YOZGAT’IN ÇOCUKLARI BUZ PATENİYLE TANIŞTI
Eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal kültürel ve sportif
faaliyetlere ayrı bir önem ve zaman ayıran okulumuz, Yozgat’ta
bir ilki gerçekleştirerek, buz pateni pistini öğrencilerin hizmetine
açtı.
Bir kış memleketi olan ve yılın yarısını açık alanlardan
mahrum kalan çocuklarımıza, kapalı mekanlarda farklı spor
dallarını da sunarak gerçek manada Özel okulculuk ve gerçek bir
kolej sunmayı hedefleyen Yozgat Çözüm Koleji yönetim kurulu,
Buz patenini eğitimin bir parçası olarak müfredatın içine aldı.
Devamı : 3. Sayfada
“ Bilgi ile Yıldızlaşan Nesiller ”
Sayı : 1
Aylık Okul Gazetesi
Okulumuzun Hediyesidir.
Yozgat’ta yaşayan her insana gereken değerin verilmesi için, çocuklarınız en iyi eğitimi ve öğretimin alınabilmesi için,
sosyal alanlarıyla, etkinlikleriyle en son teknolojik araç gereçlerle, sanatsal ve bilimsel atölyeleriyle uzman eğitici
kadrosu ve yılların birikimiyle, metropol kolejlerine eş değer bir okul için, sizin için, çocuklarımız için, geleceğimiz için;
BÜYÜK DÜŞÜNDÜK
B
ozok Eğitim Kurumları, Çözüm Dershanesi,
Darüşşifa Sağlık Meslek Lisesinin ardından Çözüm
Anaokulu, Çözüm İlköğretim Okulu ve Çözüm
Ortaokulunu hizmete açtı. 6000 metre kare kapalı
alanda, sanatsal atölyeleri, derslikleri, kütüphane ve
laboratuvarları, kapalı spor salonu, buz pisti, 200
kişilik konferans , tiyatro ve sinema salonu, 480 kişilik
yemekhanesi uzman eğitici kadrosu ve son teknolojik
eğitim araç gereçleriyle hizmete girdi.
“Eğitim hatır işi değil , hayat işi” sloganıyla yola çıkan
ve tamamı eğitimci olan Çözüm Kolejinin Yönetim
kurulu; Ahmet Arlı, Fatih Yılmaz, Recep Yazan, Mehmet
Yıldırım, Yusuf Avan, Yasin Akdemir’den oluşmaktadır.
Çok kısa zaman içersinde Eğitim - Öğretime hazır
hale gelen Çözüm Kampüsü, ilk senesi olmasına rağmen
Yozgat halkının göstermiş olduğu teveccühle geleceğe
daha rahat bakıyor.
Yeni nesillerin teminatı olan çocuklarımızın ve
Yozgat’ta yaşayan vatandaşlarımızın hasretle bekledikleri
gerçek bir “Kolej” eğitimine kavuşmuş oldu.
Bilgiyle donanmış, teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilen, yabancı dil bilen, kendi medeniyet
perspektifinden hareketle evrensel normlara katkı
sağlayabilen, temel insani değerlere sahip, hayatı ve
olayları sorgulayıp kendi çıkarımlarını oluşturabilen,
ülkesinin ve insanlığın geleceği ile ilgili sorumluluk
hisseden, özgüveni gelişmiş, yüksek bir kültüre ve ahlaka
sahip bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinen ve
yakın zamanda yüzler kulübüne girecek olan Çözüm
Kolejleriyle ülkemizin geleceğinde söz sahibi nesiller
yetiştirmeye aday olacaktır.
HAFTA SONLARI ÇÖZÜMDE
“SPEAKING” (KONUŞMA) GÜNÜ
Çözüm Kolejinde eğitim hafta içi devam ederken
hafta sonu yapılan ders ve etkinlikler devam ediyor.
Öğrencilerimiz Çözüm Kolejinde temel ingizlice
dersleriyle gramer öğrenirken, cumartesi günleride
yabancı dil konuşabilme alışkanlığı ve pratiğine
kavuşabilmesi için özel bir program uygulanıyor.
İngilizce zümresi öğretmenlerimizin rehberliğinde
yapılan bu aktivitemizde öğrencilerimiz teorik bilgilerini
pratiğe dökerek kendilerini geliştirme şansını elde ediyor.
Speaking Club ingilizce eğitiminin en önemli temel
taşlarından biri olan konuşma yeteneğini geliştirmek
için tasarlanmış doğal dil laboratuarları olarak,
öğrencilerimizin stresten uzak, samimi bir ortamda
sohbet etmelerini ve de keyifli bir ortamın yardımıyla
konuşma yeteneklerinin gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.
Bu aktivitemizin bir diğer temel amacı ise
öğrencilerimizin konuşma konusundaki özgüvenlerini
geliştirmektir. Her öğrencimizin ideal şekilde aktiviteye
katılım gösterebilmesi için speaking club seviye bazlı
olarak ayrılmıştır.
BELEDİYE BAŞKANIMIZI
ZİYARET ETTİK
Dünya şehircilik Haftası
Münasebetiyle
Belediye
Başkanımız Sayın Dr. Kazım
Arslan’ı ziyaret ettik.
Öğrencilerimiz
şehircilik
ile ilgili merak ettikleri soruları
belediye başkanımıza ilettiler.
VALİ BEY ÇÖZÜMDE
Yozgat
Valisi
Abdulkadir
Yazıcı okulumuzu ziyaret ederek
öğrencilerle sohbet etti. Yönetim
kurulu
üyemiz
ve
kurucu
müdürlerimizden Fatih Yılmaz Vali
beye okulumuzu tanıtarak eğitim
ve öğretim hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonrası öğrencilerimizle
hatıra fotoğrafı çektiren valimize
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyoruz.
