ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ
Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı
Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Araştırma Asistanı
01-15 Kasım 2014- Sayı: 48
TÜRKMEN REFORMU İÇİN GENÇLİK OTURUMU
1 Kasım 2014
Türkmen Gençlik Organizasyonu Heyeti, Türkmen meselelerinde reform konusunda Türkmen
gençlerinin düşüncelerini tartışmak üzere 1 Kasım 2014 tarihinde bir açık oturum düzenledi.
Oturumun sonunda aşağıdaki tavsiyelerin üzerinde durulmuştur:
Kerkük İl Meclisi’nin bir an önce bir meclis başkanı seçmesi konusunda meclisin
Türkmen gurubunun ziyaret edilmesi,
Şehit Münir Kafili’nin yerine Kerkük İlçe Meclisi için uygun bir Türkmen şahsiyetinin
önerilmesi,
Kerkük Milli Eğitim Genel Müdürlüğü’nü üstlenmek üzere eğitim camiasından bir
kişinin aday gösterilmesi,
Irak Türkmen Meclisi’nin kurulmasını desteklemek,
Tüm Türkmen parti ve müesseselerinin siyasi ve medya söylemlerinin birleştirilmesi,
Irak Türkmen Cephesi’nin istişare meclisinin aktif hale getirilmesi,
Türkmen eğitiminin işleyişi ve performansının arttırılması üzere ITC başkanlığından
bir yüksek komisyon kurması talebi,
Türkmen gençlerinin üst düzey siyasi görevler almaları için imkanlar sağlanması,
Türkmen politikasının çizilmesi ve bir Türkmen stratejisinin çizilmesi hususunda
geleceğe yönelik plan hazırlanması,
Türkmen spor müesseselerinin desteklenmesi,
Türkmence eğitimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
Türkmen eski muhariplerin haklarının tanınması gibi konular görüşülmüştür.
(www.bizturkmeniz.com)
NURİ MALİKİ TÜRKMENLER HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNDU
3 Kasım 2014
Eski Başbakan ve şuan ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Nuri El- Maliki Türkmen hakları yasa tasarısının
parlamentoda gündeme alınmaması hususunda bir
demeç vererek şunları beyan etti: “ Eski hükümet
Türkmen milletinin meşru haklarını tanımak üzere
parlamentoya (Türkmen Hakları Yasa Tasarısı)
sunmuştu. Türkmen haklarını tanımak ulusal
ortaklığın temelini oluşturan bir unsurdur. Biz ayrıca
Türkmence bir TV kanalının oluşturulmasını da
gerçekleştirdik. Şimdiki parlamentodaki tartışmalar
sonucunda Türkmen hakları yasa tasarısının gündeme
alınması reddedilmiştir. Biz sayın milletvekillerinden
ve parlamento başkanlığından bu ret kararını yeniden
gözden geçirmesi talebinde bulunuyoruz. Şimdiki kritik dönemde Irak halkının tamamına
özen gösterilip tüm oluşumların haklarının tanınması ve siyasi, milli, partisel, idari ve kültürel
haklarının tanınmasının elzem olduğunu dile getiriyoruz”. (Efkar Hurra)
ERŞAT SALİHİ: “IRAK’IN DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKMENLERİN FİKİR VE
ÖNERİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR.”
03 Kasım 2014
Uluslararası İnsan Hakları
Komisyonuna katılmak için
İstanbul’a
gelen
Irak
Türkmen Cephesi (ITC)
Genel Başkanı ve Kerkük
Milletvekili Erşat Salihi,
Ürdün’ün
başkenti
Amman’a geçmeden önce
İstanbul’da Türkmenlerle
bir araya geldi. Pazar günü
(02.11.2014)
Türkmeneli
Dernekler
Federasyonu
(TÜFED)
öncülüğünde
düzenlenen toplantıda, Irak
Türkmen Cephesi (ITC)
Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, İstanbul’da bulunan Türkmen kanaat
önderleri ile bir araya geldi. İstanbul Barceló Eresin Topkapı Otelinde gerçekleşen toplantıda,
TÜFED Başkanı Kemal Beyatlı; “Türkmeneli’de cereyan eden terör olayları, iç ve dış
çekişmeleri, Irak parlamentosunda Türkmenlerle ilgi kanun tasarısı hakkında birinci ağızdan
ve yetkiliden duymak en sağlıklı haber kaynağı sayılır. Sık sık haber kirliliği karşısında
Türkmeneli’de görev başında olan kişilerin açıklaması bizler için büyük önem taşımaktadır”,
dedi.
