PYP 1. Sınıf 2. Veli Bülteni
Sa yın Veli;
“Kim Olduğumuz“ disiplinler üstü teması adı altında
“Biz okulda ortak noktaları ve ortak deneyimleri
paylaşan bireylerizİ” ana fikrini içeren sorgulama
ünitesi 16.09. 2013-01.11.2013 tarihleri arasında
işlendi. Bu ünite boyunca öğrenciler;
bireysel
özellikleri, okul topluluğu, okul topluluğundaki görev
ve sorumlulukları, okulu oluşturan sistemlerin
birbiriyle ilişkisini sorguladılar.
Bu sorgulamalar aşağıdaki rehber soruları
çerçevesinde yapıldı;
Sayı 2, Bölüm 1
Bu ünite boyunca;
15.11.2013
Bireysel özelliklerimiz nelerdir?
 30 Kasım Kampüsler arası Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği
Okul nedir? Okul topluluğunda kimler bulunur?
 16 Kasım– İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için ELT Parents
Öğrenciler olarak ortak özelliklerimiz nelerdir?
 23 Kasım 2013 Anaokulu-1.sınıf çin ELT Parents
Okulda öğrencilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?  20 Kasım Çocuk Hakları Günü
Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları
gerçekleştirdiğimiz ünite sonu sergisinde okul
toplumuyla paylaştılar.
Sizler de gönderdiğimiz eylem gözlem formu
aracılığıyla öğrencilerimizin bu ünite boyunca
kazandığı öğrenmeler sonucunda gerçekleştirdikleri
ve sizin şahit olduğunuz eylemleri not edip online
ortamda [email protected] adresine
gönderebilir öğrencilerimizin portfolyo çalışmalarına
 25 Kasım Öğretmenler Günü töreni ve kampüs içi Bilim Şenliği
 2 Aralık Engelliler Dostluk Kupası
 16-20 Kasım haftası Word Hunters
 14 Aralık 2013 4. sınıflar PİSA Bursluluk sınavı gerçekleştirilecektir.
 28-29 Kasım 2013tarihlerinde gerçekleşecek merkezi ortaöğretime geçiş
sınavları nedeniyle okulumuz resmi tatilde olacaktır.
katkıda bulunabilirsiniz.
İçindekiler:
Veliye Mektup –Misyon- İletişim .......................1
Geçtiğimiz ünitede neler yaptık?.....................2-3-4-5
Yeni ünitemizdeki kazanımlar ....... .......................6-7
Okul Rutinlerimiz ;
Duyurular .......................................................7
Öğretmen–Öğrenci
görüşmelerimizde, öğrencilerimizle biraraya gelen
öğretmenlerimiz öğretmen–
öğrenci iletişimini
güçlendirecek paylaşımlarda
bulundular.
90.yılını coşkuyla
kutladığımız Cumhuriyet
Bayramı kutlamalarında
öğrencilerimiz değer bilme
ve saygı tutumlarını Cumhuriyet Bayramıyla bir kez
daha gösterme fırsatı yakaladı.
Okul konseyi seçimlerinin ardından okul
yönetimiyle gerçekleşen 1. Konsey Tanışma
Yemeğimizi bütün okul konsey üyeleriyle
birlikte yerken çok değerli paylaşımlarda
bulunduk.
Page 2
PYP 1. Sınıf 2. Veli Bülteni
Geçtigimiz ünite boyunca sorgulama çalışmalarında
Öğrencilerin birey olarak kim olduğu
ve okul topluluğundaki görev ve
sorumluluklar hakkında mevcut
bilgileri, “Merak duvarı” ile ölçüldü.
Merak ettikleri soruları çizerek
“merak ve gezinti duvarı”’na astılar.
Ünite boyunca bu sorularına cevap
aradılar, başka merak ettiği sorularla
güncellemeler yaptılar.
Değerlendirme boyutunda
katılıyorum/katılmıyorum/
kararsızım
etkinliğiyle
öğrencilerimizin öğrenen
profillerinin nasıl olduğuyla
ilgili neler öğrendiklerini ,
nedenlerini açıklamalarını
sağlayarak ifade etmeleri
sağlandı.İstasyon
tekniğiyle öğrencilere okul
topluluğundaki
kişilerin
fotoğrafları
verildi.
Oluşturulan
gruplarda
öğrencilerimiz
okul
çalışanının
görevleriyle
ilgili beyin fırtınası yaptılar
ve ortak fikirleri not
alınarak
ön
bilgileri
öğrenildi.
Öğrencilerimizden bireysel
özelliklerini ifade edebilmelerine
imkan tanımak amacıyla çoraptan
kukla yapmaları istendi,
öğrencilerimiz bu kuklaları
konuşturarak kendi kişisel
özelliklerini arkadaşlarına tanıttı. Bu
çalışmanın değerlendirmesinde
öğrencilerimiz hobi kartları ve
fotoğraflarını eşleştirerek kendisinin
ve arkadaşının kişisel özelliklerini ne
ölçüde anladığını gösterdiler.
