;
bu
hak serbestçe
özgürlüğü hakkına
düşünme,
hangiserbestçe
yoldan ve
sahiptir;
bu hak
nereden olursa olsun bilgi
düşünme,
hangi yoldan ve
ve görüş alma, araştırma
nereden
olursa
olsun bilgi
ve yayma özgürlüğünü
veiçerir.”
görüş alma, araştırma
ve yayma özgürlüğünü
içerir.” ÇOCUK HAKLARI
SÖZLEŞMESİ:
ÇOCUK
HAKLARI
(Madde
16)
SÖZLEŞMESİ:
Hiçbir
çocuğun
(Madde
16) özel
yaşantısına, aile, konut ve
iletişimine
keyfiözel
ya da
Hiçbir
çocuğun
haksız
bir
biçimde
yaşantısına, aile, konut ve
müdahalekeyfi
yapılamaz.
iletişimine
ya da
haksız bir biçimde
müdahale yapılamaz.
Hiçbir hak sınırsız
değildir. Her ne kadar
kanunen korunmaz
altına alınmışsa da bazı
Hiçbir
hak sınırsız
durumlarda
hak ve
değildir.
Her ne kadar
özgürlükler
kanunen
korunmaz
sınırlandırılabilir.
Notlar ve Düşünceler
altına alınmışsa da bazı
Örneğin: hak ve
durumlarda
özgürlükler
 Savaş hali
sınırlandırılabilir.
 Seferberlik
 Sıkıyönetim
Örneğin:
 Olağanüstü hal
Toplumun
 Savaş
hali
sağlığının ve
 Seferberlik
güveliğinin
 Sıkıyönetim
tehlikeye hal
 Olağanüstü
girebileceği
 Toplumun
zaman vb.
sağlığınıntemel
ve hak
durumlarda
vegüveliğinin
hürriyetler yine
tehlikeye
kanun
çerçevesinde
sınırlandırılabilir.
girebileceği
zaman vb.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
durumlarda temel hak
ve hürriyetler yine
kanun çerçevesinde
sınırlandırılabilir.
13
Basın Meslek İl keleri
RADYO VE TELEVİZYON
ÜST KURULU
(RTÜK)
Ülkemizde yayın yapan
radyo ve televizyon
kuruluşlarını denetleyen
ve basın ahlak yasası
ilkelerine uymayanlara
yaptırım yapan kurumdur.
1960 yılında hazırlanan Basın Ahlak
Yasası çerçevesinde, 1980'li yılların sonuna
doğru "Basın Konseyi" kuruldu ve "Basın
Meslek İlkeleri" yayımlandı. Bu ilkelerle basın
ve yayın temsilcilerinin hakları ve görev
yetkileri kanun çerçevesinde belirlenmiş oldu.
BASIN AHLAK YASASI
Yazı,haber,fotoğraf vb. ahlaka aykırı yayınlarda bulunamaz.
TEKZİP
(DÜZELTME YAZISI)
Basın ve yayın
kuruluşları halkı
bilgilendirirken bazen
yanlış bilgiler
verebilmektedir. Bu tür
yanlışlıklar yapıldığında,
vatandaş tarafından ya
da kuruluşun kendisi
tarafından bu yanlış bilgi
fark edildiğinde, yanlışı
düzeltmek için bir
düzeltme yazısı
hazırlanır. Bu düzeltme
yazısına TEKZİP denir.
-------------------------------SANSÜR:
Toplum menfaati ya da
basın ahlak ilkeleri
gereği devlet tarafından,
yayınların kaldırılması,
kısıtlanması ya da
kontrol altına alınması
işidir.
14
Özel yaşamı küçük düşürücü şekilde haber yapılamaz.
Doğruluğundan emin olmadan haber yazılamaz.
Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgiler yayınlanamaz.
Yanlış haberlerden dolayı tekzip yapmakla yükümlüdür.
Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınır.