Beyatlı ayrıca Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Bartın
Üniversitesi tarafından Bartın’da organize edilen 2 günlük “İsmail Bey Gaspıralı
Çalıştayı”nın ödül töreninde ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi’yi İnsan Hakları
Ödülü almasından dolayı tebrik etti. Aynı çalıştayda Ata Terzibaşı’ya Gazetecilik Yaşam
Boyu Başarı ödülünün verilemesi ve Yılın Ajans Muhabiri - Anadolu Ajansı Kerkük
Muhabiri Ali Mükerrem Kasapoğlu’na verilmesi Türkmenleri sevindirdiğini dile getirdi.
Toplantıda Salihi, “Ortadoğu’da haritaların değiştirilmesi planlanmaktadır. Türkmenler birçok
taraftan kıskaca alınmak isteniliyor, figüranlar çoğaldı, dikkatli olmamız gerekir. Gelişmeler
günübirlik değişiklik göstermektedir. Bütün Türkmen siyasileri ortak hareket etmelidir. Yurt
dışında yaşayan Türkmen kardeşlerimize de büyük görev düşüyor; Irak’ın dışında yaşayan
Türkmenlerin fikir ve önerilerine ihtiyacımız var” dedi. Basına kapalı devam eden toplantıda
Salihi, katılanların soru ve önerilerini aldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıdan sonra ortak fikir
olarak “Türkiye’de ve Avrupa’da bulunan Türkmen federasyon yönetimleri birer İstişare
Kurulu kurmalarının acil bir ihtiyaç olduğu ve bunun için gereken çalışmaların yapılması
kararı alındı.
Bu bağlamda Türkmeneli Dernekler Federasyonu (TÜFED) başkanı Kemal Beyatlı acil olarak
federasyonda üye olan dernek başkanlarına İstişare Kurulu için 10 gün içerisinde ön hazırlık
yapmalarını istemiş ve tespit edilecek isimlerin de 24 Kasım 2014 günü İstişare Kurulunda
fiilen göreve başlamaları belirlendi. Beyatlı, aynı şekilde Avrupa’da faaliyet gören Türkmen
Sivil Kuruluşlarının da Avrupa’daki ülkelerden temsilciler tespit ederek Avrupa Türkmen
İstişare Kurulu heyetinin kurulması tavsiyesinde bulunarak toplantıyı sona erdirdi.
(www.bizturkmeniz.com)
IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ (IKBY) PARLAMENTOSU, TÜRKÇENİN
TÜRKMEN LEHÇESİNİ RESMİ DİL OLARAK KULLANILMASINI KABUL ETTİ
04 Kasım 2014
Türkmen nüfusun yüzde 20 oranında olduğu bölgelerde Türkmen Türkçesinin resmi dil olarak
kullanılmasını öngören yasa tasarısı IKBY Parlamentosu'nda onaylandı. Irak Türkmen
Cephesi Milletvekili Aydın Maruf AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın
önemine dikkati çekerek, "Bu yasaya göre Kürdistan bölgesinde Arapça ve Kürtçenin yanı
sıra artık Türkmen Türkçesi de resmi dil olarak devlet dairelerinde, okullarda ve
mahkemelerde kullanılacak. Bunun için Türkmen nüfusun yüzde 20 çoğunlukta olması
gerekiyor. Hali hazırda Erbil ve Süleymaniye'nin Kifri ilçesi bu şartlara sahip. Buradaki
Türkmenler için önemli bir süreç başlıyor" dedi.
"Yeterli altyapımız var"
Maruf, 1993'ten beri Türkçenin okullarda eğitim dili olarak kullanıldığını hatırlatarak, şöyle
konuştu: "Türkmenler, bu konuda yeterli altyapıya sahip. Kürdistan Bölgesi Eğitim
Bakanlığı'na bağlı tamamen Türkçe eğitim veren Erbil'de 13 ve Süleymaniye'de 3 okul
bulunuyor. Ayrıca bugüne kadar binlerce öğrenci, Erbil'deki Selahaddin Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yeteri kadar kadromuz var." Ülkede en az 2
milyon Türkmen'in yaşadığı tahmin ediliyor. (AVİM)
TÜRKMEN HAKLARI IRKÇI TUTUM KURBANI
04 Kasım 2014
“Türkmen Hakları Yasa Tasarısı”, 19 Şubat 2013’te Bakanlar Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra Irak Parlamento’suna sunulmuştu. Ancak tasarı, Parlamento Genel
Kurulu’nda 30 Ekim’de yapılan oylamada kabul edilmedi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan
Turan,“Türkmen Hakları Yasa Tasarısı”nın alelacele parlamentoda oylamaya sunulmasından
rahatsız olduğunu dile getirdi. Hasan Turan, “Çalışma yapmamıza fırsat verilmeden tasarı
oylandı. Ama mücadelemiz sürecek” diye konuştu.
Kürtlerden toplu ret
Parlamento’daki Etnik Gruplar Danışmanı ve eski Türkmen milletvekili Hasan Özmen
Bayatlı da tüm Kürt milletvekillerinin ret oyu kullandıklarına işaret ederek, söz konusu
tasarıya ırkçı tutumla yaklaşıldığını söyledi. Hasan Özmen Bayatlı, Türkmen hakları için
ısrarlı olacaklarını vurguladı.
İyi niyet gösterilmedi
Musul Milletvekili Muhammed Taki Mevla ise hayal kırıklığına uğradığını belirterek “tasarı
kabul edilseydi Türkmenlerin hakları yasal güvenceye kavuşacaktı. Bu, aynı zamanda Musul
ve Telafer’deki çatışmalardan mağdur olan Türkmen halkı için önemli bir iyi niyet göstergesi
olacaktı” dedi.
Telafer zorda
Terör örgütü IŞİD’in saldırılarıyla ilgili de açıklama yapan Hasan Turan, Telafer’de durumun
çok kritik olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirtirken, Türkmenlerin
direnişten vazgeçmeyeceğini söyledi. Hasan Turan merkezi hükümetten yardım beklediklerini
şu sözlerle vurguladı: “Musul’un merkezi düştüğünden beri Telafer’in durumu belliydi. Bir
haftadır neyi, ne için bekliyorlar? Merkezi Hükümet Türkmen milletvekili Abbas Beyatlı’yı
Musul Güvenlik Sorumlusu olarak atadı. Kendilerini aradım, gerekli önlemleri aldık dedi.
Ama bir sonuç göremiyoruz. Telafer zor durumdadır. Irak Hükümeti bir an önce duruma
müdahale etmelidir. Bizim isteğimiz insanlarımızın ölmemesi.” (www.bizturkmeniz.com)
SALİHİ
PARLAMENTONUN
ONAYLAMAMASINI ELEŞTİRDİ
06 Kasım 2014
Irak
Türkmen
Cephesi
Başkanı
Erşat
Salihi
Parlamentonun
Türkmen
hakları
yasa
taslağının
parlamentoda
okunması
konusunu ele almamasını
eleştirerek,
Türkmenlerin
haklarından
mahrum
bırakılması, vatanlarını terk
etmek için bir baskı mesajı
aynı
zamanda
Irak’ın
bölünmesine yönelik bir
TÜRKMEN
HAKLARI
YASASINI
hareket olarak vasıflandırdı. Salihi’nin bürosundan yapılan bir açıklamada Türkmenlerin ve
Irak’ın tüm oluşumlarının IŞİD tehdidi altında olduğunu ve herhangi bir oluşumun devreden
çıkarılmasının Irak’ın bölünmesine fırsat vereceği bildirildi. Bildiride Türkmenlerin
varlıklarının düzene sokulması, haklarının tanınması ve diğer oluşumlar gibi ülkenin
yönetiminde onlara fırsat tanınması talebinde bulunuldu. Salihi açıklamasına şunları da
ekledi: “Türkmenlerin hakları Irak’ta bugün de yok olmaktadır. Birleşmiş Milletler ve
Türkmenlere haklarının tanınması için çağrıda bulunan AB parlamentosu nerdedir, haklarımız
nerdedir, biz de bu vatanın evlatları değil miyiz, biz Irak halkının asil bir parçası değil miyiz?
Kürt federe bölgesine federal bütçeden % 17 ayrılmaktadır. Sünni, Şii, Hıristiyan ve Sabii
vakıflarının bütçeden payları vardır, Türkmenler neden bu haklardan mahrum bırakılıyor?
Parlamentonun geçen devresinde Türkmen bölgelerinin imarı için 300 milyar dinar tahsis
edilmişti, bu meblağ değişik bakanlıklara aktarıldı ancak nerelerde harcandığını bizler
bilemiyoruz. Bahsi geçen yasa tasarısı yasalaşırsa Türkmen bölgelerinin imarı konusu
netleşir. Bugün tüm Iraklı oluşumlar hedef alınmaktadır ancak Türkmenler Tuzhurmatu ve
Telafer ilçelerinde dört yıl önce de hedef alınmıştır. Türkmenler binlerce şehit ve yaralı verdi,
bu bölgeler harabeye çevrildi, hali hazırda on binlerce göç eden insanımız vardır.
Türkmenlerin yok sayılması devam ederse, bu Irak’ın bölünmesi ve parçalanması sonucunu
getirecektir, tüm kesimlerin hakları garanti altına alınmadan ülkede istikrar sağlanamaz.”
Salihi açıklamasında belirli gruplar arasında değil, Iraklıların tümünün arasında barışın tesis
edilmesi talebinde de bulundu. (www.bizturkmeniz.com)
SALİHİ: ABD’DEN YARDIM İSTİYORUZ
07 Kasım 2014
CNN Türk’te yayınlanan Ne Oluyor programına canlı yayın bağlantısı ile bağlanan Irak
Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkmenlerin geleceği ve yapılan yardımlara ilişkin
soruları yanıtladı. Türkmenlere en iyi desteği Türkiye’nin verdiğini belirten Salihi, “Bugün
Türkmenler kaderlerine bırakılmışlardır. Tehlikeli bir durumun içindeyiz. Silahı herkesten
istiyoruz. Şu anda Türkiye’den değil Bağdat’tan, Amerika’dan, merkezi hükümetten istiyoruz.
Silahı vermedikleri takdirde önümüzde başka seçenekler olacaktır. Madem ki Irak hükümeti,
Türkmen yasasını çıkarmak istemiyorsa, artık biz de bir Türkmen bölgesi kuralım Kürtler
gibi” dedi.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeden
ayrılmasından sonra Türkmenlerin sahipsiz kaldığını belirterek, “Saddam döneminde idamlar
oldu. Bugün Türkiye’den başka hiç kimsemiz yoktur. Bugün Türkmenler kaderlerine
bırakılmışlardır. Tehlikeli durumdayız. Silahı herkesten istiyoruz. Şu anda Türkiye’den değil
Bağdat’tan, Amerika’dan, merkezi hükümetten istiyoruz. Silahı vermedikleri takdirde
önümüzde başka seçenekler olacaktır. Düşünüyoruz Türkiye’yi bu işin içine bulaştırmak
istemeyiz ama önümüzde farklı seçenekler var. Türkmenleri, Irak’ın içinde tutmak
istemiyorlar. Madem ki Irak hükümeti, Türkmen yasasını çıkarmak istemiyorsa, artık biz de
bir Türkmen bölgesi kuralım Kürtler gibi. Biz de kendi kaderimizi elimizle çizelim. Başkaları
kaderimizi çizmesin” diye konuştu.
“AMERİKA VE BATI ÜLKELERİ SİLAH VERMEDİKLERİ TAKDİRDE BELKİ DE
ANKARA‘DAN İSTERİZ”
“Türkiye’den size silah yardımı geldi mi?” sorusuna Salihi, “Biz bir siyasi parti olarak
öncelikle merkezi hükümetten silah yardımı istememiz gerekir. Aksi takdirde, merkezi
hükümet bizim silahlandırılmamıza hala sıcak bakmıyorsa ve IŞİD’in karşısında böyle küçük
silahlarla durduğumuz zaman sonuçları iyi olmaz. Amerika’dan da, Batı ülkelerinden de silah
istemişiz. Artık bunlar silah imkanlarını vermedikleri takdirde belki de Ankara‘dan isteriz”
diye yanıt verdi. (CNNTürk.com)
IRAK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI İBRAHİM CAFERİ “USAK”TA
IRAK’IN SON DURUMUNU VE IŞİD SORUNUNU DEĞERLENDİRDİ
07 Kasım 2014
Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın
İbrahim Caferi’nin Irak ve Ortadoğu’da
yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği
konferans 6 Kasım 2014 tarihinde, USAK
evinde
gerçekleştirildi.
Konferansın
moderatörlüğünü Arap-Türk Diyaloğu
Genel Sekreteri ve 11. Cumhurbaşkanının
Ortadoğu’dan Sorumlu Başdanışmanı
Erşat Hürmüzlü yaptı.
Sayın Caferi konuşmasında temel olarak
Türkiye ile Irak arasındaki siyasi ve
ekonomik ilişkiler, IŞİD ile mücadele
çerçevesinde Irak’ın aldığı yerel ve uluslararası önlemler ile diğer devletlerle işbirliği
gerekliliği ve Irak’ın iç siyasetinde demokratikleşmeyi derinleştirme hedefi üzerinde durdu.
Irak Dışişleri Bakanı IŞİD ile mücadele kapsamında dünya devletlerinden hava saldırısı,
ordunun eğitimi ve donatılması ile istihbarat noktasında yardım talebinde bulunduklarını
ancak diğer ülkelerin kara kuvvetlerini kendi topraklarında istemediklerini belirtti. Irak’taki
güvenlik güçlerini ve peşmergeyi destekleyip, yerel düzeyde savunma kuvvetleri oluşturma
stratejisi izleyeceklerini ifade eden Sayın Bakan, IŞİD’in kullandığı terör yöntemlerine karşı
etkili bir mücadele için iç mukavemet sağlanmasının önemli olduğunun altını çizdi. IŞİD
işgali nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar için insani yardımın önemli olduğuna değinen
Sayın Caferi, IŞİD tehlikesinden kurtulduktan sonra yok edilen alt yapının imarı için de
yardım talebinde bulunduklarını söyledi. Ayrıca IŞİD’in kendisini Sünni olarak lanse
etmesine rağmen, IŞİD saldırısına maruz kalan Musul, Tikrit, Ambar gibi şehirlerin Sünni
çoğunluğun yaşadığı şehirler olduğunu vurguladı. Sayın Caferi Irak’ta oluşturulan yeni
hükümetin Irak’ta yaşayan bütün etnik ve dini grupları temsil ettiğini belirtti. Türkiye’nin
siyasi ve ekonomik gelişme tecrübesini de örnek aldıklarını ekledi.
Soru cevap kısmında ise, Sayın Caferi Irak’taki Sünni vatandaşların durumuyla ilgili
kendisine yöneltilen sorulara, yönetimde tüm grupların eşit temsilini sağladıklarını,
Cumhurbaşkanı, Başbakan yardımcılarından birisi ve Parlamento Başkanının Sünni olduğu
örneğini vererek cevapladı. Sünnilerin dışlanmışlığı iddiasının medyanın aldatmacası olduğu
ve Irak toplumunun mezhepsel anlamda kaynaşmış bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
Türkmenlerin Irak’taki konumuyla ilgili, IŞİD mücadelesinde yeterli savunmanın
sağlanamamasının kasti olmadığı ve hükümetin kontrolü kaybetmesinden kaynaklandığı,
Türkmenlerin de Araplar ve Kürtler gibi Irak halkının bir parçası olduğu değerlendirmesinde
bulundu. Son olarak, Sayın Bakan Irak’ın kuzeyindeki petrolün satışıyla ilgili Kürt Bölgesel
Yönetimi ile Merkezi Hükümet arasında yaşanan sorunlar hakkında Irak Anayasasında
düzenlendiği gibi Irak’taki doğal kaynaklardan elde edilen gelirlerin dağılımı noktasında
merkezi hükümetin yetkili olduğunu ve Kürtlerin bütçeden petrol gelirleri karşılığında %17
oranında pay aldıklarını söyledi. Bu noktada doğru olanın Anayasanın uygulanması olduğunu
vurguladı.(www.bizturkmeniz.com)
CHP HEYETİ KERKÜK´TE
10 Kasım 2014
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve 5 milletvekili, IŞİD tehdidi altındaki Irak’ın
Kerkük kentini ziyaret etti. Burada çeşitli temaslarda bulunan heyet, Telafer’den kaçarak
Kerkük’teki kampa sığınan Türkmenlere 7 TIR’lık gıda ve kıyafet yardımında bulundu.
Çıplak ayaklı çocuklar heyeti duygulandırdı.
CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Amasya Milletvekili Ramis
Topal, Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Afyon Milletvekili Ahmet Toptaş, Hatay
Milletvekili Mevlüt Dudu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan’dan oluşan
CHP Heyeti sabaha karşı uçakla Erbil Havaalanı´na indi. Burada polis eşliğinde heyet
yaklaşık 2 saat süren 80 kilometrelik karayolu yolculuğunun ardından Kerkük’e geldi. Heyet,
can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle bir otele gönderilmedi ve Türkmeneli Vakfı’nın
Misafirhanesi’ne getirildi. Burada yaklaşık 3 saat dinlenen heyet ardından ilk olarak vakfın
karşısındaki Türkmen İlkokulu´nu ziyaret etti. Burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, öğrencilerle sohbet etti. Ağbaba, öğrencilerin isteği üzerine onlara yardımcı eğitim
kitabı gönderme sözü verdi.
IŞİD tehdidi altındaki Kerkük’te inceleme yapan CHP heyetini, elleri tetikte çok sayıda polis
korudu. Heyet ilk olarak Kerkük Valisi’ni ziyaret etti ve Kerkük hakkında bilgiler aldı. Heyet
daha sonra Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi’yi ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük
memnuniyet duyduklarını ifade eden Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Bize güç
verdiniz. Bu gibi ziyaretler kesinlikle burada olan halkın yanındalar anlamına gelir.
Getirdikleri insani yardım herkese uzatılmıştır. Türk dünyasının Türk varlığını korumak için
herkese ihtiyacımız vardır. Milletvekillerin buraya gelmesi Türkmen halkına sahipsiz
olmadıkları mesajını vermektedir. Bu IŞİD’in yaptıkları oyunlar sona ersin. En çok zarar
gören Türkmenler olmuştur.150 bin kişiye yakın Türkmen aile göçe maruz kalmıştır. Bunların
tekrar dönmeleri için hep beraber plan çizmekteyiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, "Haziran ayından bu yana bu coğrafyada bir
katliam yaşanıyor. En çok etkilenenlerden biri de Türkmenler. Türkmenler bu coğrafyada yok
edilmeye çalışılıyor. Bölgede yaşayan bütün insanların düşmanı olan IŞİD’in mutlaka
bitirilmesi gerekiyor. IŞİD varlığını sürdürdükçe buradaki katliamlar devam edecek. Maalesef
Türkmenlerin sesi şimdiye kadar çok fazla duyulmadı. Bizim amacımız Türkmen
kardeşlerimizin yaşadığı durumu kamuoyuna aktarmak. CHP olarak dayanışmamızı sonuna
kadar sürdüreceğiz ve sonuna kadar sizin yanınızdayız" dedi.
Heyet ardından, Türkmeneli Vakfı’na ait Kerkük Şifa Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti. Daha
sonra da merkezin bahçesindeki Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece Şişli
ve Bakırköy Belediyelerinin hazırladığı ve 7 TIR’la gönderdiği içinde çadır, battaniye yatak,
kuru gıda, konserve ve kışlık giyecek gibi insani yardım malzemelerinin olduğu TIR’ları
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Irak Sorumlusu Talat Zülal’a teslim edil. Bu gelen insani
yardım malzemelerinin kış döneminde çok önemli olduğunu belirten Zülal, "Bu işte emeği
geçen herkese çok teşekkür ederiz. Irak ve Türkmeneli bölgesinde ilk defa bu kadar kalabalık
bir CHP’li milletvekili heyetinin gelmesi bizi gururlandırmıştır. Bizim maneviyata ihtiyacımız
var. Gerçekten Irakta durumumuz çok zor. Türkmenler asimile edilmektedir. Lütfen mazlum
halkın sesini Türkiye’ye duyurun. Bu sene hakikaten ağır bir darbe yedik özellikle
Türkmenler olarak. Gerçekten yardım bekliyoruz. Bu yardımlar son olmasın" dedi.
Teslimat sonrası heyet Kerkük Emniyet Müdürü Jemal Taher Baker’i ziyaret etti. Heyet,
ardından IŞİD nedeniyle Telafer’deki evlerini terk ederek Kerkük’te kurulan çadır kentte
yaşamını sürdüren Türkmenleri ziyaret etti. Burada yokluk içinde yaşayan aileler,
Türkiye’den yardım istedi. Çıplak ayaklı çocuklar ise heyeti duygulandırdı. (Fırat
KESKİNKILIÇ /Hürriyet)
KERKÜK KALESİNİN DÜNYA KÜLTÜRÜNE DAHİL EDİLMESİ
10 Kasım 2014
Kerkük İl Meclisi Başkan
Vekili
Rebvar
Faik’in
başkanlığındaki bir heyet 10
Kasım tarihinde Kerkük Eski
Eserler ve Turizm dairelerine
bir
ziyarette
bulundu.
Ziyarette bulunan heyette
Dış İlişkiler, Gençlik ve Spor
komisyonu üyeleri Sahire
Seyfettin,
Elmas
Azıl,
Suvitlin Istifan ve Raad
Rüştü Agah bulunmaktaydı.
Heyet, Eski Eserler Müdürü
ile Kerkük kalesi başta olmak üzere Kerkük ilinde fazlasıyla bulunan eski eserlerin
geliştirilmesi ve Kerkük kalesinin Erbil kalesi gibi, UNESCO’nun uluslararası kültür hazinesi
listesine geçmesi için harcanan çabaları gözden geçirdi. (Nahrain)
“TÜRK DÜNYASI KURULTAYI 2014” AFYON’DA YAPILDI
12 Kasım 2014
Millet
Derneği
tarafından
düzenlenen “Türk Dünyası
Kurultayı 2014” Afyonkarahisar
da gerçekleştirildi. Kurultaya;
Millet Partisi Genel Başkanı
Aykut
EDİBALİ,
eski
bakanlardan Halil Şıvgın, Prof.
Dr. Abdülhaluk Çay, Prof. Dr.
Enis Öksüz, TBMM eski
Başkanvekillerinden
Hasan
Korkmazcan, Prof. Dr. Salih
Aynural, Prof. Dr. Zekeriya
Kitapçı, Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, Avrasya Dernekleri Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türk
Dünyası Derneklerinin temsilcileri ile kalabalık bir topluluk katıldılar.
Edibali, Türk Dünyasının Aksakallısı seçildi
Kurultayda Türk Dünyasının problemleri ve çözüm yolları üzerinde eski bakanlar,
akademisyenler ve dernek temsilcileri tebliğlerini sunarken biran önce Türk dünyasının
aralarındaki problemleri çözerek birlikte hareket etmeleri gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin de Türk dünyasındaki gelişmelere daha duyarlı bir şekilde yaklaşmasını,
problemlerin çözümü konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirttiler. Kurultaya
tebliğ sunan konuşmacılar Türk Dünyası konusunda hassas davranan ve kamuoyunun
dikkatini Türk dünyası üzerine çekmek için gayret gösteren Millet Partisi Genel Başkanı
Aykut Edibali’yi Türk Dünyasının aksakallısı olarak seçtiklerini ilan ettiler.
Kurultayda konuşan Edibali, Türk dünyasının meselesi Türkiye’nin meselesidir diyerek,
“Türk dünyasında yaşanan olaylara seyirci kalamayacağımızı işte, fikirde, düşüncede birlik
sağlanarak Türk dünyasının İslam’a ve insanlığa hizmet için yeniden canlanması
gerekmektedir. Türkiye güçlendiği takdirde etki alanında bulunan coğrafyada birlik
beraberliği meydana getirirse süper bir güç olacaktır. Bunu istemeyen güçler Türkiye’nin
başına değişik belalar sarmaktadırlar. Provokasyona gelmeden birlik beraberliğimizi sağlamak
gerekmektedir.”
Suriye Türkmenlerinin problemlerini anlatan dernek temsilcileri Suriye Türk dünyasının
kanayan yarasıdır diyerek bize sahip çıkmazsanız gün gelecek orada bir Türk
bulamayacaksınız dediler.
Türk Dünyasında alfabe birliğine ihtiyaç vardır
Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı “Türk milleti Allah’ın katında emanete sahip çıkmanın adıdır.
İslam’a en büyük hizmeti yapan Müslüman Türk milletini anlamak için Kur’an’da ve
Hadislerde ifade edilen mesajlar iyi anlaşılmalı ve iyi değerlendirilmelidir. Kur’an ve Hadisler
iyi incelenirse Tük milleti daha iyi anlaşılır.”
Prof. Dr. Enis Öksüz alfabe birliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türk dünyasında akılları
birleştirip ortak aklı bulmak için alfabe birliğine ihtiyaç vardır. Bu bir zarurettir. Bunun
kıymetini bilelim.”
Sağlık eski bakanı Halil Şıvgın “Türk dünyasını unutturmak, gizlemek ve yok etmek isteyen
batılılar coğrafyamıza Orta Asya demektedirler. Bu oyuna gelmemek için Orta Asya yerine
Büyük Türkistan tabirini kullanmalıyız. Türklerin Meskenova olarak isimlendirdiği yer bugün
Moskova olmuştur. Otun bitkininin yetişmesine elverişli olmadığı için yeryaban dediğimiz
yer Erivan olmuştur.” (www.bizturkmeniz.com)
SALİHİ’DEN TÜRKMEN MECLİSİNE KUTLAMA
15 Kasım 2014
Türkmen Milletvekili Erşat Salihi
Türkmen Meclisi’ne bir kutlama mesaji
gönderdi. Kutlama metni şu şekildedir:
“Irak
Türkmen
Meclisi,
birinci
oturumunu gerçekleştirdiğinden dolayı
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Erşat Salihi bu adımı
kutlar, Türkmen siyasi partileri ve
gruplarının
çalışmalarını
yakından
incelemek, siyasi süreci projeler ve
önerilerle
donatmak
için
ihtisas
komisyonlarının kurulması çağrısında
bulunuyoruz”
Download

Türkmen Güncesi 01-15 Kasım 2014