Türkçe derslerinde
Türkçe derslerinde; Okuma saatinde
okulla ilgili kitap okunarak okulun
bölümlerine, okul çalışanlarının görev
ve sorumluluklarına vurgu yapıldı.
Öğrencilerin okuma ve anlamalarını
geliştirmek için ders kitabından ve
farklı kaynaklardan okuma çalışmaları
yaptılar. Kısa hikayeler üzerinde, bu
ünitede belirlenen tutum ve profilleri
destekleyici ifadeleri bulundu.Okuma
yazma
çalışmalarında
;
çizgi
çalışmalarının yanı sıra “e,l,a,t,i,n”
sesleriyle
ilgili
okuma
yazma
çalışmaları tamamlandı.
Resme gir dolaş çık tekniğiyle
öğrencilerin bir öğrenen resmi
üzerinde düşünmeleri ve resim
üzerinde konuşmaları
istendi.Resimde ne görüyorsun?,
ne duyuyorsun vb. sorularla
öğrenen özellikleri üzerinde
düşünmeleri sağlandı.
Okulumuz konferans salonunda okul
çalışanlarıyla bir seminer yapıldı. Çalışanlarımız
kendilerini
tanıtarak
görevlerini
aktardılar.
Öğrencilerimiz okul çalışanlarıyla ilgili merak
etikleri sorulara cevaplar buldular. Konferanstan
sonra
istasyon
tekniğiyle
aynı
çalışma
tekrarlanarak öğrencilerin ne öğrendikleri ölçüldü
ve konferans öncesi/sonrası kitapçığı oluşturuldu.
Sonuç aktivitemizde poster tekniğiyle öğrenciler
okul bölümleriyle
ve
okul çalışanlarının
görevleriyle ilgili bildiklerini grupça resimleyerek
sergilediler.
Gruplar posterlerinin
sunumunu sınıfta
birbirlerine sergilediler.
Volume 1, Issue 1
Page 3
Ma tema tik çalışmalarında;
Matematik derslerinde; Uzamsal
ilişkiler konusu kapsamında aşağı
-yukarı-sağ-sol
kavramlarını
öğrenirken
PYP
ünitemizle
bağlantı
kurularak
okul
bölümlerinin sınıfa göre konumu
görsellerle grup çalışması yoluyla
oluşturuldu.
Uzun-kısa
kavramlarını
öğrenirken
dış
alanda
nesneler
ve
doğal
materyaller
incelenerek
uzunluklarına
göre
sıralandı.
Sınıfımızda her öğrenci den
kişisel eşyalarından 3 tanesini
seçmesi istendi ve bu eşyalar
doğal olmayan uzunluk ölçüm
birimi olan iple ölçüldü ve kartona
yapıştırılan
ipler
nesne
görsellerinin çizimiyle desteklendi.
Dış alanda her öğrencinin yazı
yazdığı eliyle yaptığı çamur
baskısıyla sınıfımızda sağ sol
grafiği oluşturuldu.
İngilizce
derslerinde;
“Birey olarak kim olduğumuz”ve “Öğrenciler
olarak nasıl birbirimize benzediğimiz” sorgulama
hatlarıyla bağlantılı olarak; Öğrenciler fiziksel
özelliklerini (farklılık ve benzerlikler) tanıyarak
birbirleri arasında karşılaştırma yaptılar. Boy, saç-göz
rengi, isim gibi belirleyici noktalardan yola çıkıldı ve
bu farklılıklar/benzerliklere dair çalışmalar yapıldı.
Kim olursan ol/Whowever you are kitabıyla sadece
kendi içlerinde değil diğer ülkelerdeki çocukları da
tanıma fırsatı buldular. “Farklıyım/ I am different”
resim
çalışmasıyla
öğrencilerin
bilgileri
değerlendirildi.
“Okul topluluğumuz” ve “Okul topluluğundaki
rol ve sorumluluklarımız” sorgulama hatlarıyla
bağlantılı olarak;
Öğrenciler dünyadaki farklı okulları ve yapısını (bina,
forma, sınıf gibi) “Going to school/Okul gitmek”
kitabını okuyarak ve bu kitaba dair çalışmalar
yaparak öğrendiler. Kendi okullarının özelliklerini
resim yaparak ifade ettiler. Okul çalışanlarının
görevlerini “piramit” çalışmasıyla tekrar ettiler.
Piramitte
bulunan
(çalışanların
resimleri)
bardaklardan bir tanesi alındığında piramite neler
olabileceğine dair beyin fırtınası yaptılar ve sözel
ifade ettiler.MRS. BEAN hikaye kitabına dair yapılan
kitapçık çalışmasıyla öğrenciler hem İngilizce
bilgilerini geliştirdiler hem de iş birliği kavramını
önce sözel sonra da resimle ifade ettiler.