MÜFTÜMÜZ OKULUMUZU
ZİYARET ETTİ
İl Müftüsü Sayın Ahmet
Paçanoğlu
nazik
davetimizi
kırmayarak okulumuzu ziyaret etti.
Öğretmen , öğrenci ve velilerimiz
için kurulanan
okul mescidinde
incelemelerde bulanan müftümüz
mescidimizin
Cuma
namazı
kılınmaya uygun hale gelebilmesi
için gerekli düzenlemeler hakkında
bilgi verdi.
2
Mehmet YILDIRIM
Çözüm Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Anne ve Babalar,
Okulumuz 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında
Türkiye’nin eğitim sektöründe dünya standartlarına
ulaşması için çalışan Çözüm Kolejleri zincirine
katılmıştır. Bu birliktelik Yozgat ’ta eğitim ve öğretimin
kalitesinin yükselmesine büyük katkılar sağlamıştır.
Binamızın temellerini atarken hiçbir şüpheye düşmedik
niyetimiz baştan belliydi: “Bilgi ile yıldızlaşan nesiller
yetiştirmek.” Niyet güzel olunca sonuç ortada.
Dünyadaki en değerli varlığınız çocuklarınızın
yaşayarak, yaparak, eğlenerek öğrenim görecekleri
bir eğitim kurumunda eğitim almaları için Çözüm
Kolejini hizmetinize açtık.
Eğitim ve öğretimde çağdaş yöntem ve teknikleri
kullanan okulumuz çocuklarımızı 21. yüzyılın
gereksinim duyduğu bireyler olarak yetiştirecektir.
Çocuklarımızı özgüvenleri yüksek, milli değerlerini
özümsemiş, manevi değerlere sahip çıkan, düşünen,
soran, araştıran, teknolojiyi kullanabilen, yabancı dil
bilen (İngilizce) gençler olarak hayata hazırlayacağız.
Kaliteli bir akademik eğitimin yanı sıra, onların
fiziksel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde
tamamlayabilmelerini çeşitli etkinliklerle ve fiziki
altyapı ile destekliyoruz. Geleceğin liderlerini biz
yetiştireceğiz.
Sayın Anne ve Babalar,
Eğitimcisiyle velisi ve çalışanlarıyla bütünleşmiş,
başarıya odaklanmış ve başarıyı sağlayacak azim
ve kararlılığa sahip bir kurumsal yapıyı hayata
geçiren Çözüm Koleji Yönetim Kurulu adına tüm
öğrencilerimize “yaşam boyu başarı” dilerim.
HAFTALIK KARNEYLE
VELİLER BİLGİLENDİRİLİYOR
Ç
özüm Koleji Anaokulu ve İlkÖğretim
okullarında öğrencilerimiz bir hafta
boyunca ders ve ders dışı etkinlikleri
“haftalık
ajandam”
ile
velilerimiz
bilgilendiriliyor.
Haftalık Ajandamla haftanın hangi
günü hangi derste hangi konuların işlendiği
bilgilendiriliyor.
Bunun yanında kahvaltı , öğle yemeği
ve ikindi kahvaltısı , öz bakım alışkanlıkları,
okul ve sınıf kurallarına olan yaklaşımı
ve diğer sorumluklarıyla ilgili velilerimiz
bilgilendiriliyor.
Haftalık ajanda da ingilizce ise ayrı bir
yer tutuyor. İngilizce etkinlikleri ayrı bir
bölümde velilerimizin bilgisini sunuluyor.
Çözüm Koleji olarak, velilerimizin
çocuklarını daha kolay takip edebilmesi
ve velilerle sürekli iletişim halinde olmak
amacıyla böyle bir uygulama başlattık.
Öğrencilerimizin
eğitim
öğretim sürecinin sadece sınavlarla
değerlendirilmesinin
sağlıklı
neticeler vermeyeceği
düşüncesiyle ,
öğrencilerimizin okuldaki olumlu veya
olumsuz davranışlarından velilerimizin
haberdar olması, öğrenci başarısı için çok
önemli. Böylece öğrenci hakkında daha
sağlıklı kararlar verilebiliyor.
MESLEKLERİ TANIYORUM HAYATI ÖĞRENİYORUM
S
osyal faaliyetler koordinatürlüğünde
düzenlenen
“Meslekleri
Tanıyorum, Hayatı Öğreniyorum”
konulu konferanslarla öğrencilerimize
meslekleri tanıtıyoruz.
Her meslek dalından bir uzmanın
mesleğini anlatacak olan etkinliğimizin
ilk misafiri İŞKUR Müdür Yardımcısı
Mehmet Zeki Beyazıt, İş ve Meslek
Danışmanı Abdülkadir Karaduman
oldu.
Çözüm Koleji Müdürü Yusuf
Avan,”Meslekleri
Tanıyorum,
Hayatı Öğreniyorum” konferansları
kapsamında her ay düzenli olarak bir
mesleğin tanıtılacağını belirterek, bu
konferans sayesinde çocukların meslek
seçme konusunda daha bilgili olacağını
söyledi.
Her ay bir meslek uzmanını mesleği
hakkında öğrencilere bilgi aktaracağını
belirten Avan, “Bu konuda İŞKUR’dan
yardım aldık. İlk konferansımızda
Kariyer meslekler nelerdir? Doğru
meslek seçimi nasıl yapılır? Bu konular
hakkında bilgiler verildi. Çocukları
daha iyi yönlendirme açısından ve
doğru mesleği seçmek için bu programı
düzenledik. Bundan sonra her ay
düzenli olarak bir tane mesleğimizi
tanıtacağız” dedi.
