11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
Çarpımları 60 olan iki doğal sayının toplamı en fazla
kaç olabilir?
A) 17
B) 19
C) 23
D) 32
5.
a ve b doğal sayı olmak üzere,
3a + 4b = 24
E) 61
olduğuna göre, a kaç farklı değer alır?
A) 1
2.
Toplamları 18 olan iki doğal sayının çarpımları en fazla kaç olabilir?
A) 65
B) 76
01
Sayılar, TekÇift, NegatifPozitif Sayılar
C) 81
D) 120
6.
B) 2
C) 3
E) 5
R
İ
T
x , y , z farklı doğal sayılardır.
4x + 3y + 2z = 81
E) 144
D) 4
K
E
olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 27
N
R
Ö
3.
a , b , c birer rakam olmak üzere,
a.b = 15 ve b.c = 21
olduğuna göre, a + c toplamı kaçtır?
A) 6
4.
B) 10
C) 12
D) 14
7.
B) 25
C) 23
D) 21
E) 20
a , b , c birer rakamdır.
200.a + 20.b + c = 1564
olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 21
B) 19
C) 16
D) 14
E) 12
E) 15
8.
x ve y pozitif tam sayıdır.
a , b, c birer tam sayı olmak üzere,
a.b = 12
b.c = 15
olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaç olur?
olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer ile en
küçük değerin toplamı kaçtır?
A) 28
A) 6
B) 12
C) 0
D) –12
E) –28
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
01
Sayılar, TekÇift, NegatifPozitif Sayılar
9.
13.
a , b , c negatif tamsayılardır.
5
3
2
3
b .c < 0
a + b + c = –10
olduğuna göre, b.c en çok kaç olabilir?
A) 18
3
a.b < 0
B) 20
C) 24
a .c < 0
D) 25
olduğuna göre; a , b ve c sayılarının işaretleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
E) 28
A) – , – , –
B) + , + , –
D) + , – , +
10.
14.
a çift sayıdır.
B) (3a + 1)
2
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
2
C) 4a + a – 3
2
3
D) a + a + 1
E) 3a + a
.
A) a < b < 0
B) 0 < a < b
K
E
N
R
Ö
5
a tam sayı ve a + 2a bir tek sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çifttir?
A) a + 2
B) (2a – 1)
2
D) 4a – 1
12.
2
3
C) 3a + 1
E) a.(a + 2)
Körfez Yayınları
D) a + b > 0
11.
.
R
İ
T
a < b ve a.b < 0
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
A) 4a – 3
a ve b tam sayılardır.
C) – , + , –
E) + , – , –
15.
a<b<0<c
C) a < 0 < b
E) a + b < 0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir?
A) c – a.b
B) b – a.c
C) c – (a + b)
.
D) (a – b).c
16.
a , b , c birer doğal sayıdır.
E) a.b.c
x , y , z pozitif tam sayılardır.
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) x + y çift sayıdır.
A) c çift sayıdır.
B) x + z tek sayıdır.
B) b ve c tek sayıdır.
C) 3y + z çift sayıdır.
C) b tek ise a çift sayıdır.
D) x – 4y tek sayıdır.
D) a ve b tek sayıdır.
E) 2y – x çift sayıdır.
E) a tek ise c çift sayıdır. .
Test 01 CA
1.E
2.C
3.C
4.E
5.C
6.B
7.B
8.D
9.B
10.E
11.C
12.D
13.C
14.C
15.D
16.E
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5.
x ve y doğal sayılardır.
a , b , c asal sayılardır.
2
b–c
x + xy = 19
a= 7
olduğuna göre, c kaçtır?
olduğuna göre, y kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 6
D) 9
E) 18
A) 11
6.
2.
4
2
4
E) 3 – 1
N
R
Ö
B) 108
C) 107
D) 103
A) 1
B) 5
C) 10
7.
işleminin sonucu kaçtır?
E) 101
x asal sayıdır.
işleminin sonucu kaçtır?
x
A= 2
olduğuna göre, A en az kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 2
R
İ
T
8.
4.
D) 3
olduğuna göre, 3x + 2y toplamı kaçtır?
İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en
küçük asal sayının toplamı kaça eşittir?
A) 110
C) 5
x + 3y ile 2x – y aralarında asal sayılardır.
C) 10 – 3
B) 1115
D) 2 – 1
B) 7
K
E
Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?
A) 11! + 13!
3.
02
Asal Sayı, Faktöriyel, Ardışık Sayılar
E) 32
D) 15
E) 35
02
Asal Sayı, Faktöriyel, Ardışık Sayılar
9.
14.
a ve b doğal sayılardır.
3x < y < z < x + 21
a! = 3!.b
olduğuna göre, z kaçtır?
olduğuna göre, b kaç farklı değer alır?
A) 1
10.
3x , y , z , x + 21 sayıları ardışık doğal sayılardır.
B) 2
C) 3
D) 4
A) 27
E) 5
15.
a , b ve c doğal sayıdır.
a
b
10! = 2 . 3 . c
C) 10
E) 8
K
E
0! + 1! + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7! + 8! + 9! + 10!
toplamının birler basamağı kaçtır?
A) 0
12.
C) 4
D) 5
E) 8
16.
B) 15
C) 14
D) 12
E) 31
C) x + 12
E) x + 8
5 + 6 + 7 + 8 + . . . + 35
toplamının değeri kaçtır?
A) 600
17.
Ardışık dört doğal sayının toplamı 50 olduğuna göre
en büyük sayı kaçtır?
A) 17
13.
B) 2
B) x + 14
D) x + 10
D) 9
Körfez Yayınları
B) 11
D) 30
R
İ
T
A) x + 18
N
R
Ö
11.
C) 29
Ardışık 5 çift sayının ilk üçünün toplamı x olduğuna
göre, son üçünün toplamının x cinsinden değeri nedir?
olduğuna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?
A) 12
B) 28
B) 610
C) 620
D) 630
E) 640
D) 48
E) 51
A = 13 + 15 + 17 + 19 + . . . + 43
B = 10 + 12 + 14 + 16 + . . . + 40
olduğuna göre, A – B kaçtır?
E) 11
A) 39
B) 42
C) 45
a, b, c ardışık çift sayılar ve a < b < c olduğuna göre,
18.
n = 20 olmak üzere,
A = 1 + 3 + 5 + . . . + (2n – 1)
işleminin sonucu kaçtır?
ifadesinin her bir terimi 3 azaltılırsa A kaç azalır?
A) 20
Test 02 CA
1.E
2.C
3.B
4.C
5.E
6.B
7.D
8.C
9.C
10.A
11.C
B) 39
12.C
13.B
C) 60
14.C
15.C
D) 72
16.C
E) 90
17.D
18.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
a
b
+ c
13
1.
b
c
a
2
6.
2.
ab – ba = 6. (a + b)
B) 10
C) 11
D) 12
A) 1
7.
C) 53
D) 64
A) 40
8.
5.
C) 8
D) 9
C) 25
D) 52
E) 35
ab ve cd iki basamaklı sayılardır.
A) 20 azalır
B) 11 azalır
D) 20 artar
9.
C) Değişmez
E) 11 artar
.
ab iki basamaklı sayısı rakamları toplamının 5 katına eşittir.
Buna göre, ab sayısının değeri kaçtır?
A) 25
10.
b) 34
C) 45
D) 54
E) 55
İki basamaklı ve rakamları farklı olan iki pozitif tek tam
sayının farkı en çok kaçtır?
A) 92
Buna göre, bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
B) 24
D) 36
E) 10
İki basamaklı bir sayı ab biçiminde gösterilmektedir. Bu
sayının birler basamağının 4 katını sayıdan çıkartırsak fark
5 oluyor.
A) 14
R
İ
T
C) 37
olmak üzere, c ve b üçer azaltılır, a ve d ikişer artırılırsa T nasıl değişir?
Bu sayının rakamları çarpımı 14 olduğuna göre, sayının rakamları toplamı kaçtır?
B) 6
B) 38
T = ab + cd
İki basamaklı bir sayı, bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek oluşturulan yeni sayıdan çıkarıldığında sonuç 45
bulunuyor.
A) 5
E) 5
Rakamları farklı, iki basamaklı 6 farklı doğal sayının toplamı 100 dür.
E) 72
N
R
Ö
aa , ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere,
ifadesinin sonucu kaçtır?
4.
D) 4
Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
olduğuna göre, ab iki basamaklı doğal sayısı kaçtır?
3.
C) 3
K
E
ba = 7b + 6a
B) 46
B) 2
E) 13
ba iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,
A) 35
ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere,
olduğuna göre, a – b farkının değeri kaçtır?
Yukarıda verilen toplama işleminde ab, bc ve ca iki basamaklı sayılar olduğuna göre, a + b toplamı en fazla
kaç olabilir?
A) 9
03
Sayı Basamakları
E) 64
B) 90
C) 84
D) 76
E) 72
03
Sayı Basamakları
11.
16.
Sağına 3 rakamı yazıldığında değeri 525 artan iki basamaklı sayının birler basamağındaki rakam kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 8
5xy4 ve 5yx4 dört basamaklı, xy ve yx iki basamaklı sayılar ve x ≠ y olmak üzere,
E) 9
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9
12.
17.
İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı, rakamları
farkının
B) 10
C) 11
D) 90
E) 100
xyz ve zyx üç basamaklı sayılardır.
xyz – zyx = 396
katı olduğuna göre, bu sayının rakamları
olduğuna göre, xyz en az kaç olabilir?
toplamı kaçtır?
A) 6
A) 501
B) 5
C) 4
D) 3
C) 612
A) Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı –103
tür.
N
R
Ö
B) İki basamaklı en küçük tek sayı 11 dir.
C) Dört basamaklı en büyük pozitif çift sayı 9998 dir.
D) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük pozitif tek
sayı 987 dir.
E) 712
D) 44
E) 88
x , y , z , t sıfırdan farklı birer rakam,
olduğuna göre, ty – yt farkı kaçtır?
Körfez Yayınları
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D) 703
R
İ
T
K
E
18.
13.
B) 602
E) 2
A) 0
B) 11
C) 22
E) Rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı
102 dir.
14.
19.
b ≠ c olmak üzere, abc , cab ve bca üç basamaklı sayıların toplamı en az kaçtır?
A) 999
B) 777
C) 666
D) 444
E) 333
abc ve cba üç basamaklı sayılar olmak üzere,
abc = cba + 792
olduğuna göre, a – c farkı kaçtır?
A) 3
15.
B) 5
C) 7
D) 8
E) 9
Her biri üç basamaklı olan 10 tane sayının yüzler basamağı 1er, birler basamağı 5 er artırılıp onlar basamağı
1er azaltılırsa sayıların toplamı kaç artar?
A) 500
Test 03 CA
B) 650
1.C
2.A
C) 750
3.C
4.D
D) 950
5.C
6.D
7.D
20.
E) 981
8.B
9.C
Dört basamaklı bir sayının, iki basamaklı bir sayı ile
çarpımı en az kaç basamaklı olur?
A) 3
10.C
11.D
12.A
B) 4
13.A
14.D
C) 5
15.D
16.B
D) 6
17.A
18.A
E) 7
19.D
20.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5.
2 sayı tabanı olmak üzere,
(10111)
5
sayısının 6 tabanındaki değeri kaçtır?
