ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ
Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı
Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı
16-31 Ocak 2014- Sayı: 34
TÜRKMEN ŞEHİTLER GÜNÜ
16 Ocak 2014
16 Ocak gününe rastlayan Türkmen Şehitler günü münasebetiyle siyasi tutuklular ve şehit
aileleri derneği ITC Başkanı Erşad Salihi’nin başkanlığında bugünün anısına bir toplantı
düzenledi. Toplantıya Kerkük İl Meclisi Başkanı Hasan Turan ve çok sayıda Türkmen
katıldı. Dernek Başkanı Haşim Muhtaroğlu toplantının açılış konuşmasında; Türkmen
Şehitlerinin fedakarlıklarından ve kahramanlıklarından bahsetti. Erşad Salihi ise
konuşmasında: “Anısına burada toplanmış olduğumuz bugünde şehitlerimiz Türkmen
halkının özgürlüğü ve Türkmen davası için kanlarını döktüler. Bu şehitler kervanında
1920’lerden bugüne kadar birçok değerli insanımızı ne yazık ki kaybettik. Böyle bir acı
günümüzde Türkmen halkının el ele vermesi, birlik ve beraberlik içinde olması davamızın
geliştirilmesi için en büyük etken olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu. Toplantıya
ITC Yürütme Kurulu üyeleri, Kerkük Polis Müdürü Yardımcısı Turhan Abdurrahman, İl
Meclisi ve Kerkük İlçe Meclisi Türkmen üyeleri, Şehit aileleri ve çok sayıda Türkmen
katıldı.
Türkmen Şehitler Günü münasebetiyle İl Meclisindeki Türkmen üyeler bugün sabah şehit
Doktor Necdet Koçak’ın Musalla mezarlığındaki mezarını ziyaret ederek, ruhuna Fatiha
okudular ve akabinde Türkmen Şehitleri Derneğinin Kerkük’teki Şehit İbrahim İsmail
salonunda gerçekleştirilen mevlüt törenine katıldılar. (www.bizturkmeniz.com)
TERÖR KURBANI TÜRKMENLER
16 Ocak 2014
Kanun Devleti İtilafı Liderlerinden Doktor Muvaffak El- Rubayi yapmış olduğu basın
açıklamasında son beş yılda teröre kurban giden Iraklıların %67’sinin Şiilerden oluştuğunu
ve 2013 yılında Türkmen ve Kürtlerden teröre kurban gidenlerin oranının %13’e çıktığını
açıkladı. El- Rubayi açıklamasında teröre kurban giden Kerkük, Salahaddin, Diyala ve
Musul vilayetlerinde 2013 yılı içerisinde Türkmen, Kürt ve Yezidilerin oranının gittikçe
arttığını ve terör olaylarının hem Sünnileri hem de Şiileri kapsadığını dile getirdi. (Nun
Haber Ajansı)
TUZHURMATU’DA TÜRKMENLERİN
KİMSEYİ KORKUTMAMALIDIR
17 Ocak 2014
YENİ
OLUŞAN
ASKERİ
GÜCÜ
Bağımsız Türkmen Liderlerinden Niyazi Mimaroğlu: “Tuzhurmatu’da oluşturulacak olan
Türkmen askeri ve silahlı gücü hiçbir tarafı korkutmamalıdır. Zaten bu askeri ve silahlı güç
ne Kürt ne de Arapların aleyhinde kullanılacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Mimaroğlu açıklamasında şu bilgilere de yer verdi: “Oluşturulacak olan Türkmen Acil
Müdahale Gücü; 450 subay ve askerden oluşacaktır. Bunların çoğunluğunu Türkmenler
oluşturacaktır. Bunun yanı sıra 350 Türkmenden oluşacak olan “Sahva” gücü de
oluşturulacaktır.”