Son günlerde özellikle iş ve meslek
danışmanları ile birlikte meslek seçiminin
önemi ve farkındalık oluşturmak üzere
programlar düzenlendiğini kaydeden
İŞKUR Müdür Yardımcısı Mehmet
Zeki
Beyazıt,”Çözüm
Koleji’nin
davetlisi olarak buradayız. Bu kararı
alıp İŞKUR’la başlamaları çok büyük
bir adım. Meslek seçiminin önemi,
meslek seçiminde çocukları etkileyen
faktörlerin ne olduğu ilköğretim de
anlatılması gerekiyor. Bu anlamda
İŞKUR olarak bu konuya önem
veriyoruz” diye konuştu.
Konferans sonunda Çözüm Koleji
Müdürü Yusuf Avan, İŞKUR Müdür
Yardımcısı Mehmet Zeki Beyazıt’a
plaket verdi.
Okulumuzda 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Programı Yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde okulumuzda çeşitli etkinliklerle
anıldı.
“Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu çağdaş uygarlığın
ayrılmaz bir parçası gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran, adı ve
eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü,
ölümünün 76´ıncı yılında okul olarak andık. Konferans solunun da
saat dokuzu beş geçe saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın
okunması sonrası öğrencilerimiz günün anlam ve önemi anlatan
konuşmalar yaptı.
10 Kasım Atatürk´ü Anma törenleri, Atatürk´ün hayatını anlatan
belgesel sinemanın ardından sona erdi.
3
E
ğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal kültürel ve sportif
faliyetlere ayrı bir önem ve zaman ayıran okulumuz,
Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirerek, buz pateni pistini öğrencilerin
hizmetine açtı.
Bir kış memleti olan ve yılın yarısını açık alanlardan mahrun
kalan çocuklarımıza, kapalı mekanlarda farklı spor dallarını
da sunarak gerçek manada özel okulculuk ve gerçek bir kolej
sunmayı hedefleyen Yozgat Çözüm Koleji Yönetim Kurulu,
Buz patenini eğitimin bir parçası olarak müfredatın içine aldı.
Büyük şehirlerde ya da büyük alışveriş merkezlerinde
çocuklarımızın uzaktan izlediği belkide hep heves ettiği bir
spor dalı olan Buz patenine, sosyal imkanların ve sosyal hayatın
darlığından etkilenmeyen ufuklar çocuklarımızın hayellerinin
gerçekleşmesine vesile oldular.
Buz pistimiz sadece öğrencilerimiz için değil aynı zamanda
velilerimiz ve Yozgat’taki bütün çocuklar içindir.
Buz Pateni, çünkü...
Spor çocuk eğitiminde ve gelişiminde her şeyden daha
fazla önemlidir. Çünkü spor çocukların ihtiyaç duydukları
enerji tüketimlerini faydalı bir şekilde sağlamakta çocuğun
bedensel ve psikolojik gelişimini sağlarken, analitik düşünme
yeteneklerini ve matematik becerilerini de geliştirmektedir Buz
pateni dengeyi ve estetiği hedeflemiş olan toplu ve birey olarak
yapılabilen sporların başında gelmektedir.
İnsan sağlığı için son derece olumlu etkileri olan buz
pateni, vücut esnekliğini ve hareket serbestliğinin gelişimini
desteklerken özellikle çocuklarda postür oluşumunda etkili
olmaktadır. Vücudun sağlıklı duruşunu ifade eden postür
insan hayatında vücudun temel fonksiyonlarını sağlıklı olarak
gerçekleştirmesine de katkıda bulunmaktadır.
Özellikle artistik buz pateni sporunda öne çıkan vücudun
estetik ve elastikiyet yönden gelişimi, müzik ve dansla
birleşerek bireyin ifadesini diğer sporlardan çok daha etkin bir
şekilde ortaya çıkarmaktadır. Böylece buz pateni sadece bir
spor olmaktan çıkmakta; patencilerin dans ve müzikle içiçe
zaman geçirdikleri, sanatsal yönlerini de sağlıklı bir şekilde
geliştirebildikleri bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkmaktadır.
Buz pateninde sporcular bireysel ve kollektif olarak disiplinli
ve düzenli olmaları konusunda eğitilmekte,
sporcuların
yaşamlarında
kullanacakları yeteneklerinin gelişimi
sağlanmaktadır. Çocuklarımızın rekabeti keyifli bir ortamda
yaşamalarına olanak sağlayan buz pateni sporu, aynı zamanda
çevresine ve ailesine faydalı, özgüvenli nesiller yetişmesine de
katkı sağlamaktadır.
Oldukça köklü bir tarihe sahip olan buz pateni sporu
günümüzde en popular ve prestijli sporlardan biridir.
Bu ayrıcalıklı dünyanın keyfine varmanızı diliyoruz.
“ bilgi ile yıldızlaşan nesiller “
TEBRİK
Okulumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Yılmaz ile
Eşi İclal Hanımefendi’nin TUĞŞAD, yine okulumuzun Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Recep Yazan ile Eşi Fatma Hanımefendi’nin
MİRZA adında erkek bebekleri dünyaya geldi.
Tebrik eder ülkemize milletimize hayırlı evlatlar olarak hizmet
etmelerini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.
ÇÖZÜM EĞİTİM KURUMLARI
YÖNETİM KURULU
4
MEVLANA HAFTASI DOLU DOLU KUTLANDI
Yozgat Çözüm Koleji Mevlana Haftasını dolu dolu geçirdi. Mevlana köşesinde hatıra fotoğrafları çekildi, mevlüt okutuldu,
seminerle hayatı anlatıldı, mevlana şekeriyle ağızlar tatlandı.
D
eğerler eğitimi kapsamında düzenlenen ve belirli günlerin
içerisinde yer alan Mevlana Haftasında Çözüm Koleji
Öğrencileri bir dizi etkinliklerle Mevlana ve Mevlevilik anlatıldı.