2.
B) 35
C) 36
D) 41
eşitliğini sağlayan n kaçtır?
E) 42
(2a) = (31)
6
C) 2
B) 1
D) 3
E) 4
R
İ
T
a bir rakam, 11 ve 8 sayı tabanı olmak üzere,
(142)
D) 3
C) 2
K
E
eşitliğini sağlayan a kaçtır?
B) 1
A) 0
6.
4
A) 0
n rakam ve 5 sayı tabanı olmak üzere,
(n221) = 311
2
A) 34
04
Taban Aritmetiği
= (24a)
11
E) 4
8
eşitliğini sağlayan a kaçtır?
A) 2
N
R
Ö
3.
6 sayı tabanı olmak üzere,
(243)
7.
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7
2 ve 3 sayı tabanı olmak üzere,
6
(111) ≤ A ≤ (1000)
sayısının 7 lik tabandaki değeri kaçtır?
A) 201
B) 200
C) 122
D) 121
2
E) 120
eşitsizliğini sağlayan kaç tane A doğal sayısı vardır?
A) 18
8.
4.
3
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22
D) 2
E) 1
(aaa) – (aa) = 180
6
a , b birer rakam, 3 ve 4 sayı tabanı olmak üzere,
6
olduğuna göre, a kaçtır?
(10a) = (b3)
3
A) 5
4
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
B) 4
C) 3
04
Taban Aritmetiği
9.
14.
a ve b sayı tabanı olmak üzere,
(32) = (43)
a
(32) + (24) = (111)
b
a
olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır?
A) 6
10.
a sayı tabanını göstermek üzere,
B) 8
C) 9
D) 12
E) 14
A) 9
15.
(12ba) = (50a)
B) 8
C) 7
(433) . (32)
5
B) 1
D) 6
R
İ
T
5
işleminin 5 tabanındaki değeri kaçtır?
C) 2
D) 3
E) 4
A) 3242
B) 3421
D) 30422
K
E
3
16.
3 +3
N
R
Ö
sayısı 3 tabanına göre kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 6
12.
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
4 sayı tabanı olmak üzere,
4
13.
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 4
.
a ile 5 sayı tabanı olmak üzere,
(232) + (a32)
B) 220
C) 211
D) 210
a
E) 201
5
.
A) 192
18.
2.B
C) 243
3.A
4.B
D) 224
5.C
6.E
C) 164
D) 163
E) 160
10 ve m sayı tabanını göstermek üzere,
= (123)
10
işleminin sonucu 5 tabanına göre kaçtır?
1.B
B) 184
(38)
5
B) 313
5
işleminin sonucu 10 tabanında kaçtır?
(432) – (134)
Test 04 CA
7
4
5 sayı tabanı olmak üzere,
A) 332
.
olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en büyük
değer kaçtır?
toplamının 4 tabanındaki değeri kaçtır?
A) 221
E) 31011
7 sayı tabanı, ab ve ba iki basamaklı sayı olmak üzere,
7
17.
(123) + (32)
C) 3423
(ab) – (ba) = 3(a + b)
Körfez Yayınları
4
11.
E) 5
5 sayı tabanı olmak üzere,
6
eşitliğini sağlayan b kaçtır?
A) 0
a
olduğuna göre, a kaçtır?
x bir rakam, 5 ve 6 sayı tabanı olmak üzere,
5
a
m
olduğuna göre, m kaçtır?
E) 213
7.D
8.A
A) 8
9.D
10.B
11.B
B) 7
12.A
13.C
C) 6
14.E
D) 5
15.E
16.B
E) 4
17.D
18.D
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
05
Bölme Bölünebilme
5.
abcd dört basamaklı, abc üç basamaklı sayıdır.
x y
y 3
4
z
abcd abc
1
x
y
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, x in z türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki bölme işleminde x + y = 18 olduğuna göre,
y kaçtır?
A) 7
2.
B) 8
C) 9
D) 10
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
C) 330
D) 340
7.
.
D) 8
C) 3
A B
3
B C
4
1
D) 4
E) 0
4
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, A nın 6 ya bölümünden kalan kaçtır?
A) 4
2
C) 6
B) 2
E) 360
2a43 3
..
x
Yandaki bölme işlemine göre a nın
en büyük değeri kaçtır?
B) 5
E) 12z + 9
A doğal sayısının 30 a bölümünden kalan 7 dir.
A) 1
A nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 2
C) 6z + 9
Buna göre, 2A + 5 in 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
a2
3.
B) 6z + 4
D) 12z + 7
6.
A 49
.. a
.
B) 300
A) 12z + 3
E) 11
A bir doğal sayı olmak üzere,
A) 270
2
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
E)9
8.
14 basamaklı 777 . . . 7 saysının
4 e bölümünden kalan x
3 e bölümünden kalan y
4.
Toplamları 168 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne
bölündüğünde bölüm 3, kalan 4 oluyor.
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
Buna göre, büyük sayı kaçtır?
A) 41
B) 82
C) 127
9 a bölümünden kalan z
D) 137
E) 147
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
05
Bölme Bölünebilme
9.
14.
a sayısı 4 ile bölündüğünde kalan 2 dir.
Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ile tam
bölünür?
A) a – 3
B) a – 1
D) a + 1
10.
Buna göre, a kaç farklı değer alabilir?
A) 0
B) 12
B) 1
E) a + 2
C) 14
D) 15
15.
E) 18
D) 7
34a1b beş basamaklı sayısı 3 ile tam bölünüyor. 10 ile bölümünden kalan 3 dür.
13.
B) 10
C) 12
D) 15
D) 6
E) 7
R
İ
T
83a25 beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 dir.
A) 0
17.
Buna göre, a yerine yazılabilecek rakamların toplamı
kaçtır?
A) 9
C) 5
Buna göre, a yerine yazılabilecek kaç rakam vardır?
E) 8
Körfez Yayınları
C) 6
N
R
Ö
12.
B) 4
K
E
16.
Buna göre, A.B + C nin 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
B) 5
E) 4
2A3B dört basamaklı sayısı 12 ile tam bölünebildiğine
göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
A , B , C doğal sayılarının 9 ile bölümünden kalanlar
sırasıyla 3 , 4 ve 5 tir.
A) 4
D) 3
.
A) 3
11.
C) 2
C) a + 3
12a34 beş basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebildiğine
göre, a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 10
83a üç basamaklı sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor.
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
37a15 beş basamaklı sayısı 11 ile tam bölünüyor.
Buna göre, a yerine yazılabilecek kaç rakam vardır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
E) 18
3a2b sayısı 5 ile tam bölünüyor. 3 ile bölümünden kalan 2 dir.
18.
Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Beş basamaklı aa34a5 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?
A) 30
A) 6
Test 05 CA
B) 27
1.B
2.C
C) 24
3.D
4.C
D) 21
5.E
6.A
E) 18
7.D
8.C
9.E
10.D
11.E
B) 10
12.C
13.A
C) 12
14.B
D) 15
15.D
16.B
E) 18
17.B
18.D
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
6.
x ve y pozitif tam sayılardır.
360.x = y
3
B) 40
C) 45
D) 50
600 sayısının pozitif tam sayı olan kaç tane tam böleni
vardır?
A) 18
B) 24
C) 30
D) 36
4.
4
C) 205
D) 206
8.
E) 208
9.
D) 118
E) 120
B) 44
C) 48
D) 60
E) 80
B) 2
C) 3
D) 4
saat arayla çalan üç zil, ilk kez saat 9.00
da birlikte çalmıştır.
Bu ziller ikinci kez üçü birlikte saat kaçta çalar?
E) 5
A) 13:00
12 , 15 ve 18 sayılarına tam bölünebilen en küçük doğal
sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 3
R
İ
T
C) 62
Ortak katlarının en küçüğü 40 olan farklı iki pozitif tam
sayının toplamı en çok kaçtır?
A) 42
sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı 90 olduğuna
göre, n kaçtır?
5.
B) 60
n
2 . 15
A) 1
E) 126
olduğuna göre, en küçük x tam sayısı kaçtır?
K
E
N
R
Ö
B) 204
D) 125
x = 6a + 4 = 8b + 6 = 10c + 8
E) 48
512.36.42 ifadesinin asal olmayan kaç tam sayı böleni
vardır?
A) 203
C) 122
a , b , c pozitif tam sayılardır.
A) 58
3.
B) 112
E) 75
7.
2.
8, 10 ve 12 sayıları ile bölündüğünde hep 2 kalanını
veren en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 102
eşitliğini sağlayan en küçük x pozitif tam sayı değeri
kaç olur?
A) 25
06
Asal Çarpanlar ve OBEB OKEK
B) 6
C) 7
D) 9
E) 12
10.
B) 12:00
C) 11:00
D) 10:00
E) 5:00
Boyutları 2 cm, 3 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş tuğlalardan kaç tane kullanılırsa boyutu en küçük olan içi dolu bir küp elde edilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
06
Asal Çarpanlar ve OBEB OKEK
11.
15.
6 ya bölündüğünde 5, 9 a bölündüğünde 8 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
x ve y sayma sayılarıdır.
OKEK(x , y) = 60
OBEB(x , y) = 3
E) 11
olduğuna göre, x + y toplamının en küçük değeri
kaçtır?
A) 23
12.
OBEB'i 12, OKEK'i 240 olan iki sayıdan biri 48
olduğuna göre, diğeri kaçtır?
A) 15
B)30
C) 60
D) 72
16.
E) 80
B) 27
C) 30
D) 35
E) 63
Kenarları 150 cm ve 180 cm olan dikdörtgen biçimindeki
bir bahçe kare şeklinde parsellenerek karenin her bir köşesine birer ağaç dikilecektir.
R
İ
T
Bu iş için en az kaç tane ağaç gereklidir?
A) 26
a , b , c birbirinden farklı asal sayılardır.
2
A = a.b .c
2
B = a.b 2.c
Körfez Yayınları
K
E
N
R
Ö
13.
17.
2
14.
B) abc
C) ab
D) b
2
E) bc
C) 30
D) 36
E) 42
Kenar uzunlukları 60 cm ve 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla
ağaç dikilecektir.
Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir?
olduğuna göre, OBEB(A , B) aşağıdakilerden hangisidir?
A) ab c
B) 28
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
2
18.
Bir kolonide, karıncalar 11 erli veya 17 şerli gruplara
ayrıldıklarında hep 4 karınca artmaktadır.
a , b , c pozitif tam sayılarının OBEB'i 3 tür.
Bu kolonideki karınca sayısı en az kaçtır?
A) 170
B) 180
C) 183
D) 187
E) 191
olduğuna göre, a + b + c nin en küçük değeri kaçtır?
A) 45
Test 06 CA
1.E
2.B
3.C
4.B
5.D
6.C
7.D
8.D
9.E
10.C
11.B
B) 42
12.C
13.A
C) 39
14.E
15.B
D) 36
16.E
E) 33
17.C
18.A
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5 – 5.5 + 5 : 5
6.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) –10
07
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
C) –19
D) 0
E)
işleminin sonucu kaçtır?
A)
2.
B)
C)
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7.
K
E
3.
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
N
R
Ö
A)
B)
C)
E)
R
İ
T
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
D)
D)
E)
4.
A)
B)
8.
