İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Finansal Matematik
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
SSG222
Dersin
Koordinatörü
3
0
0
4
Öğretim
Elemanları
-
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
-
İşletmelerin hem finansman hem de yatırımlarla ilgili finansal kararlarda gerekli
olan matematiksel bilgileri kapsamına almakta ve kişilerin matematiksel ve
analitik düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır
İşletmelerde etkin bir finans politikasının oluşturulabilmesi, uygun yatırım ve
finansman kararlarının alınabilmesi için gerekli alt yapıya ilişkin matematik
bilgilerinin verilmesi.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Düşük
B
G
N
Program yeterlilikleri
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik alanlarında ortaya çıkabilecek
problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; çözüme
dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif teknikleri
kullanma, değerlendirme ve uygulama,
Türk ve Dünya ekonomisindeki finansal gelişmeleri izleme ve
değerlendirme
Yüksek
Orta
X
X
Mali tabloları okuyup analiz edebilecek düzeyde bilgi sahibi
olma
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme*
Yöntemi
1
Borçlanma işlemlerindeki maliyet hesaplarını en etkin şekilde
yapabilme.
B
1
2
İşletmelerin gerek kredilendirme gerekse kredi alma
işlemlerinde söz konu olabilecek alternatif ödeme yollarını ve
bunların maliyetlerini öğrenerek yönetim kararlarında
kullanabilme
B,G
1,3
3
Hisse senedi ve tahviller, türleri ve değerleme yöntemlerini
öğrenerek yatırım kararlarında kullanabilme.
B,G,N
1,3
4
Sabit varlık yatırım kararlarının verilmesi aşamasında,
yatırımların değerini tespit edebilme ve alternatifler arasından
seçim yapabilme
B,N
1
5
Kişisel finansal kararların verilmesinde matematiksel analiz
yapabilme.
B
1
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1-2
Paranın Zaman Değeri Kavramı, Faizin Tanımı ve Türleri
3
Basit Faiz, iç ve dış faiz
4
12
Bileşik Faiz: Normal ve Efektif Faiz Oranları
Para ve sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Uygulamalar:
- Hazine Bonosu
- Finansman Bonosu
- Repo Değerlemesi
Taksitler (Anüite) ve Taksit Türleri: Eşit Tutarlı, Değişen Tutarlı, Geciktirilmiş Taksitler
Taksitler (Anüite) ve Taksit Türleri: Çabuklaştırılmış, Sürekli, Sürekli ve Geciktirilmiş,
Sürekli ve Çabuklaştırılmış Taksitler
Borç Ödemeleri
13
Tahvil değerlemesi
14
Hisse Senedi değerlemesi
5-6
7-8
9-11
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
1
2
3
Kaynak
Zehra Başkaya, Finans Matematiği, Ekin Kitabevi.
.
Nurhan Aydın, Finans Matematiği.
Necati İşçil, Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir, Armağan Yayınevi
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
1
5
0
5
Uygulama
1
10
0
10
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
15
0
15
Toplam Yük
110
Toplam Yük / 30
3.66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

İndir - Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü