TEDAŞ'ın özelleştirildikten sonra
yaptıkları vatandaşı canından bezdirdi.
0507
0507220
22000
00 55
55
0554
300
60
0554 300 60 60
60
11 Ekim 2014 Cumartesi
Fiyatı 60 Kr.
Yıl: 14
Sayı 3467
Darkale'de madenden
kalma izler siliniyor
Soma'ya 3 km uzaklıkta bulunan Tarihi Darkale Mahallesi'ne geçişi sağlayan yol, Ege
Linyitleri İşletmesi (ELİ) tarafından asfaltlanarak ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.
AĞAÇLANDIRMA
ÇALIŞMASI YAPILACAK
Darkale madeninin kapatılmasının ardından
geride kalan enkazı kaldırarak düzenleyen Ege
Linyitleri İşletmesi kötü görünüme neden olan
madenden kalma yerleri de ağaçlandıracağı
kaydedildi. Önceki gün Soma Belediye Başkanı
Hasan Ergene, ELİ Müessesesi Müdürü Hakkı
Duran, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup ile
birlikte asfaltlanan yolda ve alanda incelemelerde
bulundu. Yıllarca kömür üretimi yapılan bölgede
madenin faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından
ortaya da hoş olmayan görüntüler çıkmıştı. ELİ bu
kötü görüntüyü yaptığı çevre düzenlemeleri ile
silmeye çalışıyor. İlk etapta çevrede bulunan
enkazları kaldıran Ege Linyitleri İşletmesi,
ardından da maden önünden Darkale'ye uzanan
yolu asfaltladı. Son olarak madenden kalan izlerin
tamamen silinmesi için ağaçlandırmaya
başlayacak olan Ege Linyitleri İşletmesi Soma
Belediyesi'nin de destekleriyle Tarihi Darkale
Köyü'ne geçen noktayı güzel bir görünüme
kavuşturacak.
Haber Merkezi
Soma Halk Eğitim yeni müdürüyle
başarısına başarı katacak
cak
Soma Halk Eğitim Müdürü
Kenan Orhan'ın Sakarya'ya
tayin olmasının ardından
yerine Nakliyeciler İlköğretim
Okulu Müdürü İsmail Erdinç
atandı. Erdinç'in
müdürlüğündeki Soma Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
başarısına başarı katacak.
G
eçtiğimiz yıl çeşitli branşlarda
açılan 299 kurs ile 6 bin 900
kişinin eğitim aldığı Soma Halk
Eğitim Merkezi bu yıl da 1 Eylül
itibariyle açtığı 48 kurs ile 1150
kursiyere eğitim veriyor. Manisa'nın en
çok çalışan Halk Eğitim Müdürlüğü
unvanını elinde bulunduran Soma Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü İsmail
Erdinç'in müdürlüğünde de yepyeni
kurslarla kursiyerlere eğitim vermeye
devam ediyor.
sayfa
2'de
ÜRETİM DURDU, İŞÇİLER
YENİDEN MEYDANA ÇIKTI
3
01 işçinin ölümü ile sonuçlanan
Eynez Maden Ocağı'nı çalıştıran
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.
bugün öğleden sonra ani bir kararla
Soma'daki tüm işçilere zorunlu 2 günlük
izin vererek üretimi durdurduğunu bildirdi.
İkinci çağrıya kadar işçilerin işe
gelmemeleri söylendi. Bunun üzerine
işçiler Cengiz Topel Meydanı'nda
toplanarak işsiz kalma korkusu ile karşı
karşıya kaldı.
sayfa 8'de
Komisyon üyeleri madene
yeniden girecekler
C
HP Manisa Milletvekili ve Soma
Komisyonu üyesi Özgür Özel, bilirkişi
heyetinin Soma Komisyonu tarafından
dinlenilmesi, Eynez maden ocağında kazanın
yaşandığı yerin görülmesi ve uzmanlardan oluşan
bir heyetin Soma’yla benzer maden yapılarına
sahip ülkelere ziyaret yapması yönündeki 3
önergesini Soma Komisyonuna sundu. CHP’li
Özgür Özel, 25-26-27 Eylül tarihlerinde Soma
Komisyonu’nun Eynez’de yaptığı incelemelerde
kazanın yaşandığı yerin görülmediğini
söyleyerek, komisyona kazanın yaşandığı yerin
görülmesi için önerge sundu.
sayfa 'de
2
Soma takımları
Zefer peşinde
B
ölgesel Amatör Lig 8. Grupta yer alan
temsilcilerimiz Somaspor ve
Sotesspor ligin 4. Haftasında
galibiyet için mücadele verecekler. sayfa 8'de
Ticaret Odası'ndan
Yapılandırma Uyarısı
S
oma Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanlığı yeni yapılandırma
kanunu ile ilgili uyarılarda bulunarak
bilgiler verdi.
detaylar sayfa 2'de
Kat Kaloriferi
Merkezi Kalorifer
Sistemleri
Güneş Enerjisi
Ücretsiz Keşif
Keşif
Ücretsiz
Gününde
Teslim
Gününde Teslim
Birinci Sınıf
Sınıf İşçilik
İşçilik
Birinci
0533665
66506400640-0542
0542525
5253370
3370
0533
Atatürk
AtatürkCd.
Cd.No:50
No:50SOMA
SOMA
Tel:612
61224
2488
Fax:612
612656558
Tel:
08 Fax:
58
22
11 Ekim 2014 Cumartesi
Ticaret Odası’ndan
Yapılandırma Uyarısı
Soma Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı
yeni yapılandırma kanunu ile ilgili uyarılarda bulundu.
Y
Komisyon üyeleri madene
yeniden girecekler
CHP Manisa Milletvekili ve Soma
Komisyonu üyesi Özgür Özel, bilirkişi
heyetinin Soma Komisyonu
tarafından dinlenilmesi, Eynez maden
ocağında kazanın yaşandığı yerin
görülmesi ve uzmanlardan oluşan bir
heyetin Soma’yla benzer maden
yapılarına sahip ülkelere ziyaret
yapması yönündeki 3 önergesini
Soma Komisyonuna sundu.
CHP’li Özgür Özel, 25-26-27 Eylül
tarihlerinde Soma Komisyonu’nun
Eynez’de yaptığı incelemelerde
kazanın yaşandığı yerin görülmediğini
söyleyerek, komisyona kazanın
yaşandığı yerin görülmesi için önerge
sundu. CHP’li Özgür Özel bu
önergenin yanı sıra bilirkişi heyetinin
de dinlenerek kazanın oluş
senaryolarının konuşulmasını ve yine
uzmanlardan oluşan bir heyetin yurt
dışında incelemeler yapmasını
öneren önergelerini de Komisyon
Başkanlığına verdi.
CHP’li Özel, konuya ilişkin yaptığı
değerlendirmede, “Eylül ayının
sonunda Soma Komisyonu olarak
Eynez ocağına yaptığımız ziyarette
madende kaza olan yere kadar
giremedik. Ancak 150 metre kadar
ilerledik. Bu noktadan sonra göçük
ve bariyerler vardı. Ancak, 1 ay
içinde kazanın yaşandığı yere
ulaşılarak oralarda da gerekli onarım
işlerinin yapılacağı ve dolayısıyla
kazaya ait bilgi ve bulguların ortadan
kaldırılacağı da açık. Bu nedenle
Soma Komisyonu raporunu
tamamlamadan bu bölgenin bir an
önce görülmesi son derece önemli”
ifadelerini kullandı.
CHP’li Komisyon Üyesi Özgür
Özel’in bir diğer önerisinde ise
bilirkişi heyetinin Soma Komisyonu
tarafından dinlenilmesi öngörülüyor.
Özgür Özel’in hazırladığı önergenin
gerekçesinde şunlar yer alıyor:
“Çok sayıda kusur ve eksiği tespit
ederek faciayı ilgili mevzuat uyarınca
da inceleyen ve bugüne kadar
hazırlanmış raporlarla birlikte
kapsamlı bir değerlendirme yapan
Bilirkişi Raporu, facianın neden
meydana geldiğine ilişkin önemli
bulguları ortaya koymuştur.
Komisyonumuzun bundan sonraki
çalışmalarına ışık tutması için söz
konusu raporu hazırlayan Maden
Bilirkişisi Prof.Dr. Ercüment Yalçın,
Elektrik Bilirkişisi Prof.Dr. Eyüp
Akpınar, Maden Bilirkişisi Prof.Dr.
Ahmet Hakan Onur, A Sınıfı İş
Güvenliği Uzmanı Alpaslan Ertürk’ü
davet ederek dinlemesi son derece
yerinde olacaktır. Komisyon
uzmanlarımızın, konuyla ilgili bilim
adamlarının, maden mühendislerinin
katıldığı bir toplantıda bilirkişiler ile
birlikte kazanın ortaya çıkışına ilişkin
senaryoların irdelenmesi için bir
toplantı tertip edilerek konu enine
boyuna konuşulmalı ve raporu yazan
bilirkişi heyetinin elinde bulunan
bilimsel veri ve deliller üzerinden
görüş alışverişi mutlaka yapılmalıdır.”
'KOMİSYON, AMERİKA VE
AVUSTRALYA
ZİYARETLERİNİN UYGUN
OLMADIĞINI GÖRDÜ›
CHP’li Özgür Özel’in bir diğer
önerisinde komisyonun değil ama
uzmanlardan oluşan bir heyetin
Soma’yla benzer maden yapılarına
sahip ülkeleri ziyaret etmesi
öngörülüyor. Özgür Özel’in bu
önergesinin gerekçesinde
Komisyonun daha önce gitmeyi
düşündüğü ancak daha sonra iptal
olan Amerika ve Avustralya
ziyaretlerinin uygun tercihler
olmadığı belirtildi.
CHP’li Özgür Özel’in önergesinin
gerekçesinde; komisyonun dinlediği
kişiler tarafından da seçilen bu iki
ülkenin- Amerika ve Avustralyamaden yapısının Soma ile uzaktan
yakından alakasının olmadığının
ortaya konulduğu ifade edildi.