C)
D) 2
E)
olmak üzere,
ifadesinin a cinsinden eşiti nedir?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 27
B) 9
C) 3
D) – 9
A) a
B) – a
C) 2a + 1
D) a – 2
E) 1 – a
E) – 27
9.
5.
işleminin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, x sayısının pozitif değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) 10
B) 8
C) 6
D) 4
E) 2
07
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
10.
15.
işleminin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 5
B) 4
A) 0,01
C) 3
D) 2
B) 0,1
C) 1
D) 10
E) 100
E) 1
11.
16.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
x pozitif bir ondalık sayıdır.
R
İ
T
E) 8
işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre, x in virgülden sonraki kısmı nedir?
A) ...,01
B) ..., 02
D) ..., 2
işleminin sonucu kaçtır?
N
R
Ö
A)0,01
B) 0,02
C) 0,1
E) ..., 4
K
E
(0,792 – 0,791) . (1,285 + 8,715) .
D) 0,2
E) 1
13.
Körfez Yayınları
12.
17.
C) ..., 04
k ve m devirli ondalık sayılardır.
k = 0,ì2 ve m = 0,ì3
olduğuna göre,
kaçtır?
A) 6,9
C) 7,5
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
14.
B) 2
C) 8
D) 10
E) 20
B) 7,2
D) 7,9
E) 8,2
D) 25
E) 125
2,1ì7ì5 devirli ondalık sayısı aşağıdakilerden hangisine
18.
eşittir?
işleminin sonucu kaçtır?
A)
Test 07 CA
B)
1.C
C)
2.E
3.D
D)
4.E
5.D
E)
6.A
7.C
A) 1,25
8.E
9.D
10.E
11.C
B) 2,5
12.C
13.B
C) 2,6
14.B
15.C
16.D
17.C
18.D
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
08
Basit Eşitsizlik ve Sıralama
6.
1.
a<b<0<c
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu sıfır olabilir?
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) y < z < x
B) x < y < z
D) x < z < y
A) a + b – c
B) c – a + 2b
2
C) y < x < z
D) a – b
2
2
2
C) a + b
2
E) b – c
2
4
.
E) z < y < x
7.
R
İ
T
0 < a < b olmak üzere,
2.
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
K
E
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) x < y < z
B) x < z < y
D) y < z < x
E) y < x < z
N
R
Ö
3.
a , b ve c pozitif tam sayılardır.
3.a = 5.b
4.b = 3.c
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) c < b < a
B) c < a < b
D) b < a < c
A) –1 < c < 0
C) z < y < x
B) c > 0
D) –1 < c < 1
8.
C) c < –1
E) 0 < c < 1
.
a liraya alınan bir mal b liraya satılıyor.
b = 3a – 300
olduğuna göre, satış sonunda zarar edilmemesi için
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) a ≥ 150
B) a > 100
D) a < 150
C) a ≥ 100
E) a ≤ 150
.
C) a < b < c
E) b < c < a
9.
–2 < a ≤ 8
a–b=4
olduğuna göre, b nin alabileceği tam sayı değerlerinin
toplamı kaçtır?
4.
A) –30
B) –11
C) –5
D) –1
E) 0
eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır?
A) –5
B) –3
C) –2
D) –1
E) 0
10.
5.
olduğuna göre, k için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
eşitsizliğini sağlayan x doğal sayısının alabileceği en
küçük değer kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
A) 2 < k < 4
B) 0,1 < k < 0,2
D) 5 < k < 10
C) 20 < k < 40
E) 1 < k < 2 .
08
Basit Eşitsizlik ve Sıralama
11.
15.
x , y , z birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –7 ≤ x < 2
B) –5 ≤ x < 3
D) 0 ≤ x < 4
C) –4 ≤ x ≤ 7
E) 7 ≤ x < 10 .
olduğuna göre, x + y + z toplamının en küçük değeri
kaçtır?
A) 9
12.
B) 8
16.
A) –1 < x < 7
B) 0 ≤ x < 3
D) 2 ≤ x < 5
E) 0 < x < 2
x ve y tam sayıdır.
2<x<5
C) –5 < x ≤ 2
–2 < y < 10
K
E
N
R
Ö
17.
14.
B) 8
C) 10
D) 11
C) –7
D) –5
E) –1
2<x<5
–2 < y < 10
olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 5
B) –8
Körfez Yayınları
A) –9
16 < x + y < 40
E) 5
olduğuna göre, 3x – 2y nin alabileceği en küçük tam
sayı değeri kaçtır?
.
x ile y birer tam sayıdır.
D) 6
R
İ
T
x < 5 + 2x ≤ x + 7
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
C) 7
olduğuna göre, 3x – 2y nin alabileceği en küçük tam
sayı değeri kaçtır?
E) 13
A) –20
B) –13
C) –10
D) –8
E) –1
0<x<
x.y = 3
koşullarını sağlayan x artan değerler alırken y deki değişim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
18.
x reel sayıdır.
–5 < x < 2
A) Sabit kalır.
2
olduğuna göre, x nin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Azalarak 6 ya yaklaşır.
2
C) Artarak 6 olur.
2
A) 4 < x < 25
2
D) Pozitif olarak artar.
2
B) 5 < x < 9
D) 0 < x < 25
C) 0 ≤ x < 4
2
E) 0 ≤ x < 25 .
E) 2 den sıfıra doğru azalır.
Test 08 CA
1.C
2.A
3.E
4.C
5.C
6.E
7.A
8.A
9.C
10.C
11.A
12.C
13.E
14.B
15.D
16.A
17.B
18.E
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5.
| –15 | + | 7 | – | – 3 | + | 4 – 6 |
B) 20
x < 2 olmak üzere,
|x–3|=4
işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
09
Mutlak Değer
C) 21
D) 23
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
E) 27
A) –5
C) –1
|a|=–a
x > 3 olmak üzere,
| x – 3 | + |x| = 7
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A) a < 0
A) 5
B) a ≤ 0
C) –1 < a < 0
N
R
Ö
D) 1 < a < 5
3.
E) a < –2
.
7.
C) –12
D) 0
D) 8
E) 10
–3 < x < 3 olmak üzere,
A) 2x
B) 2x + 6
C) 0
D) 6
E) 9
E) 12
8.
4.
C) 7
toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
olduğuna göre, a nın alabileceği değerler çarpımı
kaçtır?
B) –16
E) 1
|x+3|+|x–3|
|a–2|=5
A) –21
B) 6
D) 0
R
İ
T
K
E
6.
2.
B) –2
x < 0 < y olmak üzere,
|a–5|=–9
eşitliğini sağlayan kaç farklı a reel sayısı vardır?
A) 4
.
B) 3
C) 2
D) 1
işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
E) 0
A) – 2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
09
Mutlak Değer
9.
|a|+|–a|=6
13.
eşitliğini sağlayan a nın alabileceği değerler çarpımı
kaçtır?
A) – 36
B) – 9
C) 0
D) 9
eşitsizliğini sağlayan
toplamı kaçtır?
E) 36
A) – 5
14.
B) 0
x
in tam sayı değerlerinin
C) 5
D) 7
E) 9
|x–1|≥3
R
İ
T
10.
eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
eşitsizliğini sağlayan kaç x tam sayısı vardır?
A) 8
B) 7
C) 6
A) x ≤ –2 veya x ≥ 4
D) 5
E) 4
B) x ≤ –3 veya x ≥ 2
K
E
C) x ≤ –3 veya x ≥ 3
D) –2 ≤ x ≤ 4
N
R
Ö
11.
| x – 1 | + | 2x – 2 | + | 3 – 3x | = 12
eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 0
12.
x2 < x
B) 1
C) 2
D) 3
Körfez Yayınları
E) –3 ≤ x ≤ 3
15.
E) 4
|x–2|+|y+3|=0
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) –5
B) –1
16.
E) 5
| x – 4 | + | 2x – 1 |
toplamının en küçük değeri kaçtır?
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 0
Test 09 CA
D) 3
olmak üzere,
|x|+|x–1|+|x+2|=
A)
C) 1
B)
1.C
C)
2.D
3.A
D)
4.E
5.C
B)
C)
D) 4
E) 7
E)
6.A
7.D
8.C
9.B
10.A
11.C
12.B
13.D
14.A
15.B
16.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
10
Üslü İfadeler
1.
3
– a9 . (– a5) . a– 8
6.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 8
B) 6
A) a
C) 4
D) 2
13
B) a16
D) – a16
E) 1
7.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
4
n–4
n–1
<8
K
E
A) 6
N
R
Ö
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
x
x
B) 2 – 1
x
D) 2 + 1
C) 2
E) 2
2x
8.
2
B) 5
p–1
=3
p+2
+1
–x
.
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif tam sayı vardır?
E) 6
3.
E) a–13
R
İ
T
2.
işleminin sonucu kaçtır?
C) a–16
olduğuna göre, 2
.
A) 32
C) 4
D) 3
E) 2
ifadesi kaça eşittir?
B) 24
C) 16
D) 12
E) 8
4.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
n
B) 4
D) 4
n–1
n+1
C) 3
E) 3
2n
9.
–n
.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
D) 1
E) –3
5.
10.
işleminin sonucu kaçtır?
A)
B)
C) 7
D)
a
2 = 3 olduğuna göre,
E)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 2
10
Üslü İfadeler
11.
3
2
x–1
x+1
15.
=a
a bir reel sayıdır.
2
=b
2
(2a – 3) = (a – 1)
x
olduğuna göre, 6 in a ve b cinsinden eşiti nedir?
A)
ab
B) 3ab
2
x+4
(x – 2)
kaçtır?
C) 2ab
2
D) 2a b
12.
olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı
E) 3a b
A)
.
16.
=1
B) 2
C)
5
x in alabileceği değerler toplamı
A) 1
B) 2
C) 1
E) –1
625 . 64
2
çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
Körfez Yayınları
N
R
Ö
13.
B) 2
K
E
D) 0
5
olduğuna göre, a kaçtır?
kaçtır?
A) 4
E) 1
R
İ
T
a bir reel sayıdır.
(3a – 2) = (2a – 1)
olduğuna göre,
D)
17.
a
a+1
2 +2
a+2
+2
C) 3
a+3
+2
D) 4
E) 5
D) 2
E) 1
D) – 4
E) – 5
= 60
olduğuna göre, a kaçtır?
E) 4
A) 5
B) 4
C) 3
14.
18.
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) 5
x
C) 5
–x
D) 5
x+1
E) –5
x
olduğuna göre, x kaçtır?
A) –1
Test 10 CA
1.A
2.A
3.C
4.A
5.B
6.B
7.C
8.B
9.C
10.A
11.A
B) – 2
12.E
13.B
C) – 3
14.A
15.A
16.A
17.D
18.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
11
Köklü İfadeler
1.
6.
k pozitif reel sayıdır.
işleminin sonucu kaçtır?
A) –16
B) –10
C) –1
D) 10
işleminin sonucu kaçtır?
E) 16
A) 3k
B) 4k
C) 6k
işleminin sonucu kaçtır?
B) 16
C) 8
D) 4
E) 2
E) 10k
R
İ
T
2.
A) 20
D) 7k
ò75 – ò12 – ò27 + ò48
7.
K
E
işleminin sonucu kaçtır?
A) ñ3
N
R
Ö
3.
a < 0 < b olmak üzere,
ifadesinin eşiti nedir?
