!
1- a, b ve c birer pozitif tam sayıdır.
7-
a.b=12
kaçtır?
b.c=15
a.c=20
Olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?
!
!
!
!
a)5
!
İşleminin
b)10
d)20
a)9
b)10
d)15
b)2y+x
c)x.y
e)x2+2y
3
d)x +y
3- A,B ve C birer doğal sayıdır.
A=C+12
a)1001
b)80
d)96
b)1010
c)10001
d)10010
e)10100
8-Beş basamaklı 133AB sayısı 19 ile kalansız
bölünebilen bir saydır.
Buna göre, A+B toplamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
a)11
b)12
d)14
B=8-C
Olduğuna göre A.B çarpımının alabileceği en
büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?
a)72
e)24
8-1231230 sayısı,123 sayısının kaç katıdır?
2- x,y,z doğal sayılardır. z+5 ve x.y+z
toplamları birer çift sayıdır. Buna göre,
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle birer çift
sayıdır?
2
c)15
c)12
e)18
a)2x+y
sonucu
c)90
c)13
e)15
9- x ve y birbirinden farklı rakamlar olmak
üzere, xyy üç basamaklı sayısı 6 ya
bölünebildiğine göre, x+y toplamının en
büyük değeri kaçtır?
e)100
a)11
4- x ve y birer pozitif tam sayılardır.
b)12
d)14
c)13
e)15
5x=8y Olduğuna göre, x+y toplamının
alabileceği üç basamaklı en küçük değer
kaçtır?
10-A+5 sayısının 8 ile bölümünden kalan 4
tür.
a)102
Buna göre 3A+16 sayısının
bölümünden kalan kaçtır?
b)104
d)108
c)106
a)9
a-b=8
b-c=9
b)27
d)29
c)28
e)30
d)18
c)14
e)20
e)19
Bu sayının en az kaç katının 5 ile bölümünden
kalan 2 dir?
a)4
Buna göre x in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
c)14
11-Pozitif bir sayının 5 ile bölümünden kalan
3 tür.
b)5
d)7
6-(x+2) ve (2x-8) ardışık iki çift tam sayıdır.
b)12
b)13
d)17
Olduğuna göre a+b+c toplamının alabileceği
en küçük değer kaçtır?
a)10
ile
e)112
5-a,b ve c sayma sayılardır.
a)26
24
12-
c)6
e)8
−
+
İşlemin sonucu kaçtır?
-
−
a) −
b) −
c) −
e)
d)
20- x-y=2
y-z=4
olduğuna
2
xy-yz-xz+z ifadesinin değeri kaçtır?
a)10
13-
+ =10 olduğuna göre
d)25
+
ifadesinin değeri kaçtır?
a)24
b)25
d)29
b)14
e)31
b)3
d)6
e)26
a)6
b)7
d)9
14- 6:0,6 – 6 işleminin sonucu kaçtır?
a)2
c)22
21- a2+b2=34
a.b=15
göre a+b nin pozitif değeri kaçtır?
c)17
olduğuna
c)8
e10
22- 752+50.75+625 toplamının
kaçtır?
c)4
e)8
göre
15- Bir sayının 0,05 ile çarpmak, bu sayıyı
kaça bölmek demektir?
a)1000
a)20
23- x+y=6 x.y=5
x2+y2 toplamı kaçtır?
olduğuna
16- 3x-2y-15=0
2x+y+25=0
olduğuna göre y kaçtır?
a)23
c)26
a)-15
24- x,y pozitif gerçel sayılar olmak üzere
b)30
d)100
c)50
e)125
b)-10
d)5
e)15
17- a,b,c pozitif tam sayılar olmak üzere,
olduğuna
a)11
c)13
b)12
d)14
göre
e)15
18- 2x+3y=27
2y+3z=10
olduğuna göre 4x-9z işleminin sonucu
kaçtır?
a)16
b)18
d)24
d)7500
c)21
e)25
b)8
d)10
e)38
Y2+xy=144
olduğuna göre, y
a)7
b)8
c)9
d)10
25a)6
,
√
√
,
e)11
,
işleminin sonucu kaçtır?