Sosyal faliyetler koordinatörlüğünde ve 3. Sınıf zümresinin
katkılarıyla hazırlanan etkinlikler 7 kapıya Mevlana’nın 7 öğüdü
yazılarak başlandı. Mevlana’nın 7 öğüdü hafta boyunca kapılarda yerini alarak çocuklarımızın ezberlemesi ve aşina olması
amaçlandı. Cuma namazının hutbesinde okulumuz Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Hayati Şahin tarafında Mevlana
anlatıldı.
Konferans salonunda gerçekleştirilen Mevlana konulu
semineri ise Zübeyde Hanım KTM Lisesi okul müdürü ve
Yozgat Şair ve Yazarlar Derneği kurucu üyelerinde Edebiyatçı
Sayın Ruhi Bakır tarafında Mevlana ve ve eseri anlatıldı.
Öğrencilerin sorularıyla katıldığı seminerin sonundan Okul
Müdürümüz Sayın Yusuf Avan günün hatırası olarak Ruhi
Bakır’a plaket verdi. Seminer sonrası öğrencilerin soruları
cevaplamaya devam eden Bakır; öğrencilerin gösterdiği ilgiden
ve Mevlana’ya ve Mevleviliğe olan meraklarında dolayı memnun
olduğu belirterek; “yeni nesillerin milli ve manevi değerlerinin
bilmelerini bunları öğrenerek hayatlarına geçirmeleri eğitim
sistemin bir parçası olması gerekiyor. Yozgat Çözüm Koleji
idarecileri kendileri misyon edindiği bu değerleri öğrencilerine
aşılamaya çalışıyor. Bunu vesile olan Çözüm Eğitim kurumun
yönetim kurulu idarecileri ve tüm öğretmenlerini canı gönülden
tebrik ediyorum” dedi.
3’üncü sınıflar zümresi Mevlana
şekerlerini paylaşarak etkinlikler son buldu.
CUMA VAKTİ ÇÖZÜMDEYİZ
Ç
özüm Koleji çatı katında bulanan ve yaklaşık 200 kişiye
hizmet vermesi planlanan mecsid, bir takım düzenlemelerle
Cuma namazı kılmayı uygun hale getirildi.
Yakınlarda cami olmayışı öğrenci ve velilerimizden gelen
istekler doğrultusunda Cuma namazlarının eğitim öğretimin
aksatmanadan gerçekleşmesi için, okul yönetimimiz harekete
geçti. Bu bağlamda İl müftüsü Sayın Ahmet Poçanoğlu ve
bereberindeki heyet okulumuzda incelemelerde bulundu.
Tespit edilen eksiklikler ve cumayı namazının kılınması
için belirtilen eksiklikler giderildi. Alınan fetva ile Cuma
namazları okulumuzda kılınmaya başlandı. Okulumuz din
kültürü öğretmeni Hayati Şahin namazlarımızı eda ettiriken
okulumuz müzik öğretmeni Çağrı Çınarer müezzinlik görevini
yapmaktadır. Cuma namazı okulumuzda herkese açık olup bu
imkanı sağlayan İl Müftüsünü Sayın Ahmet Poçanoğlu Çözüm
Eğitim Kurumları olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz.
5
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Ç
özüm Koleji’nde kulüp etkinlikleri öğrencilerin gelişiminin
ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim ve öğretimde akademik
başarının yanında, öğrencilerimizin sosyalleşmesine, okul
motivasyonunun artırılmasına, kendine güven duyan bireyler
olarak yetişmesine çok önem vermekteyiz. Sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetleri içeren kulüplerimiz ; öğrencilerimizin öz
güven kazanması, kendini ifade edebilmesi, bedensel, zihinsel
ve duygusal açıdan gelişimini sağlaması yönüyle Çözüm Koleji
eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çözüm Koleji
birçok kulüp çalışmasına olanak sağlayan teknik ve fiziksel
yeterliliğe sahip mekanlarla donatılmıştır.
Çözüm Koleji’nde birinci sınıftan itibaren tüm
öğrencilerimize akademik başarıyı destekleyecek, okul
motivasyonunu artıracak , sosyal, sportif, kültürel ve bilimsel
branşlarda birçok kulüp faaliyetleri tercihi sunulmaktadır.
Kulüplerimiz oluşturulurken öğrencilerimizin kendi
yaşıtlarıyla takım kurabilmelerini sağlamak amacıyla kulüp
faaliyetleri ilkokul ve ortaokul olmak üzere ayrı iki gurupta
yapılmaktadır. Her öğretim yılının başında, açılan kulüplerin
seçimini öğrencinin yetenek ve ilgileri doğrultusunda,
öğrencilerimiz, öğretmen ve veli gözetiminde yapmaktadır.
ÇÖZÜM ÖĞRENCİLERİ
PARA KULLANMIYOR
Ç
özüm Kolejinde öğrenciler kartlı sistemle kantin
alışverişlerini gerçekleştiriyor. Veliler öğrencilerin
gün içerisinde ne kadar para harcağını ve neler aldığını
takip edebiliyor.
Kişinin adına tanımlanmış akıllı kartlar muhasebe
biriminden ücretsiz olarak temin ediliyor. Velinin istediği
bir miktar karta yükleniyor. Yine velimizin belirlediği
günlük para limiti karta tanımlanıyor ve öğrenci günlük
sadece ailesinin belirlediği miktarı kullanabiliyor.
Bu sayede velimiz çocuğunun kantin alışverişlerini
ayrıca kendi takip edebiliyor.
ÇÖZÜM ÖĞRETMENLER
VELİLERİMİZLE TANIŞMA VE
GÜNÜNÜ UNUTMADI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTIK
Ç
özüm Koleji yönetim kurulu, idarecileri, öğretmenleri
ve velileri tanışma ve değerlendirme toplantısından bir
araya geldi.
Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak, mevcut durumu
ve öğrencilerin genel durumunu değerlendirmek için
Çözüm Koleji veli toplantısı düzenledi.
