Bursa İmam Hatip Okulları Geri Dönüşüm Ve Kazanım Sınavı
5. Sınıf “ Kültür Dersleri” KONU BAŞLIKLARI
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN ve TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
Cümlede Anlam
Dörtgenler (Köşegen)
Canlıları Tanıyalım
Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz
Neden – Sonuç Cümleleri
Dörtgenlerin Özellikleri
Sesin Yayılması
Çocuk Haklarına Yolculuk
Yardımcı Düşünceler
Uzunluk Ölçüleri
Işığın Yayılması
Doğal Varlıklar – Tarihi Eserler
Paragraf Tamamlama
Yüzde Problemleri
Maddenin Hal Değişimi
Atatürk İlke ve İnkılaplar
Noktalama İşaretleri
Ondalık Kesirlerle Toplama ve
Isı - Sıcaklık
Çıkarma İşlemi
Haritanın Dili
Atasözleri
Ondalık Kesirleri Çözümleme
Kuvvetin Ölçülmesi
İklim ve İnsan Faaliyetleri
Şiirin Yorumu
Ondalık Kesirleri Sıralama
Vücudumuzda Boşaltım
Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler
Türemiş Sözcükler
Sadeleştirme
Dengeli Beslenme
Teknolojiyle Gelen Değişim
Deyimler
Kesir Problemleri
Tam Gölge
Hayatımıız Kolaylaştıranlar
Paragrafta Anlam
Problemler
İnsan ve Çevre İlişkisi
Elimizden Tutanlar
Öznel – Nesnel Cümleler
Kesirlerde Toplama ve
Çıkarma İşlemi
Gönüllüyüz
Zıt Anlamlı Sözcükler
Üçgenler
Yasalar Bizim İçin Var
Yazım Kuralları
Bir Noktanın Başka Bir
Noktaya Göre Konumu
Ülkemizin Yönetim Yapısı
Kelime Gruplarının Anlamı
Açılar
Kurallı ve Anlamlı Cümleler
Benzetme
İNGİLİZCE
• Simple Peresent Tense • Prepositions of place • Countries ad nationalities • Health • Telling the time • Games and
Hobbies • Movies • Parties • Fitness • School subjects
Bursa İmam Hatip Okulları Geri Dönüşüm Ve Kazanım Sınavı
6. Sınıf “ Kültür Dersleri” KONU BAŞLIKLARI
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN ve TEKNOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER
İNGİLİZCE
Sözcükte Anlam
Kümeler
Solunum Sistemi
Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum Safety
Cümlede Anlam
Aritmetik Ortalama
Isının Yayılma Yolları
Atatürk ve Sosyal Bilimler
Hobbies and interests
Paragrafta Anlam
Ebob – Ekok
Dolaşım Sistemi
Türkiye'nin İklimi
Food and drinks
Deyimler
Olasılık
Kemik Çeşitleri
İlk Çağ Uygarlıkları
Simple Present Tense
Sözcükte Yapı
Yüzde Problemleri
Kanın Yapısı
Asya Hun Devleti
School
Yapım – Çekim Ekleri
Cebirsel İfadeler
Bağışıklık
Uygurlar
Weather conditions
Atasözü
Ondalık Kesirlerle İşlemler
İletkeni Değiştir Ampul Parlaklığı
İlk Türk İslam Devletleri
Değişsin
Sözcük Türleri
Üslü Sayılar
Hareket
İsim Tamlamaları
Oran – Orantı
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Mesleklerin Özellikleri
Living Beinges
Yazım Yanlışı
Açılar
Maddenin Tanecikli Yapısı
Dünya'da Nüfus
Making suggestions
Ses Olayları
Tam Sayılar
Ergenlik Dönemi
İhracat ile ilgili Grafik Okuma
Identifying people
Noktalama İşaretleri
Kesirler
Ağırlık
Devletler ve Yönetim Biçimleri
Eşitlik ve Denklem
Aşı ve Serum
Toplumlar Arası Etkileşim
Çokgenler
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve
Demokrasinin Temel İlkeleri
Gelişme
Kalansız Bölünebilme Kuralları
Doğal Sayı Problemleri
Hygiene
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Parties
Demokrasi Tarihine Yolculuk
Download

Kültür Dersleri - İmam Hatip Deneme