2.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
HAYAT BİLGİSİ
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
6
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
A TEMASI:
OKUL HEYECANIM
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
İşlerimi Zamanında Yaparım...Planlı
KDS 3
Yaşarım, Çantamı Hazırlarım
12 - 16 Ocak 2015
YARIYIL TATİLİ
Kişisel Bakım...Kurallar Niçin Var?
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
Haydi Seçime...Bayrağımız, Milli
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
Marşımız
Dengeli ve Düzenli Beslenme... Eşyalar
Konuşuyor
Taşıtlar...Tanıyor muyuz?
Vücudumuz Değerlidir...Sihirli Sözcükler
Hangi İşi Yapabilirim?...Atatürk’ün Hayatı
Yaşasın Cumhuriyet...Çözümü Ne?
B TEMASI:
BENİM EŞSİZ YUVAM
Kimin Yuvası?...Güneş Nereden
Doğuyor?
Evimin Yeri...İletişim Araçları
Organlar Ne İşe Yarar?...Albümlerin
Anlattıkları
KONULAR
Okuduğunu Anlama
Görsel Yorumlama
Harf - Hece Bilgisi
Sözcük Bilgisi (Sözlükte Sıralama
Meslekleri Tanıyor muyuz?...Kime
Yazımında Yanlışlık Yapılan Sözcükler)
Benziyorum?
Eş - Karşıt Anlamlı Sözcükler
Ben Öyle Düşünmüyorum - Eşyaların
Eş Sesli Sözcükler
Dili Olsa
Sebep Sonuç Bildiren İfadeler
Duygularımız ve İletişim...Bizim
Hikaye Unsurları
Değerlerimiz
Noktalama İşaretleri - Yazım Kuralları
Hayır Olmaz...Lider
5N 1K
Kumbaram...Evdeki Güvenlik Kuralları
Şiir
Bilinçli Tüketici...Bizim Rolümüz Ne?
Olayların Oluş Sırası
Bizim Vatanımız
Ad (İsim) Bilgisi
C TEMASI: DÜN, BUGÜN, YARIN
Varlıkları Niteleyen Sözcükler(Sıfat)
Büyüyorum...Yiyeceklerim ve
Adın Yerine Kullanılan Sözcükler(Adıl)
Oyuncaklarım da Değişiyor
Değişen Duygularımız...Oyunlarımız da
Değişiyor
Farklı Ülkelerin İnsanları... Ne İş Yapar?
2
TÜRKÇE
İş, Oluş, Hareket Bildiren
Sözcükler(Eylem)
Atasözü-Deyim, Fıkra, Masal
Grafik ve Tablo Yorumlama
DENEMELER
1 2 3 4 5 6
2.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
MATEMATİK
( ÖZEL YAYINLAR)
KONULAR
6
1. ÜNİTE:
MATEMATİK
( MEB YAYINI )
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
Geometrik Cisimler ve Şekiller (1 ve 2.
1
DENEMELER
2 3 4 5
kazanım)
6
Doğal Sayılar (1, 2 ve 3. kazanım)
1. ÜNİTE: ŞEKİLLER VE SAYILAR
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (1. kazanım)
Geometrik Cisimler
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (1. kazanım)
Uzunlukları Ölçme
Uzunlukları Ölçme (1, 2 ve 3. kazanım)
Tablo
2. ÜNİTE:
Doğal Sayılar (Deste-Düzine, Basamak
Değeri)
Geometrik Cisimler ve Şekiller (3 ve 4. kazanım)
2. ÜNİTE: SAYI AVI
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (2. kazanım)
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (2. kazanım)
Kesirler
Örüntü ve Süslemeler (1 ve 2. kazanım)
Simetri
Simetri (1 ve 2. kazanım)
Zamanı Ölçme
3. ÜNİTE:
Doğal Sayılar (Ritmik Sayma)
Doğal Sayılar (6 ve 7. kazanım)
3. ÜNİTE: TOPLAMA ZAMANI
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (3 ve 6. kazanım)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (5 ve 6. kazanım)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Geometrik Cisimler ve Şekiller (5 ve 6. kazanım)
Paralarımız
Model Oluşturma
Onluğa Yuvarlama
Kesirler
Doğal Sayılarla Zihinden Toplama İşlemi
Tartma
Uzunlukları Tahmin Etme
Sıvıları Ölçme
4. ÜNİTE: ÇIKARMA VE ÇARPMA
İŞLEMLERİ
4. ÜNİTE:
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (4 ve 5.
Sıvıları Ölçme
kazanım)
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (İlk Üç
Kazanım)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (3 ve 6.
Doğal Sayılarla Çarpma
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (1, 2 ve 3.