Anaokulu ve İlköğretim kurumlarımızda öğrencisi olan
velilerimiz çocuklarının kendi sınıfında toplandı. Sınıf
öğretmenleri kendilerini tanıtıp eğitim öğretim boyunca
planlarından yıl boyunca yapılacak çalışmalardan ve
etkinliklerden velilerimizi bilgilendirdiler. Değerlendirme ve
tanışma toplantısında beklentiler dinlendi. Çözüm önerileri
ve velilerimizin beklentileri titizlikle kayıt edildi. Branş
öğretmenlerimizle tek tek görüşme şansı bulan velilerimize
okul idaresi ikramlarda bulunurken Çocuklarımız da Ankara
da faaliyet gösteren Karagöz Hacivat ekibiyle hoşça vakit
geçirdiler. Sonraki hafta ise orta okul velilerimiz aynı
çalışma gerçekleştirildi.
Ç
özüm Eğitim Kurumları öğretmenler gününde
çalışanlarına yemek verdi.
Çözüm Eğitim Kurumları tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen Öğretmenler Günü
yemeği 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirildi.
Çözüm Eğitim Kurumları her yıl geleneksel olarak
düzenlediği yemeğe Çözüm Koleji , Dürüşşifa Sağlık
Meslek lisesi ve Çözüm Dershanalerinde görev yapan
öğretmen idareci ve yardımcı personel katıldı.
Galata Çamlık otelde gerçekleşen yemekte Çözüm
Ailesi gönüllerince eğlendi.
YILDIZ PANOSUNDA
ÇOCUKLARIMIZ PARLIYOR
T
emiz bayrak yarışmasıyla sınıflarımız değerlendirilirken
“haftanın yıldız öğrencisi” ile de çocuklarımız bireysel
olarakta ödüllendiriliyor. Sınıf öğretmenleri tarafında
hakkaniyet duygusuyla belirlenen öğrenciler yine aynı
törende açıklanıyor. Resimleri okulumuzun içerisinde
bulanan yıldızlar panosunda yerini alıyor.
6
Sadiye ŞEN
Çözüm Eğitim Kurumları
PDR Uzmanı
AMACIMIZ
Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra
düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir
etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik
Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde
karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden
çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum
ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu,
sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda
bulunmak temel amacı ile hareket etmektedir.
Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleriyle;
• Öğrencinin problem çözme, karar verme ve
uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri
kazanmasını,
• Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek,
kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması,
farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
• Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini
toplumsal
platformda
değerlendirebilmesini,
yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının
sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik
uygulamalar yapılmaktadır.
İLKELERİMİZ
- Gizlilik
- Gönüllülük
- Süreklilik
- Kişi haklarına saygı
- Güven
- Bireyin değerliliği
- Bireyin Özerkliği
- İşbirliği
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
SERVİSİ NE DEĞİLDİR?
- Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak
değildir.
- Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.
- Rehberlik servisi hastane, psikolojik danışman,
doktor değildir.
- Problemi ortadan kaldırmaz problemin
çözülmesine yardımcı olur.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA MERKEZİ
2014 Kasım TEOG sınavını öğrencilerimiz başarıyla tamamlamıştır. Dönem
başında 19 öğrenci ile çıktığımız bu başarı yolunu yine 19 öğrenci ile tamamladık.
Göstermelik geçici başarıların peşine düşmedik. Diğer özel okular gibi TEOG
sınav öncesi devlet okullarında başarılı olan öğrencileri nakil almayı başarı kabul
etmedik. Bu tür davranışları da etik bulmuyoruz.
TEOG
2014-2015 öğretim yılında 8. Sınıfta okuyan öğrenciler,
ortaöğretime (liseye) ilk defa 2013-2014 yılında uygulanan
TEOG (temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi)
ile yerleştirileceklerdir. Türkiye sınav sisteminin sıklıkla
değiştiği bir eğitim sistemine sahiptir. İşte bu yüzden
sınav sistemleriyle ilgili öğrenciler bilinçlendirilmelidir.
Okulumuzun PDR uzmanı Sadiye ŞEN 1. TEOG dan
önce 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine TEOG bilgilendirme
semineri vermiştir.
ÇÖZÜM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ
TEOG’A HERGÜN YAPILAN DERS
DENEMELER İLE
HAZIRLANIYORLAR
Pazartesi : Din Kül. ve İnkılap Tarihi Denemesi
Salı : Fen Bilimleri ve Yabancı Dil Denemesi
Çarşamba : Türkçe ve Matematik Denemesi
Perşeme : Genel Deneme 1. Oturum
Cuma : Genel Deneme 2. Oturum
SINAV ÖNCESİ SON TAKTİKLER
Çözüm Koleji öğrencileri TEOG sınavından önce PDR
uzmanımız Sadiye ŞEN’ in verdiği “Sınavdan Önce Son
Taktikler” başlıklı seminere katıldılar. Bu seminer ile sınav
kaygısının normal bir dürtü olduğunu, bu kaygıyı sınava
giren bütün öğrencilerin yaşadığını ve aşmak için içsel bir
sürecin gerekli olduğunu öğrendiler.
BİREYSEL GÖRÜŞMELER
Her çocuk ayrı bir değer, ayrı bir dünya. Çocuklarınız
çocuklarımız... onların ne kadar kıymetli ve değerli
olduğunun bilincindeyiz. Her çocuğun değerleri,
duyguları, düşünceleri ve yapıları farklı farklıdır. Biz
Çözüm ailesi olarak öğrencilerimizin birer birey olma
yolunda hızla ilerlediklerinin farkındayız. Bu birey olma
yolunda yaşadıkları sorunların çözümünde, kararsız
kaldıkları anlarda yol göstermek ve farkındalık oluşturmak
için Rehberlik Servisimiz bireysel görüşmeler ile her zaman
öğrencilerimizin yanındadır.
