Tavuk Döner, Et Döner
ve Tabakta İskender
Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz
Klas Optik'te
0507
0507220
22000
00 55
55
0554
300
60
0554 300 60 60
60
04 Nisan 2015 Cumartesi
Fiyatı: 60 Kuruş
Yıl: 14
Sayı 3617
Soma Otizm'in Farkında
Soma Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Beşyol'dan
Cengiz Topel Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe otizmli çocuklar ve ailelerin yanı sıra Belediye Başkan Vekili
Ali Tulup, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gündoğan, Huzurevi Müdürü Suudi Arslan da katıldı.
O
Programa katılan protokol de mavi
kaşkol takarak Otizme dikkat çekti
tizm'in, doğuştan meydana
gelen ilk 3 yaşta ortaya çıkan
yaşam boyu devam eden bir
bozukluk olduğunu belirten Dr. Özkan
Ful, “Otizm bir eksiklik değil,
farklılıktır. Bu farklılığa sahip olup
üstün zekalı olarak değerlendirilen
çocuklar da mevcuttur. Otizmin
nedeni halen araştırılmakta olup,
nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Dünyadaki her 100 yeni doğandan
1'inde saptanmakta olup, erkeklerde
daha sık görülmekte ancak kızlarda
daha ağır seyretmektedir. Yıllar
içerisinde toplumdaki sıklığı
artmaktadır. Otizm nedeniyle topluma
kazandırılması gereken çocuklar ve
aileleri için dünya çapında geniş
araştırma ve tedavi bütçeleri
ayrılmaktadır." dedi.
sayfa 2'de
Madenlerde Yaşam Odaları
Zorunlu Hale Geliyor!
T
BMM de görüşülen İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanun Tasarısı
görüşmeleri sırasında mecliste
eklenen bir madde ile yeraltı
madenlerinde Yaşam Odaları zorunlu hale
geliyor. Konu hakkında açıklama yapan
AK Parti Manisa Milletvekili ve Çalışma
Komisyonu Üyesi Dr. Muzaffer Yurttaş
“Mecliste verdiğimiz bir öneri ile yeraltı
madenlerinde kaza anında işçiler için
sığınma odaları oluşturulacaktır. Bu
odalar uluslararası standartlara uygun
olarak yapılacaktır. Hatırlanacağı gibi
Soma'da meydana gelen kaza sonrası
yaşam odaları gündeme gelmişti” dedi. 2'de
Kat Kaloriferi
Merkezi Kalorifer
Sistemleri
Güneş Enerjisi
SOMADA İLK ODUN KÖMÜRÜNDE
YAPRAK DÖNER, ET DÖNER,
IZGARA ÇEŞİTLERİ, İSKENDER
Ücretsiz Keşif
Keşif
Ücretsiz
Gününde
Teslim
Gününde Teslim
Birinci Sınıf
Sınıf İşçilik
İşçilik
Birinci
0533665
66506400640-0542
0542525
5253370
3370
0533
Atatürk
Cd.
No:50
SOMA
Atatürk Cd. No:50 SOMA
Tel:612
61224
2488
Fax:612
612656558
Tel:
08 Fax:
58
Kredi Kartı Geçerlidir
SETCARD -
22
04 Nisan 2015 Cumartesi
ERGÜN
KARACA
[email protected]
“The Madenci” (Son Kısım)…
K
ral Iden’in yüz ifadesine kabulleniş ve şükran,
saklamaya çalıştığı ıslak gözlerine, ülkesini
kurtaracak hazinesinin hayal dünyasını zorlayan
düşünceleri hakim olmuştu.
Kış gelmiş, beyaz örtü tüm Soma’yı kaplamıştı. O
gece, Ekar bir düş görmüş ve eski bir inanışa göre
yapılması gerekeni bu sabah artık gerçekleştirmenin
vaktinin geldiğini düşünmüştü. Düşünde, Penyez kapkara
bir elbise içinde uzaklardan ona bakıyor, gülümsüyor ve
gururla onu alkışlıyordu. Ekar, bunu Penyez’in
kendisinden nefret duyar olduğu ve yapması gerekeni
hala yapmadığı için onu bir korkak olarak görmeye
başladığı manasında yorumlamış ve gün doğar doğmaz
da Germe’ye, sarp kayaların olduğu o yüce dağın
eteğindeki patika yoldan ölüme doğru yürümeye
başlamıştı.
Germe’nin zirvesine vardığında vakit gün ortası
olmuştu fakat gökyüzünde kapkara bulutlardan başka bir
şey olmadığından güneş görünmüyordu. Kasvetli bir hava
ve insanoğlunun doğa karşısında çaresizliğinin
nişanelerinden biri olan beyaz örtü… Ekar kazmaya
başladı. Beyaz örtüyü geçip toprağa ulaştı. Zorlukla
kazıyordu ama kararlılığı sayesinde durmuyordu.
Toprağa, kendi boyundan biraz daha fazla bir çukur açtı. O
çukurun derinliklerinde sessizliğe bürünecek, üzerine
doğa tarafından beyaz bir örtü örtülecek ve kışın soğuk
nefesine kendi son nefesini katarak sonsuzluğa
yürüyecek, kim bilir, belki de sonsuz ufkun bir diyarında
Penyez ile karşılaşacaktı. Bu düşünceler ile toprağa son
darbeyi vurdu. Toprak, sanki canı yanmışçasına
insanoğluna özgü bir refleksle Ekar’a karşılık verdi. Önce
Ekar’ı da içine alan çukurla beraber şahlandı, daha sonra
usul usul az önce Ekar’ın açtığı çukuru belki de on kat
genişleterek eski haline geri geldi. Ekar donakaldı. Açtığı
çukur şimdi içine binlerce Ekar alabilecek büyüklükteydi
ve çukurun zemini kapkara taşlarla doluydu. Bir an
Penyez’i düşündü. Çukurun üst taraflarına, boylu boyunca
uzanan beyaz örtüye ve her yanını kaplayan kapkara
taşlara baktı. Güneş gökyüzünden gülümsedi. O
gülümseyince beyaz örtü bembeyaz, karaelmas kapkara
parıldadı. Ekar’ın gözlerinden süzülen iki damla yaş,
Penyez’in örtüsüne tüm Somalılar adına şükran dolu bir
buse kondurdu.
Akhisar Belediyesi Nisan Ayı
Meclis Toplantısı Yapıldı
A
khisar Belediyesi 2015
yılı Nisan ayı olağan
meclis toplantısı,
Başkan Salih Hızlı
başkanlığında yapıldı. 8
gündem maddesinin yer
aldığı meclis toplantısı
yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Gündemin birinci
maddesinde üç adet
encümen üyesi seçimi yapıldı
ve encümen üyeliklerine AK
Parti grubundan İrfan
Korkmaz (30 oy), CHP
Grubundan Kazım Özbek (29
oy) ve MHP Grubundan Halil
Aktaş (29 oy) seçildi.
Gündemin ikinci maddesinde
ise ihtisas komisyonlarına
üye seçimine geçildi. Plan ve
Bütçe Komisyonuna AK Parti
Grubundan Fatih Füzün ve
Zafer Aşkın, CHP Grubundan
Ali Özgen ve Hamdi Kumova
ile MHP Grubundan Mehmet
Taşer seçildi. İmar
Komisyonu üyeliklerine AK
Parti Grubundan Hüseyin
Eryüksel, Necati İniş, CHP
Grubundan Aydın Coşkun ve
Aynur Üngün ile MHP
Grubundan Fatma
Kocabıyıkoğlu seçildi. Sağlık
Komisyonu üyeliklerine AK
Parti Grubundan Şemsi Okur,
Gülşah Çorukman, CHP
Grubundan Ali Sevgil ve
Caner Yılmaz ile MHP
Grubundan Arif Oruntaş
seçildi. Kanun ve Nizam
Komisyonu Üyeliklerine AK
Parti Grubudan Zafer Aşkın,
Ahmet Güzeltepe, CHP
Grubudan Hikmet Çağan,
İsmail Seyrek ve MHP
Grubundan Leyla Özkan
seçildi. Üçüncü gündemin
maddesinde 2014 yılı faaliyet
raporunu yazı işleri Mustafa
Ali Erpalabıyık sundu. Kanun
gereği Akhisar Belediye
Başkanı Salih Hızlı meclis
salonu dışına çıkarken vekil
olarak MHP Grup meclis
üyesi Hasan Paşalı başkanlık
yaptı. CHP ve MHP Grup
başkanlarının faaliyet raporu
üzerindeki düşüncülerini
aksetmelerinin ardından
meclise sunulan 2004 yılı
faaliyet raporu oy birliği ile
kabul edildi. Gündemin
dördüncü maddesinde ise
Mali Hizmetler Müdürü Yusuf
Girgin denetim raporu
komisyonu raporunu okudu.
Beşinci gündem maddesinde
ise mülkiyeti Akhisar
Belediyesinde bulunan Şehit
Necdi Şentürk Parkı
içerisinde bulunan
taşınmazın Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğüne
tahsis edilmesi meclise
sunuldu ve komisyona kararı
oy birliği ile kabul edildi.
Altıncı gündem maddesinde
ise Akhisar Belediyesine ait
ömrünü dolduran hurdaya
ayrılan araçların satılması için
belediye encümenine yetki
verilmesi meclise sunuldu ve
oy birliği ile kabul edildi.
Sekizinci gündem
maddesinde ise Akhisar
Belediyesi tarafından
yaptırılan ve daha önce
tamamı için meclis tarafından
verilen kredi kullandırılması
yetkisi, İller Bankasının isteği
üzerine kalan 10 milyon TL
için tekrar meclis kararı
gerektiği ve bu konunda
Belediye Başkanı Salih
Hızlı’ya yetki verilmesi
meclise sunuldu ve oy birliği
ile kabul edildi. Gündemin
son maddesinde imar
evrakları meclise sunuldu ve
oy birliği ile kabul edildi.