Zamanı Ölçme (1. kazanım)
Doğal Sayılar (4 ve 5. kazanım)
kazanım)
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (İlk İki
kazanım)
Kazanım)
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (1, 2 ve 3.
kazanım)
5. ÜNİTE:
Doğal Sayılar (8 ve 9. kazanım)
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (6 ve 7. kazanım)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (4 ve 6. kazanım)
Uzunlukları Ölçme (4 ve 5. kazanım)
Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi (4ve 5. kazanım)
Paralarımız
3
3.
SINIF
Kazanım Değerlendirme Sınavları
TÜRKÇE
KONULAR
DENEMELER
2 3 4 5
1
6
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
Okuduğunu Anlama
Görsel Yorumlama
Harf - Hece Bilgisi
Sözcük Bilgisi (Sözlükte Sıralama
Yazımında Yanlışlık Yapılan Sözcükler)
Eş - Karşıt Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli Sözcükler
Sebep Sonuç Bildiren İfadeler
Hikaye Unsurları
Noktalama İşaretleri - Yazım Kuralları
5N 1K
Şiir
Olayların Oluş Sırası
Sözcüklerin Yapısı (Basit, Birleşik, Türemiş)
Ad (İsim) Bilgisi
Varlıkları Niteleyen Sözcükler(Sıfat)
Adın Yerine Kullanılan Sözcükler (Adıl)
İş, Oluş, Hareket Bildiren Sözcükler (Eylem)
Atasözü-Deyim, Fıkra, Masal
Grafik ve Tablo Yorumlama
4
UYGULAMA TARİHİ
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
KDS 3
12 - 16 Ocak 2015
YARIYIL TATİLİ
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
HAYAT BİLGİSİ
KONULAR
A TEMASI: OKUL HEYECANIM
Okula Her Zaman Hazırım...Okulda
İletişim
Düşüncelerimiz ve Duygularımız...
Sorunları Çözelim
Bir de Kanatlarım Olsa...Bayram Geldi
Atatürk’ün Öğrenciliği...Nasıl Daha İyi
Öğreniriz?
FEN BİLİMLERİ
KONULAR
DENEME NO
1
DENEMELER
2 3 4 5
Teknolojik Araçlar...Okul Yolunda
6
Öğrenci Kulüplerimiz...Bence
1. ÜNİTE: BEŞ DUYUMUZ
Duyu Organları ve Görevleri
Güvenilir Olmak...Yok Birbirimizden
Farkımız
Beş Duyumuzla ilgili Bazı Örnekler
Duyu Organlarımızın Sağlığı
2. ÜNİTE: KUVVETİ TANIYALIM
Varlıkların Hareket Özellikleri
3. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Maddenin Halleri
4. ÜNİTE: ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
Işığın Görmedeki Rolü
Işık Kaynakları
Ses
Sesin İşitmedeki Rolü
Çevremizdeki Sesler
5. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK
Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Ben ve Çevrem
Doğal ve Yapay Çevre
Bilinçli Tüketici
Sağlıklı Yaşam
6. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR
Elektrikli Araç Gereçler
Elektrik Kaynakları
Elektriğin Güvenli Kullanımı
7. ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
Yuvamız...Ev Adresimiz
Evimizin Yeri...Fiziksel Özelliklerimiz
Öncü İnsanlar...Hayalimdeki Meslek
Vücut Dili...Anlaşmazlıklar Çözülür
Nasıl Anlaşıyoruz...Adil mi?
Plan Yapalım...Neler Alabilirim?
Haklara Saygı...İyilik Yapalım
Benim Amacım...Korkma Dene
Ailemle...Niçin Özenli Kullanmalıyız?
Evdeki Güvenliğimiz...Ülkemiz de
Yuvamızdır
Vatandaşlık Görevlerimiz...
Aynı Gezegeni Paylaşıyoruz
C TEMASI: DÜN BUGÜN YARIN
Hayatımda Değişiklikler Oluyor
Duygularımızın Yansıması...Hangi
Mesleği Seçsem
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
3.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
MATEMATİK
( MEB YAYINI )
KONULAR
1. ÜNİTE
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
SINIF
MATEMATİK
( ÖZEL YAYINLAR )
KONULAR
Nokta
Düzlem
1. ÜNİTE
Tablo
Düzlem
Şekil Grafiği
Simetri
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Örüntü ve Süslemeler
Basamak Değeri
Doğal Sayılar
Romen Rakamları
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (1, 2 ve
Doğal Sayıları Karşılaştırma
3. kazanım)
Doğal Sayılarda Sıralama
Tablo
Örüntü
Şekil Grafiği
Tek ve Çift Doğal Sayılar
2. ÜNİTE
2. ÜNİTE
Doğru
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Nokta
Onluğa Yuvarlama
Ritmik Saymalar ve Sayı Örüntüleri
Paralarımız
Romen Rakamları
Doğru
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (1, 2 ve
Uzunluk Ölçme (4. kazanım)
3. kazanım)
Simetri
Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma
Örüntü ve Süsleme
İşlemleri
Alan
Tartma
3. ÜNİTE
Tartma ve Paralarımız
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Açı
Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember
4. ÜNİTE
Ritmik Sayma
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Uzunlukları Ölçme (1 ve 2. kazanım)
Çevre
5. ÜNİTE
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
DENEMELER
1
2
3
4
5
6
3. ÜNİTE
Açı
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (1, 2 ve
3. kazanım)
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi ( 1.