YÖNERGE
Eğitim ailede başlayan ve yaşam boyu ailenin desteğiyle
devam eden çok önemli bir süreçtir. PDR uzmanımız
Sadiye ŞEN bu felsefe doğrultusunda her hafta farklı bir
konuyu gündeme alarak öğrenciler aracılığıyla ailelere
yönergeler göndermekte ve ailelere destek olmaktadır.
ÇÖDES ( Çözüm Koleji Ölçme ve
Değerlendirme sınavı )
Çözüm koleji geleneksel ÇÖDES sınavlarına bu
ay itibariyle başlamaktadır. 3.-4.-5.-6.-7. ve 8. Sınıf
öğrencilerine her ayın son haftasında o ay işlenen konuların
bulunduğu tarama sınavı yapılacaktır. Sınavlar önceden
uzman kadromuz tarafından süzgeçten geçirilir. Daha sonra
her ayın son cuması sabah ÇÖDES için hazırlanan katta
sınav yapılır. Öğleden sonra sınıflarda ÇÖDES soruları
öğretmenin eşliğinde tek tek anlatılarak çözülür.
OKULUMUZDA ALAN VE EĞİTİM GEZİLERİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR
O
kul öncesisinde eğitim veren sınıflarımız her hafta
diğer sınıflarımız belirli gün ve haftalarda yaptıkları
alan gezileriyle öğrendiklerini sahada pekiştirme şansı
buluyor.
Çözüm eğitim kurumları olarak dönem başında
belirlediğimiz etkinlik takvimine uygun olarak alan gezileri
düzenliyoruz.
Yerinde ve yaşayarak öğrenme ve belirli gün ve haftaları
konusu geriği uzmanlarından öğrenerek, hem öğrencilerim
güzel vakit geçiriyor hem de öğreniyorlar.
Okul öncesi sınıflarımız bu güne kadar Dershane,
gazete, matbaa, huzurevini gezerken, ilköğretim sınıflarımız,
Yozgat Belediyesi, Kızılay Kan Merkezini gezdiler.
7
BEYAZ BAYRAK İLE SINIFLARIMIZ
TEMİZLİKTE YARIŞIYOR
Sosyal faaliyetler koordintörlüğünde sınıflar arası “Beyaz Bayrak”
yarışmasıyle temizlik alışkanlığı pekiştiriliyor.
Çözüm Kolejinde her hafta belirlenen kriterle uygun sınıflarımız
ödüllenirilip diğer sınıf ve öğrencilerimize temizlik ve düzen konusunda
özendiriliyor.
Okul idareci ve yardımcı personelin hafta başından cuma gününe
kadar sınıfların düzeni ve temizliği konusunda kontrollerini sağlıyor.
Kontroller sonucunda sınıflara puan veriliyor. Puanlama sonucu en çok
puan alan sınıf en düzenli ve en temiz sınıf belirleniyor. Belirlenen sınıf
cuma günü gerçekleştirilen İstiklal Marşı Töreni öncesi ilan edilerek,
kazanan sınıfın öğretmeni ve öğrencisi bütün okul karşında açıklanıyor.
Kazanan sınıfımıza hazırlanan şilt okul idarecilerimiz tarafında takdim
ediliyor. Şilt hafta boyunca sınıfta kalıyor , öğrencilerimiz gururla
bunu taşıyor. Eğitim ve Öğretimin içe içe olduğu Çözüm Kolejinde yıl
sonunda bu ödülü en çok alan sınıfımızın öğretmeni ve öğrencilerine
okul idare tarafında sürpriz hediyelerle de ödüllendirilecek.
Soner TUMGAN
Çözüm Eğitim Kurumları
Sosyal Faaliyetler Koordinatörü
ŞİMDİ KOLEJLİ OLDUK
Cumhuriyet Bayramı Çoşkuyla Kutlandı
Cumhuriyetin Kuruluşunun 91’inci yılı tüm
yurtta olduğu gibi okulumuzda da coşkuyla kutlandı.
Konferans solununda düzenlenen törende
öğrencilerimiz hazırladıkları şiir, tiyatro, orotoryaları
okulumuzun diğer öğrencilerine sergilerken,
koromozun söylediği marşlarla çoşkulu bir şekilde
kutlandı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardında günün
anlam ve önemi dair konuşmalar yapıldı. Açılış
konuşması yapan okulumuz kurucu müdürlerinde
Yasin Akdemir , Cumhuriyetimizin nedenli zor
şartlar altında kurulduğunu ve milletimizin birlik ve
beraberliğinin büyük zaferlere getiridiği ifade ederek
“Yüce Türk Milletinin tüm bireylerinin, Büyük
Devlet adamıAtatürk’ün önderliğinde kenetlenerek,
Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu
Tüm Dünya ilan ettiği günün 91. yıldönümüdür.
bugün, bu topraklarda yaşayan istisnasız herkesin;
doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisinin, bu vatan
topraklarını kurtarmak için verdiği bir ölüm kalım
mücadelesi, bir onur, haysiyet ve namus mücadelesi
neticesinde, zaferle taçlanan “Kurtuluş Savaşı”
sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 91.
yıldönümüdür. Yani bugün, millet olmanın, bir
olmanın, iri olmanın, diri olmanın verdiği gururun,
sevincin, coşkunun zirveye çıktığı gün” dedi.
Okul yönetim kurulu üyelerinin ve velilerimiz
takip ettiği etkinliğimiz sınıf süslemeleriyle son
buldu.
“Eğitim sorunu” diye bir klişe girmiş hayatımıza…
İşin uzmanı da , uzman olmayanı da bundan bahsediyor.
Oysa eğitime bir sorun olarak yaklaşırsanız bir yere
ulaşamazsınız…
Eğitim sorunun değil çözümün merkezidir.