Yayın için konulan süre kısıtlamalarına dikkat eder.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
Atatürk ve İletişim
Türk milletini büyük bir esaret ve zulümden kurtaran, halkın
mutluluğu ve huzuru için çalışmalar yapan Mustafa Kemal
Atatürk, her alanda olduğu gibi iletişime de büyük önem ve
destek vermiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün değişik tarihlerde kurulmasında katkısı olan
iletişimle ilgili kuruluş ve belgelerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.
Hakimiyet-i
Milliye Gazetesi
Ocak 1920
Anadolu Ajansı
Nisan 1920
İrade-i Milliye
Gazetesi
Telsiz ve Telgraf
Hakkında Kanun
Eylül 1919
1925
Minber
Gazetesi
Atatürk'ün diğer tüm
konularda olduğu gibi
iletişime de önem
vermesi, onun çok
yönlü bir lider
olduğunun ispatıdır.
Daha öğrencilik
yıllarındayken bile
Atatürk, Osmanlı
Devletinin kötü gidişatını
durdurmak için çabalar
göstermiştir. Ayrıca
askerlik görevinde
bulunduğu dönemlerde
de benzer çalışmalar
yapmıştır. Örneğin
Minber Gazetesini
Atatürk 1.Dünya Savaşı
yıllarında arkadaşı Fethi
Bey ile birlikte
çıkartmıştır.
İstanbul ve
Ankara Radyoları
Kasım 1928
1927
Atatürk iletişim konusunda; “Türk milletinin sağlam bir fikre sahip
olması gerekir. Bütün çabaların, Türk kamuoyunun gerçeği anlamasına
ve duymasına yönelik olduğu millete anlatılmalıdır. Ancak o şekilde
millet, günlük fikirlere, sahte ve yanıltıcı sözlere asla önem vermeyecek
bir olgunluğa erişebilir.” diyerek kitle iletişim aracı olduğu gerçeğini
vurgulamıştır.
Notlar ve Düşünceler
1.Dünya Savaşında yenilen
Osmanlı, fiilen yok olmuştu.
Elindeki tüm iletişim ve
haberleşme araçlarına
düşman el koymuştu.
Bundan dolayı Anadolu halkı
düşmanın işgalleri ne zaman
yapacağından haberi yoktu.
Kurtuluş savaşı hazırlıklarını
yapan Mustafa Kemal ilk iş
olarak halkı doğru
bilgilendirmek için Sivas
Kongresinde, İrade-i Milliye
adlı bir gazete kurmak oldu.
İrade-i Milliye gazetesinin ilk
beş sayısında Mustafa
Kemal'de yazılar yazmıştır.
---------------------------Ayrıca yine Kurtuluş
Savaşı'nın zorluklarını
halkımıza ve dünyaya
duyurmak, halkı
bilinçlendirmek amacıyla
Yunus Nadi ve Halide Edip'e
Anadolu Ajansını kurdurttu.
Anadolu Ajansı günümüzde
de varlığını sürdürmekte ve
birçok yayın kuruluşuna
haber gönderme görevini
devam ettirmektedir.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
15
İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ
1. ÜNiT E
1)
İnsanların duygularını,
düşüncelerini çeşitli
yollarla başkalarına
anlatmasına iletişim
denir.
4)
Göz teması
kurulmalıdır.
Etkin dinleme
yapılmalıdır.
İyi bir
iletişim
sırasında
Öğretmenin vermiş olduğu tanıma bakarak,
aşağıdakilerden hangisi iletişime örnek olarak
verilemez?
A) Öğrencinin derste öğretmenini dinlemesi
Jest ve
mimikler
kullanılmalıdır.
B) Evimize gelen misafirle sohbet etmemiz
C) Bir futbolcunun arkadaşından pas istemesi
Mesaj detaylı
ve ayrıntılı
olmalıdır.
Karşı tarafın
fikirlerine
değer
verilmemelidir.
D) Öğretmenin yazılı kâğıtlarını okuması
İyi bir iletişim esnasında uyulması gereken kurallar
bulunmaktadır.
Yukarıda verilen diyagramdaki bilgilerden kaç tanesi iyi
bir iletişim sırasında uyulması gereken kurallardan
değildir?
Aşağıdakilerden
hangisi
Mustafa
Kemal
Atatürk’ün
katkılarıyla
kurulmuş olan iletişim örgütlerinden
birisi değildir?
