BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Malzeme Biliminde Hesaplamalı Metodlar
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT 209
Dersin
Koordinatörü
3
0
2
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
5
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Malzemelerin fiziksel, mekanik ve elektriksel özelliklerinin bilgisayar
programları aracılığıyla hesaplanması ve modelleme tekniklerinden
örnekler,Monte-Carlo hesaplamaları ve uygulama alan örnekleri, enerji
band diyagramı hesaplamaları, Sınırlı element modelleme (FEM) ve
uygulama alanlarından örneklerle ilgili detaylı bilgiler verilecektir.
Moleküler Dinamiğe Giriş, Basit Moleküler Dinamik, Basit Sistemlerin
Simülasyonu, Basit Akışkan Örneklerin Denge Özellikleri, Basit Akışkan
Örneklerin Dinamik Özellikleri, Alternatif Kümeler, Dengesizlik Dinamiği,
Rigid Moleküller, Flexible Moleküller, Geometrik Olarak Zorlamalı
Moleküller, İç Koordinatlar, Çok Parçacık Etkileşimleri
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
F
Program yeterlilikleri
Gerçek Problemlere Yazılımsal Çözümler Önerebilme, Tasarlayabilme ve
Geliştirme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
F2
F3
F4
F5
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühnedisliği
uygulamaları için paket programları kullanabilme
Modelleme analiz, simülasyon yöntemi kavramlarını
kullanabilmeli
Analiz için bilgisayar destekli modelleme ve tasarım
yapabilmeli
Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilmeli
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
X
Program*
Yeterlilikleri Ölçme**
BEK-1
ile İlişkisi
Yöntemi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühnedisliği
F2
1-3-5
uygulamaları için paket programları kullanabilir
Modelleme analiz, simülasyon yöntemi kavramlarını
2
F3
1-3-5
kullanabilir
Analiz için bilgisayar destekli modelleme ve tasarım
3
F4
1-3-5
yapabilir
4
F5
1-3-5
Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilir
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Sıra No
Detaylı İçerik
1
Moleküler Dinamiğe Giriş
2
Basit Moleküler Dinamik
3
Basit Sistemlerin Simülasyonu
4
Basit Akışkan Örneklerin Denge Özellikleri
5
Basit Akışkan Örneklerin Dinamik Özellikleri
6
Vize
7
Alternatif Kümeler
8
Dengesizlik Dinamiği
9
Rigid Moleküller
10
Flexible Moleküller
11
Geometrik Olarak Zorlamalı Moleküller
12
İç Koordinatlar
13
Çok Parçacık Etkileşimleri
14
Final
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
The art of Molecular Dynamics Simulations, D.C. Rapaport
2
BEK-1
Etkinlikler
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Çalışma
Çalışma Süresi
Sayısı Süresi
(Dakika)
(Saat)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
Toplam
(Çalışma Yükü)
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
Ara Sınav
14
3
0
42.00
1
8
0
8.00
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
10
2
0
20.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
14
2
0
28.00
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
150
Toplam Yük / 30
5.00
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

İndir