ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIF EYLÜL AYI BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
4. sınıf İngilizce derslerinde kitabımızın giriş ünitesine (Get Ready)
başlanmıştır. Get Ready ünitesinde öğrencilerimizle tekrara yönelik konular
(Countries and Nationalities, VerbTo Be, Family Members, Possessive Adjectives,
Prepositions of Place) işlenmiş ve öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmeye yönelik
bireysel ve grup çalışmaları; çeşitli çalışma kâğıtları, görsel materyaller, hafta içi ve
hafta sonu ödevleriyle desteklenmiştir.
Öğrencilerin geçtiğimiz yıl kullanmaya başladıkları “Bug Club” yeniden
tanıtılmış, kullanımla ilgili bilgiler verilmiş ve öğrenci şifreleri dağıtılmıştır. BugClub’ın
kullanılarak düzenli ve verimli kitap okunması için gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.
Bu yıl öğrencilerimizin Bug Club uygulamasını daha verimli ve sistemli kullanmaları
için siz velilerimizin de desteklerini bekliyoruz. Ayrıca; etkili bir sınıf yönetimi aracı
olan ‘Class Dojo’ sistemi de tanıtılmış, sınıf içi kurallar paylaşılmıştır.
Not: Aynı seviyeye giren İngilizce öğretmenlerinin ders programlarının
farklı olmasından dolayı günlük olarak yapılan aktiviteler ve verilen ödevler
değişiklik gösterebilir; fakat haftanın sonunda tüm şubeler aynı noktaya
gelmektedir.
KAZANIMLAR - EYLÜL
Countries
and
Nationalities/Verb
To
Be
(Ülkeler ve milliyetler
hakkında
soru
sorabilme ve cevap
verebilme / to be fiilinin
kullanımı)
Family/Possessive
Adjectives
(Aile
üyelerinin tanıtımı /
iyelik
sıfatlarının
kullanımı)
Prepositions of Place
(Yer bildirme edatlarının
kullnımı)





Where are you from?
I’m from Turkey.
I’m Turkish.
What nationality are you?
I’m Turkish.

My/Your/Her/His/Our/Their father is English.
Imperatives/Object
Pronouns
(
Emir
cümleleri /zamirler)
This
/
That
/
These/Those
Articles (a/an/the)

Ask me/her/him/us/them a question!



Look at these photos!
My dad is an art teacher.
My dad is the tall man in the photo.
Can-Can’t









Can you…? Yes,I can./ No, I can’t.
I can paint.
I can’t sing.
What can you do?
When is your birthday?
Who is your teacher?
Where are you from?
Howold are you?
How many languages can you speak?


Where are the books?
The
books
are
on/in/under/next
to/between/behind/in front of the boxes.
EKİM AYI KAZANIMLARI:
Question Words (Soru
kelimelerinin kullanımı)
Aşağıdaki internet adresinden ek çalışmalar
yapabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=knXdmj1DGuQ
https://www.youtube.com/watch?v=NljBPb8czN4
https://www.youtube.com/watch?v=d_lccM0SbfI
İNGİLİZCE ZÜMRESİ
Download

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2014