2)
A) 1
5)
1
İnsanların empatiyle
birbirleriyle
yaklaşmaları.
2
Karşı taraftaki kişiye
önyargılı yaklaşmak
3
İletişim esnasında jest
ve mimiklerimizi
kullanmamak
4
Düşüncelerimizde
egoist davranmak
C) İrade-i Milliye
D) Hakimiyet-i Milliye
I
3)
İsim takmak
II
III
Tehdit etmek
Ön yargılı
davranmak
C) 3
CÜMLE - DURUM
A) Anadolu Ajansı
B) Tasfir-i Efkar
B) 2
İletişim olumlu
olabilmektedir.
olabileceği
D) 4
OLUMLU
OLUMSUZ




gibi
olumsuz
da
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri
iletişim de yapılan hatalardandır?
Yukarıdaki tabloya göre verilen durum ve cümleler
olumlu ve olumsuz olarak cevaplandırılmıştır. Kaç
numaralı
cümle
yanlış
cevaplandırılmıştır?
A) Yalnız I
C) I ve III
A) 1
16
B) I ve II
D) I – II – III
B) 2
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
C) 3
D) 4
6)
Ecem
Empati
kurmayı
severim.
9)
Çınar
Etkili
dinlemeyi
severim.
Sohbet etmek, fikirlerimizi,
görüşlerimizi, amaçlarımızı ve
duygularımızı,
karşımızdaki
insanlara aktarmanın ve onlarla
ilişkilerimizi geliştirmenin en
temel yolu, iletişim sanatıdır.
Ayşe
Çatışmayı
severim.
Ama bunun için, iletişim kurma
kanallarımızın açık olması
gerekir.
Yukarıda öğrencilerin vermiş oldukları cevapları
dikkate alarak, hangi öğrenci ya da öğrencilerle sağlıklı
iletişim kurmak zordur?
A) Ayşe
B) Ecem - Çınar
C) Ayşe - Çınar
D) Ecem
Yukarıdaki metinde yazılan “iletişim kurma kanalı”
sizce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
Suçlayıcı yaklaşım
Etkin dinleme
Ör yargılı davranma
Egoist yaklaşım
7)
Bu gazeteyi kurmamızdaki
amaç,
halkı
doğru
bilgilendirmekti. Ayrıca ben
de ilk baskılarında köşe
yazarlığı yaptım.
10)
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda bahsettiği gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceride-i Resmiye
B) Anadolu Ajansı
C) İrade-i Milliye
D) Hâkimiyet-i Milliye
8)
Azarlamak
?
Eleştirmek
Lakap takmak
Ön yargılı davranmak
Yukarıdaki diyagrama verilebilecek en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki not kâğıtlarında verilen temel hak ve
hürriyetlerimiz
ile
ilgili
maddelere
bakarak,
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İletişimde dinlemenin önemi
B) İletişimdeki önemli noktalar
C) İletişimdeki hatalar
D) Empatinin önemi
A) Temel hak ve hürriyetlerimiz kanunla kısıtlanabilir.
B) Düşünce özgürlüğü insanların bir hakkıdır.
C) Kişinin izni olmadan telefonları dinlenemez.
D) İnsanların konutlarına izin alarak girilebilir.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
17
11)
Jest
Sansür
13)
Mimik
Tekzip
İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça
önemlidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir
nitelik taşımaktadır. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı
ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim
kurmak zorundadır. Ayrıca ruhsal - bedensel
ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça
gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı
bir biçimde işletebilmek için gereklidir.
Aşağıda bazı tanımlar verilmiştir. Tanımlarla,
yukarıdaki
öğrencilerin
söylediği
kelimeleri
eşleştirdiğimizde hangi tanım boşta kalır?
A) Herhangi bir şeyi anlatmak ya da açıklamak için el,
kol veya baş ile yapılan içgüdüsel ya da bilinçli
hareketlere denir.
B) Basın ve yayın kuruluşlarınca yapılan hataların fark
edilmesi
durumunda,
yayınlanan
düzeltme
yazısına denir.
C) Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız ve yüz
hareketleriyle anlatılmasına denir.
Yukarıdaki metne bakarak iletişim
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
hakkında
A) İletişim, insanların sosyalleşmesini sağlar.
B) Sağlıklı yaşamın bir ilacı da iletişimdir.
C) İletişim, sadece bir toplulukta olursa anlam kazanır.
D) Toplumsal kuralların sürekliliği için iletişim şarttır.
D) Duygu, düşünce akla gelebilecek her yolla
14)
başkalarına aktarılmasına denir.
I. Ben dili kullanmak
II. Sen dili kullanmak
III. Empati kurmak
IV. Öz saygı geliştirici dil kullanmak
12)
Göz teması kurmak
Peşin hükümlü olmak
Sağlam arkadaşlıklar, iyi bir iletişimle gerçekleşir.
Sizce sağlam bir dostluk kurmak için yukarıda
verilen öncüllerden hangisini kullanmamamız
gerekir?
Bencil davranmamak
A) I
Jest ve mimik kullanmak
Sürekli eleştirel bakmak
Yukarıda verilen özelliklerden hangi iki tanesi iyi bir
dinleyicide bulunmaması gereken özelliklerdendir?
A)
B)
C)
D)
18
15)
A)
B) II
C) III
D) IV
Sizce aşağıdaki kitle iletişim araçlarından
hangisi diğerlerine göre günümüzde daha az
kullanılmaktadır?
B)
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
C)
D)
16)
19)
I - Kişi haklarını zedeleyen yayınlar yapıldığında
II - Toplum ahlakına uymayan yayınlarda
III - Ticari amaçlı reklam yapıldığında
IV - Suç ve suçluyu öven yayın yapıldığında
Bir basın ve yayın kuruluşunun yukarıda verilen
durumlardan hangisini yapması durumunda RTÜK
(Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafından
cezalandırılmaz?
Yukarıdaki metinde yazılanlar dikkate alındığında
sizce aşağıdaki cümlelerden hangisinde “Ben Dili”
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
17)
I
Her zaman geç kalıyorsun.
Tüm arkadaşların senden şikâyetçi.
Her taşın altından sen çıkıyorsun.
Ödevini yapmamandan dolayı üzüldüm.
A)
B)
III
Karşımızdaki kişinin tahmini olarak
ne düşündüğünü anlaya-bilme ve
onun
düşüncelerine
ortak
olabilmeye "empati" diğer adıyla
duygudaşlık denir.
II
C)
IV
D)
20)
Yukarıdaki tanıma bakarak sizce aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde empati kurulduğu
söylenebilir?
A) Benim için değerli bir öğrencisin.
B) Annenin hasta olması seni çok üzüyor.
C) Haftalardır seni izliyorum, çok sinirlisin.
D) Sır tutmadığını sen de biliyorsun.
18)
Basın yayın kuruluşları kişi
hak ve özgürlüklerine uygun
olmayan yayın veya haber
yapabilmektedir.
Buna göre kişi hak ve hürriyetlerimizi engelleyen
veya zedeleyen bir yayın ile karşılaştığımızda yayın
kuruluşundan hangi düzenlemeyi yapmasını
istemeliyiz?
A) Veto
B) Sansür
C) Tekzip
D) Kınama yazısı
Sadece yukarıda resimleri gösterilen kitle iletişim
araçlarının özelliklerini ve etki alanlarını göz
önüne alarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
bilgidir?
A) Kitle iletişim araçlarının hepsi insanları eşit
düzeyde etkilemektedir.
B) TV ve Gazete görsel özelliği olan kitle iletişim
araçlarıdır.
C) İnternet ve cep telefonu günümüzde en çok
kullanılan kitle iletişim araçlarıdır.
D) Radyo ve kablolu telefon diğer kitle iletişim
araçlarına göre daha az kullanılmaktadır.
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
19
İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ
Etkinlik: 1
Aşağıda verilen diyagramı cevaplayınız.
Verilen tanımları kelimelerle eşleştiriniz.
TANIM
Kitle
iletişim
araçlarına
örnekler
veriniz.