A) 2a
B) 2b
a = ñ2 ,
4.
C) 2a – 2b
b = ñ3
D) 2b – 2a
B) 2ñ3
C) 3ñ3
D) 4ñ3
E) 5ñ3
D) –3
E) –6
E) 0
8.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
ve c = ñ5
B) 1
C) –1
olduğuna göre, ó 2,4 sayısının a, b, c türünden ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
5.
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A)
B)
C)
D)
E)
11
Köklü İfadeler
14.
10.
a = ñ2
3
b = ñ3
6
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 2
c = ñ6
C) 3
D) 4
E) 5
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) a < b < c
B) a < c < b
D) c < a < b
C) b < a < c
E) c < b < a
.
15.
11.
R
İ
T
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 5
işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B) ñ6
C) 2ñ6
D) 3ñ6
E) 4ñ6
K
E
N
R
Ö
12.
işleminin sonucu kaçtır?
A) ñ2
B) ñ2 + 1
D) 2ñ2
Körfez Yayınları
16.
D) 7
E) 9
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
D) ñ3 + 1
E) ñ3 – 1
D) –ñ5
E) –2ñ5
C) ñ2 – 1
E) 3ñ2
.
17.
işleminin sonucu kaçtır?
A) ñ2
B) ñ3
C) ñ2 – 1
18.
13.
ifadesinin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1
Test 11 CA
B) 2
1.E
C) 3
2.D
3.E
4.E
D) 4
5.B
6.C
A) ñ5
E) 5
7.D
8.E
9.D
10.B
11.B
B) 2ñ5
12.D
13.C
C) 0
14.D
15.D
16.D
17.E
18.A
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
12
Çarpanlara Ayırma 1
1.
2
5.
(2a + 1) – (2a – 1)
2
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) xy
2.
B) – x
C) x
D) x + y
A) 8b
B) 8a
C) – 8a
D) – 8b
E) 4a
E) – x + y
6.
1001.999
R
İ
T
K
E
a(x + y) + b(–x – y) – c(x + y)
işleminin sonucu kaçtır?
çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) a – b – c
B) a + b + c
D) x – y
3
E) x + y – 1
.
2
x – x y – 9x + 9y
çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
2
B) x + 9
A) x – 3
D) –x – y
6
B) 10 – 1
C) a + b – c
N
R
Ö
3.
6
A) 10 + 1
2
6
5
D) 9 + 1
E) 10 – 1
7.
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
C) x + y
E) x
6
C) 9 – 1
.
4.
A)
B)
D)
8.
C)
E)
.
2
7a – 23a – 20
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ab
B)
C)
D) a – 3b
E) a + 3b
A) (7a – 5) (a – 4)
B) (7a – 5) (a + 4)
C) (7a + 5) (a + 4)
D) (7a + 5) (a – 4)
E) (7a – 4) (a – 5)
12
Çarpanlara Ayırma 1
13.
9.
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
x 2 – 5x + 1 = 0 olduğuna göre,
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 30
A)
B)
B) 27
C) 25
D)
E) 21
E)
R
İ
T
14.
işleminin sonucu kaçtır?
10.
A) 2009
B) 2010
K
E
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
B) x – 3
C) 2x – 5
D) –2x – 5
E) 2x + 5
N
R
Ö
a–b=7
Körfez Yayınları
A) x + 3
11.
D) 23
C)
15.
C) 2011
D) 2012
E) 2013
x , y , z pozitif reel sayılardır.
a.b = 1
x
2
2
olduğuna göre, a + b kaçtır?
A) 51
12.
B) 50
C) 49
D) 48
2
+ x.z + 4xy = 4
olduğuna göre, x + 2y toplamı kaçtır?
E) 47
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) 3
E) 4
x 2 + y 2 = 27
16.
x–y=3
olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
2
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
D) 20
E) 21
A) 0
Test 12 CA
1.B
2.A
3.A
4.C
2
x + y + 2x – 6y + 10 = 0
5.B
6.B
7.E
8.D
9.C
10.C
B) 1
11.A
C) 2
12.A
13.D
14.D
15.B
16.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
13
Çarpanlara Ayırma 2
5.
x – y = 2ñ5
x.y = 4
olduğuna göre,
kaçtır?
olduğuna göre, x + y nin pozitif değeri kaçtır?
A) 5
2.
B) 6
C) 7
D) 8
A) –16
E) 9
3x – 4y = 4
olduğuna göre,
olduğuna göre, 3x + 4y nin pozitif değeri kaçtır?
A) 58
C) 4ñ5
D) 3ò11
E) 23
N
R
Ö
3.
olduğuna göre,
A) 2
4.
B) 3
7.
D) 3ñ2
E) – 6
kaçtır?
C) 60
D) 61
E) 62
x 2 + 3xy = 17
2
4y + xy = 8
olduğuna göre, x + 2y değeri kaç olabilir?
A) – 5
nin değeri kaçtır?
C) 4
B) 59
D) – 8
R
İ
T
K
E
x.y = 2
B) 4ñ7
C) –10
6.
x ve y reel sayılardır.
A) 5ñ7
B) –14
B) – 4
C) – ñ5
D) ñ5
E) 25
D) 4
E) 5
E) 16
x+y=–2
x 3 – y 3 = 28
8.
x.y = 2
3xy(y – x) = 36
3
3
olduğuna göre, x + y değeri kaçtır?
olduğuna göre, x – y kaçtır?
A) – 4
B) – 2
C) 1
D) 2
E) 4
A) 1
B) 2
C) 3
13
Çarpanlara Ayırma 2
9.
için,
13.
4
3
2
(x – 1) + 4(x – 1) + 6(x – 1) + 4(x – 1) + 1
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
14.
10.
A)
B)
K
E
N
R
Ö
m bir tam sayıdır.
Körfez Yayınları
D)
15.
B) 3
C) 4
D) 5
C)
E)
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ifadesi sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre, m kaçtır?
A) 2
R
İ
T
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
E)
B)
C)
D)
E) x + 2
E) 6
16.
12.
x
2 = m olduğuna göre,
işleminin m türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
Test 13 CA
B) a
1.B
C) x
2.B
3.E
D) ax
4.E
5.B
E) 0
6.C
7.A
8.D
9.D
10.C
11.C
12.A
13.E
14.D
15.B
16.B
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
14
Oran Orantı 1
6.
1.
a , b , c birer reel sayı olmak üzere,
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
olduğuna göre, d kaçtır?
A) 5
B) 10
A) – 3
B) – 4
ifadesinin değeri kaçtır?
C)
D) 4
E) 6
K
E
7.
N
R
Ö
3.
olduğuna göre,
A)
B)
oranı kaçtır?
C)
D)
E)
D) 25
E) 30
R
İ
T
2.
olduğuna göre,
C) 15
orantısında orantı sabiti 2 olduğuna göre, x + y + z
toplamı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 18
D) 20
E) 24
D) 20
E) 30
4.
olduğuna göre,
8.
ifadesinin eşiti
olduğuna göre, c kaçtır?
kaçtır?
A)
B) 4
C) 5
D)
A) 14
E) 7
5.
9.
B) 16
C) 18
x : y : z = 2 : 3 : 5 ve x – 2y + 3z = 22
olduğuna göre, y + z toplamı kaçtır?
olduğuna göre,
A)
B)
oranı kaçtır?
C)
A) 10
D)
E)
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
14
Oran Orantı 1
10.
15.
olduğuna göre,
ifadesinin sonucu kaçtır?
olduğuna göre, b kaçtır?
A) 4
D) 9
E) 12
B) 90
C) 60
D) 30
C) 24
D) 36
E) 6
N
R
Ö
13.
olduğuna göre, z kaçtır?
A)
B)
C)
D)
O merkezli dairede, daire dilimlerinin alanları a , b ve c ile gösterilmiştir.
B) 230
E) 24
R
İ
T
K
E
olduğuna göre, c değeri kaçtır?
D) 12
olduğuna göre, z – y farkı kaçtır?
A) 200
B) 18
C) 0
16.
a , b , c pozitif sayıları sırası ile 4 , 5 , 6 sayıları ile orantılıdır.
A) 1
B) –12
E) 15
a.b + a.c + b.c = 666
14.
A) –24
360 sayısı 3 , 4 , 5 sayıları ile orantılı olarak üç parçaya
ayrılırsa parçalardan en küçüğü kaç olur?
A) 120
12.
C) 8
Körfez Yayınları
11.
B) 6
17.
C) 240
D) 250
E) 260
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)
B)
E)
C)
D)
E)
c
O
18.
a
b
olduğuna göre,
oranı kaçtır?
olduğuna göre, a alanlı daire diliminin merkez açısı
kaç derecedir?
A)
A) 120
Test 14 CA
B) 130
1.C
2.B
C) 140
3.E
4.D
D) 150
5.B
6.B
B)
C)
D)
E)
E) 160
7.C
8.C
9.D
10.D
11.B
12.B
13.D
14.E
15.B
16.D
17.D
18.E
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
Bir tonu 750 lira olan kömürden 520 kg alan bir kişi kaç
lira ödeyecektir?
A) 270
B) 300
C) 350
D) 390
5.
Bir işçi, bir işin tamamını 54 saatte bitirmektedir.
Bu işçi, çalışma hızını % 35 oranında artırırsa, aynı işi
kaç saatte bitirebilir?
E) 420
A) 40
2.
Ahmet, Emre ve Güray’ın bugünkü yaşları sırayla 2 , 3 ve
5 sayıları ile orantılıdır.
6.
B) 30
C) 40
D) 45
B) 36
C) 35
a–2
y=
2
K
E
E) 50
D) 30
E) 28
R
İ
T
y
Ahmet, Emre’den 5 yaş küçük olduğuna göre, Güray
kaç yaşındadır?
A) 25
15
Oran Orantı 2
k
x
4 a+1
x
Yukarıdaki şekilde ters orantılı x ve y çokluklarına ait grafik
verilmiştir.
N
R
Ö
3.
2
x sayısı (y + 1) ile doğru orantılıdır.
x = 10 için y = 2
Buna göre, a kaçtır?
A) 8
7.
4.
B) 8
C) 6
D) 4
C) 6
D) 5
E) 4
a , b , c sayıları sırasıyla 3 , 2 ve 4 sayıları ile ters orantılıdır.
olduğuna göre, x = 34 için y kaç olabilir?
A) 10
B) 7
a + b – c = 14
E) 3
olduğuna göre,
A) 1
B) 2
oranı kaçtır?
C) 3
D) 4
E) 5
x sayısı, y + 1 ile doğru, z – 1 ile ters orantılıdır.
8.
x = 16 , z = 2 iken y = 3 tür.
650 sayısı 10 ile doğru, 3 ve 2 ile ters orantılı olarak üç
sayıya ayrılıyor.
Buna göre, x = 12 , z = 3 iken y kaçtır?
Buna göre, parçalardan en büyüğü kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A) 600
B) 500
C) 400
D) 300
E) 250
15
Oran Orantı 2
9.
14.
180 sayfalık bir ödevi aynı kapasitedeki 9 kişi günde 8 saat
çalışarak 6 günde bitirebilmektedir.
Buna göre, yine aynı kapasitedeki 4 kişinin 120 sayfalık
ödevi 6 günde bitirebilmesi için günde kaç saat çalışmaları gerekir?