Bilindiği üzere Bağdat Hükümeti birkaç ay önce Tuzhurmatu İlçesine resmi bir komisyon
göndermiş ve Sahva adı verilen, silahlı aşiret güçlerinin bir benzeri olan ve Türkmenlerden
oluşan bir silahlı Türkmen Milis Gücünün oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Mimaroğlu bu konudaki açıklamasında:“Türkmen Acil Müdahale Gücü ve Sahva teşkilatı
Türkmenlerden oluşmaktadır. Tuzhurmatu’da sadece Türkmen oluşumunu hedefleyen terör
olaylarının artması üzerine bir Irak gücü olarak kurulmuştur. Bu gücün kimseyi tedirgin
etmemesi gerekmektedir. Çünkü Türkmenler ulusal bir çizgide oldukları için bu güçler
kimsenin aleyhine kullanılmayacaktır ve herkes bu konudan emin olmalıdır” şeklinde
ifadelerde bulundu. Mimaroğlu açıklamasının devamında: “Tuzhurmatu yönetiminin
başında bir Kürt’ün bulunmaktadır ve ilçenin doğu bölgesinde peşmerge güçleri
konuşlanmaktadır. Bu gerçekler karşısında neden sessiz kalınıyor. Türkmenler güçsüz
değillerdir, onların birçok değişik mercileri vardır ve onlara karşı herhangi bir girişimde
cevap verebilecek durumdadırlar” şeklinde sözlerine devam etti.
Bilindiği üzere Kürt oluşumundan olan Tuzhurmatu Kaymakamı Şellal Abdül Ahmet
Şafak New’a vermiş olduğu bir demeçte: “Çoğunluğu Türkmenlerden oluşan yeni Acil
Müdahale ve Sahva Güçlerine Kürtlerin ve Arapların da katılmaları gerektiği hususunda
Kürt partilerinin sunmuş olduğu talepler vardır” şeklinde ifadede bulunmuştur. (Şafak
News)
TUZHURMATU VE TELAFER İL STATÜSÜ ALIYOR
21 Ocak 2014
Bakanlar Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Casim Muhammed Cafer’in Tuzhurmatu ve
Telafer ilçelerinin ile çevrilmesi hususundaki önerisini uygun görerek bu iki ilçenin
prensip olarak ile çevrilmesi konusunu onayladı. Bakan Casim Cafer daha önce yapmış
olduğu bir açıklamada şunları dile getirmişti: “Bizler Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerini il
statüsüne yükseltme konusunda gereken alt yapıyı hazırlamıştık. Bu konu Türkmenler için
büyük bir önem arz etmektedir. Türkmenler bugün yok olma tehdidi ile karşı karşıyadırlar.
Dolayısı ile Türkmen bölgelerini koruma konusunu üstlenecek olan Türkmenlerden oluşan
bir gücün kurulmasını talep ediyoruz”.
Ulusal İttifak üyesi eski milletvekili Fevzi Ekrem Terzi de bu konudaki bir açıklamasında
şu ifadelere yer vermiştir: “Bizler Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerini ile çevirme
konusundaki talebimizde ısrarlıyız. Neden Sahva Güçleri gibi Türkmenlerden oluşan bir
güç oluşumu olmasın. Türkmen oluşumunu hedef almak aslında Irak’ın bölünmesi
projesinin bir parçasıdır”.
Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi Telafer ve Tuzhurmatu ile ilgili
Bakanlar Kurulu kararının çıkması münasebetiyle bir bildiri yayınlayarak, Türkmen
Halkını tebrik etti. Bu kararın Türkmenlerin idari haklarını ele alma hususunda önemli bir
adım olduğunu belirterek kararın onaylanmak üzere Parlamentoya sunulacağını bildirdi.
(www.bizturkmeniz.com)
KÜRT OLUŞUMU KARARI REDDEDİYOR
21 Ocak 2014
Parlamentoda Kürt Oluşumu Komisyonu Başkanı Halit Şuvani, Bakanlar Kurulunun
Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerini ile çevirme konusundaki kararının anayasaya aykırı
olduğu iddiasında bulundu. Şuvani açıklamasında: “Bu iki ilçenin anayasanın 140. maddesi
kapsamında olduğu için bu ilçeler hakkında herhangi bir idari ve siyasi karar alınması
doğru olmayacaktır, biz bu projenin Parlamentodan geçmesine karşı koyacağız. Bu kararın
hükümetin seçim propagandası olarak ortaya atıldığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
(Şafak News)
MUSUL İL MECLİSİNDEN ŞARTLI “EVET” KARARI
21 Ocak 2014
Musul İl Meclisi Sözcüsü Meclisin Neyneva Federal Bölgesi içinde kalmak şartıyla Telafer
ilçesinin ile çevrilmesi konusunu onaylayacağını ve bu hususta ortak bir karar alınması için
bugün bir toplantı yapılacağını bildirdi.