Bu önergenin gerekçesinde ise şöyle
denildi: “Ancak, komisyonumuzun
hazırlayacağı raporu ve ülkemizin
madencilik faaliyetleri ile mevzuatına
ışık tutacak çalışmalar açısından,
Soma madenlerinin yapısına benzer
ülkelerin tespit edilerek, bunlardan 1
ya da 2’sine ziyaret yapılması ve
özellikle bu ülkelerdeki iş güvenliği
tedbirlerinin yerinde incelenmesi
faydalı olacaktır.
Bu ziyaretlerin konu hakkında
akademik eğitimi ve bilgisi olmayan
Komisyon üyeleri yerine,
Komisyonumuz uzmanları ile maden
mühendisleri ve iş güvenliği
uzmanları tarafından yapılması son
derece önemlidir. Bu nedenle, bu
çerçevede yapılacak bir ziyaret için
Komisyon uzmanlarının önerisi ile
ziyaret edilecek ülkelerin tespit
edilmesi, Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinden maden
mühendislerinin, şu anda kamu ya da
özel sektörde aidiyeti olmayan ancak
geçmişte sektörde çalışmış ehil
kişilerin ve uzmanların isimleri
belirlenerek ziyaret için 17 kişilik bir
uzman heyetinin oluşturulması ve
böyle bir ziyaretin yapılması için
çalışmalara başlanması yerinde
olacaktır. Ziyareti gerçekleştirecek
heyette yer alacak uzman kişilerin
tespitinin her siyasi parti grubunun
önereceği isimlerden eşit sayıda
seçilmesi ve kendisinin maden
mühendisi olması sebebiyle heyete
Komisyon Başkanı Sayın Ali Rıza
Alaboyun’un başkanlık etmesi uygun
olacaktır.”
apılan açıklamada, üye aidat
borçlarının yeniden yapılandırılmasına
ilişkin yeni uygulamanın, 6552 sayılı
Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa
eklenen Geçici 18. Maddesiyle yürürlüğe
girdiği belirtilerek, “ Uygulama; üyemiz
firmaların 11 Eylül 2014 tarihinden önce
Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş
oldukları aidat borçlarını kapsamaktadır. Yani
üyelerimizin 2014 yılı Ekim ayında ödemesi
gereken aidat 2.taksiti dışındaki tüm aidat
borçlarını kapsamaktadır.
Uygulamada; kapsama giren aidat borçlarına
ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış
gecikme zamları silinerek, bunun yerine 11
Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
yeni gecikme zammı tutarları esas alınacaktır.
Ödenmesi gereken toplam tutarın tamamının
31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek
olması halinde toplam tutara % 10 oranında
indirim uygulanacaktır.
Aidat ana para ile yeniden hesaplanan
gecikme zammı tutarları toplamından
oluşacak olan yeni aidat borcunun ödemesi;
birinci taksiti 31 Aralık 2014 tarihine kadar
ödenmek şartı ile 3’er aylık dönemler halinde
8 eşit taksitte olacaktır.
Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre
ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama
kapsamında tahsil edilen tutarlar ana para
borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183
sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı
işletilmeye devam edilecektir.
Uygulamadan yararlanılabilmesi için 01 Aralık
2014 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile
müracaat edilmesi şarttır.
Uygulama kapsamında ödemeler, Odamız
veznesine elden veya kredi kartı ile
yapılabilecektir. Kredi kartına taksitlendirme
yapılamamaktadır.
Uygulamadan yararlanmak isteyen borçlu
firmalarımızın belirtilen şartları yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu
kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve
vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep
edilemeyecektir. İşi bırakma veya resen terk
nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği
halde Odamız kayıtları devam eden
üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona
erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu
uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra
tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise
tahsilinden vazgeçilecektir.” İfadelerine yer
verildi.
Haber Merkezi
Soma Halk Eğitim yeni müdürüyle
başarısına başarı katacak
Geçtiğimiz yıl çeşitli branşlarda açılan 299 kurs ile 6 bin 900 kişinin eğitim aldığı
Soma Halk Eğitim Merkezi bu yıl da 1 Eylül itibariyle açtığı 48 kurs ile 1150 kursiyere
eğitim veriyor. Manisa’nın en çok çalışan Halk Eğitim Müdürlüğü unvanını elinde
bulunduran Soma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü İsmail Erdinç’in müdürlüğünde de
yepyeni kurslarla kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor.
YGS KURSU AÇILACAK
Bu yıl dersaneye gidemeyen öğrenciler için YGS kursu açılacağını belirten Soma Halk
Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Erdinç, “Geçen yıl Soma Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünde KPSS kursları açılmıştı. Bu yıl KPSS olmayacağı için dersaneye
gidemeyen öğrenciler için YGS kursu açılması planlanıyor. Bu kurslar en fazla 256
saate kadar verilebilecek. Talebe göre açılacak kurslarda ihtiyaca göre ücretli
öğretmende alınabilmesi nedeniyle öğretmen sıkıntısı da bulunmuyor. Bu kurs ile
birlikte açılacak tüm kurslara da en az 12 kişinin başvurması gerekiyor. Yer
konusunda da ihtiyaç dahilinde İkiz Kulelerde yer alan SOBEM’in kullanılacağı için
yer sıkıntımız da yok.” dedi.
Haber Merkezi
ENSAR VAKFI KIŞ DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR
(İHA) - Öğrencilere yardım amaçlı faaliyetler yürüten Ensar Vakfı
Manisa Şubesi, çalışmalarına devam ediyor. Yaz döneminde açtığı Yaz
Okulu’yla öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini
sağlayan Ensar Vakfı, kış döneminde de talepler doğrultusunda kurslar
açacak.
Kurslar hakkında bilgi veren Ensar Vakfı Manisa Şube Başkanı Arif
Çeler, 2 yıldır çeşitli kurslar açtıklarını söyledi. Öğrencilerin ve halkın
hangi konuda kurs almak istiyorlarsa o konuda kurs açmaya
çalıştıklarını belirten Çeler, kursları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk
Eğitim Merkezi işbirliğiyle açtıklarını dile getirdi. İlahiyat ön lisans
öğrencilerinden Arapça Kursu talebinin geldiğini belirten Çeler, İmam
Hatip Lisesi öğrencilerinin de Arapça, Kur’an ve Matematik
alanlarında taleplerinin olduğunu anlattı. Çeler, bir kurs açmak için 15
kişinin olmasının yeterli olduğunu belirterek, açılan bütün kursların
ücretsiz olduğunu da sözlerine ekledi.
2 yılda 300 öğrenciye açılan kurslarda eğitim verdiklerini söyleyen
Başkan Çeler, “Yazın açtığımız Yaz Okulu’na 50 öğrenci katıldı.
Bugüne kadar Ensar Vakfı olarak yaklaşık 300 öğrenciye kurs verdik.
Açtığımız kurslarda öğretmen sıkıntımız yok. Ayrıca 50 öğrenciyi de
burs veriyoruz” diyerek, ücretsiz kurslarından yararlanmak isteyen
herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
33
11 Ekim 2014 Cumartesi
GÖSTERİCİLER BU KEZ
TREN YOLUNU HEDEF ALDI
IŞİD’in Kobane saldırılarını protesto ederek 3 gündür tüm Türkiye’yi savaş
yerine döndüren terör örgütü yandaşları Manisa’da tren raylarını ateşe verdi.
KOBANİ İÇİN TURGUTLU'DA
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI
(İHA) - Manisa'nın
Turgutlu ilçesinde Kobani'de
yaşanan olaylar nedeniyle
BDP İlçe Teşkilatından bir
basın açıklaması geldi.
Geçtiğimiz gün yaşanan ve
TOMA ile müdahalenin
yaşadığı gösteriler sonrası
bu akşam ortam sakindi. Az
sayıda kişinin katıldığı grup
İstasyon Altı Mahallesinde
yürüyerek Kervan Yolu
üzerinde bulunan parti
lokaline geldi. Parti lokali
önünde bir basın açıklaması
yapan grup "Kobani IŞİD'e
Mezar Olacak" sloganları
attılar.
BDP Turgutlu İlçe Başkanı
Selahattin Dağlı yaptığı
basın açıklamasında Ak
Parti iktidarını eleştirdi.
Dağlı;" AKP Hükümetine,
Fransa'ya, İngiltere'ye,
Almanya'ya, Amerika'ya,
Belçika'ya, Hollanda'ya ve
bütün dünya sesleniyoruz.
Eğer Kobani düşürse
saydığım ülkeler ne
rahatlığı, ne huzuru, ne
yaşamayı kesinlikle ama
kesinlikle bulamazlar. AKP
hükümetine sesleniyorum 2
seneden beri ne polis
cenazesi, ne asker cenazesi
ne de bir gerilla cenazesi
gelmiyordu. Ama son 1
hafta içerisinde
Diyarbakır'da Van'da,
Siirt'te, Batman'da, Ağrı'da
2-3 gün içerisinde 22 şehit
verdik. Biz ne gerilla, ne
asker ne de polis şehidi
vermek istiyoruz. Eğer AKP
hükümeti birazcık mantıklı
düşünüyorsa biran önce
sinsi politikalarından
vazgeçsin, biran önce adım
atsın, akıllı davransın yoksa
onun bedelini de kendisi
verecektir" dedi.
Yapılan basın açıklaması
sonrası grup olaysız bir
şekilde dağıldı.
(İHA) -Polisin TOMA’larla söndürdüğü yangın
sonrası başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına
alındı. Terör örgütü yandaşları tarafından IŞİD’in
Kobani’ye saldırıları bahane edilerek başlatılan
terör olayları 3’üncü gününde Manisa’da devam
ediyor. Dün akşam Horozköy Mahallesini karıştıran
eylemciler bu akşam da Nurlupınar Mahallesini
savaş alanına döndürdü. İçlerinde çocukların da
bulunduğu çok sayıda gösterici Manisa’nın
Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde bulunan
2’nci hemzemin geçidin tamtamlarını kırarak tren
raylarının üzerinde ateş yakarak yangın çıkmasına
neden oldular. Polise karşı çok sayıda molotof
kokteyli atan göstericiler mahalleyi bir anda savaş
alanına çevirdi. Yaklaşık 800 polisin müdahale
ettiği olaylarda 4 TOMA yer aldı. TOMA’lar tren
raylarındaki yangını söndürürken operasyon
boyunca tren seferleri durduruldu. Mahalledeki
tüm dükkanlar kapatılırken ara sokaklara kadar
giren güvenlik güçleri dışarıdaki vatandaşları
yaptığı anonslarla evlerine girmeye çağırdı. Manisa
Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren’in yönettiği
operasyonda şuana kadar 2 kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi. Emniyet Müdürü operasyon
sonrası mahalleden ayrılırken, polisin mahalledeki
geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.