Soma Otizm'in
Farkında
Soma Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle
yürüyüş düzenlendi. Beşyol'dan Cengiz Topel Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe
otizmli çocuklarve ailelerin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ali Tulup, Belediye Meclis
Üyesi Hüseyin Gündoğan, Huzurevi Müdürü Suudi Arslan da katıldı.
engiz Topel
Meydanı'nda son
bulan yürüyüşün
ardından açıklama yapan
Soma Toplum Sağlığı
Merkezi Başkanı Dr.
Özkan Ful, 2008 yılından
beri Birleşmiş Milletler
Tarafından her yıl 2 Nisan
Otizm Farkındalık
Oluşturma Gününde mavi
renkli kıyafet ve balonlarla
Otizme dikkat çekildiğini
belirterek, “İlçemizde
Soma Toplum Sağlığı
Merkezimizce Otizm
Farkındalığını arttırmak
için düzenlenen yürüyüş
etkinliğine Soma
Kaymakamlığı, İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Soma
Belediyesi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Aile ve
Sosyal politikalar İlçe
Müdürlüğü, Halk Eğitim
Merkezi, İlçe Emniyet
Müdürlüğü, Ege Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi, Soma Eğitim
Uygulama ve İş Uygulama
Merkezi katılımlarıyla,
Soma Sanayi ve Ticaret
C
Odası Kadın Girişimciler
Kurulu katkılarıyla
öğrenciler ve velileriyle
Beş yol Meydanından
Soma Kaymakamlığına
kadar yürüyüş
yapılmıştır.” dedi.
“OTİZM BİR
EKSİKLİK DEĞİL,
FARKLILIKTIR”
Otizm, doğuştan meydana
gelen ilk 3 yaşta ortaya
çıkan yaşam boyu devam
eden bir bozukluk
olduğunu belirten Dr.
Özkan Ful, “Otizm bir
eksiklik değil, farklılıktır.
Bu farklılığa sahip olup
üstün zekalı olarak
değerlendirilen çocuklar
da mevcuttur. Otizmin
nedeni halen
araştırılmakta olup,
nedeni tam olarak
bilinmemektedir.
Dünyadaki her 100 yeni
doğandan 1 inde
saptanmakta olup,
erkeklerde daha sık
görülmekte ancak kızlarda
daha ağır seyretmektedir.
Yıllar içerisinde
toplumdaki sıklığı
artmaktadır. Otizm
nedeniyle topluma
kazandırılması
gereken çocuklar ve
aileleri için dünya
çapında geniş
araştırma ve tedavi
bütçeleri
ayrılmaktadır.
Eğer çocuğunuz;
Başkalarıyla göz
teması kurmuyorsa
İsmini söylediğinizde
bakmıyorsa
Söyleneni işitmiyor
gibi davranıyorsa
Seslere, kokulara,
tatlara karşı aşırı tepki
gösteriyorsa
Akranlarının oynadığı
oyuna ilgi göstermiyorsa
Bazı sözlere tekrar tekrar
ve ilişkisiz ortamlarda
söylüyorsa
Konuşmada akranlarının
gerisinde kalmışsa
Sallanmak çırpınmak gibi
hareketleri varsa
Gözleri bir şeye takılıp
kalıyorsa
Bazı eşyaları döndürmek,
sıraya dizmek gibi sıra dışı
hareketler yapıyorsa
Günlük yaşamındaki
düzen değişikliklerine aşırı
tepki veriyorsa
Otizm açısından
değerlendirme yapılması
gerekmektedir. Otizm için
kabul edilen en önemli
tedavi aracı özel eğitimdir.
Erken tanı ve eğitim,
tedavisinde önemlidir.
Çocuğunuzda bahsedilen
Otizm belirtileri olduğunu
düşündüğünüzde büyüme
gelişmesinin
değerlendirilmesini
sağlamak üzere Aile
Hekiminize başvurmanız
gerekmektedir.
Çocuğunuzun ayrıca
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi, Çocuk Ergen
Ruh Sağlığı Uzmanı ve
Çocuk Nörolojisi Uzmanı
tarafından
değerlendirilmesi de
gerekebilir.” dedi.
Madenlerde Yaşam Odaları
Zorunlu Hale Geliyor!
TBMM de görüşülen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında mecliste
eklenen bir madde ile yeraltı madenlerinde Yaşam Odaları zorunlu hale geliyor.
K
onu hakkında açıklama
yapan AK Parti Manisa
Milletvekili ve Çalışma
Komisyonu Üyesi Dr. Muzaffer
Yurttaş “Mecliste verdiğimiz bir
öneri ile yeraltı madenlerinde kaza
anında işçiler için sığınma odaları
oluşturulacaktır. Bu odalar
uluslararası standartlara uygun
olarak yapılacaktır. Hatırlanacağı
gibi Soma'da meydana gelen kaza
sonrası yaşam odaları gündeme
gelmişti” dedi. Yurttaş, ayrıca Soma
Maden Kazası ile Ermenek Kazası
arasında kalanların ve Ermenek
Kazazedelerinin Soma'da verilen
haklardan yararlanabileceğini
belirtti.
Madenlerde Çalışanlarda
Yerini Gösteren Çipler
Bulunacak
AK Parti Manisa Milletvekili Dr.
Muzaffer Yurttaş “Madenlerde
çalışanlarda bulunduğu yeri
gösteren çip bulunma zorunluluğu
da yasada bulunuyor. Maden ve
tehlikeli işyeri denetimleri fotoğraflı
ve görüntülü şekilde yapılacak.
Yeraltı çalışmalarında hazırlanacak
planların üç boyutlu olması zorunlu
hale getirilecektir. Meslek liseleri ile
üniversitelerin ilgili fakültelerine
Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği dersi
konulmasına karar verildi.Çok
tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700
bin çalışanımıza “Mesleki Yeterlilik
Belgesi” alma zorunluluğu
getirilmesine karar verildi.Çalışma
süresinden sayılan haller dahil, yer
altında çalışan maden işçilerinin
günlük çalışma süresi en çok 7,5
saat, haftalık çalışma süresi ise en
çok 37,5 saat olacak. Yani 5 gün
çalışılıp 2 gün tatil kullanacaklar.
Ölümlü iş kazası meydana gelen
maden işyerlerinde, kusuru yargı
kararıyla tespit edilen işveren,
kusuru oranında 2 yıla kadar kamu
ihalelerinden yasaklanacak” dedi.
Yurttaş düzenlemelerin işçilere.
İşverenlere ve çalışma hayatına
hayırlı olmasını diledi.
33
04 Nisan 2015 Cumartesi
ŞEHİT SAVCININ İSMİ PARKA VERİLDİ
Görevi başındayken şehit düşen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismi Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi’nde bulunan parka verildi. AK
Parti ve MHP grubu tarafından Şehzadeler Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında verilen önerge tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul gördü.
BAŞKAN YARALI, BAŞARILI
ÖĞRENCİLERİ KUTLADI
(İHA) - Saruhanlı
Belediye Başkanı Dr.
Hüseyin Yaralı, Manisa
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü’nce
düzenlenen okullar arası
atletizm müsabakalarında
iki il birinciliği ile ikincilik ve
üçüncülük elde eden
Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi öğrencilerini
kutladı.
Başkan Yaralı, Mesleki ve
Teknik Eğitim Merkezi
Müdürü Niyaz Akkuş,
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmeni Cem Sönmez ile
gülle atma Manisa İl
Birincisi Mehmet Bargan,
disk atma Manisa il birincisi
Mustafa Çilek, cirit atma
Manisa il ikincisi Adem
Sonar ve uzun atlama
Manisa il üçüncüsü Kaan
Koç’u makamında kabul
etti.
Müsabaka sonucunda iki
altın bir gümüş ve bir bronz
madalya kazanan
öğrencileri tebrik eden
Başkan Yaralı, “Saruhanlı
son yıllarda sporun her
dalında ön plana çıkmaya
başladı. Belediye olarak
bizler de spora büyük
yatırımlar yaptık. Spor
tesisleri inşa ettik.
Çocuklarımızda istekli
olunca başarı geliyor. Bu
manada öğrencilerimizi
kutluyorum. Sporu ve okulu
bir arada yürütmek
önemlidir. Çocuklarımızın
sporcu kimliklerinin yanı
sıra vatanına ve milletine
bağlı, anne ve babalarına
saygılı, çalışkan bireyler
olmalarını tavsiye
ediyorum. Kendilerini ve
onları yetiştiren aile,
öğretmen ve idarecileri
kutluyorum.” dedi.
Okul Müdürü Akkuş ise
öğrencilerin başarısında
Başkan Yaralı’nın da çok
büyük paya sahip olduğunu
ifade ederek, “Belediye
Başkanımız okulumuzun
bahçesine gülle, disk, cirit
atma ve uzun atlama alanı
yaptırmıştı. Öğrencilerimiz
çalışma ve antrenmanlarını
bu tesislerde yaptı.
Katıldıkları yarışmalarda da
büyük başarılara imza
attılar. Bu başarıları elde
etmemize vesile olan
Saruhanlı Belediye
Başkanımız Dr. Hüseyin
Yaralı’ya teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda günün
anısına toplu hatıra
fotoğrafı çekildi. Ziyarette
Belediye Başkan Yardımcısı
Cevdet Aydın da yer aldı.
(İHA)-Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, Şehit Savcı
Kiraz’a rahmet, ailesine
ve Türk milletine
başsağlığı dileyerek,
isminin Manisa’da
yaşatılacağını söyledi.
Şehzadeler Belediyesi
Nisan ayı Meclis
Toplantısı, Kültür Merkezi
Belediye Meclis
Salonu'nda
gerçekleştirildi.
Şehzadeler Belediye
Başkanı Ömer Faruk
Çelik başkanlığında
düzenlenen toplantıda 28
gündem maddesi
görüşüldü. Terör
saldırısında şehit düşen
Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz’a
rahmet, ailesine ve Türk
Milletine başsağlığı
dileyerek konuşmasına
başlayan Başkan Çelik,
Mart ayında yapılan
çalışmaları değerlendirdi.