kazanım)
Kesirler (1, 2 ve 3. kazanım)
Uzunlukları Ölçme
4. ÜNİTE
Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (4 ve 5.
kazanım)
Doğal Sayılarda Bölme İşlemi (2.
kazanım)
5
4.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
MATEMATİK
( ÖZEL YAYINLAR )
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
KDS 3
KONULAR
1. ÜNİTE: GEOMETRİ DÜNYASI
Açılar - Açıları Ölçelim ve Çizelim
12 - 16 Ocak 2015
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
YARIYIL TATİLİ
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
KONULAR
6
Simetri
Örüntü ve Süslemeler
2. ÜNİTE: DOĞAL SAYILAR GEZEGENİ
Doğal Sayılarla Örüntü
MATEMATİK
( MEB YAYINI )
1. ÜNİTE: GEOMETRİYE YOLCULUK
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
Açılar ve Açı Ölçüsü
Üçgen, Kare ve Dikdörtgen
Simetri
Örüntü ve Süslemeler
2. ÜNİTE: VERİLER VE SAYILARLA
İŞLEMLER
Sütun Grafiği
Doğal Sayılar
Zamanı Ölçme
Doğal Sayılarla Toplama-Çıkarma İşlemi
Doğal Sayılarla Çarpma-Bölme İşlemi
3. ÜNİTE: ÖLÇÜP TARTALIM,
GERÇEKLERE ULAŞALIM
Tartma
Sıvıları Ölçme
Tartma İle İlgili Problemler Kurma ve
Çözme
Sıvıları Ölçme İle İlgili Problemler Kurma
ve Çözme
Zihinden Toplama-Çıkarma
Sayıları Yuvarlama
Olasılık
4. ÜNİTE: KESİRLERDEN ALANLARA
Kesirler
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Alan
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi
Gerektiren Problemler Kurma ve Çözme
5. ÜNİTE: HAYATIMIZDAKİ ONDALIK
KESİRLER
Ondalık Kesirler
Uzunlukları Ölçme
Çevre
DENEMELER
1 2 3
Sütun Grafiği
1
DENEMELER
2 3 4 5
Doğal Sayılar
6
Doğal Sayılarla Toplama-Çıkarma İşlemi
Toplama ve Çıkarma İşlemi İle İlgili Problem Çözme ve Kurma
3. ÜNİTE: DÖRT İŞLEM VE TARTMA
Doğal Sayılarla Çarpma-Bölme İşlemi
Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Tahmin
Tartma Birimleri
Tartma İle İlgili Problemler Çözme ve Kurma
Yuvarlama ve Tahmin
Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri
4. ÜNİTE: ÖLÇME BİRİMLERİ, KESİRLER VE ALAN
Litre ve Mililitre Arasındaki İlişkiler
Litre ve Mililitre İle İlgili Problemler Çözme ve Kurma
Kesirleri İsimlendirme ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama
Bir Çokluğun Verilen Bir Basit Kesir Kadarını Bulma
Saat-Dakika ve Saniye Dönüşümleri
Yıl-Ay-Hafta-Gün Arasındaki İlişkiler
Zaman Ölçme Birimleri İle İlgili Problemler Çözme ve Kurma
Alan
5. ÜNİTE: UZUNLUKLARI ÖLÇME VE KESİRLER
Ölçme Birimlerinde Yeniliğin Gerekliliği
Uzunlukları Ölçme
Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma
Ondalık Kesirler
Eşit Paydalı Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Kesirler İle İlgili Problem Çözme ve Kurma
6. ÜNİTE: OLASILIK VE ÇEVRE UZUNLUKLARI HESAPLAMA
Olasılık
Düzlemsel Şekillerin Çevre Uzunlukları
Eş Küplerle Basit Yapılar Oluşturma
4
5
6
4.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
TÜRKÇE
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
FEN VE TEKNOLOJİ
6
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Görsel Okuma
Yazım Kuralları
5N1K
Noktalama İşaretleri
Edebi Türler
Ekler
Adlar
SOSYAL BİLGİLER
KONULAR
1. ÜNİTE: KENDİMİ TANIYORUM
Benzer ve Farklı Yönlerim
Duygularımla, Düşüncelerimle Varım
Yaşadıklarımı Sıralıyorum
Ülkemin Vatandaşıyım
2. ÜNİTE: GEÇMİŞİMİ
ÖĞRENİYORUM
Ailemin Tarihini Yazıyorum
Kültürel Zenginliğimiz
Hangi Oyunları Oynuyoruz?