ÜRETİCİ ÜZÜMÜNÜ YÜKSEK FİYAT İÇİN BEKLETİYOR
(İHA) - Sarıgöl'ün
dünyaca ünlü çekirdeksiz
sofralık sultaniye
üzümlerinde bu yıl
yaşanan durgunluk üzüm
üreticilerini
Havaalanı
servisimiz
vardır
Göstericiler Nurlupınar
Mahallesinde bulunan 2’nci
hemzemin geçidin
tamtamlarını kırarak tren
raylarının üzerinde ateş
yakarak yangın çıkmasına
neden oldular.
düşündürmeye başladı.
Zor bir yılın yaşanmakta
olduğunu dile getiren
Sarıgöl Ziraat Odası
Başkanı Ali İhsan Ülgen,
''Bu yıl üzüm üreticimiz
gerçekten beklediği yaş
ve kuru üzüm
fiyatlarından tedirgin
oldu.
2013 yılında yaş üzümün
fiyatı 1.30TL-2.00TL
arasında satılrken bu yıl
yaş üzümün kilosu 60
Krş-1 TL arasında
satılıyor. Şaraplık fiyatları
da geçen yıl 70-80 Krş
iken 2014 yılında 20 Krş
ile 30 Krş arasında
seyretmekte. Kuru üzüm
de geçen yıl kilosu en
yüksek 5 TL iken bu yıl
2.40-2.60 TL'den
alınmakta. Durum böyle
iken çiftçilerimiz
mahsüllerin ileriki
günlerde belki fiyat
yükselmesi olur umuduyla
bağlarında üzümlerini
örtü altında bekletiyorlar.
Bu yıl üzümler kasım
sonuna kadar hasadının
yapılması bekleniyor. Bu
da masraf demektir.''
dedi.
Sarıgöl Ziraat Odası
Başkanı Ali İhsan Ülgen,
üzüm üreticilerin
sorunlarını geçtiğimiz gün
içinde ziyarete gelen
Manisa AK Parti
Milletvekili Muzaffer
Yurttaş'a anlattığını dile
getirierek, ''Üzüm
üreticilerimizin
üzümlerinin eritilmesi için
okullarda, kışlalarda,
huzurevlerinde, öğrenci
yurtlarında üzüm verilerek
üzüm tüketilmesi
sağlanmalıdır.
Üzüm kendi başına şifa
kaynağı olmasına rağmen
ülkemizde üzüm yeme
alışkanlığı yok.
Bahsedilen alanlarda
üzüm verildiğinde üzüm
yeme alışkanlığı kazanılır
ve üzümlerimiz de
satılmış olur.'' dedi.
HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ ÜYELERİ VALİ BEKTAŞ’I ZİYARET ETTİ
İmtiyaz Sahibi
KADİR ARSLAN
Sayfa
Sorumlu
Editörü
Yazı İşleri Müdürü
REFİKA ARSLAN
YILMAZ SARIPINAR
Haber Merkezi
(İHA) - Hayvanları Koruma
Derneği Manisa Şube Başkanı
Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu
üyeleri Manisa Valisi Erdoğan
Bektaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Vali Bektaş’a çiçek
takdim eden Başkan Elbirliler,
dernek üyeleri ve derneğin yapmış
olduğu çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Vali Bektaş, Başkan
Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu
üyelerini sokak hayvanlarına sahip
çıkmaları nedeniyle tebrik ederek
çalışmalarında başarılar diledi.
ŞUAYİP BAYBURE
EMİN KARAASLAN
Yayın türü:
Yerel süreli
ORKİDE TAŞKIN
İdari ve Baskı Adresi
Namazgah Mah. Kaymakam
Hamdi Onat Sok. (Ziraat
Bankası Arkası) Paşaoğlu
Pasajı No:3 SOMA
Tel&Faks: (0236) 612 9640
HABER: 0530 693 79 19
REKLAM: 0544 304 62 64
Satış Fiyatı
: 60 KRŞ
AYLIK ABONE : 15 TL
YILLIK ABONE : 180 TL
Baskı:
SOMA OLAY GAZETESİ MATBAASI
e-mail: [email protected]
[email protected]
Hotmail:
[email protected]
[email protected]
KİRALIK
Gazetemize gönderilen yazı, makale,
fotoğraf vb. yayınlansın yayınlanmasın
iade edilmez. Yazılan makalelerden
yazarları sorumludur.
Görüşleri gazetemizin görüşlerini
yansıtmaz. Gazetemiz basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
KEPÇE
TEMİN EDİLİR
Banka Hesap Numaraları
İş Bankası İban No : TR 260006400000135260439520
Ziraat Bankası İban: TR 380001000193328870175001
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
44
11 Ekim 2014 Cumartesi
S
KAYBOLAN EŞİNİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYOR
Manisa’da, Kurban Bayramı arefesinde kaybolan 49 yaşındaki akli dengesi bozuk Sevim Alkiş’den
haber alınamıyor. Sürekli evden kaçan ancak her seferinde geri dönen eşinin ilk kez bu kadar
uzun süre evden uzak kaldığını belirten Gürsel Alkiş, eşinin hayatından endişe ediyor.
(İHA) -Kurban Bayramı
öncesi eşinin kaybolmasıyla
hayatı zindana dönen
Manisalı ayakkabı boyacısı
Gürsel Alkiş, izine bir türlü
rastlanmayan 49 yaşındaki
eşi Sevim Alkiş’i arıyor.
Eşinin hayatından endişe
eden Gürsel Alkiş, eşinin
daha önce evden kaçtığını
ancak bir iki gün içerisinde
ya polisler tarafından ya da
kendiliğinden eve geri
döndüğünü anlattı.
Eşini arefe günü Fatih
geçimimizi sağlıyorduk. Her
zaman Fatih Parkında aynı
köşemizde bu işi
yapıyorduk. En son eşime
mendil ve tespih satması
için tezgah açtım. Sonra
eşime; ‘Sevim ben boya
sandığını almaya gidiyorum.
Sen burada elini aç, Allah’a
dua et etrafına melekler
gelsin’ dedim. O da ‘Tamam’
dedi. Sonra sandığı almaya
gittim. Sandığı alıp geri
döndüğümde eşim yerinde
yoktu. Sonra simitçiye
sordum, ‘Eşimi gördün mü?’
diye, ‘Ben dikkat
edemedim’ dedi.
Ondan sonra maliye
binasının tuvaletine
gittim. Orada da
göremeyince
anladım ki eşimin
akli dengesi yine
gitmiş. Bu sefer şok
oldum. İster istemez
ağlamaya başladım. Her
Parkında
tarafa
bütün sokaklara
bulunan seyyar
gittim.
Sonra
karakola gidip
tezgahın başında
fotoğrafını
karakola
bırakarak ayakkabı boyası
kutusu almaya giden Gürsek bıraktım. Orada eşimin
kaybolduğuna dair bir
Alkiş, geri döndüğünde
tutanak
tuttular. İfademi
eşinin yerinde olmadığını
aldılar.”
belirterek, “Eşim burada
AKLİ DENGESİ BOZUK
tespih ve mendil satarak
Arefe
gününden bu yana 7
hem can sıkıntısını atıyordu
gündür
kayıp olan eşinin
hem de stres atıyordu. Ben
nerede
olduğunu
merak
de burada ayakkabı
eden
ve
hayatından
endişe
boyayarak nafakamızı
eden
Alkiş,
şunları
söyledi:
kazanıyorduk. Kimseye
“Eşimde menenjit
kendimizi acındırmadan
rahatsızlığı, uyku bozukluğu,
unutkanlık var. Akli dengesi
gelip gitmekte. Annesi ve
kardeşleri bana evlenmeden
önce eşimin akli dengesinin
bozuk olduğunu ve aklının
gidip geldiğini söylemediler.
Bizim kızımız kaçar gider
deselerdi ben de hiç
evlenmezdim. Bu kadar
üzülmezdim. 4,5 seneden
beri 4,5 seneden bu yana
aynı bu hareketleri yapıyor.
Eşim 7 günden beri kayıp,
eşim nerede bilemiyorum.
Daha önceden Manisa’da
yine polisler bulup eve
getiriyorlardı ya da akıl
hastanesine götürüp tedavi
olduktan sonra tekrar benim
yanıma getiriyorlardı.
Bu sefer uzun sürdü. 7
günde gelse gelirdi. Bu
Manisa’da mı yoksa başka
bir yerde mi? Aklım hep
eşimde. Sevim neredesin.
Eşimi görenler Allah rızası
için 155’i arayarak bildirsin.”
“SEVİM NEREDESİN”
Eşi kaybolduğu günden bu
yana dünyasının karardığını
anlatan Alkiş, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Arefe günü kaybolduktan
sonra o bayram bana zehir
oldu. Gülmek bana haram
oldu. Eve gidiyorum evde
onun eşyalarını görüyorum.
Yatağa uzansam ayağa
kalkıyorum. Kendi kendime
herkes evinde bayram
yaparken çoluk çocuğuyla
vakit geçirirken şefkat
doluyken bana kim şefkat
verecek diye konuşuyorum.
Bu evdeki duvarlar mı
verecek? Ellerimi yerlere mi
vursam yoksa kendi canıma
mı kıysam?
Ağlasam bir türlü
ağlamasam bir türlü. Nereye
dönsem eşimin eşyalarını
görüyorum, fotoğrafını
görüyorum. Fotoğrafa bakıp,
‘Sevim neredesin Sevim.