A) 16
10.
B) 12
C) 10
D) 8
12 tane sayının aritmetik ortalaması 21 dir. Bu sayılardan
aritmetik ortalaması 28 olan 5 tane sayı çıkarılıyor.
Buna göre, geriye kalan 7 tane sayının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 11
B) 13
C) 16
15.
A) Bülent, Necati’nin iki katı para alır.
a ve b pozitif iki tam sayıdır. a ile b nin geometrik ortalaması 6, aritmetik ortalaması 10 dur.
R
İ
T
a > b olduğuna göre, a – b değeri kaçtır?
B) En çok parayı, Burak almıştır.
A) 12
B) 14
C) 16
C) Necati, Bülent’in iki katı para alır.
D) En az parayı Bülent almıştır.
E) Necati, Burak’ın altı katı para alır.
K
E
Yaþ
Kiþi sayýsý
18
12
21
9
27
6
N
R
Ö
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
16.
Körfez Yayınları
Yandaki tablo, bir işyerinde
çalışanların sayısı ile yaşlarını
göstermektedir.
Buna göre, bu iş yerinde
çalışanların yaş ortalaması
kaçtır?
12.
E) 23
Bir miktar parayı Bülent, Necati ve Burak sırasıyla 2 ve 4
sayıları ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11.
D) 19
E) 7
D) 20
E) 22
Üç basamaklı abc, bca, cab sayılarının aritmetik ortalaması
222 dir.
Buna göre; a , b , c rakamlarının aritmetik ortalaması
kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 23
17.
ñ2 ve ò18 sayılarının aritmetik ortalamasının, geomet-
ñ3 ile ò12 sayılarının orta orantılısı kaçtır?
A) ñ6
B) ñ2
C) 2
D) 6
E) 8
rik ortalamasına oranı kaçtır?
A)
B)
D) ñ2
C)
E)
18.
a ile b nin geometrik ortalaması ile aritmetik ortalaması eşittir.
a.b + 81 = 9(a + b)
13.
Bir gruptaki kızların yaş ortalaması 27; erkeklerin yaş ortalaması 19 dur.
2
Erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katı olduğuna
göre, grubun yaş ortalaması kaçtır?
A) 20
Test 15 CA
B) 21
1.D
2.A
C) 22
3.D
4.E
D) 23
5.A
6.D
2
olduğuna göre, a + b
A) 160
B) 161
toplamı kaçtır?
C) 162
D) 163
E) 164
E) 24
7.A
8.A
9.B
10.C
11.C
12.E
13.B
14.C
15.C
16.A
17.A
18.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
16
Denklem Çözme
1.
5.
olduğuna göre, x değeri kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
denklemini sağlayan x değerlerinden birisi 3 olduğuna
göre, a kaçtır?
E) 9
A) –1
2.
B) –2
C) –3
E) –5
R
İ
T
6.
2(x – 3) + 3 (2x – 1) = 4
D) –4
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
K
E
olduğuna göre, a kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
N
R
Ö
3.
A) 1
7.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
(a – 2)x + b + 1 = 0
denklemini sağlayan sonsuz sayıda x reel sayısı
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {0}
4.
B) {2}
C) {–3}
D) {–4}
8.
x (a + 3) + y(b – 1) = 0
E) {4}
denklemini tüm (x , y) reel sayı ikilileri sağladığına
göre, a + b toplamı kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
2x – { 3x – 4 [ (x – 1) – 2] – 2x } = 4
9.
olduğuna göre, x değeri kaçtır?
| x – 3 | + óy – ì4 = 0
olduğuna göre, x + y toplamının değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
16
Denklem Çözme
10.
15.
denklem sistemini sağlayan (x , y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1 , 3)
B) (–3 , 1)
D) (–1 , 3)
11.
y + 2z
= 3
z + 2x
= 4
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
C) (3 , 1)
E) (3 , 2)
x + 2y = 2
A) 1
.
B) 2
16.
olduğuna göre,
A)
oranı kaçtır?
B)
E) 5
2a – 9b + 3c = 15
C)
D)
olduğuna göre, a kaçtır?
E)
C) 4
D) 7
E) 9
Körfez Yayınları
N
R
Ö
2ñx + y = 10
olduğuna göre, x kaçtır?
B) 1
B) 5
K
E
2
4x – y = 20
A) 0
R
İ
T
a + 3b – c = 5
A) 3
13.
D) 4
x–y=4
3x + 4y = 9
12.
C) 3
17.
C) 6
D) 8
E) 9
5x – 2y + 3z = 11
4x – 3y + 2z = 7
olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
ax + b = 17
bx + a = 13
a+b=5
olduğuna göre, x değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
18.
2
a .b =6
2
14.
b . c = 12
a+c=5
2
c .a =3
b+c=7
olduğuna göre, a . b . c çarpımı kaçtır?
a+b=4
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1
Test 16 CA
B) 2
1.D
A) 12
C) 4
2.B
3.D
4.B
D) 8
5.D
6.A
B) 8
C) 6
D) 4
E) 3
E) 10
7.A
8.A
9.E
10.B
11.A
12.E
13.D
14.A
15.C
16.C
17.B
18.C
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5.
Biri diğerinin 3 katına eşit olan iki sayının farkı 14 tür.
Bu sayıların toplamı kaçtır?
A) 20
B) 24
C) 28
D) 36
Bir otelde 2 ve 5 kişilik olmak üzere toplam 8 oda bulunuyor.
Bu otelde toplam 28 kişi kalabildiğine göre kaç oda 2
kişiliktir?
E) 40
A) 2
2.
Buna göre, büyük sayı kaçtır?
B) 30
C) 28
6 lira paylaşılırken Eren, kardeşinin 3 katı, ağabeyinin
yarısı kadar para almıştır.
7.
Buna göre, Eren’in aldığı para kaç liradır?
A) 1,3
B) 1,55
C) 1,8
D) 2,1
Ardışık iki çift sayının kareleri farkı 52 olduğuna göre,
büyük sayı kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
D) 5
E) 6
B) 48
R
İ
T
C) 60
D) 72
E) 84
Bir grup çocuk belli sayıdaki topları paylaşırken kişi başına
8 top düşüyor. Eğer çocuklar 2 kişi azalırsa kişi başına 4
top daha fazla düşecektir.
Paylaşılan topların toplam sayısı kaçtır?
E) 3,1
A) 32
8.
4.
C) 4
Bir merdivenin basamaklarını 3 er 3 er çıkıp, 4 er 4 er
inen bir adam, çıkışta 5 adım daha fazla attığına göre,
bu merdiven kaç basamaklıdır?
E) 25
N
R
Ö
3.
6.
A) 36
D) 26
B) 3
K
E
Toplamları 45 olan iki sayıdan, büyük olanın yarısının 6
fazlası küçük sayıya eşittir.
A) 36
17
Sayı Problemleri
B) 38
C) 40
D) 46
E) 48
10 arkadaş bir araba kiralamış, 2 kişinin parası olmadığı
için diğerleri 2 şer lira fazla vererek kirayı ödemişlerdir.
Buna göre, arabaya ödenen toplam para kaç liradır?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 80
E) 100
17
Sayı Problemleri
9.
14.
3 kg elmayı 5 liraya alıp, 5 kg ını 3 liradan satabilen bir
pazarcı 48 lira zarar etmiştir.
Buna göre, kaç kg elma satmıştır?
A) 24
10.
B) 30
C) 36
Bu yarışta kaç kişi vardır?
D) 45
E) 48
A) 24
15.
3 kg muz ile 2 kg elmanın fiyatı 8,6 lira, 2 kg muz ile 4 kg
elmanın fiyatı 8,4 liradır.
Buna göre, 1 kg muz kaç liradır?
A) 1,8
B) 2
C) 2,2
Adem bir koşu yarışmasında 4. kişiyi geçtiği anda
arkasında 20 kişi vardır.
D) 2,3
B) 25
12.
D) 27
E) 28
Körfez Yayınları
C) 23
C) 60
K
E
N
R
Ö
B) 21
R
İ
T
B) 70
Bir bilet kuyruğunda Mithat baştan 10. sırada, Bekir ise
sondan 17. sıradadır. Bekir gişeye daha yakın olup aralarında 4 kişi vardır.
A) 19
E) 28
Bu mağazadan etiket fiyatı ¨70 ve ¨55 olan iki pantolon
ve fiyatı ¨20 olan gömleklerden de 4 adet satın alan
bir kişinin aldığı 6 adet mala ödediği para, tüm bu indirimler düşünülmeden aldığı 7 adet mala ödeyeceği
paradan kaç lira azdır?
E) 2,5
Buna göre, bu kuyrukta kaç kişi vardır?
D) 27
Bir mağazada fiyatı ¨50 nin üstünde olan ürünlerde her
birisi için ¨20 indirim yapılmaktadır. Bir üründen 3 tane
alana, aynı üründen bir tane daha hediye edilmektedir.
A) 85
11.
C) 26
16.
D) 10
E) 35
3 defter, 2 kalem ve 1 silgi alabileceğimiz parayla 2 defter,
1 kalem ve 3 silgi satın alabiliyoruz.
1 defter ve 1 kalem alabileceğimiz parayla kaç silgi
alabiliriz?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Bir satıcı 4 tanesi ¨1 den bir miktar karpuz alıp bunların
yarısını 5 tanesi ¨2 den, kalanını da 3 tanesini ¨1 den satarak ¨28 kâr ediyor.
Buna göre, alınan karpuz sayısı kaç tanedir?
A) 100
B) 120
C) 160
D) 180
E) 240
17.
Şekildeki kenar uzunlukları,
A
IABI = IBCI = 8 cm
13.
Bir kutuda 321 boncuk vardır ve her gün bu kutuya 3 boncuk eklenmektedir. Diğer bir kutuda 673 boncuk olup bu
kutudan her gün 8 boncuk alınmaktadır.
B
En son elde edilen levhanın çevresi kaç cm dir?
Kaç gün sonra kutulardaki boncuk sayıları birbirine
eşit olur?
A) 20
Test 17 CA
B) 24
1.C
2.D
C) 29
3.C
D) 32
4.C
5.C
C
olarak verilen ikizkenar diküçgen şeklindeki metal levha,
bir kez simetrik şekilde katlandıktan sonra elde edilen
üçgen levha tekrar simetrik
şekilde katlanıyor.
A) 6+4ñ2
B) 9
C) 8+2ñ2
D) 12
E) 8+4ñ2
E) 35
6.C
7.E
8.D
9.D
10.C
11.B
12.E
13.D
14.A
15.C
16.A
17.E
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
5.
1.
Bir fazlasının
A) 3
i 15 olan sayının
B) 4
C) 6
ü kaçtır?
D) 8
Bir araç yolun
Buna göre yolun uzunluğu kaç kilometredir?
E) 10
6.
i ile
B) 105
C) 120
D) 135
Maliyetine
oranında
kâr
A) 92
B) 96
C) 100
D) 104
D) 135
E) 150
R
İ
T
Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı sınıf mevcudunun
kadardır.
E) 140
eklenerek 120 liraya
satılan bir paltonun maliyeti kaç liradır?
C) 120
ü
Buna göre, erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?
N
R
Ö
3.
B) 100
K
E
ünün toplamı 77 olan sayı kaçtır?