b)4
d)2
c)3
e)1
26- ritmetik ortalaması 10 olan 7 farklı doğal
sayıdan en büyüğü en az kaç olabilir?
b)12
d)10
19- x,y,z pozitif birer tam sayı olmak üzere,
a)7
c)11
e)9
27- 12o kazağı eş güçteki 8 kişi 6 günde
örebildiğine göre,150 kazağı aynı güçteki 12
kişi kaç günde örebilir?
c)9
e)11
göre
X2+xy=112
kaçtır?
a)13
xy+xz=10
olduğuna göre x+y+z toplamı
en az kaçtır?
c)6000
e)10000
b)24
d)32
c)-5
a.b-8=0
2a+5c=29
a+b+c toplamı kaçtır?
b)5000
sonucu
a)3
b)4
d)6
c)5
e)8
28-Bir sonraki bir öncekinin 2 katından 3
fazla olacak şekilde üç sayının toplamı 82 dir.
Buna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır?
a)10
b)11
d)20
c)16
e)23
a)44
29- Bir kafeteryada üçayaklı ve dört ayaklı 40
adet masa vardır
Masaların toplam ayak sayısı 135 olduğuna
göre, kafeteryada üçayaklı kaç masa vardır?
a)30
b)25
d)20
34-Bir babanın yaşı,2 çocuğunun yaşları
toplamının 2 katından 6 fazladır.2 yıl sonra
Babanın yaşı, iki çocuğunun yaşları
toplamından 24 fazla olacaktır. Buna göre
babanın bugünkü yaşı kaçtır ?
b)46
d)50
c)47
e)52
35-Yaşları farkı 20 olan iki kardeşten büyük
olanın yaşı, küçük olanın yaşının 3 katından 8
eksiktir. Buna göre, kardeşlerin bugünkü
yaşları toplamı kaçtır?
c)22
a)48
e)15
b)46
d)40
30-Bir tur şirketi düzenleyeceği gezi planı
için bir şehir listesi hazırlamıştır.Bu listede
Aydın,Ankara dan önce yer almakta ve
sondan 12. Sırada bulunmaktadır.Ankara iste
baştan 10. Olup bu iki şehir arasında 3 şehir
vardır.
c)45
e)38
36- %30 u tuz olan 200 gr. Tuzlu-suya kaç gr.
Su ilave edilirse tuz oranı %20 olur?
a)50
b)60
d)80
c)75
e)100
Buna göre bu listede kaç şehir ismi vardır?
37-%40 ı tuz olan 250 gr. Tuzlu-sudan kaç gr.
Su buharlaşırsa tuz oranı %50 olur?
a)15
a)20
b)16
d)18
c)17
e)19
d)75
31- Ahmet 28,Özlem ise 20 yaşındadır. Kaç
yıl sonra yaşları toplamı,yaşları farkının 7 katı
olur ?
a)1
b)2
d)4
c)3
e)5
b)2
d)4
c)3
e)5
a)4
b)6
d)10
c)8
e)12
e)80
b)24
d)40
c)30
e)50
39- Çevresi 3 km olan daire şeklindeki bir
pistin çevresini 10 dakikada dönen bir aracın
saatteki hızı kaç km dir?
a)0,3
33-Binay’ın bu günkü yaşı, Sonay’ın bu
günkü yaşının 2 katıdır.5 yıl sonra Binay’ın
yaşı, Sonay’ın yaşının 3 katından 20 eksik
olacaktır. Buna göre Sonay’ın bu günkü yaşı
kaçtır?
c)50
38-%20 si alkol olan 600 gr. Alkol –su
karışımını işe %30’luk 400 gr. Alkol-su
karıştırılırsa son durumdaki karışımın alkol
yüzdesi kaç olur?
a)18
32-Bir baba 45,oğlu iste 20 yaşındadır. Kaç
yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı
olur?
a)1
b)40
b)0,5
d)18
c)9
e)36
40-Eş güçte 3 bayan 1 haftada 120 adet kazak
örebildiğine göre, anı güçteki kaç bayan bir
haftada 600 kazak örebilir?
a)180
b)150
d)100
c)120
e)90
Download

Genel Direktör, Yemen`in kültürel mirasının korunması için