Meclis üyesi Halaf El- Hadidi “Haber” haber ajansına vermiş olduğu bir açıklamada:
“Neyneva İl Meclisi üyeleri Telafer ilçesinin ile çevrilmesini kabul ettiklerini ancak bu
ilçenin bağımsız bir vilayet değil Neyneva Federal Bölgesi içinde olma şartını
koşmaktadırlar” açıklamasında bulundu.
Salahaddin İl Meclisi ise Tuzhurmatu ilçesinin ile çevrilmesi kararını reddettiğini ve
Bakanlar Kurulunun bu husustaki kararının anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.
(“Haber” Haber Ajansı)
KERKÜK ARAPLARI KARARA KARŞI DURMAKTADIR
21 Ocak 2014
Kerkük İl Meclisindeki Arap grubu Bakanlar Kurulunun Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerinin
ile çevrilmesi kararının bir seçim propagandasından ibaret olduğunu, bu tür kararların şu
anda verilmesinin uygun olmadığını ve bu hususta milli duyguların öne çıkmaması
gerektiğini beyan etti.
İl Meclisindeki Arap Oluşumu Başkanı Muhammed Halil El- Cuburi bir açıklamasında:
“Bakanlar Kurulunun Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerini ile çevrilmesi kararını
reddediyoruz. Hükümetin Iraklılar arasında mezhepsel ve etnik ayrım yapmaması
gerektiğini ve bu kararın verilmesinden önce bu ilçelerin bağlı oldukları vilayetlerin
düşüncelerinin alınması gerekirdi” diyerek şimdiki durumun ilçeleri ile çevirmek için
uygun bir zaman olmadığını ilave etti. (El- Somariye News)
BAKANLAR KURULUNUN TELAFER VE TUZHURMATU İÇİN KARARI
22 Ocak 2014
Bakanlar Kurulu 21 Ocak 2014 tarihinde Başbakan Nuri El- Maliki başkanlığında 3.
Olağanüstü Toplantısını yaparak bu konuda şu hususları onaylamıştır:
1- Prensip olarak Tuzhurmatu ve Felluce ilçeleri ile Neyneva düzlüğü bölgesinin ile
çevrilmesinin onaylanması ve bu husustaki hazırlıkların yapılmasından sonra konunun
tekrar Bakanlar Kuruluna arz edilmesi
2- İlçelerin ile çevrilmesi konusunda kural ve ilkelerin belirlenmesi için İllerden Sorumlu
Devlet Bakanı Başkanlığında Adalet Bakanlığı, Belediyeler Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu
Genel Sekreterliğinden oluşan bir komisyonun kurulması
3- Telafer vilayetinin oluşturulması hususundaki yasa tasarısının onaylanıp parlamentoya
sunulması (www.bizturkmeniz.com)
MUSUL
VALİSİ:
“TELAFER’İN
PARÇALAYACAKTIR”
23 Ocak 2014
İLE
ÇEVRİLMESİ
MUSUL’U
Musul Valisi Esil El-Nuceyfi Bakanlar Kurulunun Telafer ilçesini ve Neyneva düzlüğü
bölgesini vilayete çevirme kararının Musul’un bir birleşik federal bölge oluşmasının
engellenmesi amacıyla verildiğini ve bu kararın ekonomik ve güvenlik konularında Musul
halkına olumsuz etkileri olacağını belirtti.
Musul Valisi Esil El- Nuceyfi El- Meda Haber Ajasına vermiş olduğu bir demeçte: “
Neyneva federal bölgesinin oluşması artık Musul’un güvenliği ve birliği için tek garanti
teşkil etmektedir ve edecektir. Ancak bu adımın atılması da 2008 yılı tarihli Federal
Bölgeler Yasasındaki yasal şartların oluşması ile mümkündür. Dolayısı ile Musul İl
Meclisinin bu ili federal bir bölgeye çevirme konusundaki kararın yasal olduğunu, aslında
Bakanlar Kurulunun Musul vilayetini bölüp bölüştürmesinin yürürlükte olan tüm yasal
çerçevelerin dışına çıkmaktadır” şeklinde ifadede bulundu.
Gazeteci Adil Abdülrezzak ise Telafer ve Neyneva düzlüğü bölgesinin vilayete çevrilmesi
durumunda, Neyneva’nın büyük problemlerle karşı karşıya geleceğini ifade etti.