Gel Sevim’ diyorum. Ben
her gün ağlıyorum. 4,5
senedir bu ızdırabı
çekiyorum.
Allah’tan dileğim kimseye
böyle bir acı çektirmesin.
Kolay değil evin içi bana
zindan gibi oldu karanlık
oldu. Bayram da bana
haram oldu.”
Eşinin Konya Akşehirli
olduğunu ancak ailesinin
yanına gitmediğinin de polis
tarafından tespit edildiğini
dile getiren Alkiş, eşinin
ailesinin Sevim Alkiş ile
ilgilenmediğini ve kendilerini
rahatsız etmemelerini
istediklerini dile getirdi.
Okuma yazma bilmeyen ve
telefon kullanamayan
Gürsel Alkiş, eşinin
kaybolduğu günden beri eve
gitmek yerine çaresiz bir
şekilde hastane bahçesinde
sabahladığını sözlerine
ekledi.
KAYMAKAM HAKYEMEZ,
VEDA MESAJI GÖNDERDİ
(İHA) - Kula
Kaymakamlığı görevini
sürdürürken Trabzon
Çarşıbaşı ilçesine tayini
çıkan Hakan Hakyemez
veda mesajı yayınladı
Tayini çıkarak ayrılan
Kula Kaymakamı Hakan
Hakyemez gönderdiği
veda mesajında;
”Saygıdeğer Kula
kamuyonun bildiği
üzere Kula
Kaymakamlığı’ndan,
Trabzon ili Çarşıbaşı İlçe
Kaymakamlığı’na naklen
atanmış bulunuyorum.
Bu nedenle 18 Eylül
2013 tarihin de
başladığım görevimden
8 Ekim 2014 tarihi
itibariyle ayrılmış
bulunuyorum. Geçen bir
yıllık dönemde Kula’da
bulunmaktan, Kula’mıza
ve çok kıymetli Kula
halkına hizmet
etmekten, sorunların
çözümüne katkı
sağlamaktan,
istek ve önerilen
karşılanmasına emek ve
mesai vermiş olmaktan
büyük onur ve mutluluk
duymaktayım.
Görevlerimizin yerine
getirilmesinde, yatırım
ve hizmetlerin vaktinde
ve dosdoğru yapılıp
devletimiz ve
milletimizin hizmetine
sunulmasında, birlikte
çalıştığım kamu
kuruluşlarının yönetici
ve çalışanlarına,
Belediyemizin yönetici
ve mensuplarına,
meslek kuruluşları,
siyasi partilerimiz, sivil
toplum kuruluşları, yerel
basınımızın kıymetli
yönetici, mensup ve
çalışanlarına, tüm
muhtarlarımıza, vefakâr,
saygıdeğer Kula halkına
sonsuz teşekkür, takdir
ve minnet duygularımı
içtenlikle sunmak
istiyorum.
Bir Kula gönüllüsü
olarak bundan sonra da
Kula’mızın umutlu
olduğum geleceğine
katkı vermeye devam
edeceğim.
Bu duygu ve
düşüncelerle siz değerli
Kula’lı vatandaşlarımıza
ve mesai arkadaşlarıma
veda ediyor, bundan
sonraki çalışma ve özel
hayatınızda başarı ve
mutluluklarınızın devam
etmesini diliyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.”
ŞEHZADELER’DE PANAROMİK MÜZE YAPILACAK
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği
Başkanı Ufuk Tanık’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, tarihten bugüne Mesir
Macununu anlatan panaromik müze yapımı için yer tespiti çalışmaları yaptıklarını söyledi.
(İHA) -Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, Manisa’yı,
Mesiri Tanıtma ve Turizm
Derneği Başkanı Ufuk Tanık
ve yönetim kurulu üyeleriyle
bir araya geldi. Derneğin
Manisa’nın ve Mesir
Macunu’nun tanıtımı
açısından önemine dikkat
çeken Başkan Çelik,
“Manisa’yı, Mesiri Tanıtma
ve Turizm Derneği bizim için
son derece önemli. Herkesin
bildiği gibi mesir yüz yıllardır
devam eden geleneğimizin
bir ürünüdür. Manisa
açısından, Şehzadeler
açısından, şehrimizin
tanıtımı ve turizmi açısından
büyük bir öneme sahiptir.
Burada da derneğimizin
değerli başkanı Ufuk Tanık
ve yönetim kurulu üyeleri,
çok güzel çalışmalar
sergiliyorlar. Mesirin ve
Manisa’nın tanıtımı
noktasında ciddi çabaları ve
gayretleri var. Şüphesiz ki
Şehzadeler açısından
turizmin büyük bir önemi var.
Çünkü şehzadeler
şehrimizde, birçok tarihi
eserlerimiz, tarihi
değerlerimiz ve kültürel
mirasımız var, mesirin
atıldığı camimizde
Şehzadeler’de. Bu noktada
belediye olarak, mesirin
tanıtımını ve
Şehzadeler’deki turizmin
yükselmesini önemsiyoruz.
Bundan önce bulunduğumuz
görevlerde hep uyum
içerisinde çalıştık. Bundan
sonrası için de gerek mesirin
tanıtımı, gerekse Şehzadeler
ve Manisa’nın tanıtımı
noktasında yapmamız
gereken çok işler olduğunu
düşünüyorum. Daha önce
değerli başkanımız ve
yönetim kurulu üyeleri bizi
ziyarete gelmişlerdi. Biz de
kendilerine bu bağlamda bir
ziyaret gerçekleştirdik” dedi.
“HEPİMİZ BİRER
TURİZM ELÇİSİYİZ”
Şehzadeler İlçesinin her bir
ferdinin turizm elçisi
olduğunu ifade eden Başkan
Çelik, sözlerine şöyle devam
etti: “Ben derneğimize
büyük bir önem veriyorum.
Sadece mesir zamanı
saçılacak olan mesirleri
hazırlayıp bağışlayan ve bu
tür törenlerde ön planda
olan bir dernek gözüyle
bakmıyorum. Derneğimiz
Manisa ve Şehzadeler’in
tanıtımında da destek
olabilecek kapasitededir.
Zaten şehrimizin saygın
eşrafı, şehri bilen insanlar
derneğimizin yönetimindeler.
Bu nedenle Manisa’nın,
Mesir’in ve Şehzadeler’in
daha fazla tanıtılması için
elbirliğiyle birçok çalışmayı
yapabiliriz. Bunların
içerisinde çocuklarımızın, ev
hanımlarının eğitilmesi
konuları olabilir. Öncelikle
dışarıdan gelen
misafirlerimize anlatabilmek
için tarihi değerleri, turizm
alanlarını ve kültürümüzü
bizlerin iyi bilmesi gerekir ki
turizme katkıda bulunalım.
Bu noktada Şehzadeler
ilçemizin her bir ferdi,
gönüllü birer turizm elçisi
olabilir. Bu şehir öyle bir
tarih ve medeniyet şehri
ki, Hafsa Sultan Merkez
Efendi’nin yaptığı
macundan şifa bulunca,
ben şifa buldum gerisi ne
olursa olsun dememiş,
halkımızda bundan şifa
bulsun diyerek vasiyette
bulunmuştur. Bu sayede
mesir asırlar boyunca da
ücretsiz olarak Sultan
Camii’nin kubbelerinden
saçılmaktadır. Biz
şiddetten, Vandalizm’den,
kırıp dökmeden uzak tam
aksine insanlara, halka
faydalı olmak için ne
gerekiyorsa yapan bir
medeniyetin mensuplarıyız.
Tarihi değerlere sahip
çıkmak be onları gelecek
nesillere ulaştırmak anlat
bizlerinde asli görevidir.”
“MESİR MACUNU’NU
PANAROMİK MÜZE İLE
TANITACAĞIZ”
Şehzadeler İlçesinde
panaromik müze yapmayı
planladıklarını belirten
Başkan Çelik, “Sadece
mesir zamanı değil,
Manisa’nın ve mesirin
tanıtımı noktasında
panoramik müze yapmayı
planlıyoruz. Bunun için yer
tespiti ile ilgili çalışmalarımız
var. Mümkünse Sultan Cami
çevresinde olursa daha
anlamlı olur diye
düşünüyoruz. Manisa
dışından misafirlerimiz
geldiğinde sözlü olarak
anlatmak yerine, Mesir
Macununun tarihini
panoramik müze ile canlı
canlı görmek daha güzel
olur. O anı adeta
yaşıyorsunuz. Bu müzenin
yapımı için çalışmalara
başladık” diye konuştu.
“DERNEK OLARAK
SADECE MESİR
SAÇMIYORUZ”
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Manisa’yı, Mesiri Tanıtma ve
Turizm Derneği Başkanı
Ufuk Tanık ise, “Öncelikle bu
nazik ziyaretlerinden dolayı
değerli başkanımıza şahsım
ve yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarım adına çok
teşekkür ediyorum.
Derneğimiz 55 yıldır Manisa
ve mesiri tanıtmak için
hizmet veren bir dernektir.
Ancak hala daha sadece
mesir törenlerinde saçımdan
saçıma çalışan bir dernek
olarak görülüyor. Yıl
içerisinde Manisa’da olan
tüm etkinliklerde,
derneğimizin muhakkak
maddi manevi katkıları
vardır. Biz dernek olarak
bunların da bilinmesini
istiyoruz.
Mesir törenlerinin ardından
kimse kapımızı çalıp da
başkanım sizler ne
yapıyorsunuz diye sormuyor.
Biz sorulmasını arzu
ediyoruz. Çünkü bir şeyler
yapıyoruz ve bunları
paylaşmak istiyoruz. Bu
konularda hepimize önemli
görevler düşüyor. Ömer
başkanımızın bu kadar
hâkim olması ve gerçekten
samimiyetle bilmesi bizleri
çok sevindiriyor” dedi. Ufuk
Tanık, panaromik müzenin
Manisa ve mesirin tanıtımı
noktasında büyük fayda
sağlayacağını ifade etti.