KELİME
1
Bir insanın kendisini karşı
taraftaki kişinin yerine
koyarak, onun duygu ve
düşüncelerini
onun
gözüyle
anlayabilmesi
veya hissedebilmesidir.
SANSÜR
2
Belli bir konu hakkındaki
toplumun genel görüşüne
verilen isimdir.
İLETİŞİM
3
4
Duygu, düşünce veya
bilgilerin, akla gelebilecek
her
yolla
başkalarına
aktarılmasıdır.
Toplum menfaati ya da
basın ahlak ilkeleri gereği,
devlet
tarafından,
yayınların
kaldırılması,
kısıtlanması ya da kontrol
altına
alınması
işidir.
KAMUOYU
EMPATİ
1
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas Kongresinde
oluşturduğu gazetenin adıyım?
1
İletişim, sadece insanlar arasında yapılan
bir duygu aktarımıdır.
2
Basın kuruluşlarınca hata yapıldığında,
yapılan düzeltme yazısıyım?
2
Radyo ve gazete günümüzde en çok kullanılan kitle iletişim araçlarıdır.
3
Kişilerin iletişimsizliklerinden kaynaklanan
gerginlik durumuyum?
3
Basın kuruluşlarının uymaları gereken
kurallara, Basın Ahlak İlkeleri denir.
4
İşitsel, görsel ve yazılı bir kitle iletişim
aracıyım?
4
Etkili bir iletişim için etkili bir dinleyici
olmalıyız.
5
Basın ve yayın kuruluşlarını denetleyen
kurulum?
5
Emir vermek, sürekli nasihat vermek
olumlu iletişim örnekleridir.
20
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ
Etkinlik: 2
2
2
2
2
Etkinliğe 1. sorudan başlayınız. Cevapladığınız sorunun doğru cevabının sağındaki rakamlar bir sonraki
çözmeniz
gereken soruyu
belirtmektedir.
Solundaki
harfler isecevabının
en aşağıdaki
şifre bölümündeki
kutucuklara
Etkinliğe
1.
Cevapladığınız
sorunun
sağındaki
bir
Etkinliğe
1. sorudan
sorudan başlayınız.
başlayınız.
CevapladığınızUnutmayın
sorunun doğru
doğru
cevabının
sağındaki rakamlar
rakamlar
bir sonraki
sonraki
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1.
Soruya
geri
Etkinliğe 1.gereken
sorudansoruyu
başlayınız.
Cevapladığınız
sorunun
doğru
sağındaki
rakamlar bir kutucuklara
sonraki
çözmeniz
gereken
soruyu
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
isecevabının
en aşağıdaki
aşağıdaki
şifre bölümündeki
bölümündeki
kutucuklara
çözmeniz
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
ise
en
şifre
dönerseniz
ya şifresoruyu
bulunmuştur
ya da hata
yapılmıştır.
çözmeniz
gereken
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
isesoruyu
en aşağıdaki
şifre bölümündeki
sırasıyla
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
cevapladığınızda
1.
geri
sırasıyla yazacağınız
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1. Soruya
Soruyakutucuklara
geri
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1.
Soruya
geri
dönerseniz
ya
şifre
bulunmuştur
ya
da
hata
yapılmıştır.
dönerseniz ya şifre bulunmuştur ya da hata yapılmıştır.
dönerseniz 1ya şifre bulunmuştur ya da hata
2 yapılmıştır.
3
4
1yayın yapan
Ülkemizde 1
1
kurum ve kuruluşları
Ülkemizde
Ülkemizde yayın
yayın yapan
yapan
denetleyen
örgütün
Ülkemizde
yayın
yapan
kurum
ve
kuruluşları
kurum ve kuruluşları
adıvenedir?
kurum
kuruluşları
denetleyen
örgütün
denetleyen
örgütün
denetleyen
örgütün
adıTRT
nedir?
A
8
adı
nedir?
adı nedir?
A
TRT
8
A
TRT
8
H
RTÜK
5
A
TRT
8
H
RTÜK
5
H
RTÜK
5
H
RTÜK
5
2
2
Aşağıdakilerden
2olumsuz
hangisi
Aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden
iletişim
örneğidir?
