2014 YGS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları
1 Harita Bilgisi 1
2 Rüzgarlar 1
3 Türkiye’nin İklimi 1
4 İç Kuvvetler 1
5 Toprak Tipleri 1
6 Dış Kuvvetler 1
7 Doğal Afetler 1
8 Nüfus 1
9 Ortak payda: Bölge 1
10 Ulaşım Yolları 1
11 Çevre ve İnsan 1
12 Coğrafya’ nın Bölümleri 1
2014 YGS Matematik Konu Dağılımları
1 Sayılar
2 Basamak Kavramı
3 Taban Aritmetiği
4 Bölme-Bölünebilme
5 OBEB-OKEK
6 Rasyonel Sayılar
7 Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8 Mutlak Değer
9 Üslü İfadeler
10 Köklü İfadeler
11 Oran-Orantı
12 Denklem Çözme
13 Problemler
14 Mantık
15 Kümeler
16 Bağıntı-Fonksiyon
17 İşlem-Modüler Aritmetik
18 Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
Matematik testi YGS’de adayların daha çok temel işlemsel kabiliyetlerini, matematiksel becerilerini ölçen çoğu
adayın en çok zorlandığı test. Çok fazla bilgi sorularından oluşmayan bu test için adayların konu bilgisinden daha
çok test pratiğine dönük çalışma yapmalarını gerektiriyor. Ne kadar test ve deneme demek bu bölümde o kadar fazla
net çıkarmak demek. 2015 YGS Matematik Konuları‘na geçmeden önce önceki yıllara ait sınavların
değerlendirmelerine bakalım.2014 Matematik testinin müfredata uygun bir biçimde hazırlandığını ve sınava
ortalama bir şekilde sınava hazırlanan öğrencinin hemen hemen kolaylıkla çözebileceği bir test olduğunu
söyleyebiliriz. Özellikle 2013 Ygs’ye göre 2014 Ygs’nin daha kolay olduğu adaylarca da bilinmekte. 2015 YGS
Matematik Konularına ulaşmak için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ayrıca görsel olarak da hazırladığımız
grafiği inceleyerek 2014 Ygs matematik soru dağılımlarına ulaşabilirsiniz. 2015 Ygs matematik için yapılması
gerekenler kısaca; konuların bitirilmesi ve pratiğe dökülmesi yönünde.
2014 YGS Tarih Konu Dağılımları
1 İlk Çağ Medeniyetleri 1
2 İslam Öncesi Türk Tarihi 1
3 İslam Tarihi ve Uygarlığı 1
4 Türkiye Selçuklu Devleti 1
5 Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 1
6 En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) 1
7 20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1
8 Yakınçağ'da Avrupa 1
9 Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 2
10 Kurtuluş Savaşı Muharebeleri 1
11 İnkilaplar 1
12 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 0
13 Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi 0
14 Erzurum ve Sivas Kongreleri 0
15 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması 0
16 Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali 0
17 I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar 0
18 Sevr Antlaşması 0
19 Lozan Antlaşması 0
20 Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması 0
21 Jeopolitik Konum 1
22 Atatürk Devrimleri 1
23 Türk Dış Politikası 1
TOPLAM 15
2014 TARİH SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:
2014 YGS’ye giren öğrencilerimizden edindiğimiz bilgilere göre, sınavda 15 Tarih sorusu sorulmuştur. 9. Sorudan
sonrası T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgilidir. Yapılan sınavda, müfredat örtüşmesi tam olarak
gerçekleşmiştir. Sorular, beklenildiği gibi paragraf ve paragrafın yorumlanması şeklinde olmuştur. Edindiğimiz
bilgilere göre, 2 adet soru bilgi sorusudur. 9., 10. Ve 11. Sınıflarda gösterilen konularla soruların örtüştüğü
görülmüştür.
Son yıllarda uzun paragraflardan oluşan yorum sorularının yerini almaya başlayan daha kısa ve bilgi gerektiren
soruları dikkate alarak artık Tarih sorularının soruyu okuyarak çözülemeyeceğinin farkına vararak 2015 YGS Tarih
Konuları‘nı çok iyi bilmeleri ve yine son yıllardaki olumsuz soru köklü soruları dikkate alarak soruları çok dikkatli
okuyup acele etmeden çözmeleri.
Bu detaylı bilgilerden sonra 2015 YGS Tarih Konuları‘na geçebiliriz. Aşağıdaki Konular 2014 YGS’ye göre
oluşturulmuş olup 2015 YGS’de çıkması en muhtemel konulardır. Soru sayıları 2014 YGS’ye aittir. Fikir vermesi
amacıyla konulmuştur.
2014 YGS Geometri Konu Dağılımları
1 Temel Kavramlar-Doğruda Açı 0
2 Üçgende Açı 0
3 Üçgenler 0
4 Yamuk 1
5 Kare 1
6 Dikdörtgen 1
7 Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 0
8 Çokgenler 1
9 Çember-Daire 1
10 Katı Cisimler 1
11 Doğrunun Analitiği 0
12 Analitik Geometri 2
13 Simetri-Döndürme 0
TOPLAM ÇIKAN SORULAR 8
2014 YGS Felsefe Konuları ve Soru Dağılımları
1 Felsefenin Alanı 2
2 Bilgi Felsefesi 1
3 Bilim Felsefesi 1
4 Varlık Felsefesi 1
5 Ahlak Felsefesi 1
6 Siyaset Felsefesi 1
7 Sanat Felsefesi 1
8 Din Felsefesi 0
TOPLAM 8
Felsefe Grubu Bölüm Başkanı Gülay Ataç: “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, sınavda “Estetik” ünitesi
haricinde tüm ünitelerden soru gelmiştir. Sorular müfredata uygunluk göstermektedir. Sorular, okuduğunu anlama,
kavram bilgisi ve analiz gücünü ölçmeye yöneliktir. YGS mantığından farklı olarak, seçeneklerinde doğrudan
kavramlar olan sorular sorularak ayırt edici kılınmaya çalışılmıştır.” ifadelerini kullandı.
Felsefe sorularının önceki yıllarla büyük benzerlik taşımasını dikkate alarak özellikle son 5 yılın sorularını birkaç
defa çözmeleri ve çözemedikleri soruları detaylarıyla birlikte öğrenmeleri. Ayrıca yorum ve kavrama sorularını
dikkate alarak 2015 YGS Felsefe Konuları‘nı iyi bilmeleri.
Bu detaylı bilgilerden sonra 2014 YGS Felsefe Konuları‘na geçebiliriz. Aşağıda tablo olarak konuları
inceleyebilirsiniz. Konular 2014 YGS’ye göre oluşturulmuş olup 2015 YGS’de çıkması en muhtemel konulardır.
Soru sayıları 2014 YGS’ye aittir. Fikir vermesi amacıyla konulmuştur.
Download

2014 YGS Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları 1 Harita