2 Nisan Otizm Farkındalık
Günü nedeniyle tüm
meclis üyeleri mavi
kurdele dağıtıldı. Başkan
Çelik’in açılış
konuşmasının ardından
Manisa Otizm Derneği
tarafından hazırlanan
kamu spotu izletildi. Açılış
ve yoklama sonrası meclis
gündemine geçildi.
SAVCI KİRAZ’IN
İSMİ MANİSA’DA
YAŞAYACAK
Başkan Çelik, AK Parti
Grup Başkan Vekili
İbrahim Onaylı, AK Parti
Meclis Üyesi Ali Özyiğit,
MHP Grup Başkan Vekili
Ziya Elmalı meclise
verdikleri önerge ile Şehit
Savcı Mehmet Selim
Kiraz’ın isminin Şehitler
Mahallesi’nde bulunan 2
bin metrekare alandaki
mevcut parka verilmesini
teklif etti. Önerge meclis
üyelerinin oybirliğiyle
kabul edildi.
BEDESTEN’İN
ÜCRET TARİFELERİ
BELİRLENDİ
Bütçe komisyon
raporuna göre Tarihi Rum
Mehmet Paşa Bedesteni
Çok Amaçlı Salon’un
sergi ve muhtelif
etkinliklerde
kullanılmasına ilişkin
tahsis ücret tarifesi
belirlendi. İlgili kanun
gereğince KDV dahil
ücretlerin hafta içi gündüz
300 TL, hafta içi gece 350
TL, hafta sonu gündüz
400 TL, hafta sonu gece
450 TL, kar amaçlı
etkinlikler içinse gündüz
900 TL, gece 1000 TL
şeklinde olmasına
oybirliğiyle karar verildi.
Valilik ve kaymakamlıkla
ilgili kutlama
Haber Merkezi
ŞUAYİP BAYBURE
EMİN KARAASLAN
Yayın türü:
Yerel süreli
ORKİDE TAŞKIN
İdari ve Baskı Adresi
Namazgah Mah. Kaymakam
Hamdi Onat Sok. (Ziraat
Bankası Arkası) Paşaoğlu
Pasajı No:3 SOMA
Tel&Faks: (0236) 612 9640
HABER: 0530 693 79 19
REKLAM: 0544 304 62 64
Satış Fiyatı
: 60 KRŞ
AYLIK ABONE : 15 TL
YILLIK ABONE : 180 TL
Baskı:
SOMA OLAY GAZETESİ MATBAASI
e-mail: [email protected]
[email protected]
Hotmail:
[email protected]
[email protected]
Gazetemize gönderilen yazı, makale,
fotoğraf vb. yayınlansın yayınlanmasın
iade edilmez. Yazılan makalelerden
yazarları sorumludur.
Görüşleri gazetemizin görüşlerini
yansıtmaz. Gazetemiz basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Banka Hesap Numaraları
İş Bankası İban No : TR 260006400000135260439520
Ziraat Bankası İban: TR 380001000193328870175001
Şerif Gül, Akif Özer, Kaan
Sert, Mustafa Zeybek,
Bütçe Komisyonuna ise
İbrahim Onaylı Ahmet
Demirarslan, Mehmet
Emin Çipiloğlu, Ziya
Elmalı, Ahmet Aker
seçildi. Denizli Büyükşehir
Belediyesi ve Muğla
Seydikemer Belediyesi ile
kardeş kent ilişkisi
kurulmasıyla ilgili teklifler
oybirliğiyle kabul edildi.
Mayıs ayı meclis
toplantısının 4 Mayıs
Pazartesi günü saat
18.00'de yapılmasına
karar verildi.
AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik,
Afet ve Acil Durum (AFAD) çalışanlarının tazminat istediğini söyledi.
İmtiyaz Sahibi
KADİR ARSLAN
Sayfa
Editörü
REFİKA ARSLAN
belirterek, tüm grup
başkan vekillerinin uyumlu
bir çalışma yürüttüğünü
kaydetti. Onaylı,
“Şehzadeler Belediyesi
ekibini özverili
çalışmalarından dolayı
tebrik ediyorum.
Her şeyin kanunlara
uygun bir şekilde yerine
getirildiğini hep birlikte
gördük” dedi.
Daha sonra Şehzadeler
Belediyesi’nin 2014 yılına
ait faaliyet raporu ile ilgili
teklifi oylama sunuldu.
Başkan Çelik, oylama
sırasında yerini Meclis 1.
Başkan Vekili Şerif Gül’e
teslim ederek, dışarı çıktı.
Rapor oy çokluğuyla kabul
edildi.
KOMİSYON
ÜYELERİ BELİRLENDİ
Encümen üyeliğine
Burhan Aydemir, Mehmet
Kavas, Selma Çertürk,
İmar Komisyonuna
Selman Keresteci, Asiye
Zurnacı, Adnan Kaçire,
İsa Özdemir, Abdulkerim
Karabulut, İdari
Komisyona Ali Özyiğit,
AFAD ÇALIŞANLARI TAZMİNAT İSTİYOR
www.somaolay.com.tr
SOMANIN GÜNCEL
HABER PORTALI
Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
YILMAZ SARIPINAR
programlarının ücretsiz,
sivil toplum kuruluşlarına
ise yüzde 30 indirim
uygulanacağı belirtildi.
Gündemde yer alan diğer
komisyon raporları ise oy
birliğiyle kabul edildi.
DENETİM
KOMİSYONU’NDAN
TEBRİK
Denetim Komisyonu’nun
2014 yılına ait gelir ve
giderleri ile bunlara ilişkin
hesap kayıt işlemlerinin
incelenmesine dair
raporla ilgili bilgilendirme
yapıldı.
Komisyonda yer alan
MHP Grup Başkan Vekili
Ziya Elmalı herhangi bir
suç ya da hata unsuru
bulunmadığını belirterek,
Başkan Çelik’e ve ekibine
teşekkür etti. Komisyona
başkanlık eden AK Parti
Grup Başkan Vekili
İbrahim Onaylı da
denetim çalışmalarının 28
Ocak- 30 Mart tarihleri
arasında
gerçekleştirildiğini
söyledi. Onaylı, denetimin
sağlıklı geçtiğini
(İHA)-Yazılı bir açıklama
yapan AFAD-SEN Genel
Başkanı Ayhan Çelik, afet
ile mücadelenin tüm
dünyada geliştiğini ve her
geçen gün bu mücadelenin
öneminin daha da çok
anlaşıldığını ifade etti.
İnsanlığın gelmiş olduğu
bilgi ve teknoloji düzeyinin
doğal afetleri önlemeye
yetmediğini vurgulayan
Ayhan Çelik; “Afet
öncesinde, toplumun en az
zararla ve fiziksel kayıpla
kurtulabilmesi için gereken
teknik ve idari önlemleri
alınabilir. Afet sonrasında
ise, mümkün olan en fazla
sayıdaki insanı kurtarmak
ve afetlerin doğurabileceği
ek tehlike ve risklere karşı
insan canını ve malını
korumak hayati ve prestijli
bir önemdir” dedi.
Van depremi ile Soma ve
Karaman’daki maden
kazalarına dikkat çeken
Ayhan Çelik; “Van
depremine, Soma ve
Karaman madenlerine ve
Suriyeli mülteciler
konusundaki somut
olaylara bakıldığında,
ekonomik ve sosyal
kayıpların en düşük
düzeyde kalması, yaraların
bir an önce sarılması,
güvenli ve gelişmiş yeni bir
yaşam çevresi
oluşturulması ve hayatın
bir an önce normal hale
getirilmesi için canla başla
mücadele eden AFAD
personelinin ulusal ve
uluslararası imajı daha net
algılanacaktır. AFAD
çalışanları 5902 Sayılı
Kanun’undaki bazı
eksikliklerin günün ihtiyaç
ve gelişmelerine paralel
olarak giderileceği
beklentisini taşırken,
28.01.2014 tarih ve 404
sayılı TBMM
Başkanlığı’na verilen
kanun tasarısı ile AFAD
personelinin
‘Sosyal Denge Tazminatı
ve Yemek Ücreti’ gibi
özlük hakları da ellerinden
alınmıştır. Bu tasarıdan
önce birçok kurumun
gözdesi durumunda olan
AFAD, bu tasarının
kabulünden sonra terk
edilen bir gemi durumuna
düşmüştür” diye konuştu.
AFAD personelinin
depremzede konumuna
getirildiğini savunan Çelik,
“24 saat esasına göre
çalışan, bedenini enkaz
altına sokan, gerektiğinde
madene giren, su altına
dalan, yani her an devreye
girmeye hazır bir
mekanizma gönüllülüğü
taşıyan AFAD personeli bir
depremzede durumuna
getirilmiştir. Ülkemiz,
afetlerin sıkça yaşandığı bir
ülkedir. 17 Ağustos
Depremi, Van Depremi gibi
afetlerde dünyanın tüm
gözlerinin üzerimize
çevrildiğine şahit olduk.
Özellikli, nitelikli,
yeniliklere açık ve dinamik
AFAD çalışanlarına sahip
olmak da, mali haklar
açısından cazip ve en
azından tatminkar olması
ile ilintilidir.
AFAD çalışanlarının nitelikli
insan gücüne sahip olması
için meslek olarak AFAD
kurumunun cazibesinin
arttırılması, teşvik edilmesi,
bu doğrultuda tüm
AFAD çalışanlarının mali
haklarının önemli
ölçüde iyileştirilmesi ile
olacaktır.
