12SÖZEL SINIFl
AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
(BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ 08 KASIM-08 ARALIK )
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:………………………………………………………………
1. Hafta Konuları
DERSLER
MATEMATİK
(YGS – LYS)
GEOMETRİ
(YGS – LYS)
TARİH
(YGS – LYS)
COĞRAFYA
(YGS – LYS)
FELSEFE
(YGS – LYS)
TÜRKÇE
(YGS)
EDEBİYAT
(LYS)
TOPLAM
SORU SAYISI
10 KASIM-17 KASIM
2. Hafta Konuları
17 KASIM-24 KASIM
3. Hafta Konuları
24 KASIM-01 ARALIK
4. Hafta Konuları
01 ARALIK/08 ARALIK
Sayılar
Basmak kavramı
Taban aritmetiği
40
40
40
Bölme bölünebilme
Obeb-Okek
Rasyonel Sayılar
40
40
40
Sıralama-Basit
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü ifadeler
40
40
40
40
Köklü ifadeler
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler
40
40
40
40
40
Temel Kavramlar
Üçgende Açı
30
30
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
30
30
Üçgende Benzerlik
Açıortay-kenarortay
Üçgende Açı-Kenar
Bağıntıları
30
30
30
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk-paralelkenar
30
30
30
Tarih Bilimi
İlkçağ Medeniyetleri
100
100
İslam Öncesi Türk
Tarihi
İslam tarihi ve
Uygarlığı
100
100
Türk İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
100
100
Beylikten Devlete
Osmanlı
100
Dünyanın Şekli ve
Coğrafi Konumu
100
Dünyanın Hareketleri
100
Harita Bilgisi
100
İklim Bilgisi
100
Felsefeye Giriş
Bilgi felsefesi
75
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
75
Klasik Mantık
Organizma ve Çevre
75
75
Toplumsal Yapı
75
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
100
100
Paragraf
Sözcüğün Yapısı
100
100
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
100
100
Noktalama İşaretleri
İsim
Zarf
Zamir
Sıfat
75
75
75
75
75
Şiir Bilgisi
75
Edebi Sanatlar
75
Nesir bilgisi
75
830
830
975
940
AYDA HEDEFLENEN SORU: 3575
Not:Çalışma programınızı uygulamada mutlaka rehber öğretmeninizle görüşünüz randevu alınız.
DELTA DERSHANESİ REHBERLİK SERVİSİ
Download

HAFTA SONU SAYISAL A3101-A3102-A3103