Polis İmdat
Jandarma
Zabıta
Yangın İhbar
155
156
153
177
Kaymakamlık
0 236 613 10 28
Belediye
0 236 613 24 16
Emniyet Müdürlüğü
0 236 613 22 52
Jandarma
0 236 613 95 04
Devlet Hastanesi
0 236 613 24 90
Beşyol Devlet Has.
0 236 613 19 73
Sağlık Grup Başkanlığı 0 236 612 43 07
1 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 613 20 34
2 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 02 11
3 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 14 34
ELİ Müessese Müd.
0 236 613 23 26
SEAŞ
0 236 613 19 83
TES-İŞ Sendikası
0 236 613 10 33
MADEN İş Sendikası 0 236 613 11 68
Esnaf ve San. Odası
0 236 613 14 09
Ticaret Odası
0 236 613 11 56
Askerlik Şubesi
0 236 613 10 30
Elektrik Arıza
0 236 613 20 77
Demiryolları
0 236 613 21 47
Orman İşl. Müdürlüğü 0 236 613 20 38
İtfaiye
110 – 0 236 613 24 63
Otobüs Garajı
0 236 613 10 55
Sarıhoca Aşevi
0 236 613 19 19
Soma İşkur
0 236 613 31 11
Fer Tıp Merkezi
0 236 613 61 29
Şoförler ve Ot. Odası 0 236 613 17 02
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
5
11 Ekim 2014 Cumartesi
SAĞLIK
Keçi sütüne ilgi giderek artıyor
Anadolu’nun binlerce yıllık şifa kaynağı keçi sütüne olan talep iç ve dış piyasada
git gide artarken; Türkiye’de mağazalar bazında en çok satış Van’da gerçekleşti.
Çay hakkında bilinmeyenler
lkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üretimi
yapılan ve neredeyse herkesin tüketmiş olduğu
çay ile ilgili veriler dikkat çekiyor.
Rize Ticaret Borsası, hemen hemen her evde içilen çay
ile ilgili bilinmeyen bir çok şeyi internet sitesi ve
bastırdığı kitapçıklar ile tüketiciler ile paylaşıyor.
Rize Ticaret Borsası’nın verilerine göre, ülkemizde her
100 kişiden 96’sı çay içiyor. Çay içmeyen yüzde dörtlük
kısmı ise bebekler oluşturuyor. Ülkemizde günde
ortalama 245 milyon bardak çay tüketilirken, bunun
yüzde 65’i evlerde, yüzde 13’ü iş yerlerinde, yüzde 11’i
misafirlikte, yüzde 5’i kafelerde, yüzde 4’ü
kahvehanelerde yüzde 2’si ise okul kantinlerinde
tüketiliyor.
ÇAYIN TARİHİ
Çayın tarihi milattan önce 2 bin 700'lü yıllara dayanırken,
çayı ilk Çinliler'in bulduğu tahmin ediliyor. Avrupa’ya
çayın gelişi 17. yüzyıla dayanırken, ülkemizde ise çay
tarımının başlaması 1940’lı yıllarda başladı.
Türkiye’de yaklaşık 76 bin dekar alanda çay tarımı
yapılırken, yıllık yaklaşık 250 bin tonluk üretim ile
Türkiye çay üretici ülkeler arasında 7. sırada yer alıyor.
Türkiye çay tüketimi açısından ise dünyanın en çok çay
tüketen 4. ülkesi konumunda.
ÜZERİNE KAR YAĞAN TEK ÇAY
Çin, Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde çay bitkisi
üzerine kar yağmadığı için çay bitkisinde oluşan
hastalıklar ve böcekler ile mücadelede kimyasal ilaçlar
kullanılıyor. Dünyada çay üreticisi ülkeler arasında çay
bitkisi üzerine kar yağan tek ülke Türkiye. Bu nedenle
Türk çayında hastalıklar ve haşere oluşmadığından
ilaçlama yapılmıyor ve Türk çayı dünyanın en organik
çayı olarak kabul ediliyor.
ŞİFA DEPOSU
Günlük içecek tüketimimizin önemli bir bölümünü
karşıladığımız çay bir çok hastalığa da iyi geliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Erdoğan, “Çay, mide ağrılarına, idrar
yolları iltihabına, baş ağrılarına, kalp hastalıklarına ve
tümörlere iyi geliyor. Şu anda bilim adamları çayın kalp
hastalıkları ve kanser üzerindeki etkilerini araştırıyor.
Araştırmacılara göre çay, iyi huylu HDL kolesterolünü
yükseltirken, kötü huylu LDL kolesterolünü düşürüyor.
Bunun yanında kalp krizi ve felç olma riski de çay
içmeyenlere oranla daha az. 15 yıllık bir araştırma
sonucunda günde en az 4 bardak koyu çay içen orta yaş
erkeklerde yapılan testlerde kolestrolün düştüğü
görülmüştür. Çay kolesterolü düşürür ve
antioksidantların vücudumuzdaki bütün hücrelere
dağılımını sağlar. Çayda bulunan 'polyphenolaslar' çok
güçlüdür. Belki de doğal olarak bulunan en iyi
antioksdantlardır. Vitamin C, vitamin E ve betakarotenden bile daha güçlüdürler. Çayın kanser önleyici
etkisi, ilaçlaştırılmasıyla ilgili deneyler uzun bir süre
hayvanlar üzerinde denendikten sonra, şimdi insanlar
üzerinde araştırılıyor. Ohio Yeloda'da çalışan tümör
biyolojisti Jersy Jankun, bilgisayar araştırmalarında
kanser tümörlerinin oluşumuna neden olan enzimleri
araştırmış. En iyi kimyasal bileşimin sizin de tahmin
edeceğiniz gibi çayda olduğunu keşfetmiş. Jankun 'Bu
kimyasal polifonelin adı EGCG. Görünüşe bakılırsa
antikanser aktivitesi gösteriyor. Kanser tümörlerinin
çoğalmasını ve büyümesini engelliyor' bilgisini veriyor"
dedi.
DİŞ ÇÜRÜTMÜYOR GÜNEŞTEN KORUYOR
Çayın vücut sağlığına da iye geldiğini belirten Erdoğan, “
'Polifenoslar'a ek olarak çayda 'florid' de var. Bu da
dişlerin çürümesini engelliyor. 1986'da yapılan bir
araştırmada floroid ve polifenolosun karışımının dişleri
asidli yiyeceklerden koruduğu ortaya çıkmış. Bundan
sonra çay içtikten sonra dişlerinizi fırçalamaya gerek
kalmadı.Çayı içerek veya vücudunuza sürerek güneş
çarpmasından korunabilirsiniz. Yapılan deneylerde
farelere UVB ışınlarına çıkmadan çay içirilmiş. Bunların
yüzde 80 ve yüzde 85 daha az cilt kanserine
yakalandıkları görülmüş. Bunun yanında çay cilt kanseri
olmuş kişiler için de çok yararlı” diye konuştu.
İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR ?
Erdoğan, iyi çay demlemenin tekniklerini ise şu şekilde
sıraladı: “Çay, nem ve harici kokulardan etkilenmeyecek
şekilde kapalı ambalajda muhafaza edilmeli. Çay iyi su
ile yapılır. Kireçli, madenli, klorlu su ile çay olmaz Çayın
suyu mutlaka yumuşak huylu, kireç sertliğinden uzak,
tatlı bir su olmalı. Porselen demlik tercih edilmeli.
Madenî, hele alüminyum demlikte iyi çay olmaz. Demlik
önceden ısıtılmalı. Temiz demlik içine beher bardak için
bir çay kaşığı dolusu çay konularak ılık su ile yıkanmalı.
Su tam kaynama noktasında iken hemen alınıp demliğe
aktarılmamalıdır. Demliğe aktarılırken, kaynamanın
durması, 100 C'den birkaç derece aşağı sıcaklıkta
olmasına dikkat edilmelidir. Çaydanlıkta kaynar suyun
ateşi kısılarak demlik çaydanlığın üzerine oturtulmalı ve
dem kaynatılmamalı. Çayın demlenme süresi 10-15
dakika olmalı Demleme müddeti çayın cinsine ve içenin
zevkine göre değişir, aromanın tam elde edilmesi için bu
süre Türk çaylarında 25-30 dakikaya kadar
çıkartılır.Demlikteki çay çıkartılıp atılmalıdır. Bizde pek
adet olmayan bu durum, özellikle içilmeyen demin soğuk
çay olarak kullanılmasında tavsiye edilir.”
ÇÖPÜNDE BİLE ŞİFA VAR
Erdoğan, çayın çöpünün bile bir çok faydası olduğuna
dikkat çekti. Erdoğan, demlenmiş çay atığı ile ayak
kokusu, boğaz ağrısı, buzdolabı kokusu, cilt yağlanması,
derideki yaralar, el kokusu, göz çapağı, saç yağlanması
ve dil ısırılması gibi bir çok sorunun iyileştirilebileceğini
açıkladı.
Ü
K
eçi sütü ve
mamullerini
Türkiye ile
buluşturan
Kecheese, tüm ürünleriyle
Migros raflarında yer
almaya devam ederken;
2014’ün ilk 8 aylık
periyodunda en çok keçi
sütünün satıldığı il Van
oldu. Kecheese markası ile
keçi sütüne olan ilgiyi
Türkiye çapında
canlandıran Türer AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Özer Türer; TÜİK verilerine
göre, geçen seneye
nazaran koyun ve keçi sütü
ürünlerinin tüketiminde
yüzde 55.6 oranında artış
olduğunu ifade etti. Migros
Mağazaları içinde Van’ın
satış rakamları ile başı
çektiğini söyleyen Türer,
Anadolu’nun geleneksel
damak tadının altında
küçükbaş ürünlerinin
yattığını belirtti.
ÜRETİMDEN SATIŞA
ONLINE TAKİP
Migros’un mağaza ve
tedarikçi arasında iletişim
kuran ‘‘b2b’’ sistemine
dahil olduklarını hatırlatan
Özer Türer, kasadan çıkan
ürünlerin adedi, hangi
mağazadan satış
gerçekleştiği ve toplam
satış bilgilerini anında
görüp şirket bünyesinde
kurdukları birim ile verileri
il-il, mağaza-mağaza takip
ettiklerini söyledi.