5902 Sayılı Yasaya göre
AFAD müdürlüklerinin afet
ve acil durumla ilgili
görevleri, 'Afet tehlike ve
risklerini belirlemek, afet
önleme ve müdahale il
planlarını ilgili görevleri
kurum ve kuruşlarla
işbirliği ve koordinasyon
içinde yapmak ve
uygulamak, İl Afet ve
Acil Durum Yönetimi
Merkezini yönetmek, kayıp
ve
hasarı tespit etmek, eğitim
faaliyetlerini yapmak
veya yaptırmak,
akreditasyon yapmak ve
belgelendirmek, sivil
savunma planlarını
hazırlamak ve uygulamak,
gerekli gıda-araç-gereç ve
malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek,
seferberlik ve savaş
hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin
görevleri yerine getirmek,
kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer
maddelerin tespiti, teşhisi
ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, doğal
afetler (deprem, yangın, su
baskını, yer kayması, kaya
düşmesi, çığ, tasman v.b)
sonucu mağdur olan
vatandaşlarımıza afet
konutları yapmak
yaptırmak, afet riski
taşıyan alanları
tespit etmek ve genel
hayata etkili olup
olmadığını incelemek
gerektiğinde Bakanlar
Kurulu’na ‘Afete
Maruz Bölge’ kararı
alınması hususunda teklif
sunmak, jeolojik etüt
raporları (Afet-Etüt) ile
plana esas jeolojikjeoteknik ve
mikrobölgeleme etüt
raporlarının düzenlenmesi’
gibi kısaca özetlenebilir.
Bunca iş yükü altında olan
AFAD çalışanlarının hakkı
olan AFAD tazminatının
zaman geciktirilmeksizin
düzenleme yapılarak
mağduriyetliklerinin
giderilmesi için
Başbakanlığımızın yasal
düzenleme yapmasını talep
ediyoruz” şeklinde
konuştu.
44
04 Nisan 2015 Cumartesi
S
BAŞKAN ÇERÇİ: ‘EĞİTİMİN ÖNEMİNİ
HER DAİM BİLİYORUZ’
ATIK SU ARITMA TESİSLERİ FAALİYETTE
(İHA) - Manisa Su ve
Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürlüğü, 6 Mart
tarihinde bakım onarım ve
işletme ihalesini gerçekleştirdiği
mevcut 11 atık su arıtma
tesisini Manisalıların hizmetine
sunuyor. Manisa Büyükşehir
Belediyesi ile MASKİ Genel
Müdürlüğü’nün çevreci projelere
imza atarak, Manisa halkına en
iyi hizmeti sunmayı
amaçladıklarını belirten MASKİ
Genel Müdürü Yakup Koç,
tesislerin işletilmesiyle birlikte,
atık suların halk ve çevre
sağlığını tehdit eden zararlarını
asgari düzeye çekip, Gediz
Havzası’nın temizlenmesi ve
korunmasına yönelik
çalışmaların devamlılığının
hedeflendiğini söyledi.
Ahmetli, Akhisar, Alaşehir,
Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara,
Karakurt, Karaoğlanlı, Kula,
Saruhanlı ve Manisa olmak
üzere 11 atık su arıtma tesisini
kapsayan ihalenin geçtiğimiz ay
içerisinde yapıldığını hatırlatan
MASKİ Genel Müdürü Yakup
Koç, 2 Nisan 2015 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, 24
ay süre ile “Çevkom
Mühendislik” adlı şirket
tarafından tesislerin bakım,
onarım, revizyon işlemlerinin
yürütüleceğini dile getirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak
ilgili firmaya 12 Nisan tarihinde
yer teslimi yapmayı
planladıklarını ifade eden
MASKİ Genel Müdürü Yakup
Koç, işin teklif bedelinin 7
milyon 905 bin 824 TL olduğunu
belirtti.
“ÇEVRECİ
BELEDİYECİLİĞİN
ÖRNEĞİYİZ”
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün
atık su arıtma tesislerini
Manisa’ya kazandırma
noktasında hassasiyet
gösterdiğini ifade eden
Yakup Koç, “Bu tesislerin
Manisa il sınırları içerisinde
hizmet vermesi, gelecek
kuşaklara kirletilmemiş bir doğa
ve su kaynakları bırakmak için
çok önemli. Bu konuyu
Büyükşehir Belediye
Başkanımız Cengiz Ergün de
oldukça önemsiyor. Çevreyi
önemseyen ve geleceği
düşünen yöneticiler olarak,
Manisa’ya güzel bir gelecek
armağan etmek istiyoruz.
Çevreci belediyeciliğin en güzel
örneklerini Manisa Büyükşehir
Belediyesi ve MASKİ Genel
Müdürlüğü olarak tüm
kamuoyuna sergileyeceğiz” diye
konuştu.
ANNE VE BABASI BARIŞMAYAN
ÇOCUKLAR EVİ TERK ETTİ
(İHA) - Manisa’nın
Saruhanlı ilçesinde kavga
eden anne ve babalarını
barışmaya ikna edemeyince
evi terk eden iki kardeş, 17
saat sonra bulundu.
Alınan bilgiye göre,
Saruhanlı’nın Koldere
Mahallesi’nde yaşayan O. ve
F. S.çifti önceki akşam
tartışarak birbirine küstü.
Anne ve babalarını barıştırmak
için devreye giren C. (12) ve
S. S. (10) isimli iki kardeş
sonuç alamayınca evi terk etti.
Evlerinin yakınında
kullanılmayan bir dama sığınan
kardeşler geceyi burada
geçirdi.
Olayın ardından çocuklar eve
dönmeyince ailesi jandarma ve
AKUT'a haber verdi. Çiftçi
Malları Koruma Başkanlığı
bekçileri ve mahalle
sakinlerinin de seferber
olduğu arama çalışmaları
sonucu iki kardeş saklandıkları
yerde 17 saat sonra bulundu.
Manisa Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Çerçi, ziyarette yaptığı açıklamada, “Yunusemre
Belediyesi olarak eğitimin önemi her daim biliyoruz. Milli eğitim camiasından gelen
taleplere elimizden geldiğinde cevap veriyoruz.” dedi.
(İHA)-Yunusemre
Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Çerçi, İl Milli
Eğitim Müdürü’nün
ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile
getirerek, “Milli Eğitim
Müdürü’ne nazik
ziyaretinden dolayı
teşekkür ediyorum.
Cenazemize de
katıldıkları için ayrıca
teşekkür ediyorum.
Kendilerinin Manisa’da
göreve başlayalı birkaç
ay oldu. Bizde geçen
haftalarda bir hayırlı
olsun ziyaretine
gitmiştik.
Kendilerine teşekkür
ediyor başarılar
diliyorum. Bizler
Yunusemre Belediyesi
olarak eğitimin önemi
her daim biliyoruz. Milli
Eğitim camiasından
gelen taleplere elimizden
geldiğinde cevap
veriyoruz. Eğitim
Türkiye’nin en büyük
kurumudur.
Okullarımızın çok
ihtiyaçları var. Milli
Eğitim Bakanlığımızın
yetemediği yerlerde
yerel idarelerin, yerel
idarelerin yetemediği
yerlerde sivil toplum
örgütlerinin, onların da
yetemediği yerlerde iş
adamlarının ve
hayırseverlerin mutlaka
eğitime sahip çıkması
gerekir.
Milli eğitim ve
Türkiye’nin geleceği
adına çocuklarımız
bizim için çok önemlidir.
Önümüzde Milli eğitim
ile ilgili olarak güzel
projelerimiz var. Her şey
çocuklarımız için
geleceğimiz içindir.”
şeklinde konuştu.
“BAŞKANIMIZIN
EĞİTİME VERDİĞİ
ÖNEMİ BİLİYORUZ”
İl Milli Eğitim Müdürü
Recep Dernekbaş ise
Belediye Başkanı
Mehmet Çerçi’ye iade-i
ziyarette bulunduklarını
belirterek, “Başkanımıza
iade-i ziyarette
bulunmak amacıyla
geldim. Kendileri bizleri
ziyaretleri ile
onurlandırmışlardı.
Başkanımız yakın bir
zamanda kayınpederini
ve yeğenini kaybetti.
Aynı zamanda
makamında baş sağlığı
dilemek amacıyla
geldim.
Sayın Başkanımız ile
Manisa’mızın eğitim
öğretimine katkı
vereceğiz. Başkanımızın
eğitime verdiği önemi,
eğitime verdiği değeri
biliyoruz. Asli
görevlerinden olmadığı
halde sürekli eğitimin
içinde olması bizleri
sevindiriyor.
Başkanımıza teşekkür
ediyoruz. İnşallah
Başkanımız ile birlikte
güzel işlere imza
atacağız.” dedi.
İLÇE KAYMAKAMLARI
KÖPRÜBAŞI’NDA BULUŞTU
'Manisa İli Organik Tarım ve Organik Hayvancılık Stratejisi ve Eylem Planı'
Projesi kapsamında, Köprübaşı ilçesindeki organik tarım tesislerine
teknik gezi düzenlendi. Köprübaşı Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in ev
sahipliği yaptığı teknik geziye çevre ilçe kaymakamları da katıldı.
BAŞKAN ERGÜN
BAŞBUĞ ANISINA
LOKMA DÖKTÜRECEK
(İHA)-İlhan Sarı Organik Zeytin Çiftliği ve çiftlik bünyesinde bulunan Zeytin Yağı
Fabrikasına düzenlenen teknik gezide kaymakamlar incelemelerde bulunuldu. Çiftlik
hakkında geniş bilgi veren işletme yetkilisi Ali Alp, Köprübaşı İlçesine 2002 yılında gelerek
arazi toplamaya başladıklarını, 2007 yılında dikimlerini gerçekleştirdiklerini ve 2007 yılından
beri sertifikalı organik tarım yaptıklarını belirtti. Çiftliğin toplan alanının 3 bin 500 dekar
olduğunu kaydeden Alp, 2 bin 500 dekar alanda 1-7 yaş aralığında 200 bin adet dikili zeytin
ağaçlarının olduğunu söyledi. Çiftlik bünyesinde bulunan zeytin yağı fabrikasının günde 70
ton zeytin sıkım kapasiteli, 2 fazlı, soğuk sıkım yapan ve içerisinde şişeleme ünitesinin de
bulunduğunu kaydeden Alp, tesisin entegre bir fabrika olduğunun altını çizdi.
