Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Tüm Dersler - Tüm Boyutlar Genel Değerlendirme
800
743 741
676
700
533 545
600
525
500
366
400
300
200
100
0
3
37
0
0
28
0
ILO Standartları ve AB
Çalışma Normları
256
194
128
66
438
Tamamen Katılıyorum
63
24 1
Sosyal Politika
97
125
24 7
Kamu Sektöründe
Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik
Teorisi
Türkiye’de Sosyal
Politika
743
366
Tamamen Katılıyorum
3
533
Recep KAPAR
676
Katılıyorum
37
545
525
741
438
Kararsızım
0
128
194
256
125
Katılmıyorum
0
28
24
63
24
Hiç Katılmıyorum
0
66
1
97
7
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Birleşik Değerlendirme
(Öğrenim Kazanımları + Öğretim Elemanı - Öğrenci Etkileşim Kalitesi + Öğretim
Yöntemleri ve Dersi Sunuş + Ölçme ve Değerlendirmenin Uygunluğu)
Tamamen Katılıyorum
Katılıyoru
m
Kararsızı
m
Katılmıyoru
m
Hiç
Katılmıyoru
m
Toplam
Memnuniye
t
Toplam
Memnuniyetsizli
k
Toplam
Kararsız
2321
3
533
676
743
366
2321
2286
37
545
525
741
438
2286
703
0
128
194
256
125
703
139
0
28
24
63
24
139
171
0
66
1
97
7
171
%81,98
%100,00
%82,92
%84,58
%78,11
%83,75
%81,98
%5,52
%0,00
%7,23
%1,76
%8,42
%3,23
%5,52
%12,51
%0,00
%9,85
%13,66
%13,47
%13,02
%12,51
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
ÖĞRENİM KAZANIMLARI (SORU 4-11)
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
Hiç
Toplam
Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Katılmıyorum Memnuniyet
949
3
214
275
300
157
949
916
13
217
210
307
169
916
265
0
53
77
88
47
265
51
0
12
6
22
11
51
67
0
24
0
43
0
67
%82,96
%100,00
%82,88
%85,39
%79,87
%84,90
%82,96
Toplam
Memnuniyetsizlik
Toplam
Kararsız
%5,25
%0,00
%6,92
%1,06
%8,55
%2,86
%5,25
%11,79
%0,00
%10,19
%13,56
%11,58
%12,24
%11,79
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Öğretim Elemanı - Öğrenci Etkileşim Kalitesi
(Soru 12-17)
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
Öğretim Yöntemleri ve Dersi Sunuş (Soru 1820)
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
Tamamen Katılıyorum
Katılıyoru
m
Kararsızı
m
Katılmıyoru
m
Hiç
Katılmıyoru
m
Toplam
Memnuniyet
Toplam
Memnuniyetsizlik
Toplam
Kararsız
688
0
161
204
217
106
688
688
12
165
158
218
135
688
218
0
37
57
87
37
218
43
0
7
7
22
7
43
49
0
20
0
26
3
49
%81,61
%100,00
%83,59
%84,98
%76,32
%83,68
%81,61
%5,46
%0,00
%6,92
%1,64
%8,42
%3,47
%5,46
%12,93
%0,00
%9,49
%13,38
%15,26
%12,85
%12,93
Tamamen Katılıyorum
341
0
75
101
112
53
341
Hiç
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Katılmıyorum
347
6
87
78
110
66
347
107
0
19
27
40
21
107
24
0
4
7
10
3
24
24
0
10
0
13
1
24
Toplam
Memnuniyet
Toplam
Memnuniyetsizlik
Toplam
Kararsız
%81,61
%100,00
%83,08
%84,04
%77,89
%82,64
%81,61
%5,69
%0,00
%7,18
%3,29
%8,07
%2,78
%5,69
%12,69
%0,00
%9,74
%12,68
%14,04
%14,58
%12,69
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Ölçme ve Değerlendirmenin Uygunluğu (Soru 21-23)
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
Genel Değerlendirme (Soru 24)
Recep KAPAR
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
Sosyal Güvenlik Teorisi
Sosyal Politika
Türkiye’de Sosyal Politika
Genel Toplam
Tamamen Katılıyorum
Hiç
Toplam
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Katılmıyorum Memnuniyet
343
0
83
96
114
50
343
Çok İyi
123
0
30
34
40
19
123
İyi Orta Zayıf
92 46
10
2
0
0
23 7
1
20 15
2
32 11
6
15 13
1
92 46
10
Ortalama hesabında Çok İyi: 5; Çok Zayıf: 1 olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
335
6
76
79
106
68
335
Çok
Zayıf
10
0
4
0
6
0
10
113
0
19
33
41
20
113
Ortalama
4,10
4,00
4,14
4,21
3,99
4,08
4,10
21
0
5
4
9
3
21
31
0
12
1
15
3
31
%80,43
%100,00
%81,54
%82,16
%77,19
%81,94
%80,43
Toplam
Memnuniyetsizlik
Toplam
Kararsız
%6,17
%0,00
%8,72
%2,35
%8,42
%4,17
%6,17
%13,40
%0,00
%9,74
%15,49
%14,39
%13,89
%13,40
Download

bağlantıdan