Microsoft Excel’de
’de Finansal Uygulamalar Eğitimi
MİCROSOFT EXCEL’DE
’DE FİNANSAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
3 Gün / 18 Saat
Firmalar, devlet kurumları, kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi. İleri düzey Excel bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Eğitimimiz; MS Excel üzerinde kendi finansal kararlarını vermeyi, bu kararların risklerini ve
getirilerini hesaplamayı, temelini gerçek verilerden alan MS Excel çalışmaları ile uygulamalı
olarak risk yönetimi, maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu, pörtföy
pör
oluşturulması,
faiz ve verimlilik gibi hesaplamaları gerek temel anlamda teorik, gerekse de iş alanlarına dair
pratik bilgi aracılığıyla öğretmeyi hedefler.
Eğitim öncelikle değişik bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün
sayıları vb.) Excel programına girilmesi ile başlayacaktır. Bir sonraki adım olarak ise bu
veriler makroekonomik ve istatistiksel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere
aktarılacaktır. Excel'e yüklenen bu verilerin Excel formül ve araçları sayesinde işlenmesi
sonucu ise geleceğe dönük finansal tablolar elde edilecektir.
EĞİTİM KONULARI
Finansa giriş
•
•
•
•
•
Finans nedir?
Finansal karar
k
Paranın zaman ve risk değeri
Finansal yatırımlar ve kaynaklar
Temel finans matematiği kapsamı
Finans üzerine temel kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
Basit ve bileşik faiz
Bileşik faiz çeşitleri ( Nominal ve efektif faiz)
Bugünkü değer hesaplamaları (Anüite, Perpetüite hesaplamaları)
esaplamaları)
Borç amortizasyonu
İç verimlilik
Faiz faktörleri
Bono hesaplamaları
Temel finans kavramları üzerine
Excel uygulamaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel fonksiyonlar ( SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
Finansal fonksiyonlar
onksiyonlar (FV, PV, PMT, NPER, RATE, NPV, EFFECT,IRR)
Data table (Veri tablosu) üzerine finansal uygulamalar
Finansal goal seek (Hedef ara) uygulaması
Mizan oluşturma
Bilançonun hazırlanması
Gelir tablosunun hazırlanması
Nakit akım tablosunun hazırlanması
Özkaynak değişim tablosunun hazırlanması
Kredi maliyet hesaplamaları
Kredi amortizasyon tablolarının hazırlanması
Gelecek değer hesaplamaları
Kredi anapara tutarının hesaplanması
Kredi faizinin hesaplanması
Kredi taksit tutarının hesaplanması
Kredi taksit sayısının hesaplanması
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 93 22, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Excel’de
’de Finansal Uygulamalar Eğitimi
Temel istatistik kavramları
•
•
•
Temel istatistiğin finansta kullanım alanları
Ortalama, Mod, Medyan ve Standart Sapma kavramları
Regresyon, Korelasyon, Varyans, Kovaryans kavramları
Temel istatistik kavramları
üzerine Excel uygulamaları
•
•
İstatistiksel fonksiyonlar
f
(SUMIF, COUNTIF, CORREL, COVAR, MEDIAN, MODE, STDEV, VAR,
INTERCEPT, PROB )
Solver (Çözücü) uygulamaları
u
Portföy oluşturma ve risk
•
•
•
•
•
•
Risk nedir?
n
Risk minimizasyonu
Mutlak ve göreceli getiri
Yatırım kararlarında risk faktörü
Varlık çeşitleri ve türev araçları
Optimal portföy seçimi
İleri uygulamalar
•
•
•
•
Form kontrolleri kullanmak (COMBOBOX, OPTIONBOX, CHECKBOX vb.)
vb
Form kontrolleri ile fonksiyonları dinamik hale getirmek
Faiz ve borç hesaplamalarında senaryoların etkin kullanımı
MS Excel’de
Excel’ optimal portföy hesaplanması
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 93 22, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Download

Excelde Finansal Uygulamalar