Mazeretlerin , imkanların ya da dar kalıpların etrafında
sıkıştırdığımız eğitim ya da ideolojik çıkarların etrafına
süreklediğimiz nesiller belki başarılı ama mutsuz
yetişkinlikler olarak karşımıza çıkmakta.
Başarı dediğimiz şey bir şeyleri başarmaktır.
Çocuğunuzun neyi başarmasını istiyorsunuz!
Düşündüğünüzde birçok şey var ve büyüdükçe azalıyor bu
istekler ve geriye sadece bir şey kalıyor; İyi bir mesleğinin
olması…
Hayatının kurtulması vs.
Oysa başarmasını isteğimiz o kadar çok şey vardı ki…
Yürümek…
Konuşmak…
Okula başlaması…
Saygılı olması, söz dinlemesi,
Ve daha bir çok şey.
Eğitime bakış açısında genel bir yanlış yapmaktayız.
İnsanlarımızın bir çoğu haklı gerekçelerle çocuklarının
ana dersleri yani Türkçe , Matematik gibi derslere daha
fazla önem veriyor. Onları daha öncelikli görüyor. Çocukların
hayatını bu eksen üzerine kuruyor.
Tabiki çocuklarımız matematiği öğrenecek. Birileri süper
öğrenecek, birileri güzel öğrenecek, birileri ise öğrenecek…
Tabiki çocuklarımız Türkçeyi öğrenecek. Birileri süper
öğrenecek, birileri güzel öğrenecek, birileri ise öğrenecek…
Lakin mutlu bir birey , çevresiyle barışık, iletişime açık,
enerjisini atabilmiş, sanatsal ve bilimsel çalışmalara katılmış,
milli ve manevi değerlere sahip , toplu yaşam alanlarında
yazılı olmayan kuralları bilen , ayak uyduran ya da yön
verebilen, empati yapabilen, yardım edebilen, paylaşan ve
yardımlaşabilen, hoşgörü dilini kullanabilen, ahde vefayı,
saygıyı ve sevgiyi bilen ve bunları yaşabilen çocuklar eminim
ki en az bilgiyle bile hayatta başarılı olacaktır.
İşte Özel okul, işte kolej eğitimi burada başlıyor.
Ana derslerini layıkıyla başaran çocuğunuza , sosyal hayat
sunmaktır Kolejli olmak…
Yozgat Çözüm Koleji bunun için var.
Sosyal faaliyetlerin koordinatörlüğü yapmaya çalışan
bizler bunun için varız.
Önyargılarımız bütünüyle sınavsal başarı üzerine…
Ve başarısı sadece toplu taşıma araçlarının arkasına
basılan birkaç vesikalık fotağraflar ibaret olmamalı…
Bizce başarı Bilgiyle donanmış, teknolojik gelişmelere
uyum sağlayabilen, yabancı dil bilen, kendi medeniyet
perspektifinden hareketle evrensel normlara katkı
sağlayabilen, temel insani değerlere sahip, hayatı ve olayları
sorgulayıp kendi çıkarımlarını oluşturabilen, ülkesinin ve
insanlığın geleceği ile ilgili sorumluluk hisseden, özgüveni
gelişmiş, yüksek bir kültüre ve ahlaka sahip bireyler
yetiştirmektir.
We have said that
everyone will
speak English
B
ecause we have a language school at the
weekends.For What? Çözüm College is a
foundation giving importance language teaching.
It is aware of universal neccesity.Based on
this purpose, we have actuated LANGUAGE
SCHOOL. How? We have three funny and
encouraging names. OXFORD, CAMBRIDGE
and YALE. The students have been divided into
three groups and every class have taken one of
these names. Why? Because thanks to these names,
they feel as though they were in London. They try
to speak English because they have three teachers if
they speak Turkish, the teachers don’t understand
what they have said. The aim is Speaking English
because they are an English school no longer. What
do they do in the Language School? Vocabularies,
flashcards, videos and games... All funny activities
are at this school. If you come to see the english
classes, you will exactly see unlimited laughter and
entertainment. The language teaching should be
joyful. We are also succesful in both entertaintment
and language teaching because this is Çözüm
College.THERE IS NO PROBLEM .THERE IS
A SOLUTION!!!
HERKES İNGİLİZCE
KONUŞACAK!
H
erkes İngilizce konuşacak dedik çünkü
haftasonları için bir dil okulumuz var. Niçin
peki? Çözüm Koleji dil öğretimine önem veren
bir kurum. Evrensel gereksinimin farkındayız.
Bu amaçla yola çıkarak, bir dil okulunu faaliyete
geçirdik. Nasıl? Üç tane eğlenceli ve teşvik edici
isimlerimiz var. Oxford, Cambridge ve Yale.
Öğrenciler üç gruba bölündü ve her sınıf bu
isimlerden birini aldı. Niçin? Bu isimler sayesinde
kendilerini Londra da gibi hissediyorlar.onlar
İngilizce konuşmaya çalışıyorlar çünkü eğer
Türkçe konuşurlarsa onları anlamayan üç tane
öğretmenleri var. Amaç İngilizce konuşmak çünkü
artık onlar ingiliz okulundalar. Dil okulunda ne
yaparlar? Kelimeler, kelime kartları, videolar ve
oyunlar... tüm eğlenceli aktiviteler bu okulda. Eğer
bu ingilizce sınıflarını görmeye gelirseniz, sınırsız
kahkaha ve eğlenceyi göreceksiniz. Dil öğretimi
eğlenceli olmalı. Biz hem eğlencede hemde dil
öğretiminde başarılıyız çünkü burası Çözüm
Koleji. Burda problem yok çözüm var.
Sahibi
Özel Bozok Eğt. Hiz. Yay. Dan. Ltd. Şti.