Neyneva’nın tek dışarıya açılan sınır kapısından mahrum kalacaktır, çünkü Suriye ile olan
Rabia sınır kapısı bu durumda Telafer’ bağlı olacaktır. Ayrıca Neyneva önemli petrol
yataklarından da yoksun kalacaktır. Gazeteci Abdülrezzak, Telafer hususunda Telafer
halkının çoğunluğunun Türkmen olduğunu beyan etmektedir ancak bu ilçede Sünni ve Şii
mezhepsel çatışmaların yeniden körüklenebileceğinden endişe ettiğini de dile
getirmektedir.
Karara karşı tepkilerden biri de Şammar Aşiretinden dile getirilmiştir. Şammar Aşireti bir
açıklama yayınlayarak Telafer ilçesinin ile çevrilmesi konusunu tamamen reddettiklerini,
bu aşiretin bu bölgedeki varlıklarının parçalanmaması gerektiğini beyan etti.
Meda Haber Ajansı bazı vatandaşların düşüncelerini yansıtmıştır. İnşaat mühendisi olan
Ali Fazıl Merkezi Hükümetin Telafer’i vilayet yapma konusunda zaten çok geciktiğini
belirterek, Telafer ahalisinin 2003’ten önce de bu hususta eski rejimden talepleri olduğunu
bu ilçenin nüfusunun bazı Körfez Ülkeleri nüfusundan daha fazla olduğunu, ilçe nüfusunun
çoğunluğunun aynı etnik gruba ait olduğunu dile getirmiştir. (El- Meda News)
TÜRKMENELİ’NDEKİ BİRLİK AVRUPA’YA YANSIDI
23 Ocak 2014
Seçimlere az bir süre kala Kerkük Türkmen Cephesi’nin kurulması, Avrupa’da Eşref
Kerküklü önderliğinde Hollanda’da yapılan büyük buluşmayla yaşama geçirildi.
Bu bağlamda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkmen önderlerini anma
buluşmasının üçüncüsü yoğun katılımla yapıldı. Hollanda Türkmenleri Birliği tarafından
düzenlenen buluşmaya Irak Türkmen Cephesi (ITC) Avrupa Birliği/Brüksel Temsilcisi
Hassan Aydınlı, Hollanda Türkmenleri Birliği Genel Başkanı Eşref Kerküklü ve Hollanda
Türkmenleri Birliği danışma kurulu Başkanı eğitimci Halil Otrakçı konuşmacı olarak
katıldılar.
Anma programında ilk olarak konuşan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Avrupa
Birliği/Brüksel Temsilcisi Hassan Aydınlı, Şehit Türkmen önder Necdet Koçak ve diğer
şehit önderlere değinerek, “Türkmenler; Araplar ve Kürtler gibi eşit sayılmamaktadır. Dış
güçler Irak milletini Sünni, Şii ve Kürt olmak üzere bölmeye başladılar. Petrolden başka
bir şeyi düşünmüyorlar, petrolden başka bir şeyimiz de yok zaten ve bunu da adil
paylaşmıyorlar” dedi ve “Çocuklarınızı iyi yetiştirmek zorundayız ve yeri cennet olsun
Atalarımızdan örnek almalıyız” şeklinde konuştu.
Konuşmacılardan Hollanda Türkmenleri Birliği Genel Başkanı Eşref Kerküklü yaptığı
konuşmada, “Türkmenler üzerinde oynanan oyunlar günümüzde de devam etmektedir.
Irak’ta yasalar ne yazık ki uygulanmamaktadır. Örneğin Türk dili konusunda yapılan
haksız uygulamalar vardır. Ne yazık ki geçmişin kalıntıları halen mevcuttur. Baasçılık
zihniyeti devam etmektedir. Irak Dışişleri Bakanı Zebari ve Eğitim Bakanı El-Temim
Türkmenleri dışlamaktadır. Nuri El-Maliki hükümetini tanımamak gerekir, çünkü otoritesi
yok ve ülkeyi yönetemiyor. Hükümeti kınıyoruz. Dediğim gibi Türkmenler üzerinde hem
içeride hem dışarıda oluşturulmaya çalışılan fitne devam etmektedir. Türkmenin kültürü ve
kıyafeti üzerinden özellikle bir oyun söz konusudur. Bu fitne mahfillerine milletimiz
özellikle itibar etmemiştir. Kuşku yoktur ki, Türkmenler bu dönem de korku gömleğini
yırtıp atacaktır” şeklinde ifadelerde bulundu.