Kültür Elçisiyiz
Kurtuluştan Kuruluşa
3. ÜNİTE: YAŞADIĞIMIZ YER
İzci Kampındayız
Krokinin Yaşamımızdaki Yeri
Hava Nasıl Oralarda?
Çevremizde Gördüklerimiz
Güvenli Yaşam
4. ÜNİTE: ÜRETİMDEN TÜKETİME
İhtiyaç mı İstek mi?
Kaynağım Ne?
Bilinçli Tüketici miyiz?
Bizim İçin Çalışanlar
5. ÜNİTE: İYİ Kİ VAR
Hayatımızda Teknoloji
Zamanı Ölçüyoruz
Bir Zamanlar
Bizden Projeler
6. ÜNİTE HEP BİRLİKTE
Toplum Devlet El Ele
Etkin Yurttaşlık
Sosyal Kulüpler
7. ÜNİTE: İNSANLAR VE YÖNETİM
Yerel Yönetimler
Belediyemiz
1
DENEMELER
2 3 4 5
SINIF
6
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZ
BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Destek ve Hareket Sistemi
Soluk Alıp Verme
Kanın Vücutta Dolaşımı
Egzersiz Yapalım
2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
Maddenin Özellikleri (İlk 5 Kazanım)
Maddenin Halleri
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Maddenin Değişimi
Isı ve Sıcaklık
Saf Madde ve Karışımlar
Karışımlar Ayrılabilir mi?
3. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim
Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Şeklini
Etkiler
4. ÜNİTE: IŞIK VE SES
Işık
Ses
5. ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA
Dünya’mızı Tanıyalım
Dünya’mızın Yapısında Neler Var?
6. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI
GEZELİM, TANIYALIM
Çevremizdeki Varlıklar
Yaşadığımız Çevre
7. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
İNGİLİZCE
KONULAR
UNIT 1: IN THE CLASSROOM
UNIT 2: CHILDREN’S DAY
UNIT 3: FREE TIME
UNIT 4: CARTOON CHARACTERS
UNIT 5: MY DAY
UNIT 6: DOING EXPERIMENTS
UNIT 7: JOBS
UNIT 8: MY CLOTHES
UNIT 9: MY FRIENDS
7
5.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
İNGİLİZCE
KONULAR
TÜRKÇE
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
5N1K
Metin ve Görsel İlişkisi
Sözcük Türleri
Ekler
Şekil ve Semboller
Grafik ve Tablo Okuma
KONULAR
1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZ
BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
Besinlerin Sindirimi
1
DENEMELER
2 3 4 5
Vücudumuzda Boşaltım (Başından)
6
2. ÜNİTE: KUVVETİN
BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
Kuvvetin Ölçülmesi
Sürtünme Kuvveti
3. ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ
Maddenin Hal Değişimi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Isı Maddeleri Etkiler
4. ÜNİTE: IŞIĞIN VE SESİN
YAYILMASI
Işık
Ses
5. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI
GEZELİM VE TANIYALIM
Canlıları Tanıyalım
İnsan ve Çevre İlişkisi
6. ÜNİTE: YAŞAMIMIZIN
VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba
Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Devre Elemanlarının Sembollerle
Gösterimi ve Devre Şemaları
7. ÜNİTE: YER KABUĞUNUN GİZEMİ
Yer Kabuğunda Neler Var?
8
6
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
FEN BİLİMLERİ
MATEMATİK
1. ÜNİTE:
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme
2. ÜNİTE:
Araştırma Soruları Üretme, Veri
Toplama, Düzenleme ve Gösterme
Veri Analizi Yorumlama
3. ÜNİTE:
Temel Geometrik Kavramlar ve
Çizimler
Üçgen ve Dörtgenler - 1
4. ÜNİTE:
Kesirler
Kesirlerle İşlemler: Toplama ve
Çıkarma
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
5. ÜNİTE:
Uzunluk Ölçme
Üçgen ve Dörtgenler - 2
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler
DENEMELER
2 3 4 5
UNIT 1: MY DA LY ROUT NE
UNIT 2: MY TOWN
UNIT 3: HELLO!