Aşağıdakilerden
hangisi
hangisi olumsuz
olumsuz
hangisi
olumsuz
iletişim
örneğidir?
iletişim örneğidir?
iletişim
Benörneğidir?
Dili
K
5
E
Ben
Ben Dili
Dili
Sen Dili
Ben
Dili
Sen
Sen Dili
Dili
Sen Dili
EE
SE
SS
S
5
6
7
8
5
Aşağıdakilerden
5
5
hangisi iyi bir
Aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden
dinleyicinin
yapmaması
Aşağıdakilerden
hangisi
hangisi iyi
iyi bir
bir
gereken
davranıştır?
hangisiyapmaması
iyi bir
dinleyicinin
dinleyicinin yapmaması
dinleyicinin
yapmaması
davranıştır?
Dikkatini
kendi
1
Agereken
gereken
davranıştır?
işine
vermek
gereken davranıştır? 0
Dikkatini
kendi
1
A
Dikkatini
kendi
1
A
işine
vermek
Göz teması
0
R
3
işine
vermek
Dikkatini
kendi
1
0
A
kurmak
işine
vermek
0
Göz teması
teması
R
3
Göz
R
3
kurmak
Göz
teması
kurmak
R
3
kurmak
6
Belli bir
6 konu
6toplumun
hakkındaki
Belli
Belli bir
bir konu
konu
genel
Belli kanaat
birtoplumun
konuve
hakkındaki
hakkındaki toplumun
düşüncesine
ne denir?
hakkındaki
toplumun
genel kanaat
kanaat
ve
genel
ve
genel kanaat
ve
düşüncesine
ne denir?
denir?
ne
Ldüşüncesine
Kamuoyu
8
düşüncesine ne denir?
LL
Kamuoyu
8
Kamuoyu
8
Demokrasi
K
1
L
Kamuoyu
8
Demokrasi
K
1
Demokrasi
K
1
Demokrasi
K
1
7
Aşağıdakilerden
7
7
hangisi
sadece görsel
Aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden
bir kitle iletişim
Aşağıdakilerden
hangisi
hangisi sadece
sadece görsel
görsel
aracıdır?
hangisi
sadece
görsel
bir
kitle
iletişim
bir kitle iletişim
birTelevizyon
kitle
iletişim 1
aracıdır?
Y
aracıdır?
0
aracıdır?
Televizyon
1
YY
Televizyon
1
Gazete
0
EY
4
Televizyon
1
0
0
Gazete
EE
4
Gazete
4
Gazete
E
4
8
İletişim sırasında
jest
8
8
ve
mimikler kullanmak
İletişim
İletişim sırasında
sırasında jest
jest
hangi
iletişim
türüne
İletişim
sırasında
jest
ve
mimikler
kullanmak
ve mimikler kullanmak
girmektedir?
ve
mimikler kullanmak
hangi
hangi iletişim
iletişim türüne
türüne
hangi
iletişim
girmektedir?
Sözlü türüne 1
M girmektedir?
2
girmektedir?
Sözlü
1
M
Sözlü
1
M
Sözsüz
2
EM
9
Sözlü
1
2
2
Sözsüz
EE
9
Sözsüz
9
Sözsüz
E
9
9
10
11
12
9
Mustafa Kemal’in
isteği
9
üzerine Yunus
9 Nadi ve
Mustafa
Kemal’in
isteği
Halide Edip
tarafından
Mustafa
Kemal’in
isteği
üzerine
Yunus
Nadi
ve
Mustafa
Kemal’in
isteği
kurulan
iletişim
üzerine
Yunus
Nadi
ve
Halide
Edip
tarafından
üzerine
Yunus
Nadi
ve
örgütünün
adı
nedir?