Konuşmacılardan Hollanda Türkmenleri Birliği danışma kurulu Başkanı eğitimci Halil
Otrakçı, “Önderlerimizin idamları son derece üzücü bir olaydır. Allah rahmet eylesin.”
diyerek söze başladı ve ekledi “Daha aktif olmak zorundayız. Önümüzdeki dönem siyasi
açıdan Türkmenler için altın fırsat vardır. Bu nedir? Seçimler yaklaşıyor. Biz de bu
seçimlere gireceğiz. Türkmenler hariç herkes bölündü. Bu seçimlere Türkmenler birlik
içinde girecek. Şu anda siyasi imkanlar yeni fırsatlar sunuyor. Tüm arkadaşlarımızı uyarın
ve oylarını Türkmenlere vermelerini sağlayın. Unutmayın ki; hak istenilmez, hak alınır.
Milletimizi sandık başına getirmek zorundayız. Kerkük sahipsiz değildir. Kerkük Irak’ı
besliyor, Kürt yönetimi Kerkük’de havalimanı ve bölgeyi kalkındıracak alışveriş
merkezlerinin yapılmalarına karşı. Türkiye, Kerkük’de neden yatırım yapmaz? Bunu da
anlamak zordur.” dedi.
Anma programının sohbet bölümünde katılımcılar sorularını konuşmacılara yönelttiler.
Konuklardan Hollanda Türk Gençlik Kuruluşları Federasyonu (HTGF) Genel Başkanı
Oğuzhan Kılıç, şu görüşleri dile getirdi “Irak Türkmenlerine ve diğer Türk akraba
topluluklarına, büyük Türk milletinin önderleri olarak sahip çıkmak ve birlikteliği
pekiştirmek görevlerimiz arasındadır. Bu bakımdan biz de sizinle aynı duygu ve
düşünceleri paylaşıyor ve yaşıyoruz.” dedi. Konuklardan Türk Eğitim Merkezi (STOC)
Başkanı İsmail Ercan, bir eğitim kurumu olarak kapılarının herkese açık olduğunu ifade
etti. Konuklardan eski Azerbaycanlı vali olan Hollanda Azerbaycan toplumu önderlerinden
Eldaniz Yusibov, gazeteci Fikret Hüseyinli, Türkmen Gazi Mufak Terzi, eski Türkmen
dernek başkanlarından Cüneyt Avcı ve Sabah Merdan ile HTGF eski Genel Başkan
Yardımcısı İmdat Kaymaz ve pek çok seçkin davetli konuk ve katılımcı sağlanan birlik,
beraberlik ve dayanışma ortamı için takdirlerini dile getirdiler. (www.bizturkmeniz.com)
BAKANLAR KURULU: “TELAFER’İN İLE ÇEVRİLMESİ HALKIN DESTEĞİ
İLE OLMUŞTUR”
27 Ocak 2014
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Telafer ilçesinin ile çevrilmesi hususundaki kararın
İlçe Meclisinin ve Telafer halkının talebi ve desteğine bağlı olarak verildiğini bildirdi.
Bakanlar Kurulunun bugün yapmış olduğu bir açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: “
Telafer ilçesi il statüsüne yükselmeyi hak etmiştir. Telafer nüfus yoğunluğu bakımından
Irak’ın en büyük ilçesidir, eski rejim zamanında her şeyden mahrum bırakılmıştır.
Sonradan da binlerce Telaferlinin işlemlerini yürütmek üzere Musul şehrine müracaatlarda
bulunma esnasında terör gruplarının saldırısına maruz kalmış ve bu durum hayatlarına mal
olmuştur.
Açıklamada Bakanlar Kurulunun Telafer ili yasa tasarısının anayasanın 61. ve 80.
maddelerine dayanarak Parlamentoya gönderildiği beyan edilmiştir. Açıklamada tasarıya
göre Telafer il merkezi Telafer ilçesi olacak bu ile: Telafer Merkez, Zemmar Nahyesi,
Rabia Nahyesi, Ayaziye Nahyesi ilçeler olarak bağlı olacaktır. Tasarıda Zemmar, Rabia ve
Ayaziye Telafer vilayetine bağlı ilçeler olacak Ayonat, Abu Maria, Tel Musa, Kasr Sebric
ve Burguliye köyleri ise adı geçen ilçelere bağlı olarak Nahyeler statüsü alacaktır. (İşhar
News- www.bizturkmeniz.com)
Download

Türkmen Güncesi 16-31 Ocak 2014