BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Bölüm/Program Dersi
Dersin Adı
DERS TANIM BİLGİLERİ
Bitirme Projesi I
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT491
Dersin
Koordinatörü
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
0
0
0
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
8
Bölüm Başkanlığı
Yrd. Doç Dr. Ayben KARASU UYSAL, Yrd. Doç Dr. Necati VARDAR, Yrd.
Doç Dr. Hulusi AÇIKGÖZ
Arş.Gör. Emre Burak ERTUŞ
Bu dersin amacı, öğrencilere gerçek bir mühendislik projesi üzerinde
çalışma becerisinin kazandırılmasıdır. Literatür taraması yapabilme,
bağımsız olarak ve/veya grup ile birlikte çalışabilme, çalışma sonuçlarını
yazılı ve sözlü biçimde sunabilme becerilerinin kazandırılması
hedeflenmektedir.
Bir danışman yönetiminde bağımsız çalışma: bitirme projesine uygun
çalışma alanının araştırılması ve belirlenmesi. Malzeme bilimi ve
nanoteknoloji mühendisliğinde seçilen çalışma alanında spesifik
problemin belirlenmesi. Proje çalışmasının ve testlerin yapılması. Çalışma
sonuçlarının raporlanması ve sunulması.
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
I
Program yeterlilikleri
Gerçek Problemlere Yazılımsal Çözümler Önerebilme, Tasarlayabilme ve
Geliştirebilme
Malzeme Karakteristik Özellikleriyle İlgili Mühendislik Problemlerini
Tanımlayabilme
Mühendislik Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramları Kullanabilme
L
Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama
M
Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma
N
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
F
H
BEK-1
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
F2
H1
H2
H3
I2
L4
L5
M1
M3
M4
N1
N2
N3
N4
N6
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
uygulamaları için paket programları kullanabilme
Malzeme karakteristiği ile ilgili problemleri formüle
edebilme, çözebilme
Malzeme tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz
edebilme
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki deneyleri
tasarlayıp yürütebilme
Mühendislik tasarımında ekonomik analizin yeri ve
önemini açıklayabilme
Grup çalışmalarına yatkın olabilmeli ve mesleki etik
kurallarını bilme
Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve
teknolojik gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi
sahibi olma
En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede
sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanma
İnternette patent ve literatür araştırması yapabilme
Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilme ve
sunabilme
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve
sözlü aktarabilme
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla
değerlendirebilme
Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilme
Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
F2
5,6
H1
5,6
H2
5,6
H3
5,6
I2
5,6
L4
5,6
L5
5,6
M1
5,6
İnternette patent ve literatür araştırması yapabilme
Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilme ve
sunabilme
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü
aktarabilme
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla
değerlendirebilme
M3
5,6
M4
5,6
N1
5,6
N2
5,6
13
Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilme
N3
5,6
14
Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
N4
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği uygulamaları
için paket programları kullanabilme
Malzeme karakteristiği ile ilgili problemleri formüle
edebilme, çözebilme
Malzeme tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz
edebilme
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki deneyleri
tasarlayıp yürütebilme
Mühendislik tasarımında ekonomik analizin yeri ve önemini
açıklayabilme
Grup çalışmalarına yatkın olabilmeli ve mesleki etik
kurallarını bilme
Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve teknolojik
gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olma
En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü
ve yazılı ifade yeteneği kazanma
5,6
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini
5,6
15
N6
kullanabilme
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1-2
Problemin belirlenmesi
3-4
Literatür taraması
5-9
Proje geliştirme
10-11
Proje testi
12-13
Raporlama
14
Sunum
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
Gerekmemektedir”
BEK-1
BEK-1
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Çalışma
Sayısı Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
0
0
0
0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
14
4
0
56
Ara Sınav
0
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
14
5
0
60
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
4
10
0
40
Alan Çalışması
14
5
0
70
Diğer
1
10
0
10
Dönem Sonu Sınavı
0
0
0
0
Toplam Yük
236
Toplam Yük / 30
7.86
Dersin AKTS Kredisi
8
AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30'a bölümüdür. (1 AKTS = 30 saatlik iş yükü)
Download

İndir