BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
Dersin Adı
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Malzeme Bilimi 2
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
MNT 204
4
0
0
6
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Öğrencilere malzemelerin elektrik, optic, manyetik özelliklerinin
öğretilmesi. Korozyon, kompozit malzmeler ve polimerler hakkında genel
bilgilerin verilmesi
Polimer yapılar (Uygulamalar ve Özellikleri), Kompozitler, Korozyon,
Elektriksel Özellikler, Termal Özellikler, Manyetik Özellikler, Optik
Özellikler, Malzeme Seçimi ve Tasarımı
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
B
H
Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temellerini Bilme
Malzeme Karakteristik Özellikleriyle İlgili Mühendislik Problemlerini
Tanımlayabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
B5
B12
B13
Temel düzey malzeme bilimi ve mühendislik bilgisi ve
uygulamasını yapabilmeli
Polimer, seramik ve metal malzemelerin karakteristik
özelliklerini bilmeli
Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik
özelliklerini bilmeli
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
BEK-1
No
Program*
Yeterlilikleri ile
İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
1
Temel düzey malzeme bilimi ve mühendislik
bilgisi ve uygulamasını yapabilir
B5
1-3
2
Polimer, seramik ve metal malzemelerin
karakteristik özelliklerini bilir
B12
1-3
3
Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik
özelliklerini bilir
B13
1-3
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1-3
Polimer yapılar (Uygulamalar ve Özellikleri)
4
Kompozitler
5
Korozyon
6-7
Elektriksel Özellikler
8
Ara Sınav
9
Termal Özellikler
10-11
Manyetik Özellikler
12
Optik Özellikler
13
Malzeme Seçimi ve Tasarımı
14
Final
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
1
2
Kaynak
Fundamentals of Materials Science and Engineering, William D. Callister,
Jr.
Materials Science and Engineering (An Introduction), William D. Callister,
Jr.
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
4
0
56.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
5
0
70.00
Ara Sınav
1
8
0
8.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
6
5
0
30.00
Uygulama
0
0
0
0.00
Laboratuar
0
0
0
0.00
Proje
0
0
0
0.00
Atölye
0
0
0
0.00
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0.00
Alan Çalışması
0
0
0
0.00
Diğer
2
3
0
6.00
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
180
Toplam Yük / 30
6.0
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

İnsansız Hava Araçları ve Uçuş Eğitimi