UNIT 4: GAMES AND HOBB ES
UNIT 5: HEALTH
UNIT 6: MOV ES
UNIT 7: PARTY T ME
UNIT 8: FITNESS
UNIT 9: THE AN MAL SHELTER
UNIT 10: FEST VALS
Besinler ve Özellikleri
KONULAR
1
5.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
KDS 3
KONULAR
12 - 16 Ocak 2015
YARIYIL TATİLİ
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
SOSYAL BİLGİLER
KONULAR
1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM
Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz
Rollerimiz
Haklarımız ve Sorumluluklarımız Var
Çocuk Haklarına Yolculuk
2. ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE
Güzel Ülkem
Zengin Kültürümüz
Atatürk’ü Anlamak
3. ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM
Haritanın Dili
İklim ve İnsan Faaliyetleri
Yaşanacak Yerler
Doğa ve İnsan
Ülkemizde Afetler
Doğal Afetler ve İnsan
Nerede Yanlış Yaptık?
4. ÜNİTE: ÜRETTİKLERİMİZ
Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler
İnsan ve Ekonomi
5. ÜNİTE: GERÇEKLEŞEN DÜŞLER
Hayatımız Nasıl Kolaylaştı?
Teknolojiyle Gelen Değişim
Bilgi Kaynaklarımız
6. ÜNİTE: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR
Bize Hizmet Edenler
Elimizden Tutanlar
Gönüllüyüz
7. ÜNİTE: BİR ÜLKE BİR BAYRAK
Yasalar Bizim İçin Var
Ülkemizin Yönetim Yapısı
1
DENEMELER
2 3 4 5
SINIF
6
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
Evrende Bir Düzen Vardır
Allah Vardır ve Birdir
Çalışırım Allah’ın Yardımına Güvenirim ve
Başarırım
İhlas Suresi ve Anlamı
2. ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA
BİLGİLENELİM
İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?
İbadetle İlgili Kavramlar
Başlıca İbadetler
Camiyi Tanıyalım
Dua
Güzel iş ve Güzel Davranış
İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
Rabbenâ Duaları ve Anlamı
3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları
Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek
Davranışları
Hz. Muhammed’in Ailesinde Komşuluk
İlişkilerine Önem Verilirdi
Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları
Salavat Duaları ve Anlamı
4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL
EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an
Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir,
Kötülüklerden Sakındırır.
Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
Fil suresi ve Anlamı
5. ÜNİTE: SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ
PAYLAŞALIM
Paylaşmak Niçin Önemlidir?
Sevinçlerimizi Paylaşalım
Üzüntülerimizi Paylaşalım
Tahiyyat Duası ve Anlamı
6. ÜNİTE: VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ
SEVİYORUZ
Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
Yurtta Barış Dünyada Barış Temel İlkemizdir
9
6.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
TÜRKÇE
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
FEN BİLİMLERİ
6
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Edebiyat bilgileri
Sözcükte Yapı
Ses Bilgisi
Noktalama İşaretleri
İsim
Zamir
Tamlamalar
Sıfat
Edat - Bağlaç - Ünlem
1. ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRENİYORUM
Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor?
Çözüm Buluyoruz
Atatürk ve Sosyal Bilimler
2. ÜNİTE: YERYÜZÜNDE YAŞAM
Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar?
Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim
Geçmişten Günümüze Yerleşme
Uygarlıkların Beşiği
3. ÜNİTE:
İPEK YOLU’NDA TÜRKLER
Anayurttan Anadolu’ya
Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
Doğu İle Batıyı Birleştiren Yol:
İpek Yolu
İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı
İlk Türk İslam Devletleri
Kültürümüzün Yaşayan Değerleri:
Kutlamalar
4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
Vergi Verelim
Dünya Alarm Veriyor
Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri
5. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA
Dünya’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler
Kaynaklar ve İhtiyaçlar
Yardımlaşma ve İşbirliği
Toplumlar Arası Etkileşim
6. ÜNİTE: DEMOKRASİNİN
SERÜVENİ
Devletler ve Yönetim Biçimleri
Demokrasi Tarihine Yolculuk
Belgelerin Dili
10
1
6
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1. ÜNİTE:
VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
Hücre
Destek ve Hareket Sistemi
Solunum Sistemi
Dolaşım Sistemi
2. ÜNİTE:
KUVVET VE HAREKET
Bileşke Kuvvet
Sabit Süratli Hareket
3. ÜNİTE:
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
SOSYAL BİLGİLER
KONULAR
KONULAR
DENEMELER
2 3 4 5
1
DENEMELER
2 3 4 5
Maddenin Tanecikli Yapısı
6
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Yoğunluk (Yalnızca Yoğunluk Hesaplama)
4. ÜNİTE: IŞIK VE SES
Işığın Yansıması
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
5. ÜNİTE: BİTKİ VE HAYVANLARDA
ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
6. ÜNİTE: MADDE VE ISI
Madde ve Isı
Yakıtlar
7. ÜNİTE: ELEKTRİĞİN İLETİMİ
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu
Faktörler
8. ÜNİTE: DÜNYA’MIZ, AY VE
YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
İNGİLİZCE
KONULAR
UNIT 1: AFTER SCHOOL
UNIT 2: YUMMY BREAKFAST
UNIT 3: A DAY IN MY CITY
UNIT 4: WEATHER AND EMOTIONS
UNIT 5: AT THE FAIR
UNIT 6: VACATION
UNIT 7: OCCUPATIONS
UNIT 8: DETECTIVES AT WORK
UNIT 9: SAVING THE PLANET
UNIT 10: DEMOCRACY
6.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KONULAR
1. ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHİ
KİTAPLARA İNANÇ
Peygamber ve Peygamberlere İman
İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
Asr Suresi ve Anlamı
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
Namaza Hazırlık Şartları
Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
Günlük Namazlar-Cemaatle Namaz-Cuma Namazı
KDS 3
12 - 16 Ocak 2015
YARIYIL TATİLİ
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
Bayram Namazı-Cenaze Namazı-Teravih Namazı
Namazı Bozan Durumlar
Namazın İnsana Kazandırdıkları
Kunut Duaları ve Anlamı
3. ÜNİTE:
SON PEYGAMBER VE HZ. MUHAMMED
Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
Veda Hutbesi
Hz. Muhammed’in Vefatı
Nasr Suresi ve Anlamı
4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
İnanç
İbadet
Ahlak
Kıssalar
Kureyş Suresi ve Anlamı
5. ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI
İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
Gıybet ve İftira
Hırsızlık - Haset Etmek - Alay Etmek
Kibir - Kötü Zanda Bulunmak
Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
Anne, Baba ve Büyüklere Duyarsız
Kalmayalım
Felak Suresi ve Anlamı
MATEMATİK
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1. ÜNİTE:
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Açılar
2. ÜNİTE:
Oran
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
3. ÜNİTE:
Araştırma Soruları Üretme, Veri
Toplama ve Düzenleme
Veri Analizi
4. ÜNİTE:
Tam Sayılar
Cebirsel İfadeler
5. ÜNİTE:
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
Sıvıları Ölçme
Çember
6. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
Türklerin Müslüman Oluşu
Türkler Arasında İslamın Yayılmasında Etkili
Olan Bazı Şahsiyetler
Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
11
7.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
MATEMATİK
( ÖZEL YAYINLAR )
2014 - 2015
KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVLARI
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
KDS 1
10 - 14 Kasım 2014
KDS 2
15 - 19 Aralık 2014
KDS 3
12 - 16 Ocak 2015
KONULAR
1. ÜNİTE:
Tam Sayılarla İşlemler
Problem Çözme ve Kurma
YARIYIL TATİLİ
Rasyonel Sayılar
KDS 4
9 - 13 Mart 2015
KDS 5
13 - 17 Nisan 2015
Rasyonel Sayılarla İşlemler
KDS 6
11 -15 Mayıs 2015
Problem Kurma ve Çözme
Cebirsel İfadeler
Örüntüler
MATEMATİK
( MEB YAYINI )
KONULAR
1. ÜNİTE:
Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Adım Adım İşlemler ve Problemler
2. ÜNİTE:
Tam Sayıların Kuvveti ve Örüntüler
Cebirsel İfadelerle İşlemler
Bir Bilinmeyenli Denklemler ve
Çözümleri
Doğrusal Denklemler ve Koordinat
Sistemi
Dik ve Paralel Doğrular
Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumu
3. ÜNİTE:
Doğru ve Ters Orantı
Alışverişte Kullanılan Yüzde
Hesapları
Yansıma ve Dönme
Çokgenlerin Özellikleri
Motiflerle Süsleme
Çember ve Dairenin Özellikleri
4. ÜNİTE:
Çemberde Açılar
Türk Bayrağı
Daire ve Daire Dilimi
Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği
5. ÜNİTE:
Verilerin Farklı Temsil Biçimleri
Yanıltan Grafikler
Veri Analizi
Faktöriyel ve Permütasyon
Olasılık
6. ÜNİTE:
Dörtgenlerin Özellikleri ve Alanı
Kenar Çevre Alan İlişkisi ve Problemler
Dik Dairesel Silindir ve Alanı
Dik Dairesel Silindirin Hacmi
12
Denklemler
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
Koordinat Sistemi
2. ÜNİTE:
Oran ve Orantı
Problem Kurma ve Çözme
Yüzde Hesaplamaları
Dikme Çıkma İnme ve Paralel İnşa
Etme
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Örüntü ve Süslemeler
3. ÜNİTE:
Eşlik ve Benzerlik
Yansıma ve Dönme Hareketleri
Dörtgenler
Problem Kurma ve Çözme
Kenar ve Çevre Uzunluğunun Alanla
İlişkisi
4. ÜNİTE:
Çember ve Daire
Çember ve Dairede Açılar
Çember ve Çember Parçası
Problem Kurma ve Çözme
Çember ve Daire Dilimi
Türk Bayrağı
Geometrik Cisimler
Problem Kurma ve Çözme
5. ÜNİTE:
Faktöriyel ve Permütasyon
Olasılık
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri,