BİNLERCE YILLIK
SAĞLIK İKSİRİNİ
YENİDEN
KEŞFEDİYORUZ!
Anadolu’da 1950’lere
kadar tüm insanların koyun
keçi sütü ve ürünlerini
tükettiğini, bunlardan elde
edilen eşsiz ve sayıyız
ürünün Türkler tarafından
dünya mutfağına
kazandırıldığını belirten
Türer, sadece Türkiye’de
değil, tüm dünyada keçi
sütü ve ürünlerine talebin
arttığına dikkat çekti.
Türer; ‘‘Gelişmiş ülkeler
için keçi sütü çok özel,
leziz, geleneksel
mutfaklara lezzet katan
mucize bir içecek.
Dünyada sağlık ve lezzeti
nedeniyle tüketim artıyor.
Keçi sütü bizim içinse
geleneksel ve asırlardır
tükettiğimiz bir ürün.
Üretim 1950’lerden sonra
azalmış.
Bugün, hem toplum hem
de yöneticiler tarafından
kelimenin tam anlamıyla bu
sağlık iksiri yeniden
keşfediliyor. Geçen yıla
oranla tüm küçükbaş
ürünlerinde % 60’lık bir
artış söz konusu.
Tüm bu gelişmeler keçi
sütünün öneminin
bilincinde olan ve toplumda
yaygınlaşması için
mücadele eden bizler
açısından mutluluk verici.
Küçükbaş hayvan
ürünlerini, damak
lezzetimiz ile geleneksel
yemek kültürümüzü
kaybetmemek ve daha
sağlıklı beslenmek adına
daha fazla tüketmeliyiz’’
şeklinde konuştu.
'Göz'den al haberi
Dünya Göz Hastanesi Adana Medical Koordinatörü Cüneyt Karaarslan, gözde kızarıklık, çapaklanma,
yanma, batma, kaşıntı ve sulanma gibi şikayetlerin alerjinin habercisi olabileceğini bildirdi.
K
araarslan, yaptığı
açıklamada,
gözlerle temas
halinde olan güneş
ışınları, polen ve toz gibi
birçok fiziksel alerjik
materyalin, buharlaşma
yoluyla ya da direk temas
yoluyla gözde alerjik
reaksiyona neden
olabildiğini belirterek,
"Ancak vücudumuzun iç
dünyasında gelişen
reaksiyonlar da gözlerde
alerji şeklinde kendini
gösterebilir. Özellikle aşırı
kullanılan antibiyotiklere
karşı alerjik reaksiyonlar
göz kapaklarında ciddi
şişmelere neden olur" dedi.
VÜCUTTAKİ BİRÇOK
ALERJİ GÖZDE
BULGU VEREBİLİR
Safra kesesinde oluşan
yumurta alerjisinin bile
gözde alerjik reaksiyon
gösterebileceğini belirten
Karaarslan, "Alerji, her
zaman havuz, klor, güneş,
toz, polen alerjisi olarak
düşünülmemeli. Geniş bir
perspektif ile bakıldığında
vücuttaki herhangi bir
alerjik reaksiyondan dolayı
oluşan problemler de
gözde bulgu verebilir.
Alerjiler çoğunlukla
görmeyi etkilemiyor. Fakat
gecikmiş hipersensitivite
reaksiyonu dediğimiz bazı
alerji türleri gözde ileri
seviyede reaksiyon
oluştuğunda üveyt
dediğimiz kalıcı görme
hasarı yaratan klinik
durumlar oluşturabiliyor"
diye konuştu.
AKDENİZ
BÖLGESİNDE SIK
RASTLANAN BİR
HASTALIK
Göz alerjisi ile bilgi veren
ve Akdeniz Bölgesi'nde çok
sık rastlanan keratokonus
hastalığına da değinen Dr.
Cüneyt Karaarslan,
“Keratokonus, korneanın
normalde küresel olan
yapısının giderek konik bir
şekle dönüşerek
incelmesinden kaynanan,
yüksek miyopi, yüksek ve
düzensiz astigmatizma ve
görme azlığına neden olan
ve çok da nadir
rastlanmayan bir
hastalıktır. Alerjik
çocukların gözlerini çok
kaşıması ve uygun olmayan
kontak lens kullanımı
korneada zayıflamaya yol
açar. Bu durumda
karetokonusun artarak
devam etmesine neden
olur” şeklinde konuştu.
ÇOCUKLARDA
KERATOKONUSUN
ERKEN TEŞHİSİ
ÖNEMLİ
Çok sık alerji geçiren,
kızarıklık ve kaşıntıyla ilgili
sıkıntı yaşayan çocukların
keratokonus yönünden
araştırılması gerektiğini
vurgulayan Karaarslan,
şöyle devam etti:
“Özellikle çocuğun
ailesinde bir göz hastalığı
hikayesi varsa,
keratokonus konusunda
uzmanlaşmış bir hekimle
mutlaka görüşülmesi
gerekiliyor. Çünkü erken
yaşlarda keratokonus ilk
aşamalarda yakalanacak
olursa bir takım durdurucu
işlemlerle rahatlıkla
üstesinden gelinebiliyor.
Son derece geç kalınmış
keratokonuslarda sonuç
göz nakline kadar gidiyor.
Bu anlamda çok çok
dikkatli olunması gereken
bir durum.”
ÖNEMLİ OLAN
VÜCUDUN
GÖSTERMİŞ OLDUĞU
HASSASİYET
Kullanılan birtakım
kozmetik ürünlerinde kişiye
özel reaksiyon
yapabildiğine dikkat çeken
Dr. Cüneyt Karaarslan,
"Önemli olan marka değil
vücudun göstermiş olduğu
hassasiyettir. Çok pahalı
bir marka deodorantın
havada bulunan zerrecikleri
gözde alerji yapabilir.
Başımızı koyduğumuz
yastık, kullandığımız
deterjan her şey kişiye özel
ya da genel olarak alerjen
olabilme riski taşıyor.
Ellerimizi temizlediğimiz
temizlik ürünlerinden,
yüzümüze sürdüğümüz
kozmetik ürünlere kadar
birçok şeye karşı
vücudumuzda alerji
gelişebiliyor" diye konuştu.
SARIGÖL'DE KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
(İHA) - Sarıgöl'de Toplum Sağlığı
Merkezi tarafından kalp sağlığının
önemi halka görevli doktor ve
hemşireler tarafından anlatıldı.
Sarıgöl Toplum Sağlığı Merkezi
uzman doktorları kalp sağlığı
hakkında bilgiler verirken kurulan
stantta vatandaşların tansiyonları
ölçüldü, kalp atışları dinlendi.
Vatandaşlara kalp sağlığı hakkında
broşürler dağıtıldı. Sarıgöl Toplum
Sağlığı Merkezi yetkilisi Dr.Servet
Özdoğan yaptığı açıklamada;
''Dünya Kalp Günü nedeniyle
vatandaşlarımızın kalp sağlığı
konusunda bilgilendirmek için sağlık
ekiplerimizce uyarılarda bulunduk.
Kalp sağlığının önemi anlatıldı.''
dedi.
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
66
ATATÜRK’ÜN MANİSA’YA İLK ZİYARETİNİN
89’UNCU YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet'in ilanının
ardından Manisa’ya ilk ziyaretinin 89’uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Manisa Tren Garı’nda başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanında son buldu.
(İHA) -Atatürk’ün
Manisa’ya ilk ziyaretinin
89’uncu yıldönümü
nedeniyle Manisa Tren
Garı’nda temsili olarak
Atatürk’ün Manisa’ya gelişi
canlandırıldı. Manisa Valisi
Erdoğan Bektaş, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Yavuz
Ekrem Arslan, Manisa
Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet
Güzgülü, CHP Manisa
Milletvekili Özgür Özel,
Şehzadeler Belediye
Başkanı Ömer Faruk Çelik,
Emniyet Müdürü Tayfur
Erdal Ceren ve protokol
üyeleri Manisa Garı'nda
treni karşıladı. Manisa
Garına gelen trenden
indirilen Türk bayrağı Vali
Bektaş’a takdim edildi. Vali
Bektaş Bayrağı öperek
teslim aldı. Bayrağın teslim
edilmesinin ardından tren
önünde gerçekleştirilen
zeybek oyunları gösterisi
büyük beğeni topladı.
Manisa Garında açılan
Atatürk Fotoğrafları
Sergisinin gezilmesinin
ardından Tren Garı’ndan
Cumhuriyet Meydanına
kadar kortej yürüyüşü
gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanında
bulunan Milli Egemenlik
Anıtına Manisa Valiliği,
Garnizon Komutanlığı,
Manisa Büyükşehir
Belediyesi, Cumhuriyet
Başsavcılığı ve TBMM’de
grubu bulunan siyasi
partilerin çelenk sunmasının
ardından saygı duruşunda
bulunularak İstiklal Marşı
okundu.
Günün önemine ilişkin
konuşmayı ise Manisa
Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet
Güzgülü yaptı. Güzgülü
konuşmasında şunları
belirtti:
“Anadolu 1071 yılında
kazanılan büyük zaferden
sonra her fırsatta düşmanın
saldırısına uğramış ancak
halkımız her defasında şanlı
bir direniş sergileyerek
yurdundan düşmanı
kovmasını bilmiştir. Ülke
insanımızın şüphesiz son
şanlı mücadelesi İstiklal
Harbidir. İstiklal Harbinde
Anadolu’nun birçok şehri
kasabası ve köyü sömürgeci
zihniyet tarafından yakılıp
yakılmış, insanlarımıza akıl
almaz zulümler yapılmıştır.
Atatürk’ün emriyle
ülkemizin 4 ilinde imar planı
yapılmıştır. Bu illerden biri
de Manisa’dır. Bu da Gazi
Mustafa Kemal’in
Manisa’ya verdiği değeri
göstermektedir. Türk
milletinin atası Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün
Manisa’mıza ilk ziyaretinin
89’uncu yıldönümünü hep
birlikte kutlamaktan gurur
duyuyorum.”