A) 95
unun gidiyor. Sonra 45 km daha gidince
yolu tamamlamış oluyor.
A) 90
2.
18
Kesir Problemleri
7.
Haftalık harçlığı sabit olan Ali, her hafta babasının verdiği
harçlığın
E) 105
ini kumbarasına atıyor.
8 hafta sonra kumbarasında 48 lira biriken Ali’nin haftalık harçlığı kaç liradır?
A) 20
B) 24
C) 25
D) 30
E) 35
4.
B
A
8.
Yukarıda gösterilen A peyniri 8, B peyniri 5 eş parçaya
bölünmüştür. Bir alıcı peynirlerin taralı alanlarla gösterilen
kısımları satın almıştır. A peynirinin toplam ağırlığı 24 kg, B
peynirinin ise 20 kg dır.
Buna göre, müşteri toplam kaç kilogram peynir
almıştır?
A) 11
B) 13
C) 16
D) 17
E) 19
Değeri
olan bir kesrin payından 2 çıkarılır, paydasına 4
eklenirse değeri
oluyor.
Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı
kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 40
18
Kesir Problemleri
9.
Ahmet parasının önce
ini sonra
13.
ünü harcıyor.
Belli bir yükseklikten bırakılan bir top her defasında
düştüğü yüksekliğin
Harcadığı toplam para 39 lira olduğuna göre,
başlangıçtaki parası kaç liradır?
A) 30
10.
B) 40
Can elindeki şekerlerin
C) 45
D) 48
sini satıyor,
100 m yükseklikten bırakılan bir top 2. zıplayışta kaç
metre yükseğe çıkar?
E) 60
A) 24
14.
ünü arkadaşlar-
D) 52
E) 56
R
İ
T
ü boşaltıldığında ise 200 gram gelmektedir.
Buna göre, boş şişenin ağırlığı kaç gramdır?
K
E
Can eve 10 şekerle geldiğine göre, başlangıçta kaç
şekeri vardır?
C) 64
D) 60
Bir makina birinci gün bir işin
A) 60
B) 65
E) 56
ünü, ikinci gün ise
bitirmiştir.
Körfez Yayınları
B) 72
N
R
Ö
11.
C) 40
sini eve gidene
kadar yiyor.
A) 80
B) 36
Su dolu bir şişenin ağırlığı 560 gram gelmektedir. İçindeki
suyun
ına dağıtıyor. Geriye kalanların ise
i kadar zıplamaktadır.
15.
Bir telin ucundan
C) 70
D) 80
E) 85
si kesilince, orta noktası 6 cm kaymak-
tadır.
ini
Buna göre, telin başlangıçtaki uzunluğu kaç cm dir?
A) 84
B) 86
C) 102
D) 108
E) 120
Geriye kalan işi 7 saatte bitiren bu makina birinci gün
kaç saat çalışmıştır?
A) 4
12.
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
16.
Bir öğrenci A sayısını
ile böleceğine
ile çarpmıştır.
Böylece elde etmesi gereken sayıdan 576 eksiğini bulmuştur.
Ali 5 meyve suyu almış x lira ödemiş, Veli ise aynı fiyattan
20 tane almış ve y lira ödemiştir.
Buna göre,
kaçtır?
A sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 3
Test 18 CA
B) 5
1.C
C) 7
2.B
3.C
D) 11
4.D
5.E
E) 13
6.E
7.D
8.C
9.C
10.A
11.B
12.A
13.B
14.D
15.A
16.D
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
6.
Bir anne 38, kızı ise 16 yaşındadır.
Kaç yıl sonra annenin yaşı, kızının yaşının 2 katı olacaktır?
A) 6
2.
B) 8
C) 10
D) 12
8 yaşında olan birinin x yıl sonraki yaşı x yıl önceki
yaşının 7 katı olduğuna göre, x kaçtır?
A) 6
B) 5
C) 4
B) 11
C) 12
D) 13
E) 2
R
İ
T
Salih'in yaşının 5 katının 3 eksiği babasının yaşına eşittir.
A) 10
D) 3
E) 14
3 yıl sonra babasının yaşı, Salih'in yaşının 4 katı olacağına göre, Salih'in şimdiki yaşı kaçtır?
7.
Ahmet'in 5 yıl önceki yaşı Ayşe'nin 2 yıl sonraki yaşına eşit olduğuna göre, 4 yıl sonraki yaşları farkı kaç
olur?
K
E
E) 14
A) 5
N
R
Ö
3.
19
Yaş Problemleri
B) 7
Bir babanın yaşı, 5 çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır.
C) 8
D) 10
E) 11
9 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamına
eşit olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?
A) 44
4.
B) 46
C) 50
D) 54
E) 56
8.
Serdar'ın yaşı, Musa ile Burhan'ın yaşları toplamının 5 katıdır.
4 yıl sonra üçünün yaşları toplamı 60 olacağına göre,
Serdar'ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 40
B) 35
C) 30
D) 25
E) 20
Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 3 katıdır.
16 yıl sonra annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 4
katına eşit olacaktır.
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 36
B) 42
C) 45
D) 48
E) 54
9.
Bir kız ile annesinin yaşları oranı
6 yıl sonra bu oran
5.
Şimdiki yaşları toplamı 76 olan 4 kişinin 3 yıl sonraki
yaşları toplamı kaç olur?
A) 80
B) 82
C) 86
D) 88
E) 90
tir.
olacağına göre, annenin
bugünkü yaşı kaçtır?
A) 65
B) 60
C) 55
D) 50
E) 45
19
Yaş Problemleri
10.
15.
3 kişilik bir ailede baba eşinden 4, çocuğundan 26 yaş büyüktür.
Bu ailenin yaş ortalaması 20 olduğuna göre, baba kaç
yaşındadır?
A) 26
11.
B) 28
C) 30
D) 32
Dörder yıl arayla doğmuş üç kardeşin yaşları toplamı
iki basamaklı bir sayı olduğuna göre, en küçük kardeş
en çok kaç yaşında olabilir?
A) 22
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
16.
E) 7
C) 3
D) 4
R
İ
T
B) 25
A) 21
C) 15
Körfez Yayınları
K
E
Bu kişilerin 2 yıl sonraki yaşları toplamı, 6 yıl önceki
yaşları toplamının kaç katı olur?
B) 2
E) 29
Anne, oğlunun bugünkü yaşındayken ikisinin yaşları
toplamı 30 olduğuna göre, oğlunun bugünkü yaşı kaçtır?
C) 30
N
R
Ö
5 kişinin şimdiki yaşları toplamı 70 tir.
A) 1
D) 28
Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 70 tir.
A) 20
13.
C) 26
Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır.
8 yıl sonra, annenin yaşı bu iki çocuğunun yaşları toplamından 22 fazla olacaktır.
Yaşları doğal sayı olan çocuklar ikiz olmadığına göre,
küçük çocuk bugün en çok kaç yaşındadır?
12.
B) 24
E) 34
D) 35
E) 40
E) 5
17.
Adem ile kardeşi Yasin'in yaşları farkının 5 katı, yaşları toplamının 3 katına eşittir.
4 yıl sonraki yaşları toplamı 68 olduğuna göre, Yasin'in
bugünkü yaşı kaçtır?
B) 18
D) 12
E) 9
5 yıl önce Okan 27, kardeşi ise 21 yaşındaydı.
Buna göre, kaç yıl sonra Okan'ın yaşı kardeşinin şimdiki yaşının 2 katı olur?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
18.
14.
Ali ile Rasim'in yaşları toplamı 18 dir.
3 yıl önceki yaşları toplamı, 5 yıl sonraki yaşları toplamından kaç eksiktir?
Bir ailedeki her biri 8 yaşından büyük 5 kişinin yaş ortalaması 42 dir.
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 16
Buna göre, bu ailenin 8 yıl önceki yaş ortalaması kaçtır?
A) 37
Test 19 CA
B) 36
1.A
2.C
C) 35
3.D
4.D
D) 34
5.D
6.A
E) 33
7.B
8.A
9.B
10.C
11.B
12.B
13.C
14.D
15.E
16.B
17.D
18.E
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
6.
Bir işi Naif 12 günde, Kaya 36 günde yapabilmektedir.
İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
Enes bir işi tek başına 4 günde bitirmektedir.
Aynı işi Osman'la birlikte 3 günde bitirdiklerine göre,
Osman bu işi tek başına kaç günde bitirir?
E) 6
A) 6
2.
20
İşçi , Havuz Problemleri
B) 8
Bir işi Ahmet 8 günde, Mehmet 6 günde yapabilmektedir.
C) 10
E) 14
R
İ
T
İkisi birlikte 3 günde işin kaçta kaçını yapabilirler?
7.
D) 12
Bir işi 3 çırak 8 günde, 4 usta 2 günde bitirebilmektedir.
K
E
Bu işi 2 çırak 2 usta birlikte kaç günde bitirir?
A) 3
3.
Bir işi Burak 24 saatte, Mahmut 18 saatte bitirebilmektedir.
N
R
Ö
İkisi birlikte işin
4.
B) 4
Ahmet bir işin
ünü kaç saatte bitirirler?
8.
ünü 8 günde, Mehmet aynı işin
C) 5
D) 6
E) 7
Mehmet ile Burak bir işi birlikte 18 günde bitirebiliyorlar. İkisi birlikte işe başladıktan 6 gün sonra Ali yardıma geliyor ve
üçü beraber kalan işi 6 günde bitiriyor.
Ali bu işi yalnız başına kaç günde yapar?
ünü 6 günde yaptığına göre, ikisi birlikte 2 gün çalış-
A) 6
B) 10
C) 12
D) 16
E) 18
tıklarında işin ne kadarı kalır?
5.
Bir işi; Ayşe tek başına 7 saatte, Fatma tek başına 8 saatte
bitirebilmektedir.
Ayşe 3 saat, Fatma 4 saat çalıştığında aynı işin ne
kadarı biter?
9.
Ahmet bir işi 10 günde bitirebilmektedir.
Çalışma hızını % 25 artırırsa aynı işi kaç günde bitirir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
20
İşçi , Havuz Problemleri
10.
14.
Cenk'in çalışma hızı İrfan'ın çalışma hızının 5 katı, Mecit'in
çalışma hızının da
ü kadardır.
Üçü birlikte bir işi 5 günde bitirdiklerine göre, Mecit ay-
I. havuz 2 saatte dolduğuna göre,
fıskiyeden 12 saat su aktığında III.
havuzun kaçta kaçı dolar?
nı işi tek başına kaç günde bitirir?
A) 7
B) 15
C) 21
D) 42
E) 105
15.
İki musluktan biri boş havuzu 4 saatte diğeri 12 saatte doldurmaktadır.
Buna göre, ikisi birlikte boş havuzun
te doldururlar?
A) 1
B) 2
C) 3
A) 6
Bir havuza açılan iki musluktan biri havuzu 6 saatte diğeri
9 saatte doldurmaktadır.
III
R
İ
T
B) 7
C) 9
E) 5
N
R
Ö
12.
II
Bir havuzu tek başlarına I. musluk 12 saatte, 2. musluk 9
saatte doldurmaktadır. 3. bir musluk ise dolu havuzu tek
başına 36 saatte boşaltmaktadır.
K
E
D) 4
I
Üç musluk birlikte açılırsa boş havuz kaç saatte dolar?