Adına : Yusuf AVAN
Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet YILDIRIM
“ Bilgi ile Yıldızlaşan Nesiller ”
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Soner TUMGAN
Editörler
Yasin AKDEMİR - Sadiye ŞEN - Hasan ESİM
Baskı
Uğur Ofset Matbaacılık
Aşağı Nohutlu Mah. Necip Altınok Cad. 7/A
Tel : 0354 217 52 53
YOZGAT
ÇÖZÜM KOLEJİ ANAOKULLARI
Yozgat Çözüm eğitim kurumları bünyesinde bulanan Okul
öncesi eğitimi Anaokulumuzun kolej yaklaşımıyla çocuklarımıza
hayata ve ilköğretime hazırlıyor.
Sınıf mevcutlarıyla ,son teknoloji araç gereçlerle,
atölyeleriyle, kendilerine ayrılmış müstakil alanları ve uzman
kadrosuyla okul öncesine de eğitim veren okulumuz birebir
eğitim olanağı sunuyor.
Tam gün eğitim veren Anaokulumuz 48-54 ay, 54-60 ay,
60-66 ay çocuklarımızın oluşturduğu 13 kişilik sınıflarda eğitim
görmektedir.
Okul öncesi öğretmenlerimiz temel eğitim derslerini
verirken, branş öğretmenlerimiz kendi uzmanlıklarında eğitim
vermektedir.
Dersler ve Akademik Eğitim
Anaokullarımızda öğrencilerimizi hem ilkokula hazırlayan
hem de onları bedensel ve ruhsal açıdan geliştirecek dersler
uygulanmaktadır.
Temel eğitim derslerini okul öncesi
öğretmenlerimiz gerçekleştirirken aşağıya yazılan dersleride
farklı uzman öğretmenleri tarafından verilmektedir. Çözüm
Koleji Anaokulu derslerden bazıları şunlardır:
Yaratıcı Drama
İngilizce Drama
Eğlenceli Bilim
Satranç
Resim ve görsel sanatlar
Spor (buz pateni ve jimnastik )
Müzik
Düşünme Eğitimi
Bilişim Eğitimi
Kuran Dili (seçmeli)
Yerinde öğreniyorum (alan gezileri)
Yabancı Dil Eğitimi
Çözüm Kolejleri öğrencilerini anadillerinin yanında iki
yabancı dil daha bilerek yani trilingual bireyler olarak yetiştirmek
istemektedir. Bu amaçla anaokulundan itibaren Türkçenin güzel
kullanımı dışında yoğun bir İngilizce ve Arapça eğitimi alırlar.
Yerli ve yabancı eğitmenler eşliğinde işlenen yabancı
dil dersleri Çözüm Kolejleri tarafından geliştirilmiş olan
Touch Eğitim Modeline dayanmaktadır. Bu modelin temel
yönelimini dilin iletişim amaçlı aktif kullanımının sağlanması
oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilere yüksek gramer içeren
yabancı dil öğretimi yerine daha çok toplumsal ilişkilerinde
kullanabilecekleri, iletişim odaklı bir yabancı dil öğretimi esastır.
Beslenme
Çözüm Kolejleri Anaokullarında beslenme önemli bir yer
tutar. Büyüme çağındaki çocukların doğru beslenmeleri vücut
gelişimleri açısından önemli olduğu kadar zekâ gelişimleri ve
öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da hayati bir öneme
sahiptir. Bu nedenle sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi
kahvaltısı Çözüm Kolejleri Anaokullarında tercihe bırakılmayan
bir standarttır.
Temizlik
Çözüm Kolejlerinin genelinde okul temizliğine büyük önem
verilir. Söz konusu olan anaokulları olduğunda bu titizliğimiz
bir kat daha artar. Anaokulu öğrencilerimizin kullandığı tüm
mekanlar periyodik olarak kaliteli dezenfekte malzemeleriyle
arındırılır. Temizlik işlemleri okul yöneticileri tarafından sürekli
olarak denetlenir.
Güvenlik
Okullarımız 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenmekte ve
görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Aynı zamanda eğitimli ve
sertifikalı güvenlik görevleri tarafından korunmaktadır. Bununla
birlikte sınıf öğretmenlerimiz, nöbetçi öğretmenlerimiz,
idarecilerimiz ve diğer destek personelimiz öğrencilerimizin
güvenliği için her türlü tedbiri almaktadırlar. Ayrıca
okullarımızın fiziksel mekânları tasarlanırken ve öğrencilerin
kullanacağı ürünler seçilirken güvenlik ön planda tutulmuştur.
OKUL KURALLARINI ÖĞRENDİK
Yeni eğitim ve öğretim başlangıcında yeni açılan
okulumuzun kuralları düzenlenen seminerle öğrencilerimize
anlatıldı.
Okul kurucu müdürlerimizden Yasin Akdemir’in verdiği
seminerde, öğrencilerimiz hem okul kurallarını öğrendi
hemde öğretmenlerini tek tek tanıma şansını buldu.
ÇÖZÜM KOLEJİNE KAYIT YAPTIRAN
ÖĞRENCİLER OKULA EĞLENCELİ BAŞLADI
Yeni eğitim ve öğretim başlarken sosyal faaliyetler
koordinatörlüğünde düzenlediğimiz “okula merhaba şenliği”
oryantasyon eğitimini daha eğlenceli hale getirdi.
Uzun yaz tatilinden okula tekrar dönüşü kolaylaştırmak,
adaptasyon sürecini hızlandırmak ve öğrencilerimizin bir
birene kaynaşmasını sağlamak için “okula merhaba şenliği”
düzenledik.
Okul bahçesine kurduğumuz oyun parkıyla çocuklar
gönüllerince eğlenirken , sinema etkinlikleriylede hoşça vakit
geçirdiler.
Download

gazetemiz için tıklayın - darüşşifa sağlık meslek lisesi