7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
TÜRKÇE
Öğrenme
Alanı
Alt Öğrenme Alanı
Deneme Sınavı No
01
02
*
**
15
15
03
04
05
15
15
15
2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme
3. OKUMA
3. Okuduğu Metni Değerlendirme
4. Söz Varlığını Zenginleştirme
4. YAZMA
6. Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama
1. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
5. DİL
BİLGİSİ
2. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
3. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi
ve kuralları kavrama ve uygulama
4. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Toplam
* : 2. kazanıma kadar
**: 5. kazanıma kadar
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
MATEMATİK I
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Tam Sayılarla İşlemler
02
Rasyonel Sayılar
03
Rasyonel Sayılarla İşlemler
04
Örüntüler ve İlişkiler
05
Cebirsel İfadeler
06
Denklemler
07
Doğrular ve Açılar
08
Açıları Ölçme
09
Oran ve Orantı
10
Bilinçli Tüketim Aritmetiği
11
Dönüşüm Geometrisi
12
Çokgenler
13
Açıları Ölçme
14
Örüntü ve Süslemeler
15
Çember ve Daire
16
Açıları Ölçme
17
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
18
Daire ve Daire Dilimi
19
Eşlik ve Benzerlik
20
Tablo ve Grafikler
21
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
22
Tam Sayılarla İşlemler
23
Olası Durumları Belirleme
24
Olay Çeşitleri
25
Olasılık Çeşitleri
26
Çokgenler
27
Dörtgensel Bölgelerin Alanı
28
Geometrik Cisimler
29
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı
30
Geometrik Cisimlerin Hacmi
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
MATEMATİK II
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Tam Sayılarla İşlemler
02
Örüntüler ve İlişkiler
03
Olası Durumları Belirleme
04
Denklemler
05
Dönüşüm Geometrisi
06
Örüntü ve Süslemeler
07
Tablo ve Grafikler
08
Rasyonel Sayılar
09
Örüntüler ve İlişkiler
10
Rasyonel Sayılarla İşlemler
11
Olay Çeşitleri
12
Denklemler
13
Oran ve Orantı
14
Bilinçli Tüketim Aritmetiği
15
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
16
Cebirsel İfadeler
17
Doğrular ve Açılar
18
Açıları Ölçme
19
Çokgenler
20
Açıları Ölçme
21
Çokgenler
22
Eşlik ve Benzerlik
23
Örüntü ve Süslemeler
24
Dönüşüm Geometrisi
25
Örüntü ve Süslemeler
26
Dörtgensel Bölgelerin Alanı
27
Geometrik Cisimler
28
Olasılık Çeşitleri
29
Çember ve Daire
30
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
31
Tablo ve Grafikler
32
Açıları Ölçme
33
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı
34
Geometrik Cisimler
35
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı
36
Geometrik Cisimlerin Hacmi
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
FEN BİLİMLERİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Sindirim Sistemimiz ve Sağlığı
02
Boşaltım Sistemimiz ve Sağlığı
03
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz
04
Duyu Organlarımız
05
Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı
06
Yayları Tanıyalım
07
İş ve Enerji
08
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler
09
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
10
Elektriklenme
11
Elektrik Akımı Nedir?
12
Seri ve Paralel Bağlama
13
Elementler ve Sembolleri
14
Atomun Yapısı
15
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
16
Kimyasal Bağ
17
Bileşikler ve Formülleri
18
Karışımlar
19
Işığın Soğurulması
20
Beyaz Işık Gerçekten Beyaz Mıdır?
21
Işığın Kırılması
22
Mercekler
23
Ekosistemler
24
Biyolojik Çeşitlilik
25
Çevre Sorunları ve Etkileri
26
Gök Cisimlerini Tanıyalım
27
Güneş Sistemi
28
Uzay Araştırmaları
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
*
15
15
15
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
SOSYAL BİLGİLER
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
İletişim Bir Sanattır!
02
Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi!
03
Özgür Basın Demokrasinin Temelidir!
04
Herkesi Ayrı Ayrı Dinlemekten Zevk Alırım
05
Yaşadığımız Yerler
06
Türkiye Nüfusunun Özellikleri
07
Göçün Neden ve Sonuçları
08
Eğitim ve Çalışma Hakkı / Yerleşme ve Seyahat
Özgürlüğü
09
Türklerin Yeni Yurdu Anadolu
10
Beylikten Devlete: Osmanlının Kuruluşu
11
Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı
12
Farklılıklara Rağmen / Gez Dünya’yı Gör Konya’yı
13
Nasıl Etkiledik, Etkilendik? / Seyyahların Dilinden
Osmanlı Kültürü
14
Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı
15
Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır / Söz Uçar yazı
Kalır
16
Türk ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler
17
Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu? / Düşünce Özgürlüğü
ve Bilim
18
Toprağın Gücü
19
Devletler Gelişiyor / İnsan Gücünden Makineye
20
Sosyal Yaşamda Vakıflar
21
Nasıl Eğitim Gördüler? / Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim?
22
Kurultaydan Meclise / Yönetimin Özü
23
Kuvvetler Ayrılığı / Kamuoyu ve Basın
24
Örnek Yurttaş
25
Bir “Dünya” Savaşı
26
Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
27
İnsanlığın Sorumluluğu
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
İNGİLİZCE
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Appearance And Personality
02
Biographies
03
Sports
04
Wild Animals
05
Television
06
Parties
07
Superstitions
08
Public Buildings
09
Environment
10
Planets
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI /
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Sıra
No
Deneme Sınavı Konuları
01
Varlıklar Âlemi
02
Meleklere İman
03
Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
04
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda
Kur’an’ın Öğütleri
05
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
06
Ahirete İman
07
Kıyamet ve Yeniden Dirilme
08
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
09
Nas Suresi ve Anlamı
10
Ramazan Ayı ve Önemi
11
Ramazan Orucu
12
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
13
Muharrem Orucu
14
Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
15
Orucu Bozan Durumlar
16
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
17
Ramazan Bayramı Sevinci
18
Maun Suresi ve Anlamı
19
Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
20
Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
21
Din ve Din Anlayışı
22
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
23
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
24
Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
25
Dinde Zorlama Yoktur.
26
Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
27
İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
28
Kültür ve Kültürün Ögeleri
29
Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
30
Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
Toplam
Deneme Sınavı No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
Download

7. sınıf deneme sınavları dağılımı