Organizasyonun devamında, Köprübaşı İlçesi Kıranşeyh Mahallesinde yatırım yapan
Bülent Aytemiz'e ait AYT Tarım çilek seraları gezilerek bilgi alındı. Çilek seraları hakkında
bilgi veren İşletmenin Ziraat Mühendisi Neşe Beydilli, işletmelerinde sertifikalı iyi tarım
uygulamaları yapıldığını, 2 adet serada toplam 50 bin adet Festival çilek türü yetiştiriciliği
yaptıklarını anlattı. Seraların ısıtmasında yakıt olarak doğalgaz kullandıklarını kaydeden
Beydilli, sulama sistemlerinde kullanılan suyun 3 fazlı arıtmadan sonra siteme verildiğini ve
gübreleme programının da otomasyon sistemiyle kontrol edildiğini belirtti. Aralık ayında
yapılan çilek fidesi dikimlerinden mart ayı sonunda çilek hasat etmeye başladıklarını
kaydeden Beydilli, verim ve kalite açısından sıkıntılarının olmadığını ancak pazar
sorunlarının olduğunu dile getirdi.
Köprübaşı Kaymakamı Abdulkadir Çelik, düzenlenen organizasyon kapsamında
Köprübaşı'na gelen diğer ilçe Kaymakamlarına ayrı ayrı teşekkür ederken, ziyaret edilen
işletme sahiplerini Organik tarım ve İyi Tarım Uygulamalı yatırımlarından dolayı tebrik
ederek bu tür yatırımların artarak devam etmesini temenni etti.
(İHA) - Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin
kurucu Genel Başkanı merhum
Alparslan Türkeş’in 18. ölüm
yıldönümü 4 Nisan Cumartesi günü
lokma döktürecek. Başkan Ergün’ün
şahsi olarak gerçekleştireceği lokma
hayrı Manolya Meydanı, Karaköy ve
Atatürk Kent Parkı’nda
gerçekleştirilecek.
Başkan Ergün’ün 12.00 ile 14.00
saatleri arasında yapılacak olan
lokma hayrı Manolya Meydanı,
Karaköy Kırmızı Köprü ve Atatürk
Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’i
ebediyete intikal edişinin 18. yılında
andıklarını söyleyen Başkan Ergün,
“Alparslan Türkeş Türk siyasetine iz
bırakan bir liderdi. Milliyetçi Hareket
Partisi’nin kurucu Genel Başkanı ve
Türk dünyasının başbuğunu
unutmayacağız. Onun gösterdiği
yolda, siyasi faaliyetlerini aynı azim
ve kararlılıkla sürdüreceğiz.
Kendisini rahmetle anıyoruz.
Gerçekleştireceğimiz lokma hayrına
tüm Manisalıları bekliyoruz” dedi.
www.somaolay.com.tr
5
04 Nisan 2015 Cumartesi
GÜNCEL
MİNİKLER KÜTÜPHANEYLE TANIŞTI
(İHA) - Sarıgöl Hüseyin-Sermin
Tüfekçi Anaokulu öğrencileri Sarıgöl
Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ilk
kez kütüphane ile tanıştılar. HüseyinSermin Tüfekçi Anaokulu'nda eğitim
gören 3, 4 ve 5 yaş gurubu öğrencilerine
kitap sevgisini aşılamak için öğretmenleri
eşliğinde Sarıgöl Halk Kütüphanesine
gezi düzenledi. 51. Kütüphaneler Haftası
nedeniyle gerçekleşen ziyaret sırasında
Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice
Bulanık tarafından ziyarete gelen
öğrencilere balon, boyama kitapları ve
şeker hediye edildi.
Kütüphanenin çalışması hakkında
bilgiler veren ve minik öğrencilere
kütüphaneyi gezdiren Bulanık, miniklerle
eğlenceli bir zaman geçirdi. Sarıgöl İlçe
Milli Eğitim Müdürü Savaş Muratoğlu da
minik öğrencilere kitap hediye ederek,
öğrencilere kitabın ve kütüphanelerin
önemini anlattı. Öğrenciler de günün
anısına Kütüphane Müdürü Hatice
Bulanık'a çiçek verdiler.
SULTANLAR ŞAMPİYONLUK
KUPASINI BAŞKAN ERGÜN’E VERDİ
Niğde’de düzenlenen final grubu maçlarında tarih yazarak 2. Lig’e yükselen Manisa
Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün’ü ziyaret ederek şampiyonluk kupasını Başkan Ergün'e verdiler.
Z
iyarette Kulüp Başkanı Cenk Ergün, Voleybol
Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hüseyin Kıcıroğlu, Mustafa
Baylan, Muharrem Uzunlar, Murat Çay, Büyükşehir
Belediyespor Voleybol Antrenörü Süleyman Bozkan,
teknik heyet ve oyuncular yer aldı. Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün, kendisini ziyaret eden oyuncuları
tek tek karşılarken, takım kaptanı Ayşin Moran, Başkan
Ergün’e şampiyonluk kupasını ve takım formasını hediye
etti. Alınan başarı ve kazanılan kupanın kendileri için
büyük önemi olduğunu vurgulayan Başkan Ergün,
“Sezon başından bu yana vermiş olduğunuz emeklerden
dolayı hepinizi kutluyorum. Bu süreçte emeğiniz,
yüreğiniz ve birlikteliğiniz sayesinde bu başarıyı elde
ettiniz. Çok anlamlı bir kupayı bizlere hediye ettiniz. Bu
başarının bundan sonrada devam edeceğine inanıyorum.
Allah hepinizden razı olsun” dedi.
YILLARDIR KUPA KAZANMAYI ÖZLEMİŞTİK
Gelen başarıda yönetim kurulunun en başında bulunan
isimden, masörüne kadar herkesin emeği olduğuna
dikkat çeken Başkan Ergün, “Biz destek verdik, siz
yüreğinizi ortaya koydunuz. İşin aslı yıllardır kupa
kazanmayı özlemiştik. En son kupayı 2004-2005
sezonunda Manisaspor Süper Lig’e yükseldiğinde
kazanmıştık. Epey bir ara vermişiz. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Pazar günü futbol
takımımızda şampiyon olarak sezonu iki kupayla
kapatacağız” şeklinde konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
konuşmaların ardından oyuncuları tebrik ederek teknik
heyet ve oyunculara birer Cumhuriyet Altını hediye etti.
Başarı olduğu sürece desteklerin artarak devam
edeceğini ifade eden Başkan Ergün, “Sporun ve
sporcunun her daim yanındayız. Yeter ki bu birlikteliğiniz
ve başarılarınız devam etsin. Biz her zaman
yanınızdayız” dedi.
ÜNİVERSİTELERDEKİ
OLAYLARA KARŞI
KİTAPLI EYLEM
(İHA) - Genç Memur Sen Manisa Şubesi
tarafından düzenlenen bir eylemle
üniversitelerde yaşanan şiddet ve terör
olaylarına tepki gösterilerek kitap okuma eylemi
yapıldı. Eylemde ülkenin yeniden kaos ortamına
sürüklenmek istendiği ve buna karşı sessiz
kalınmayacağı vurgusu yapıldı.
Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Genç
Memur Sen Manisa Şubesi tarafından Manolya
meydanında üniversitelerdeki olaylara tepki
göstermek için kitap okuma eylemi yapıldı.
Eyleme Memur Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin
Sofuoğlu, İHH Manisa Şube Başkanı Halil Uysal,
Genç Memur Sen Manisa Şube Başkanı Mesut
Önel, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı
sendika başkanları ve üyeleri, İHH üyeleri ve
vatandaşlar destek verdi. Eylemde ülkenin kaos
ortamına sürüklenmek istenmesine sessiz
kalmayacaklarını belirten üyeler tepkilerini kitap
okuyarak gösterdi.
Manolya meydanında gerçekleşen kitap okuma
eylemi öncesinde grup adına açıklamayı Genç
Memur Sen Üniversite Komisyonu Üyesi Alim
Fidan okudu. Fidan, yaptığı açıklamada, bugün
söz söylemek yerine gürültü çıkarmayı tercih
edenlere ilmin birleştiriciliğini ve irfanın aydınlık
iklimini idrak edemeyenlere, şiddeti bir yöntem
kavgayı çıkar yol zannedenlere karşı
üniversitelerimizin ilim ve irfan yurdu olduğunu,
farklılıklarımızın zenginlik ve ülkemiz için manevi
bir sermaye olduğunu hatırlatmak ve onları
dünyanın en anlamlı en birleştirici eylemine
davet etmek için toplandıklarını söyledi.
Üniversite gençliğini suni ayrımlarla
kamplaştırmak, aralarına siyasi fay hatları
döşeyerek bilim ortamını ifsad etmek, gençleri
şiddet ve terör dalgasının dinamik gücü olarak
kullanmak için kolları sıvayan şer odaklarına
karşı ortak bir ses vermek, konuya gereken
toplumsal duyarlılığı sağlamak için bugün
harekete geçmiş bulunduklarını anlatan Fidan,
şöyle konuştu: "Eski Türkiye’nin ideolojik
saplantılarını, karanlık ellerini bozmak için
buradayız. Siyasi çıkar sağlamak isteyenlere
tepkimizi göstermek için buradayız. Tüm siyasi
provokasyonlara, sosyal manipülasyonlara
sağduyu ve soğukkanlılığımızı muhafaza etmek
için kararlı olduğumuzu göstermek için
buradayız.”
ŞİDDET YERİNE KİTAP
Gençleri şiddet sarmalından uzak tutmak için
kitap okumaya davet ettiklerini kaydeden Fidan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şiddet sarmalından
kurtulmak için gençliğimizi kitap okumaya,
karanlığa karşı mum yakmaya davet ediyoruz.
Genç adam, okumadığın gün karanlıktasın
düşüncesini hayatımızın merkezine alarak
çevreye ve insanlara zarar vermeden de bir
eylemin yapılabileceğini göstermek için bugün
meydanlara indik." Üniversite gençliğinin şiddet
sarmalıyla terör dalgasına maruz bırakılması,
ülkenin geleceğine yerleştirilmiş bir nükleer
bomba olduğunu anlatan Fidan, sözlerini şöyle
tamamladı: "Dinamitlenen yol Büyük Türkiye’ye
giden yoldur. Tüm gelişmiş ülkelerde
üniversiteler, gelişimin lokomotifi, toplumsal
ilerlemenin ana eksenini belirleyen kuruluşlar
oldu. Türkiye’de de üniversiteler, evrensel
boyutlarda insanlık için değer oluşturmanın baş
aktörleri olmaları gerekirken, bu ilim ve irfan
yuvalarının terör dalgasıyla iğdiş edilmelerine
müsaade edilebilir mi? Üniversitelerde şiddet ve
terör dalgasının yayıldığı bu dönemde sessiz
kalmanın bu ülkeye yapılabilecek en büyük
kötülük olduğunu düşünüyoruz. Buradan tüm
üniversite gençliğine karşı ortak bir irade
çağrısında bulunmak istiyoruz. Bu çağrı Büyük
Türkiye yolunda emin adımlarla yoluna devam
eden ülkemin üniversite gençliğinin olaylar
karşısında serinkanlı hareket etme, aklın
yörüngesinde sağduyulu davranma, zaman omuz
omuza davranma zamanıdır diyoruz.”
KİRLİ OYUN
Türkiye’nin tarihi bir seçim öncesinde karanlık
güçlerin kirli provokasyonlarıyla ülkenin kaosa
sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını
kaydeden Fidan, şunları söyledi: “Geçen
günlerde bir savcımızın kalleşçe şehit edilmesi
sözünü ettiğimiz hassas dönemin en önemli
olayıdır. BU cinayeti büyük bir nefretle kınıyor,
kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz. Eski
Türkiye özlemi duyanlara fırsat vermeyeceğiz.
Soylu gençliğin inşası ve medeniyet
değerlerimizin ihyası için kitap okuyarak
kendimizi en iyi şekilde yetiştirerek, her zaman
üzerimize düşeni yapmayı milletimize karşı bir
borç bileceğiz.”
Fidan’ın açıklamasının ardından eyleme
katılanlar Manolya meydanında oturarak
yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Yarım
saat süren kitap okuma eyleminin ardından grup
üyeleri dağıldı.
66
04 Nisan 2015 Cumartesi
ANNE VE BABALAR EĞİTİME ALINDI
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi tarafından anne
ve babalara yönelik “Anne Baba Okulu Semineri” gerçekleştirildi.
ŞEHZADELER BELEDİYESİ
MAVİ KURDELE İLE
OTİZME DİKKAT ÇEKTİ
(İHA) - Şehzadeler Belediyesi personeli, 2
Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle
otizme dikkat çekmek amacıyla yakalarına mavi
kurdele takarak hizmet verdi.
Otizmli bireylerin farklı bireyler olduğunu ifade
eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik de mavi kurdele takarak "Otizmde
Farkındalık Yarat Projesine" destek oldu.
Manisa’da otizme dikkat çekmek amacı ile
hazırlanan kamu spotunda kendisin de yer aldığını
ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık
Günü'nde böylesine anlamlı bir proje hazırlayanları
tebrik ediyorum. Biz de otizmde farkındalık
yaratmak ve otizme bir mavi ışık yakmak için tüm
personelimiz ile birlikte bugün mavi kurdele taktık.
Otizm bir eksiklik değil, aksine büyük bir
farklılıktır. Otizm diğer engelli grupları arasında
farklı bir yapıdır. Otizmli bireyleri eğer ki gerçek
anlamda iyi bir şekilde sağlıklı bir ortamda
eğitebilirsek onları topluma kazandırabiliriz. Ben
ve Manisa’daki değerli protokolümüz Manisa
Otizm Derneği'nin farkındalık yaratmak adına
hazırlamış olduğu kamu spotunda yer aldık. Orada
düşüncelerimizi fikirlerimiz ifade ettik. Şehzadeler
Belediyesi olarak ta tüm engelli bireylerimize ve
ailelerine gerekli desteği yapacağız.” dedi.
(İHA)-Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen seminer
Uzman Psikolog Özkan Şenol, tarafından verildi. Programa
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, İl Milli
Eğitim Müdürü Recep Dernektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Murat Konan, Okul Müdürleri, Yunusemre Kent Konseyi
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Uzman
Psikolog Özkan Şenol tarafından gerçekleştirilen seminerin
oldukça faydalı geçtiğini belirterek, “Uzman Psikolog Özkan
Şenol tarafından verilen 'Anne Baba Okulu Semineri’nin yarın da Kültür
Merkezi Lale Salonu’nda 11.00 ve 12.30 saatleri ile 14.00-15.30 saatleri
arasında 4. ve 5. seansları yapılacak. Uzman Psikolog Özkan Şenol, Anne
Baba Okulu seminerinde çocuğun gelişim dönemleri ve özellikleri,
çocuğun ruh sağlığı ve ruh sağlığının korunması, dikkat eksikliği, ders ve
motivasyon sorunları, sınava girecek ergene psikolojik destek, ergen
sorunları ve çözüm yolları gibi bir takım konuları velilerimiz,
öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ile mini bir sohbet havasında
vermektedir. Belediye olarak bu tür organizasyonların
gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
ÜLKELERARASI OKUL AİLE BİRLİĞİ ZİYARETİ
Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren ve kazandığı başarılarla eğitimi model
olarak kabul edilen Özel Ufuk Koleji Moğolistan'dan gelen misafirlerini ağırladı.
(İHA)-Türkiye’den on bin
kilometre ötede,
Moğolistan’ın başkenti
Ulanbatur’da faaliyet
gösteren Moğol-Türk Koleji
öğrenci ve okul aile birliği
temsilcileri görüş
alışverişinde bulunmak
üzere Kula’ya geldiler.
NİLÜFER, MANİSA
KONSERİNİ İPTAL ETTİ
(İHA) - Ünlü sanatçı Nilüfer, yakın arkadaşı
olan Türk müziğinin önemli ismi Kayahan’ın vefatı
nedeniyle Manisa konserini iptal etmek zorunda
kaldı. Nilüfer, sosyal paylaşım sitesi İnstagram’da
duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Beni Affet
Manisa yapamadım. Canım çok yanıyor. Yakında
beraber olmak dileğiyle. Allah’a emanet olun.”
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından
Yunusemre İlçesi Güzelyurt mahallesinde 170
dönüm alan üzerine inşa edilen Atatürk Kent
Parkı’nın açılışında Nilüfer yerine Türk Rock
Müziği’nin sevilen ismi Kıraç sahneye çıkacak.
Türk müziğinin sevilen sesi Kayahan’ın vefatı
nedeniyle sanatçı Nilüfer’in Manisa konserini iptal
etmek zorunda kaldığını belirten Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
Kayahan’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve müzik
dünyasına başsağlığı diledi.
NİLÜFER’DEN MANİSALILARA MESAJ
Ünlü sanatçı Nilüfer de, yayımladığı mesajla
Manisalı sevenlerinden özür diledi. Nilüfer, 3
Nisan 2015 tarihinde Manisa’da vereceği konsere,
yakın dostu Kayahan’ın vefatından dolayı
çıkamayacağını ifade etti. Sanatçı çok sarsıldığı bu
acı olay üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün ile görüştü ve konserin
iptaline birlikte karar verildi. Nilüfer, sosyal
paylaşım sitesi İnstagram’da duygularını şu
sözlerle dile getirdi: “Beni Affet Manisa,
yapamadım. Canım çok yanıyor. Yakında beraber
olmak dileğiyle. Allah’a emanet olun.”
“Türkiye’nin de eğitimdeki
başarılarını biliyoruz.
Bizim okulumuzda 450’ye
yakın öğrencimiz var.
Onların velileri olarak
okulumuz
öğretmenlerinden Emin
Keskin Beyin
memleketindeki koleji
ziyaret etmek istedik. Gezi
süresince veliler olarak
görüş alışverişinde
bulunduk. Buradaki
eğitimin aynısını bizim
ülkede de verdiklerini
gördük. Moğol-Türk Koleji
velileri olarak mutlu olduk.”
dedi.
Memleketine geldiği için
Moğol-Türk Kolejinde yedi ederek eğitim kalitesinin
mutlu olduğunu belirten
yıldır İngilizce öğretmeni
veliye bakan yönünü
Moğol-Türk Koleji
olarak görev yapan Selman irdelediklerini dile getiren
Öğretmenlerinden Kulalı
Durmaz rehberliğinde
Moğol-Türk Koleji OkulEmin Keskin de,
Kula'ya gelen okul aile
Aile Birliği Başkanı Burma “Velilerime Kula’dan,
birliğinin üyeleri Kula’yı çok Erdenee, kendi okullarının
Jeopark alanından, tarihi
beğendiklerini dile
üst üste üç yıl
evlerimizden bahsederken
getirdiler. Kula’yı ve
Moğolistan'ın en iyi koleji
her defasında buraya
Kula’nın okulunu ziyaret
seçildiğini belirtti. Erdenee, gelmek isterlerdi. Biz de
Kula’yı tanıtmak adına
okul-aile birliğimizle
bir gezi düzenleyelim
dedik.
Çok da isabetli oldu. 2015
Teog’da üç Türkiye birincisi
çıkaran okulumuzu ziyaret
ettik.
Çalışmalar hakkında bilgi
aldık. En önemlisi
velilerimiz kendisi küçük,
namı büyük ilçemizi
tanıdılar.” şeklinde
konuştu.
Heyete ev sahipliği yapan
Özel Ufuk Koleji Müdürü
Soysal Tokuç da
ziyaretten memnun
olduklarını, dünyanın öbür
ucunda da Türk Milli Eğitim
sisteminin başarıyla
uygulandığını görmenin
mutluluğunu yaşadıklarını
dile getirdi. Heyet,
öğrencilerle sohbet
ettikten ve bir dizi
ziyaretlerden sonra
Kula'dan ayrıldı.
EĞİTİM-BİR-SEN’DEN DÜNYA OTİZM
FARKINDALIK GÜNÜ’NDE ANLAMLI ZİYARET
Eğitim-Bir-Sen Yunusemre İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen program çerçevesinde 2 Nisan Dünya
Otizm Farkındalık Günü’nde Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’na ziyaret gerçekleştirildi.
(İHA)-Ziyarete MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve
Eğitim-Bir-Sen Şube
Başkanı Mehmet
Emin Sofuoğlu, Manisa
Otizm Derneği Başkanı
Saadet Şerenoğlu,
Yunusemre Eğitim-Bir-Sen
Temsilcisi Hasan Çolak,
Genç-Memur-Sen İl
Temsilcisi Mesut Öner,
Yunusemre İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Mustafa
Okur, Yunusemre İlçe Milli
Eğitim Şube Müdürü
Savaş Bulan, Eğitim-BirSen Manisa Şube Yönetim
Kurulu Üyeleri, Eğitim-BirSen Yunusemre İlçe
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Okul Müdürleri ve
Öğretmenler katıldı.
Ziyarette okul hakkında
bilgi veren Okul Müdürü
Murat Ceylan okulun hafif,
orta ve ağır düzeyde
zihinsel engellilere mesleki
eğitim verdiğini söyledi.
Öğrencilere mesleki eğitim
vererek onlara meslek
kazandırmaya çalıştıklarını
vurgulayan Ceylan,
“Okulumuzda
bireylerin temel
yaşam becerilerini
geliştirmek,
topluma uyum
sağlamak, iş ve
mesleğe yönelik
beceriler
kazandırmak
amaçlanmaktadır”
şeklinde konuştu.
Manisa İl Temsilcisi
ve Eğitim-Bir-Sen
Şube Başkanı
Mehmet Emin
Sofuoğlu ise,
“Bugün Dünya
Otizm Günü. Otizmi
biliyoruz ve
tanıyoruz.
Otizmli bireylerin
yanındayız. Onların
eğitilmesi ve yetiştirilmesi
konusunda büyük emek
harcayan okul
idarecilerimizi,
öğretmenlerimizi ve
annelerimizi tebrik
ediyoruz. Eğitimcilerimizin
görevlerini severek ve
fedakarca yaptığını
biliyoruz. Bunu
çocuklarımızın gözlerinde
ve gülen yüzlerinde
görebiliyoruz.
Bu konuda Eğitim-Bir-Sen
olarak her zaman destek
vermeye hazırız. Ben böyle
güzel bir organizasyonu
hazırlayan başta Hasan
Çolak başkanımız olmak
üzere Yunusemre İlçe
Yönetimimize teşekkür
ediyorum.” dedi.
Manisa Özel
Eğitim İş Uygulama
Merkezi Okulu öğrencilerin
sıcak ve samimi
karşılamalarıyla
geçekleşen ziyarette
okulun eğitim bölümleri
dolaşıldı.
2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü kutlaması
dolayısıyla öğrencilerle
birlikte pasta kesildi. Okul
müdürü Murat
Ceylan ve öğretmenler
öğrencilerin kendi el
emekleriyle ürettikleri
ürünler hakkında bilgi
verdiler.
Manisa Otizm Derneği
Başkanı Saadet Şerenoğlu
ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getirerek
ziyaretleri sebebiyle
Manisa İl Temsilcisi ve
77
HABER
04 Nisan 2015 Cumartesi
VALİ BEKTAŞ OTİZM DERNEKLERİNİ AĞIRLADI
Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede ve Manisa Otizm Gençlik
ve Spor Derneği Başkanı Raşide Kuyumcu 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Vali Erdoğan
Bektaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette otistik çocuklar ve anneleri de yer aldı.
(İHA)-Ziyarette
konuşan Manisa Otistik
Bireyler ve Engelsiz
Aileler Derneği Başkanı
Serpil Dede, “Mesir
töreninde bizler Hafsa
Sultan ruhunda şifa
ruhunu yapacağız.
Bununla ilgili tablolar
yaptık, 41 anne bizlere
iplikler verdiler, bunlarla
sergi açacağız. Bu
tablolara iplik gönderen
annelere ben mesir
götüreceğim. Onların
gezilerini yapacağız.
İnşallah 21 Nisan’da da
serginin açılışını
yapacağız. Ben mesirin
şifa boyutunun çok fazla
konuşulmadığını gördüm.
Önemli olan burada
mesirin şifa ruhunun da
vurgulanmasıdır. Biz bu
seneki şifa ve terapi
konusunda bunu konsept
aldık. Orada otizmle ilgili
düşüncelerimiz, ailelerin
yaşadığı sıkıntıları
anlatacağız” dedi.
Manisa Otistik Bireyler
ve Engelsiz Aileler
Derneği Başkanı Serpil
Dede, Türkiye’nin farklı
illerinden otistik çocuğu
olan 41 annenin
mektubunun yer aldığı
‘Annelerden mektup var’
isimli kitabı Vali Bektaş’a
hediye etti.
Manisa Otizm Gençlik ve
Spor Derneği Başkanı
Raşide Kuyumcu da
derneklerinin faaliyetleri
hakkında Vali Erdoğan
Bektaş’a bilgi verdi.
Vali Erdoğan Bektaş da
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirterek
her iki derneğe de
çalışmalarında başarılar
diledi.
Vali Bektaş, engelli
engelsiz tüm insanların
mutluluğu için çalıştıklarını
belirterek, sivil toplum ile
birlikte yapılan
çalışmalardan daha
başarılı sonuç alındığını
kaydetti.
Süleyman ÖZÇETİN
PALABIYIK, "KULA’NIN BİR YILI HEBA OLDU"
AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve AK Partili Belediye meclis üyeleri düzenledikleri
basın toplantısında MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un Belediye Başkanlığı
dönemindeki ilk yılını değerlendirerek bir yıl içinde hizmet karnesinin kırık olduğunu söylediler.
Polis İmdat
Jandarma
Zabıta
Yangın İhbar
155
156
153
177
Kaymakamlık
0 236 613 10 28
Belediye
0 236 613 24 16
Emniyet Müdürlüğü
0 236 613 22 52
Jandarma
0 236 613 95 04
Devlet Hastanesi
0 236 613 24 90
Beşyol Devlet Has.
0 236 613 19 73
Sağlık Grup Başkanlığı 0 236 612 43 07
1 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 613 20 34
2 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 02 11
3 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 14 34
ELİ Müessese Müd.
0 236 613 23 26
SEAŞ
0 236 613 19 83
TES-İŞ Sendikası
0 236 613 10 33
MADEN İş Sendikası 0 236 613 11 68
Esnaf ve San. Odası
0 236 613 14 09
Ticaret Odası
0 236 613 11 56
Askerlik Şubesi
0 236 613 10 30
Elektrik Arıza
0 236 613 20 77
Demiryolları
0 236 613 21 47
Orman İşl. Müdürlüğü 0 236 613 20 38
İtfaiye
110 – 0 236 613 24 63
Otobüs Garajı
0 236 613 10 55
Sarıhoca Aşevi
0 236 613 19 19
Soma İşkur
0 236 613 31 11
Fer Tıp Merkezi
0 236 613 61 29
Şoförler ve Ot. Odası 0 236 613 17 02
(İHA)-Yapılan basın
toplantısında konuşan Kula
AK Parti ilçe başkanı
Ahmet Palabıyık, 30 Mart
2014 seçimlerinden sonra
bir yıllık süreçte Kula
Belediye Başkanı Hüseyin
Tosun’un hizmet karnesinin
kırık olduğunu belirterek
Kula’ya hiç bir hizmetin
yapılmadığını ve Kula’nın bir
yılının heba edildiğini ileri
sürdü.
AK Parti İlçe Başkanı
Palabıyık, "30 Mart 2014'de
yapılan seçimlerin
üzerinden bir yıl geçti. 1
Nisan sabahı şunu
söylemiştik 'Seçimi AK Parti
yani biz kaybettik. Ama
inşallah kazanan Kula olur.'
Ancak geride bıraktığımız
süreç bir yıldır kaybedenin
Kula olduğunu maalesef
ortaya çıkardı” dedi.
Bir yıllık süreçte Kula
belediyesinde personelden
başka bir şeyin
konuşulmadığını dile getiren
Palabıyık, "Ailesinin,
çoluğunun çocuğunun
rızkını çıkarmak için evinin
geçimini sağlamaya çalışan
insanlar her gün sabah işe
gelirken 'Acaba benim
yerim değişir mi?' telaşıyla
yaşıyor. Seçim öncesi Hep
belediyedeki personel
sayısının fazlalığından
bahsediyorlardı. Ama bir
yılda çok daha fazla insan
belediyede işe başladı.
Bizler hiçbir insanın neden
belediyede işe alındığını
sorgulamıyoruz. Seçim
öncesi konuşmaları ve
seçim sonrası yaptıkları
uygulama ortada. İnşallah
Kula Belediyesi daha geniş
imkanlara sahip olur ve
inşallah daha çok insana
istihdam sağlar ama seçim
öncesi süreçte belediye
personelinin sayısını
ağızlarından
düşürmeyenlerin şimdiki
tavırları tezat değil mi?"
şeklinde konuştu.
KULA’DA HER YER TEL
TEL DÖKÜLÜYOR
İlçe merkez mahalleleri ve
diğer mahallelerde hizmet
yapılmadığını da söyleyen
Palabıyık, “Bu kadar
personelin işe alındığı
yerde Kula’da her yer
maalesef tel tel dökülüyor.
Kula merkezindeki ve
mahallelerindeki yollar çok
kötü durumda.
Hemşehrilerimiz seçim
öncesi seçim
beyannamelerinde sözleri
verilen alt geçit ve üst
geçitleri beklerken mevcut
yollara bile sahip çıkılmadı.
Bir yıl geçmesine rağmen
ne yol bakımı, ne dolgu,
nede asfalt yapılmadı. Yani
yollar unutuldu. Bir yıldır
suyu akmayan
mahallelerimiz var.
Sokakları köpekler bastı,
cadde ismi ile uğraşmaktan
cadde sorunlarıyla
uğraşmaya sıra gelmiyor"
dedi.
ORTADA YAPILAN
HİÇBİR HİZMET YOK
"Kula Ticaret Meslek
Lisesi 1 yıldır Kaba inşaatı
halinde bıraktığımız gibi
duruyor." diyen Palabıyık,
"Koskoca bir yıl bizim
yaptığımız. Kent meydanı
açılışı ile geçti. Halil Gülcü
başkanlığı döneminde
yapılan Karataş Su
deposunu da açmasaydılar
yaptık diyecekleri bir şey
kalmayacaktı. Türkiye’nin
ilk jeoparkı olan Kula
jeoparkına ilgi maalesef
yok. Jeopark ziyaretçi
merkezi kime zarar verdi de
kaldırdınız? Bizim
dönemimizde Zafer
Kalkınma Ajansına
müracaatı yapılan proje
kabul edileli neredeyse 1 yıl
oldu fakat ortada yapılan
hiçbir şey yok." ifadelerini
kullandı.
BORCUNU ÖDEYENE
İCRA GELİR Mİ?
Palabıyık açıklamasını
şöyle tamamladı:
"Bir yıldır belediyenin
borçlarını ödüyoruz lafından
başka bir şey duymadık.
150 yıllık belediye tarihinde
ilk kez bir belediye mülkü
icra yolu ile satıldı. Koskoca
bir mülk 204 bin TL gibi
komik bir rakamla satıldı.
İnsanın yüreği acıyor.
Buranın satılmasına nasıl
göz yumuldu. Hem borç
ödüyoruz diyorsunuz hem
de daha 20 gün önce özel
bir bankadan 1,4 milyon TL
borçlanarak Kula’nın
merkezindeki belediyeye ait
100. Yıl iş hanını ipotek
vererek borçlanıyorsunuz.
Bu ne perhiz ne lahana
turşusu. İnşallah 100. Yıl iş
merkezinin sonu da Sandal
mahallemizdeki dükkanlar
gibi olmaz. Kula’nın 1 yılı
gerçekten heba oldu. Başta
söylediğimiz gibi koskoca
bir yıl hizmet yapılmadan
geçti ve verilen sözler
unutuldu. Bir yıl önce
Kula’nın turizmini, Kula’nın
Jeoparkını, Kulanın
Üniversitesin
büyütülmesini, Kula’nın
Eğitim merkezi yapılmasını
konuşurken bir yılın
sonunda maalesef bozuk
yolları, akmayan suları,
satılan dükkanları,
insanların kovulduğu meclis
toplantılarını ve Kula’nın
borçlarını konuşur hale
geldik. Biz AK Parti olarak
bugüne kadar yapılacak her
hizmetin yanında
olduğumuzu söyledik ve her
zaman destek verdik
vermeye de Kula için
devam edeceğiz. Geçen her
günün Kula’nın aleyhine
işlediğinin farkındayız. Bu
nedenle Kula belediye
başkanını Kula’nın sorunları
noktasında daha hassas
olmaya davet ediyoruz.
Takdiri Kulalı
hemşehrilerimize
bırakıyoruz." dedi.
BAŞKAN YARALI’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
(İHA) - Saruhanlı’nın Adiloba Mahallesi
Muhtarı Mehmet Emin Karakaya, Saruhanlı
Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan
yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı
Hüseyin Yaralı’yı ziyaret ederek teşekkür
etti. Muhtar Karakaya, azası Mehmet
Kırmızıkuşak ile birlikte Belediye Başkanı
Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Ercan Bilgiç de yer aldı.
Karakaya, Adiloba düğün salonunun
yenilenmesi ve diğer yatırımlardan dolayı
Başkan Yaralı’ya teşekkür ederek, şöyle
konuştu: “Düğün salonumuzun yenilenmesi
vatandaşlarımızı çok memnun etti. Mahallem
adına Başkanımıza teşekkür ediyorum.
Birkaç talebimiz daha vardı. Başkanımız bu
isteklerimizin de an kısa sürede yerine
getirileceğini ifade etti. Kendisine bir kez
daha teşekkür ediyoruz.”
Başkan Yaralı ise 54 bin nüfuslu
Saruhanlı’nın 8’i merkezde 42’si taşrada
olmak üzere toplam 50 mahallesi
bulunduğunu, bunların tamamına insan
merkezli ve hizmet odaklı yatırımlar
kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Cumartesi
HABERİN TEK ADRESİ
04 Nisan 2015
Otizm'li çocuklardan Milli Eğitime ziyaret
D
Mtsk Toplantısı Yapıldı
ünya Otizm Günü nedeniyle; eğitim İş
Eğitim Merkezi ve Eğitim Uygulama
Merkezi öğrencileri İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ziyarete çok sevindiğini söyleyen İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili Halil Can, “Otizmin
topluma daha iyi anlatılması lazım. Otistik
çocuklar, eksik ya da özürlü değillerdir.
Sadece farklı bireylerdir. Onları daha iyi
anlamak için toplum olarak daha çok çaba
göstermeliyiz.” dedi. Otistik çocuklar ellerinde
mavi balonlarla ziyarete renk kattılar.
R
ıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Konferans
Salonunda Şube Müdürü Halil Can
Başkanlığında, Soma'da faaliyet gösteren
Özel MTSK Yöneticilerinin, kurslarda görevli Usta
Öğreticilerin ve Uygulama ve Değerlendirme
Sınavında görev alan komisyon üyelerinin
katılımıyla, MTSK direksiyon uygulama
sınavlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,
karşılaşılan sorunların görüşülmesi ve çözüm
üretilmesi, değişen mevcut mevzuatın nasıl
uygulanacağı amacı ile toplantı yapıldı.
Yapılan açıklamada; ülkemizde büyük
can ve mal kaybına neden olan trafik kazalarının
daha da azaltılmasının sürücülerin eğitimleri ile
doğrudan ilişkili olduğu; bunedenle; sürücü
adaylarının eğitiminde ve yetiştirilmesinde,
sınavlarının yapılmasında rölü olan herkesin
görevini en iyi şekilde yapması durumunda bu
kazaların asgariye ineceği ifade edildi. Yapılan
toplantının çok verimli geçtiği,ilçemizde uygulanan
MTSK direksiyon uygulama sınavlarının daha da
önem kazandığı belirtildi.
CHP'li Ören, “Hastane Kuyrukları Evlerde Gizleniyor”
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan Ören, “Hastanelerden
telefon ve internet üzerinden randevu alınması sistemi sağlık hizmetine
ulaşmayı engelleyen bir araç haline gelmiştir.” dedi.
ren, “Hastane
kuyruklarına son
vereceğiz diye ortaya
atılan Alo 182 merkezi
randevu sistemi ile hastane
kuyrukları maalesef evlere
uzanmıştır. Hastane
koridorlarında kuyrukların
olmaması hastaların
beklemeden muayene olduğu
anlamına gelmemektedir.
Çünkü hastalar randevu
alamadığı için kuyruklar
evlerde gizlenmektedir.
Dünkü hastane kuyruklarının
10 katı bugün evlerde
oluşmuş durumdadır. Kısacası
hastane kuyrukları halkı
gözünden kaçırılmaktadır.
Muayene ve tetkikler için
hastalara 6 aya varan
sürelerde randevular
verilmektedir. Kanser
hastalarına bile aylar
sonrasına gün verilmektedir.
Üniversite hastanelerinde ise
durum daha vahimdir.
Haftanın sadece bir günü
Ö
Kupayı ELİ'ye teslim ettiler
B
u yıl 8.si düzenlenen Soma
Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol
Turnuvasında, İmbat A.Ş'nin birinciliği ile
sonuçlanan turnuvanın ardından 4. olan E.L.İ.
Voleybol takımı antrenörü Melih Emran -Takım
kaptanı Tarkan Bayram ve Turnuvanın en iyi
bayan voleybolcusu Pelin Can 4.cülük kupasını
E.L.İ Müessese Müdür Yardımcısı Süleyman
Altıparmak'a teslim ettiler. Turnuvanın E.L.İ.
açısından iyi geçtiğini centilmence mücadele
ettiklerini bir daha ki turnuvaya daha iyi
hazırlanmak gerektiğinden çalışmaları
bırakmayacaklarını ifade ettiler.
Can, ”Tecrübe edindim”
Turnuvanın en iyi bayan sporcusu seçilen Pelin
Can ise , ”ilk defa bu sene katıldığım turnuvadan
inanılmaz mutluluk duydum. Bu yıl benim için
tecrübe oldu. Seneye voleybol severler bam
başka bir Pelin Can seyredecek” dedi.
-SOMADA İLK ODUN KÖMÜRÜNDE
YAPRAK DÖNER
-ET DÖNER
-IZGARA ÇEŞİTLERİ
-İSKENDER
randevu alınabilmektedir.
Alınamazsa hastalar bir
sonraki haftayı beklemek
zorunda kalmaktadır.
“Sağlık hizmetlerinin etkili,
verimli ve hakkaniyete uygun
şekilde organize edilmesi,
finansmanın sağlanması ve
sunulması” olarak ortaya
atılan AKP'nin sağlıkta
dönüşüm projesi artık
çökmüştür.
7 Haziranda vatandaşın bu
çilesi son bulacaktır. CHP
iktidarında parasız sağlık
dönemi başlayacak, katkı ve
katılım payları kaldırılarak
herkes kaliteli sağlık
hizmetinden eşit olarak
yararlanacaktır. Vatandaş
sağlık hizmetine en hızlı
şekilde ulaşabilecektir.” dedi.
Download

04042015 (3617) Cumartesiiiiii