Tablo ve Grafikler
Daire Grafiği ve İstatiksel Temsil Biçimleri
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
7.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
TÜRKÇE
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Edebiyat Bilgileri
Eylemin Anlam Özellikleri
Eylem Kipleri
Zarf (Belirteç)
Eylemde Yapı
Eylemde Zaman ve Anlam Kayması
Ek Eylem
1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA
SİSTEMLER
Sindirim Sistemimiz ve Sindirim
Sistemi Sağlığı
Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdaki
Atıkları Uzaklaştırır
Denetleyici ve Düzenleyici
Sistemimiz
Duyu Organlarımız
Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve
Organ Bağışı
2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
Yayları Tanıyalım
İş ve Enerji
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler
Enerji ve Sürtünme Kuvveti
3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ
ELEKTRİK
Elektriklenme (Başından)
Elektrik Akımı Nedir?
Seri ve Paralel Bağlama
4. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ
Elementler ve Sembolleri
Atomun Yapısı
Elektronların Dizilimi ve Kimyasal
Özellikler
Kimyasal Bağ
Bileşikler ve Formülleri
Karışımlar
5. ÜNİTE: IŞIK
Işığın Soğurulması
Beyaz Işık Gerçekten Beyaz mı?
Işığın Kırılması - Mercekler
6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
Ekosistemler
Biyolojik Çeşitlilik
Çevre Sorunları ve Etkileri
7. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE
ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ
İNGİLİZCE
KONULAR
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
UNIT 1: APPEARANCE AND
PERSONALITY
UNIT 2: BIOGRAPHIES
UNIT 3: SPORTS
UNIT 4: WILD ANIMALS
UNIT 5: TELEVISION
UNIT 6: PARTIES
UNIT 7: SUPERSTITIONS
UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS
UNIT 9: ENVIRONMENT
UNIT 10: PLANETS
FEN VE TEKNOLOJİ
KONULAR
SINIF
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
SOSYAL BİLGİLER
KONULAR
1. ÜNİTE:
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişim ‘Benimle’ Başlar
Meraklı Gözler TRT’de
Atatürk ve İletişim
2. ÜNİTE: ÜLKEMİZDE NÜFUS
Nerelerde Yaşıyoruz?
Niçin Sayılıyoruz?
Devlet Vatandaş El Ele
Merhaba Doyduğum Toprak
Yerleşme ve Seyehat Özgürlüğü
3. ÜNİTE:
TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Anadolu Anayurt
Kuruluş
Osmanlı Devleti Yeni Başkenti’nde
Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı
Etkiledik Etkilendik Ama Nasıl?
Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü
Yenilikler ve Osmanlı Devleti
4. ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Buluşların Serüveni
Bilim Mirası
Değişim ve Gelişim
5. ÜNİTE:
EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
Toprak Ana
Devletler Nasıl Gelişir
Hiç Bitmeyen Destek
Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim
6. ÜNİTE:
YAŞAYAN DEMOKRASİ
Kurultaydan Meclise
Cumhuriyetin Bekçilerine
Yönetimin Özü
İzci Daima Hazırdır
13
7.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KONULAR
1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI
Varlıklar Âlemi
Meleklere İman
Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda
Kur’an’ın Öğütleri
Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
Ahirete İman
Kıyamet ve Yeniden Dirilme
Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
Nâs Suresi ve Anlamı
2. ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ
Ramazan Ayı ve Önemi
Ramazan Orucu
Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
Muharrem Orucu
Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Orucu Bozan Durumlar
Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
Ramazan Bayramı Sevinci
Mâ’ûn Suresi ve Anlamı
3. ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER
OLARAK HZ. MUHAMMED
Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Din ve Din Anlayışı
Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
Dinde Zorlama Yoktur
5. ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK
Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
Doğruluk, Dürüstlük
Adaletli Olmak
Hoşgörü ve Bağışlama
Alçakgönüllülük (Tevazu)
Görgülü Olmak
Savurganlıktan Kaçınmak
6. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
14
1
DENEMELER
2 3 4 5
6
8.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
TÜRKÇE
KONULAR
DENEMELER
1 2 3 4
5
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Edebiyat Bilgileri
Eylemsi
Cümlenin Öğeleri
Eylemde Çatı
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
Mustafa Kemal Okulda
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ:
YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
Osmanlı Devleti Hangi Cephede?