Halide
Edip
tarafından
kurulan
iletişim
Halide
Edip iletişim
tarafından
kurulan
örgütünün
adı nedir?
nedir?
kurulan
iletişim
örgütünün
adı
Anadolu
Şörgütünün
adı nedir?2
Ajansı
Anadolu
2
Anadolu
ŞŞ
2
Hâkimiyet-i
Ajansı
1
M
Anadolu
Ajansı
Ş
2
Milliye
Ajansı
Hâkimiyet-i
1
M
Hâkimiyet-i
1
M
Milliye
Hâkimiyet-i
Milliye
1
M
Milliye
10
Bir duygu
10 veya
düşüncenin
10 kaş, göz,
Bir
duygu
veya
ve yüz
Birağız
duygu
veya
düşüncenin
kaş,
Bir
duygukaş,
veyagöz,
hareketleriyle
düşüncenin
göz,
ağız
ve
yüz
düşüncenin
göz,
anlatılmasına
ne denir?
ağız ve kaş,
yüz
hareketleriyle
ağız ve yüz
hareketleriyle
anlatılmasına
ne denir?
hareketleriyle
anlatılmasına
Jest ne denir?9
A
anlatılmasına ne denir?
Jest
9
A
Jest
9
A
Mimik
B
3
Jest
9
A
Mimik
B
3
Mimik
B
3
Mimik
B
3
11
11
İletişimsizlikten
11kişilerarası
kaynaklan,
İletişimsizlikten
İletişimsizlikten
anlaşmazlıkların
sona
İletişimsizlikten
kaynaklan,
kaynaklan, kişilerarası
kişilerarası
ermesine ne
denir?
kaynaklan,
kişilerarası
anlaşmazlıkların
anlaşmazlıkların sona
sona
anlaşmazlıkların
sona
ermesine
ne
denir?
Uzlaşma
K ermesine ne denir? 1
ermesine ne denir?
Uzlaşma
K
1
Uzlaşma
K
1
Çatışma
N
6
Uzlaşma
K
1
Çatışma
N
6
Çatışma
N
6
Çatışma
N
6
ŞİFRE
ŞİFRE
ŞİFRE
K
K
M
K
M
M
M
5
5
4
5
4
4
4
3duygusal
İnsanların3
3
olarak kendisini
İnsanların
İnsanların
duygusal
başkasınınduygusal
yerine
olarak
İnsanların
duygusal
olarak kendisini
kendisini
koyabilmesine
ne
başkasının
yerine
olarak
kendisini
başkasının
yerine
denir?
koyabilmesine
ne
başkasının yerine
koyabilmesine
ne
denir?
koyabilmesine
Empati
denir? ne
denir?
Empati
Empati
Ben
Dili
Empati
Ben
Ben Dili
Dili
Ben Dili
Ar tık Sosyal Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
1
2
1
1
2
9
1
2
2
9
9
9
4
4
Mustafa Kemal’in
Fethi
4
Bey
ile birlikte çıkarttığı
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in Fethi
Fethi
gazetenin
adıçıkarttığı
nedir?
Mustafa
Kemal’in
Fethi
Bey
ile
birlikte
Bey ile birlikte çıkarttığı
Bey
ile birlikte
gazetenin
adıçıkarttığı
nedir?
gazetenin
adı
nedir?
gazetenin adı nedir? 1
E
Dergâh
1
1
EE
Dergâh
1
Dergâh
1
EE
Minber
1
Dergâh
1
EE
Minber
1
Minber
1
E
Minber
1
12
Temel haklarımız
12
aşağıdakilerden
12
Temel
hangisinin
oluşması
Temel haklarımız
haklarımız
aşağıdakilerden
Temel
haklarımız
durumunda
aşağıdakilerden
hangisinin
oluşması
aşağıdakilerden
sınırlandırılmaz?
hangisinin
oluşması
durumunda
hangisinin
oluşması
durumunda
sınırlandırılmaz?
durumunda
sınırlandırılmaz?
Sıkıyönetim
D sınırlandırılmaz?
Hali
Sıkıyönetim
D
Sıkıyönetim
D
Resmi
Hali
R
Sıkıyönetim
Hali
D
Bayramlar
Hali
Resmi
R
Resmi
R
Bayramlar
Resmi
Bayramlar
R
Bayramlar
7
7
7
6
7
6
6
6
21
Download

Örnek sayfalar için tıklayınız