Atatürk’ün Manisa’ya
gelişinin 89’uncu yıldönümü
etkinlikleri kapsamında
ayrıca İl Halk
Kütüphanesinde Atatürk
Kitapları Sergisi açılırken,
İsmet İnönü Kız Meslek
Lisesi Konferans Salonunda
da Celal Bayar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim İnci
tarafından Atatürk’ün
Manisa’ya gelişleri konulu
bir konferans verildi.
SALİHLİ TSO, EĞİTİME DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Eğitime verdiği destekle büyük takdir toplayan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 2014-2015 eğitim ve
öğretim yılının başlaması dolayısıyla yapımına katkı koyduğu devlet okulları ile üyesi olan özel okulların
tamamını ziyaret etti; yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem dileğinde bulundu.
(İHA) -Salihli Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim
Kurulu, yeni eğitim öğretim yılının
başlangıcında anaokulu,
ilköğretim okulları ve
liselere ziyaretler
gerçekleştirerek Salihli’deki
eğitimin nabzını tuttu.
Salihli Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Yüksel’in
başkanlığındaki heyet,
Salihli Ticaret ve Sanayi
Odası Talat Zurnacı Meslek
ve Teknik Anadolu Lisesi,
Özel Aytim Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi, Salihli
Ticaret ve Sanayi Odası
İlköğretim Okulu, Özel
Salihli Koleji, Özel Zuhal
Koleji’nin yanı sıra,
Papatya, İzler, İlk Adım,
Mavi Boncuk ve Helen
Doron Anaokulu’nun
yöneticileriyle görüştü ve
yeni eğitim - öğretim yılında
başarı dileklerini iletti.
Yaptıkları ziyaretlerden
olumlu izlenimler
edindiklerini belirten
İbrahim Yüksel, okulların iyi
durumda olduğunu
gözlediklerini vurguladı.
Devletin bu sene özel
eğitime verdiği desteğin son
derece olumlu olduğuna
dikkat çeken Yüksel,
izlenimlerini şöyle ifade
etti,“Devletin bu sene özel
eğitim kurumlarında 250
bin öğrenciye vermiş
olduğu eğitim desteğinin
sektöre büyük bir teşvik
olduğuna şahit olduk.
Özel okulların öğrenci
sayılarının arttığına tanıklık
ettik. Okullara yapılan bu
desteğin önümüzdeki
yıllarda da tekrarlanmasını
diliyoruz.
Özel okullara yönelik
yapılacak bir diğer teşvik
de ödenen ücretlerin gelir
vergisinin de düşürülmesi
olmalıdır.
Ayrıca devletin, özel okul
yapacak olan girişimcilere
düşük faizli ve uzun vadeli
kredi vermesini talep
ediyoruz.
Salihli’nin hinterlandıyla
birlikte 500 bin kişiye hitap
eden sağlık alanındaki
öncülüğünün, yakalanan
gelişim ivmesinin, eğitim
sektörüne de yansımasını
istiyoruz.”
Salihli’nin eğitim alanında
bakir bir sektör olduğuna
dikkat çeken Yüksel, yeni
özel okul ve yurt açacak
yatırımcıları Salihli’ye
beklediklerini belirtti.
Salihli’deki 8 özel yurtta
toplamda 520 kişinin
kaldığını, Yurt kur’a bağlı
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
BAKIRLI
EROL'UN YERİ
yurtlarında ise 510’u kız,
175’i erkek olmak üzere
700’e yakın öğrenci
barındığını vurgulayan
Yüksel, fakültenin
açılmasıyla birlikte 20152016 öğretim yılında yeni
yurtlara ihtiyaç
duyulacağının altını çizdi.
Eğitime büyük önem
verdiklerini belirten Yüksel,
Salihli’de fakültenin yapımı
için destek veren en büyük
kurumun Salihli TSO
olduğuna dikkat çekerek,
“Geçtiğimiz yıl eğitime
başlayan Salihli TSO Talat
Zurnacı Meslek ve Teknik
11 Ekim 2014 Cumartesi
YENİ KAYMAKAM MEŞELİ
MUHTARLARLA TANIŞTI
(İHA) - Göreve yeni başlayan Selendi Kaymakamı
Hasan Meşeli mahalle muhtarları ile Kaymakamlık
toplantı salonunda tanışma toplantısı düzenledi.
Vekâleten atanarak dün göreve başlayan Kaymakam
Hasan Meşeli Kaymakamlık Toplantı Salonunda kabul
edilen Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Ulvi Özer ile
yaklaşık 30 muhtar kendilerini tanıttılar. Muhtarların
kendilerini tanıtmasının ardından Toplantıda konuşan
Selendi Kaymakamı Hasan Meşeli, "Yeni göreve
başlamamızdan dolayı bugün muhtarlarımız ile bir
araya geldik. Bu birliktelikte muhtarlarımız ile tanışıp
dertlerini sıkıntılarını da dinledik. Vatandaşlarımızın bir
dertleri veya sıkıntıları olduğu zaman onlara yardımcı
olarak bu dert ve sıkıntıları bizlere ulaştıracaksınız.
Köylerindeki yaşlı engelli ve buna benzer
vatandaşlarımızın işlerinin takibini yaparak çözüme
kavuşturmalıdırlar. Bunun yanında Kaymakamlık olarak
bizim Sosyal yardımlaşma vakfından yaptığımız
yardımların doğru yere gidiyor mu diye takibini
yapmalıdırlar. Doğru yere gitmiyorsa bu konuda bizleri
bilgilendirmelidirler. Bunun yanında gerçekten ihtiyaç
sahibi olan ancak bizlere ulaşamayan vatandaşlarımızı
yardımcı olarak bizimle irtibat kurmalarını
sağlamalıdırlar. Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi
sorunları Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile
yapılacaktır" dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Ulvi
Özer de, "İlçemize atanan Kaymakamımız ile tanışmak
amacıyla buradayız. Karşılıklı fikir alışverişinde
bulunduk kendisine görevinde başarılar diliyoruz"
şeklinde konuştu.
SARIGÖL’DE GÜVERCİNLER SATIŞA ÇIKTI
(İHA) - Sarıgöl
Damızlık Güvercin
Yetiştirme ve
Güvercin Sevenler
Derneği tarafından
her hafta Çarşamba
günleri, Güvercin
pazarı kurulacağı
belirtildi. Sarıgöl
Damızlık Güvercin
Yetiştirme ve
Güvercin Severler Derneği Başkanı Mehmet Kaya,
''Her hafta Çarşamba günleri akşamı Sarıgöl’de çevre il
ve ilçelerden gelen güvercinseverlerle bir araya
geleceğiz. Sarıgöl Avcılar ve Atıcılar Spor Derneği’nin
açık hava bahçesinde çeşitli ırktan yüzlerce güvercinin
mezat satışları yapılacak.’’ dedi.
AMACIMIZ GÜVERCİNLERİ SEVDİRMEK
Sarıgöl Damızlık Güvercin Yetiştiriciliği ve Güvercin
Severler Derneği Başkanı Mehmet Kaya, ''İlk amacımız
ilçe halkına güvercinleri sevdirmek. Buradan elde
edilen gelirlerle derneğimiz çeşitli hayır kurumlarına
yardımlarda bulunmaktadır.’’ dedi.
Anadolu Lisesi’nin yanı sıra,
önceki yıllarda da Salihli
TSO İlköğretim Okulu ve
Sekine Evren Anadolu
Lisesi’nin yapımında da
Odamız öncülük etti.
Eğitime her türlü desteği
vermeye hazırız” şeklinde
konuştu.
Lig TV ve D-Smart maç yayınları, Izgara ve Meze çeşitleri
Tel: 0236 591 71 22
Bakır Kasabası- KIRKAĞAÇ
Erol ve Ulaş ÇULHA
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
77
s
HABER
11 Ekim 2014 Cumartesi
Soma'da Bir Çocuk
Bin Renk Projesi
24-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Soma'da Bir Çocuk Bin Renk" adlı İletişim
Atölyesi'nde Akdeniz Ünivresitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Somalı çocuklarla birlikte
gazete, radyo programı, kısa film, fotoğraf sergisi ve reklam çekimi gerçekleştirecek.
İletişim Atölyesi'nin ilk günü olan 24 Ekim'de, Somalı çocuklara
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve
öğrencileri tarafından gazete, fotoğraf, kısa film, radyo programı,
reklam çekimi hakkında eğitim verileceği bildirildi. Verilen eğitimin
ardından, proje kapsamında sağlanan desteklerle alınan fotoğraf
makinelerinin Somalı çocuklara hediye edileceği ve iki gün boyunca
çocuklarla birlikte çalışmalar gerçekleştirileceği kaydedildi.İletişim
Atölyesi'nin son günü olan 26 Ekim Pazar günü ise çocukların
çalışmalarının sergileneceği kısa bir gösterim yapılacağı ve uçurtma
şenliği düzenleneceği belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Bilal Arık,
"Fakülte olarak eğitim ve öğretim misyonumuzun yanında, ikinci
misyonumuz sosyal sorumluluk bilinciyle desteğimize ihtiyaç duyan
herkese mümkün olduğu ölçüde yardımcı olmak ve bu tür konularda
farkındalığı arttırmaktır. Bu misyon çerçevesinde Soma'da yaşayan
çocuklarla hem bir araya gelmek hem de onlara manevi bir destek
sağlamak amacıyla bir iletişim atölyesi gerçekleştireceğiz. Umarız
yapacağımız proje ile güzel bir kaynaşma ortamı oluştururuz" dedi.
Prof.Dr.Arım, proje ortağı olan Soma Kaymakamlığı, TT Hotels,
Tantur, NBK Touristic ve Vestel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
YUNUSEMRE BELEDİYESİ ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN
TOPLADIKLARI ATIK PİLLERİ TESLİM ALDI
(İHA) - Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya ve
Ramis Şiyak, Orkideler Anaokulu’nun minik öğrencileri tarafından
toplanan atık pilleri teslim aldı. Yunusemre Belediyesi Meclis
Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla atık pilleri
öğretmenleri nezaretinde teslim eden minik öğrenciler herkese
örnek oldular.
Programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya,
Ramis Şiyak, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Strateji
Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Anaokulu Müdürü İlhami
Özdoğan ve öğretmenler Ayşegül Bozkurt, Derya Ayrılık, Nilgün
Alaçakır katıldı.
Ana sınıfı öğrencilerinin topladıkları atık pilleri Yunusemre
Belediyesi ekiplerine teslim ederek, doğanın ve çevrenin
korunması için çocuklara gerekli eğitimleri verdiklerini söyleyen
okul müdürü İlhami Özdoğan, çocuklara atık pil toplanması ve
çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda eğitimler vererek
gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmayı hedeflediklerini söyledi.
Orkideler Anası Sınıfı Öğrencileri ile yakından ilgilenen
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, “Bizim kısa bir
sonra başlatacağımızı bir projeyi çocuklarımız bizden önce
başlatmışlar. Orkideler ana sınıfı öğrencilerini ve öğretmenlerini
bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum’’ dedi. Doğaya ve
Çevreye karşı duyarlı bir belediye olarak çalışmalar yaptıklarını
ve sadece atık pil değil, atık yağ kampanyalarını da çok kısa bir
süre içersinde başlatacaklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Kılıç
Kaya, “Kirletmemek en güzel güzel temizliktir. Çocuklarımızı bu
duyarlılıklarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Yunusemre
Belediyesi olarak okullarımızda öğrencilerimize ve
vatandaşlarımıza yönelik bu konularla ilgili çalışmalar
başlatacağız. Doğa hepimizin ve hepimiz duyarlık olmak
durumundayız’’dedi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları
Kılıç Kaya ve Ramis Şiyak düzenlen program sonrasında
Orkideler Ana Sınıfı Öğrencilerine, Yunusemre Belediyesi’nin
hazırlamış olduğu öğrenci setlerini armağan ettiler.
AKHİSAR BELEDİYESİ EKİM
AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Akhisar Belediyesi Ekim ayı
olağan meclis toplantısı Meclis
Salonunda Belediye Başkanı
Salih Hızlı başkanlığında yapıldı.
Toplam 7 gündem maddesinin
bulunduğu meclis toplantısının
birinci maddesi olan 2015 mali
yılı gelir-gider bütçesi plan ve
bütçe komisyonuna havalesi oy
birliği ile kabul edildi. İkinci
gündem maddesinde ise Akhisar
Belediyesi 2015 mali yılı gelir
tarifesi plan ve bütçe
komisyonuna havalesi oy birliği
ile kabul edildi.
SAHİBİNDEN SATILIK ZEYTİNLİK
4 okula kırtasiye yardımı
stanbul'un iki yakasını buluşturan
Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nin,
Soma'daki çocuklar için okula dönüş
etkinlikleri kapsamında başlattığı
'Soma'ya Yardım' kampanyasında
toplanan kırtasiye malzemeleri
sahiplerine ulaştırıldı.
Tepe Nautilus ziyaretçilerinin yoğun ilgi
gösterdiği yardım kampanyasına yoğun
bir katılım oldu. Kampanya sayesinde
öğrencilerin ihtiyacı olan binlerce
defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya
kalemi, cetvel, makas, çanta, beslenme
çantası, suluk, resim defteri, müzik
defteri ve kitap Tepe Nautilus'un içine
yerleştirilen dev yardım kumbarasında
toplandı.
Tepe Nautilus yardım kumbarasında
toplanan kırtasiye malzemelerini Tepe
Nautilus yönetimi, Soma İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen
dört okula teslim etti. Kalan kırtasiye
malzemeleri Soma'da ihtiyacı olan
diğer köy okullarına ulaştırılması için
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
teslim edildi.
İ
Aksu Mevkinde içerisinde Ceviz, Kavak, ve
Çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra 230 Adet
Edremit, 20 Adet Trilye Zeytin ağacı ve
suyu bulunan zeytinlik sahibinden satılıktır.
Müracaat : Tahir TİNTİN 0539 916 80 37
Yeni mağazamız için takım
arkadaşları arıyoruz
-Beyaz eşya, tv, cep telefonu, ev tekstili ve dayanıklı
tüketim malları satışı konusunda deneyimli bay
bayan satış temsilcileri
-Netsis bilen bayan kasiyer
-En az B sınıfı ehliyetli sevkiyat elemanı
Başvurular için fotoğraflı CV'nizi
[email protected]
adresine mail olarak atabilirsiniz
Tel: 0555 289 7319
Devren Satılık İnternet Kafe
İçerisinde 40 bilgisayar bulunan merkezi
konumda yüksek kazançlı internet kafe
sahibinden devren satılıktır.
Tel: 0546 9190246
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
Cumartesi
11 Ekim 2014
HABERİN TEK ADRESİ
Soma takımları
Zefer peşinde
Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta yer alan
temsilcilerimiz Somaspor ve Sotesspor ligin 4.
Haftasında galibiyet için mücadele edecekler.
L
ige Sotesspor’u 2-0 yenerek
güzel bir başlangıç yapan
Somaspor, ardından Atillaspor
deplasmanında aldığı 1-0’lık
mağlubiyetle moral bozukluğu yaşadı.
3. Haftada ise Aydın temsilcisi
Bozdoğan Belediye’yi 3-0 lık net skorla
moral depolayan Somaspor Pazar
günü Erdek’e konuk olacak. 6. puanla
3. sırada yer alan Somaspor, Erdek 18
Eylül Stadyumu’nda 4 puanla 7. Sırada
bulunan Erdek’e konuk olacak.
Bir diğer Soma temsilcisi Sotesspor
ise geçtiğimiz hafta aldığı ilk galibiyetin
ardından seriyi yakalama peşinde.
Oynadığı üç karşılaşmada aldığı 2
mağlubiyet 1 galibiyetle ligde 11.
sırada yer alan Sotesspor, 1 galibiyet,1
beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9.sırada
bulunan Karabiga Belediyesi’ni
Kırkağaç Şair Eşref Stadyumu’nda
ağırlayacak. 12 Ekim Pazar günü saat
15.00’da başlayacak karşılaşmayı Bilal
Çavuş yönetecek.
www.somaolay.com.tr
SOMANIN EN GÜNCEL
HABER PORTALI
ÜRETİM DURDU, İŞÇİLER SOKAĞA DÜKÜLDÜ
3
01 işçinin ölümü ile sonuçlanan
Eynez Maden Ocağı'nı çalıştıran
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. dün
öğleden sonra ani bir kararla Soma'daki
tüm işçilere zorunlu 2 günlük izin
vererek üretimi durdurduğunu bildirdi.
İkinci çağrıya kadar işçilerin işe
gelmemeleri söylendi. Bunun üzerine
işçiler Cengiz Topel Meydanı'nda
toplanarak işsiz kalma korkusu ile karşı
karşıya kaldı. Soma Kaymakamı
Mehmet Bahattin Atçı ise firmanın
madeni kapatmadığını üretim izni verilen
3. ayakta kömür rezervinin tükenmesi
nedeniyle ürtimin durduğunu ifade etti.
Pazartesi günü ışıklar Maden ocağı'nın
tam olarak üretime geçmesi için
müfettişlerin geleceğini ifade eden Atçı,
"Firma tüm şartları yerine getirdik diyor.
Eğer Pazartesi günü Çalışma Bakanlığı
İş Güvenliği Müfettişleri'nce üretim izni
çıkmazsa o zaman sorunlar çıkabilir."
dedi.
"KAYMAKAM ATÇI, HERŞEY
PAZARTESİ GÜNÜ NETLEŞECEK»
Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin
613 22 20
Atçı, "Işıklar ocağında üretim faaliyetleri
durdurulmuştu. Ancak firmanın
durdurma gerekçelerini ortadan
kaldırdım, demesi üzerine Maden İşleri
Genel Müdürlüğü(MİGEM) ve Çalışma
Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişlerince
tekrar denetlenmişti. Bu denetimler
gerekçesinde 3. ayakta 30 metrelik bir
alanda üretim faaliyetine izin verilmişti.
Diğer ayaklarda ise firma üretime hazır
hale getirmek için müfettişlerin
belirlediği şekilde tamirat işlerini devam
ettiriyorlar. Şimdi bu 30 metrelik alanda
üretim faaliyetleri tamamlanmış. Diğer
ayakların tamamen üretime geçebilmesi
ile ilgili firma kendisini hazır hale
getirdiğini ifade etti. Bunun üzerine
MİGEM Müfettişleri madenin '3. ve 4.
ayaklarında üretime geçilmesinde bir
sakınca yoktur' halinde rapor verdi.
Ancak Çalışma Bakanlığı İş Teftiş kurulu
henüz kararını vermedi. Pazartesi günü
Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu
Müfettişleri gelerek firmanın eksiklikleri
giderip gidermediğini inceleyerek üretim
izni verilecek." dedi.
"FİRMA MADENİ KAPATABİLİR»
Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin
Atçı, üretim izni verilmediği takdirde
firmanın işi tatil edeceğini yani
kapatacağını beyan ettiğini belirterek,
"Bu aşamada işçilerin işten çıkarılması
da söz konusu. Bu nedenle işçilerde
rahatsızlık başladı. Pazartesi gününe
kadar bekleyeceğiz, Pazartesi'den sonra
üretim faaliyeti başlamazsa bazı
sorunlar çıkabilir. Diliyoruz ki firma
gerekli şartları yerine getirsin ve üretim
izni verilsin, yoksa 6-7 bin işçi işsiz
kalacak. Sadece bu ocakta çalışan Bin
200 işçi işsiz kalacak. Tekrar
huzursuzluklar yaşanacak." dedi.
İLÇE EKONOMİSİ MADENLERE
BAĞLI
Soma ekonomisinin madene bağlı
olduğunu belirten Kaymakam Mehmet
Bahattin Atçı, "Madencilik sektöründe
bir aksama olduğunda tüm Soma
bundan olumsuz etkileniyor. Zaten
Soma'nın nüfusunun büyük bir kısmı
madenciliğe dayanıyor. Umuyoruz
herşey yolunda gider." dedi.
Download

11 Ekim 2014 - Olay Gazetesi