Geldikleri Gibi Giderler
Egemenlik Milletimindir
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?
3. ÜNİTE: YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM
İlk Zaferimiz
Destanlaşan Direniş
İstaklal Milletimindir
Hayat Veren Zafer
Savaşa Son Veren Belge
4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA
Saltanattan, Milli Egemenliğe
Zaferlerin ve Bağımsızlığın Tescili
Milli Sınırlardan Milli Ekonomiye
Çağdaş Devlete Doğru
Çok Partili Demokratik Hayat
Rejim Karşıtı Bir İsyan
Kabotaj Kanunu
Kubilay Olayı
Çağdaş Üniversite Yolunda
Devlet Toplum El Ele
5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK
Türk Çağdaşlaşması
Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler
Cumhuriyetle Bir Milletiz
Ne Mutlu Türk’üm Diyene
Laiklik
En Büyük Eser
Mazlum Milletler
Cumhuriyet Bize Emanet
2014 - 2015
TEOG DENEME SINAVLARI
DENEME NO
UYGULAMA TARİHİ
TEOG 1
20 - 24 Ekim 2014
TEOG 2
17 - 21 Kasım 2014
TEOG 3
12 - 16 Ocak 2015
YARIYIL TATİLİ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
KONULAR
SINIF
TEOG 4
9 - 13 Mart 2015
TEOG 5
13 - 17 Nisan 2015
MATEMATİK
1
DENEMELER
2 3 4 5
KONULAR
DENEMELER
1 2 3 4 5
Örüntü ve Süslemeler
Dönüşüm Geometrisi
Tablo ve Grafikler
Üslü Sayılar
Üslü Sayılarda Çarpma ve Bölme
İşlemleri
Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar
Köklü Sayılar
Köklü Sayılarda Dört İşlem
Olasılık Çeşitleri
Olay Çeşitleri
Gerçek Sayılar
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Üçgenlerde Kenar Açı Bağıntıları
Üçgenlerde Kenarortay, Açıortay,
Yükseklik
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
Trigonometrik Oranlar
Örüntüler ve İlişkiler
Cebirsel İfadeler Özdeşlikler
Cebirsel İfadeler Çarpanlara Ayırma
Kombinasyon
Denklemler
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Eğim
Geometrik Cisimler Prizma
Geometrik Cisimler Koni-Küre
Geometrik Cisimler Ara Kesitler
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları
Geometrik Cisimlerin Hacimleri
15
8.
Kazanım Değerlendirme Sınavları
SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FEN VE TEKNOLOJİ
KONULAR
DENEMELER
1 2 3 4 5
1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ
VE KALITIM
Mitoz - Kalıtım - Mayoz
DNA ve Genetik Kod
Adaptasyon ve Evrim
2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
Kaldırma Kuvveti
Bazı Cisimler Neden Yüzer?
Basınç
3. ÜNİTE:
MADDENİN YAPISI VE
ÖZELLİKLERİ
Elementlerin Sınıflandırılması
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Asitler Bazlar - Su Arıtımı
4. ÜNİTE: SES
Ses Dalgaları
Sesin Özellikleri
Müzik ve Fen
Ses Bir Enerji Türüdür
5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ
VE ISI
Isı ve Sıcaklık
Enerji Dönüşümü ve Öz Isı
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
Erime-Donma ve BuharlaşmaYoğuşma Isısı
Isınma Soğuma Eğrileri
6. ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ
İLİŞKİLERİ
Besin Zincirinde Enerji Akışı (İlk 12
Kazanım)
İNGİLİZCE
KONULAR
UNIT 1: FR ENDSH P
UNIT 2: ROAD TO SUCCESS
UNIT 3: IMPROV NG ONE’S LOOK
UNIT 4: DREAMS
UNIT 5: ATATÜRK
UNIT 6: DETECT VE STOR ES
UNIT 7: PERSONAL EXPER ENCES
UNIT 8: COOPERAT ON N THE FAM LY
UNIT 9: SUCCESS STOR ES
UNIT 10: READ NG FOR
ENTERTA NMENT
16
KONULAR
1. ÜNİTE: KAZA VE KADER
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
2. ÜNİTE: ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
DENEMELER
1 2 3 4 5
Yardımlaşma Kurumlarımız
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK
DAVRANIŞLAR
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanını İyi Değerlendirirdi
Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
Bilgi Taassubu Önler
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Hinduizm ve Budizm
DENEMELER
1 2 3 4 5
Download

Tıklayınız