ünü kaç saat-
Körfez Yayınları
11.
Şekildeki I. havuz fıskiyeden akan,
II. ve III. havuz da üstteki havuzdan
taşan su ile dolmaktadır. Havuzların
hacimleri sırasıyla V, 3V ve 7V dir.
16.
D) 12
E) 36
Bir işi Sevgi ile Barış birlikte 8 günde bitirebilmektedir.
Sevgi 3 gün ve Barış 6 gün çalışırsa bu işin yarısı bitmektedir.
Buna göre, Barış bu işi tek başına kaç günde bitirir?
A) 20
B) 24
C) 25
D) 28
E) 30
İkisi birlikte 2 saat açık kaldığında havuzun ne kadarı
dolar?
17.
A) 18
900 litrelik bir depoyu A, B, C muslukları tek başlarına sırasıyla 3 , 4 ve 12 saatte doldurmaktadır.
Test 20 CA
B) 400
1.B
2.D
C) 375
3.A
4.D
D) 250
5.A
6.D
B) 20
C) 25
D) 30
E) 36
Bir havuza açılan üç musluktan ilk ikisi tek başlarına boş
havuzu sırasıyla 20 ve 30 saatte dolduruyor, 3. musluk ise
tek başına dolu havuzu 40 saatte boşaltıyor.
I. musluk 4, 2. musluk 6 ve 3. musluk 10 saat açık
kalırsa boş havuzun ne kadarı dolar?
Boş depoyu, 3 musluk beraber açılarak doldurduğunda
A musluğundan kaç litre su akar?
A) 450
sa-
İkisi birlikte havuzun tamamını 10 saatte doldurduklarına göre, A musluğu havuzu tek başına kaç saatte doldurur?
18.
13.
Bir havuzu tek başlarına A musluğu 2x, B musluğu
atte dolduruyor.
E) 175
7.A
8.E
9.A
10.A
11.A
12.C
13.A
14.C
15.A
16.B
17.A
18.A
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
Hızı 60 km/saat olan bir aracın 4 saatte aldığı bir yolu, hızı
(2V + 80) km/saat olan başka bir araç 2 saatte alıyor.
6.
80 km/saat
Buna göre, V kaçtır?
A) 10
B) 15
21
Hız Problemleri
C) 20
D) 40
E) 45
50 km/saat
İki otomobil A ve B noktalarından aynı anda ve aynı yönde
hareket ediyorlar.
A dan hareket eden 4 saat sonra diğerine yetiştiğine
göre, A ile B arası kaç km dir?
A) 100
A
2.
36 km/saat
24 km/saat
Hızı saatte 36 km olan bir hareketli A kentinden B kentine
doğru, hızı saatte 24 km olan diğer bir hareketli B kentinden
A kentine doğru aynı anda hareket ediyorlar.
K
E
|AB| = 100 km dir.
7.
Beş saat sonra hareketlilerin arasındaki uzaklık kaç km
olur?
N
R
Ö
A) 700
3.
B) 600
C) 500
D) 400
A) 40
D) 130
E) 150
A kenti ile B kenti arası 400 km dir.
A kentinden hızı 35 km/saat ve B kentinden hızı
45 km/saat olan iki tren birbirlerine doğru aynı anda hareket ederlerse kaç saat sonra karşılaşırlar?
E) 200
A) 5
B) 50
C) 56
D) 60
B) 8
C) 10
D) 12
E) 18
E) 72
8.
B) 10
C) 15
D) 18
A ve B şehirlerinden iki araç sırasıyla 20 km/saat ve
25 km/saat hızlarla birbirlerine doğru aynı anda hareket
ediyorlar.
Karşılaştıktan kaç saat sonra aralarındaki mesafe 180
km olur?
Bir yolu 70 km/saat hızla 5 saatte giden bir araç
dönüşte hızını 35 km/saat azaltırsa, aynı yolu kaç
saatte alır?
A) 8
5.
C) 120
Bir araç 80 km/saat hızla 6 saatte aldığı yolu dönüşte 4
saatte alıyor.
Bu araç dönüşte hızını kaç km/saat artırmıştır?
4.
R
İ
T
B) 110
B
100 km
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 20
Hızı 60 km/saat olan bir otobüs kara yolu ile, hızı
80 km/saat olan bir tren de tren yolu ile A kentinden aynı
anda B kentine doğru hareket ediyorlar.
Araçlar B kentine aynı anda vardıklarına göre, A ile B
kentleri arasındaki tren yolunun uzunluğunun karayolunun uzunluğuna oranı kaçtır?
9.
A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket
eden iki aracın hızları sırasıyla 60 km/saat ve 80 km/saat
tir.
Bu iki araç A dan 300 km uzaklıktaki C noktasında karşılaştıklarına göre, A ile B arası kaç km dir?
A) 450
B) 500
C) 600
D) 700
E) 750
21
Hız Problemleri
10.
14.
Hızları farkı 18 km/saat olan iki araç aynı yerden zıt yönde
hareket ediyorlar.
300 m
Hareketlerinden 3 saat sonra aralarındaki uzaklık 180
km olduğuna göre, yavaş olan aracın hızı kaç km/saat
tir?
A) 18
B) 21
C) 28
D) 32
1. Tünel
2. Tünel
300 m 200 m
700 m
Uzunlukları sırasıyla 300 m ve 700 m olan iki tünelden, birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 200 m dir.
E) 39
Uzunluğu 300 m, saatteki hızı 30 km olan bir tren,
birinci tünele girdiği andan kaç dakika sonra ikinci
tünelden tamamen çıkar?
A) 2
11.
A ve B şehirleri arası 450 km dir. Hızları toplamı
150 km/saat olan iki araç A ve B şehirlerinden aynı anda ve
aynı yönde hareket ediyorlar.
15.
C) 100
N
R
Ö
16.
Hızları saatte 100 ve 75 km olan iki araba A ve B noktalarından şekildeki yönde aynı anda hareket ediyorlar ve
21 saat sonra C noktasında yan yana geliyorlar.
D) 10
A şehrinden B şehrine doğru aynı anda aynı yerden yola çıkan iki otomobilden birincisi 60 km/saat, ikincisi de
80 km/saat hızla gidiyor.
İkinci otomobil B şehrine 3 saat önce vardığına göre, A
ve B şehirleri arası kaç km dir?
Bu iki hareketli birbirlerine doğru hareket etselerdi kaç
saat sonra karşılaşırlardı?
C) 6
R
İ
T
E) 150
100 km/saat 75 km/saat
B) 5
E) 6
K
E
D) 120
12.
A) 3
D) 5
Bir motorlu kayık akıntı yönünde 100 km/saat hızla, akıntıya karşı 80 km/saat hızla yol almaktadır.
Körfez Yayınları
B) 80
C) 4
Buna göre, kayığın hızının, akıntının hızına oranı
kaçtır?
Araçlar 9 saat sonra yan yana geldiklerine göre, hızlı
olan aracın saatteki hızı kaç km dir?
A) 50
B) 3
A) 650
B) 720
C) 800
D) 870
E) 920
E) 12
13.
100 km/ saat
80 km/ saat
17.
Şekilde B deki araç A daki araçtan bir saat önce hareket
ediyor.
A ile B arası 60 km olduğuna göre, ilk hareketten kaç
saat sonra A dan hareket eden araç B den hareket
eden aracı yakalar?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
A şehri ile B şehri arası 190 km dir. A dan B ye doğru hareket eden bir araç, belirli bir hızla 5 saat gittikten sonra,
saatteki hızını 10 km artırarak kalan yolu 3 saatte tamamlayıp B ye varmıştır.
Buna göre, aracın ilk hızı saatte kaç km dir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 45
E) 9
Test 21 CA
1.C
2.E
3.A
4.B
5.A
6.C
7.A
8.D
9.D
10.B
11.C
12.A
13.D
14.B
15.E
16.B
17.B
Test 21 Cevap Anahtarı
1.C
2.E
3.A
4.B
5.A
6.C
7.A
8.D
9.D
10.B
11.C
12.A
13.D
14.B
15.E
16.B
17.B
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
5.
15 in % 40 ının 4 fazlası kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12
600 lira maaş alan bir memurun maaşına % 20 zam
yapılırsa yeni maaşı kaç lira olur?
A) 680
2.
22
Yüzde Problemleri
B) 700
C) 720
K
E
Bir mağaza 35 liraya sattığı bir ürüne % 40 indirim uygularsa, bu ürünün yeni fiyatı kaç lira olur?
A) 14
N
R
Ö
3.
Hangi sayının % 15 i 12 dir?
A) 80
4.
7.
B) 85
C) 90
D) 95
A) 120
B) 150
C) 180
D) 190
C) 24
D) 28
E) 30
Bir mağaza, etiket fiyatı 85 lira olan bir ürünü indirim yaparak 68 liraya satıyor.
A) 15
8.
E) 200
B) 21
Buna göre, bu ürüne yapılan indirim yüzde kaçtır?
E) 98
% 5 i ile % 7 sinin toplamı 24 eden sayı kaçtır?
E) 760
R
İ
T
sayısının % 20 sinin % 60 ı kaçtır?
6.
D) 740
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Bir mal, 330 liraya satıldığında % 10 kâr elde ediliyorsa,
240 liraya satıldığında yüzde kaç zarar edilir?
A) 20
B) 22
C) 25
D) 28
E) 30
22
Yüzde Problemleri
9.
14.
% 20 kârla satılan bir mala, satış fiyatı üzerinden % 10
zam yapılırsa, yeni kâr oranı yüzde kaç olur?
A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
E) 38
Etiket fiyatının % 20 eksiğine alınıp, etiket fiyatının
% 16 fazlasına satılan bir maldan yüzde kaç kâr elde
edilmiştir?
A) 30
10.
Kemal parasının önce % 20 sini, sonra kalan parasının
% 50 sini, daha sonra da kalan parasının % 10 unu harcıyor.
15.
B) 60
C) 64
D) 72
12.
C) 35
D) 40
E) 45
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) 30
E) 45
D) 18
E) 21
R
İ
T
Bir kumarbaz parasının % 40 ını 1. oyuna, kalanını 2.
oyuna yatırıyor. 1. oyundan % 40 kâr, 2. oyundan ise % 60
zarar ediyor. Daha sonra elindeki tüm parasını 3. bir oyuna
yatırıp % 20 kâr ediyor.
Buna göre, bu kumarbazın 3. oyun sonundaki kar – zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 4 zarar
B) % 6 zarar
D) % 12 zarar
17.
C) % 10 zarar
E) % 15 zarar
.
Yaş incir kuruduğunda ağırlığının % 25 ini kaybediyor.
Bir malın % 40 ını % 40 kârla, geriye kalanını da % 20
zararla satan bir adamın kâr – zarar durumu nedir?
Yaş incirin kilogramını 3 liradan alan bir esnafın zarar
etmemesi için kuru incirin kilogramını en az kaç liradan satması gerekir?
A) % 6 kâr
A) 3,5
B) % 6 zarar
D) % 4 zarar
C) % 4 kâr
E) Ne kâr ne zarar
5 tane kitaba ödediği parayı 4 tane kitap satarak kazanabilen bir kırtasiyecinin kârı yüzde kaçtır?
A) 15
Test 22 CA
B) 20
1.D
2.C
C) 25
3.A
4.E
D) 30
5.C
6.B
C) 4
D) 4,2
E) 4,5
8.A
A sayısı B sayısının % 20 si, B sayısı da C sayısının % 40 ı olduğuna göre, A sayısı C sayısının yüzde
kaçıdır?
A) 8
E) 40
7.B
B) 3,8
.
18.
13.
D) 40
C) 15
K
E
Bir sınıftaki kızların sayısı tüm sınıfın % 20 si olduğuna
göre, kızların sayısı erkeklerin sayısının yüzde kaçına
eşittir?
A) 25
B) 11
E) 80
16.
11.
C) 36
Bir karenin kenar uzunluğu % 10 artırılırsa alanı yüzde
kaç artar?
A) 10
Buna göre, Kemal'in harcadığı toplam para, tüm
parasının yüzde kaçıdır?
A) 56
B) 34
9.B
10.C
11.A
B) 10
12.C
13.C
C) 12
14.E
D) 15
15.E
16.A
E) 20
17.C
18.A
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
300 lira yıllık % 20 faizle 5 aylığına bankaya yatırılırsa,
kaç lira faiz geliri elde edilir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
5.
Bir miktar para yıllık %60 basit faiz oranıyla bankaya
yatırılıyor.
3 yıl sonra faizi ile birlikte bankadan 140 lira çekildiğine
göre, bankaya yatırılan para kaç liradır?
E) 35
A) 80
2.
Yıllık %60 faiz oranıyla bankaya yatırılan bir miktar para
kaç ay sonra kendisinin iki katı kadar faiz getirir?
A) 25
B) 30
C) 35
6.
E) 45
N
R
Ö
7.
Buna göre, bankanın uyguladığı yıllık faiz oranı yüzde
kaçtır?
4.
B) 35
C) 40
D) 45
Buna göre, bankaya yatırılan anapara kaç ¨ dir?
B) 350
C) 400
D) 450
D) 50
E) 40
B) 50
R
İ
T
C) 40
D) 30
E) 20
Yıllık %30 faiz oranıyla bankaya faize yatırılan x lira ile yıllık %80 faiz oranıyla bankaya faize yatırılan y liranın bir yıl
sonunda getirdikleri faizler birbirine eşittir.
Buna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
han-gisidir?
E) 50
Bir miktar para yıllık %30 dan bankaya faize yatırılıyor ve
16 ay sonra bankadan faizi ile birlikte ¨700 çekiliyor.
A) 300
C) 60
K
E
D) 40
450 lira 8 aylığına bankaya faize yatırılıyor ve 120 lira faiz
geliri elde ediliyor.
A) 30
B) 70
Hasan elindeki parasını %50 basit faiz oranıyla
bankaya 3 yıllığına yatırmak yerine yıllık %90 faiz veren
bankaya kaç aylığına yatırırsa aynı geliri elde eder?
A) 60
3.
23
Faiz Problemleri
A) x = y
B) 8x = 3y
D) 3x = 8y
8.
C) x = 8y
E) 3x = y
Bir miktar para bankaya yıllık %20 faiz oranıyla
yatırıldıktan kaç ay sonra kendisinin
i kadar faiz
geliri getirir?
E) 500
A) 12
B) 14
C) 16
D) 20
E) 24
23
Faiz Problemleri
9.
13.
Yıllık %60 faiz oranından 5 aylığına bir bankaya faize
yatırılan bir miktar para, 30 lira faiz getiriyor.
Bir adam parasının
ünü yıllık % 40 tan, kalanın da yıllık
%60 tan faize veriyor. 1 yıl sonra toplam 480 lira faiz geliri
Aynı para yıllık % 80 faiz oranından 10 aylığına faize
yatırılsaydı kaç lira daha fazla faiz getirirdi?
elde ediyor.
A) 80
Bu adamın bankaya yatırdığı toplam parası kaç liradır?
B) 60
C) 50
D) 40
E) 30
A) 600
B) 900
D) 1200
10.
Yıllık basit faiz oranı %60 olan bir bankaya yatırılan A lira,
2 yıl sonra faizi ile birlikte 2A + B lira olarak çekiliyor.
14.
Buna göre, A ile B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) B = 5A
D) A = B
Her iki paradan elde edilen faiz gelirleri eşit olduğuna
göre, % 80 den faize yatırılan para kaç liradır?
C) A = 4B
A) 5600
K
E
C) 7200
A) 75
C) 125
E) B = 2A
N
R
Ö
11.
Bir adam elindeki bir miktar parayı yıllık %60 faiz veren
bankaya 16 aylığına yatırıyor.
15.
¨400 faiz geliri elde ettiğine göre, bu adamın faize
yatırdığı para kaç liradır?
A) 300
12.
B) 400
Erman parasının
C) 500
D) 600
E) 700
16.
E) 8000
Bir adam parasını yıllık %60 yerine yıllık %70 basit faiz
oranıyla faize verseydi 1 yılda 15 lira fazla faiz alacaktı.
B) 100
D) 150
E) 180
B) 128
2.D
C) 152
3.C
D) 192
4.E
5.D
Bir adam bir yıllığına parasının %60 ını yıllık %50 faizle,
geriye kalanını da yıllık % 20 faizle bankaya yatırıyor.
Buna göre, bu adam yıl sonunda anaparasının yüzde
kaçı kadar faiz alır?
6 ay sonunda A ve B bankasından elde ettiği toplam
faiz geliri 64 lira olduğuna göre, Erman’ın başlangıçtaki toplam parası kaç liradır?
1.C
D) 7500
ünü yıllık %60 faiz oranı ile 6 aylığına
ile 6 aylığına B bankasına yatırıyor.
Test 23 CA
B) 6000
Buna göre, faize verilen para kaç liradır?
A bankasına, geriye kalan parasını da yıllık % 66 faiz oranı
A) 100
R
İ
T
12000 liranın bir kısmı yıllık %80 faiz oranıyla 1 yıl, diğer
kısmı ise yıllık %60 faiz oranı ile 2 yıl faizde kalmıştır.
Körfez Yayınları
A) A = 5B
C) 1000
E) 1500
A) 32
B) 34
C) 36
D) 38
E) 40
E) 200
6.E
7.D
8.E
9.C
10.A
11.C
12.E
13.B
14.C
15.D
16.D
11. SINIF
SÖZEL YGS GRB.
MATEMATİK
1.
%40 ı alkol olan 80 litre alkol - su karışımındaki su,
alkolden kaç litre fazladır?
A) 16
B) 32
C) 48
D) 52
6.
E) 64
Şeker oranı %10 olan bir miktar şekerli su ile şeker
oranı %40 olan bir miktar şekerli su hangi oranlarda
karıştırılırsa oluşan yeni karışımın şeker oranı %30
olur?
A)
2.
B) 20
C) 30
D) 45
N
R
Ö
B) 10
C) 12
D) 15
Bir kapta x kg tuz ile y kg un vardır.
E) 20
8.
B) 2x = 3y
D) 3x = 2y
elde ediliyor.
Kilosu 7 liraya alınan 3 kg fındık ile kilosu 3 liraya alınan 5
kg fıstık karıştırılıyor.
A) 3,6
9.
B) 4
C) 4,5
D) 5
E) 5,5
%20 si su olan 60 gram süte 20 gram su ilave ediliyor.
Elde edilen sütün 50 gramında kaç gram su bulunur?
A) 10
oranı kaçtır?
B) 2
E) 30
C) 3x = y
y litre şerbet karıştırılarak şeker oranı %7 olan bir şerbet
A) 1
D) 24
E) 5x = y
Şeker oranı %5 olan x litre şerbet ile şeker oranı %9 olan
Buna göre,
C) 20
Bu karışımın kilosu kaç liraya alınmış olur?
Kaptaki tuz oranı %40 olduğuna göre, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) 5x = 2y
E)
R
İ
T
K
E
B) 18
Şeker oranı %30 olan 40 kg şekerli suyun şeker oranını
%40 a çıkarmak için kaç kg su buharlaştırılmalıdır?
A) 8
D)
%30 u tuz olan 40 kg tuzlu suya kaç kg su katılırsa
karışımın tuz oranı %20 olur?
A) 15
5.
C)
E) 48
7.
4.
B)
Tuz oranı % 10 olan 360 gram tuzlu suya kaç gram tuz
katılırsa tuz oranı %20 olur?
A) 15
3.
24
Karışım Problemleri
C) 3
D) 4
E) 5
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
24
Karışım Problemleri
10.
15.
%40 ı zeytinyağı olan 60 litre zeytinyağı – su karışımına
16 litre zeytinyağı ve 24 litre su eklenirse son karışımdaki su yüzdesi kaç olur?
A) 80
B) 75
C) 70
D) 60
E) 40
Tuz oranı %20 olan 300 gram tuzlu su karışımından 150
gram su buharlaştırıp bir miktar tuz eklenirse tuz oranı %70
oluyor.
Buna göre, karışıma eklenen tuz miktarı kaç gramdır?
A) 80
11.
B) 100
C) 120
D) 150
E) 180
%40 ı şeker olan 50 litre şekerli suya içindeki su miktarı kadar daha su eklenirse karışımın su yüzdesi kaç
olur?
A) 75
B) 72
C) 70
D) 68
E) 65
16.
R
İ
T
Alkol oranı %40 olan bir karışım ile alkol oranı %60 olan
bir karışım karıştırılarak, alkol oranı %48 olan 50 litrelik bir
karışım elde ediliyor.
Buna göre, alkol oranı %40 olan karışımdan kaç litre
karıştırılmıştır?
K
E
A) 20
Ş gram şeker ile U gram undan 80 gramlık homojen bir
karışım elde ediliyor.
U = 2Ş + 50
olduğuna göre, karışımın yüzde kaçı şekerdir?
N
R
Ö
A) 10
13.
B) 12
C) 12,5
D) 13
Tuz oranı %40 olan tuzlu su karışımının
E) 14,5
Körfez Yayınları
12.
B) 30
17.
C) 35
D) 36
E) 40
Tuz oranı %30 olan 20 kg tuz şeker karışımına kaç kg
şeker katılırsa
A) 5
B) 4
oranı
C) 3
olur?
D) 2
E) 1
i dökülüp ye-
rine dökülen miktarla aynı miktarda su konuluyor.
Buna göre, yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 38
B) 35
C) 32
D) 30
E) 28
18.
14.
Karışım (gram)
Yandaki grafik karışım-alkol
oranını göstermektedir. Karışım, alkol ve sudan oluşmaktadır.
Alkol (gram)
%40 lık 80 gram tuzlu su ile %30 luk 120 gram tuzlu su bir
kap içerisinde karıştırılıyor.
Buna göre, 60 gramlık karışımda kaç gram su vardır?
Buna göre, yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 38
B) 36
C) 34
D) 33
A) 24
E) 32
B) 32
C) 40
D) 48
E) 54
Test 24 CA
1.A
2.D
3.B
4.D
5.A
6.B
7.C
8.C
9.C
10.D
11.A
12.C
13.B
14.C
15.D
16.B
17.E
18.C
Test 24 Cevap Anahtarı
1.A
2.D
3.B
4.D
5.A
6.B
7.C
8.C
9.C
10.D
11.A
12.C
13.B
14.C
15.D
16.B
17.E
18.C
Download

11. SINIF KK MATEMATİK sözel-meslek 2013