Ekoloji derslerinde;
Okul topluluğundaki canlılara karşı görev
ve sorumluluklarımızı birlikte belirledik,
ekoloji dersinde temel anlaşmalarımızı
Binicilik derslerinde;
Ünite sonu sergisi etkinliğinde; öğrencilerimiz ünte boyunca yaptıkları
çalışmaları okul toplumuyla paylaşırken, aynı tema altında diğer sınıfların
nasıl çalışmalar yaptığını gözlemleme ve değerlendirme şansı yakaladı.
Öğrenciler ile birlikte güvenli bir
şekilde nasıl ata binilir?, güvenli bir
şekilde ata nasıl binilir? Sorularına
cevaplar arandı. Binicilikte
güvenliğin önemi öğrencilerle
birlikte tutumlarla ilişkilendirildi ve
temel anlaşmalar hazırlandı, öylece
biniciliğin vazgeçilmezi olan güvenli
ata binme konusunda öğrenciler
atlara daha güvenli binmeyi
kavradılar.
Ünite sonu ser gisinde;
2. Sorgulama Ünitesi
2.Ünitemizde sorgulayacağımız
maddeler;
Ünit emizi n ai t ol duğu di si pli nl erüst ü tema:
Bulunduğumuz Zaman ve Mekan
1.Hayat hikayelerimiz
Ünitenin uygulanacağı süre: 04.11.2013- 14.12.2013
3.Kendi geçmişimizin etkileri
ANA FİKİR: Her bireyin kim olduğunu etkileyen benzersiz bir
kişisel geçmişi vardır.
Bu ünite boyunca
öğrencilerimizde desteklemek
istediğimiz öğrenen profili öğeleri;
Anahtar Kavramlar:
Bakış açısı: Hayat hikayelerimiz nedir? Bu bilgilere nereden
ulaşırım?
Sebep- sonuç: Doğumunuzdan şimdiki yaşınıza kadar olan
süreçteki değişimleri görmenin yolları nelerdir?
Dönüşümlü Düşünme: Geçmiş yaşantılarımızın, üzerimizdeki
etkileri nelerdir?
2.Kendi geçmişimizin kanıtları
Araştıran sorgulayan: Öğrenci kendi
geçmişiyle ilgili kanıtları toplarken araştırma
fırsatı yakalar.
Dönüşümlü düşünen: Sonuç
değerlendirme ünitesinde ve yapılan
çalışmalarda öğrenci karşılaştığı öz
değerlendirme fırsatlarında dönüşümlü
düşünür.
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin kazanmasını istediğimiz
tutumlar:
Bağımsız davranma: 1. ve 2. sorgulama hattında kendi kararlarını
vererek yaptığı çalışmalarda bağımsız davranma tutumu geliştirilecek.
Merak: Öğrencilerin yapacakları çalışmalarda ve ailesiyle yaptığı
görüşmelerde merak tutumu geliştirilecek.
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin geliştirmesini beklediğimiz
disiplinlerüstü beceriler:
Düşünme becerileri ( Bilgi edinme , Analiz )
Araştırma becerileri ( Veri Toplama , Verileri kaydetme, Düzenleme ve
Yorumlama, Araştırma bulgularını sunma)
İlletişim becerileri ( Dinleme, konuşma )
Sayın Veli;
Ünite boyunca yapacağımız okul içi çalışmaları desteklemek
adına;
Kişisel geçmişinize dair elinizde bulunan obje, resim ve
kitap gibi materyalleri unite boyunca kaynak köşemizde
sergilenmek üzere gönderebilir,
Eski fotoğraf albümleri ya da ailenizden kalan obje ve
resimler üzerinde çocuğunuzla konuşabilir,
Oyuncak müzesi, tarih müzesi gibi yerleri ziyaret edebilir,
gözlemleriniz hakkında konuşabilirsiniz.
Sayfa 6
PYP 1. Sınıf 2. Veli Bülteni
Ünite bo yunca Matematik derslerinde öğrencilerimiz ;
Dizinlerin sayılarda bulunabileceğini anlarlar. Örneğin; tek ve çift sayılar, ritmik
sayma
20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen
çokluğu belirler.
Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre
karşılaştırır
Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan
iki gruptaki nesneleri bire bir eşler; grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
Rakamları okur ve yazar.
Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.
Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı
rakamla yazar.
Tablo
Grupların bir veya daha fazla özelliğine
göre sınıflandırılabildiğini anlarlar
Doğal Sayılar
Tabloları okur.
Nicelikleri 100 veya daha ilerisine kadar
tahmin ederler
Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.
100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik
sayar.
Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup
nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak
gösterir; bu nesnelere karşılık gelen sayıyı
rakamlarla yazar ve okur.
Ünite bo yunca Türkçe derslerinde öğrencilerimiz;
Dinleme
Konuşmasını görsel sunuyla destekler
Dikte etme çalışmalarına katılır.
Giderek artan bir doğruluk ile
sözcüklerin başında, ortasında ve
bitimindeki sesleri ayırt edebilir.
Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara
uygun konuşur.
Verilen cümle ya da metne bakarak yazar
Eğlenmek için masal, hikâye,
şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/
izler.
Dinlediklerini zihninde canlandırır.
Konuşma
Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini
paylaşır.
Okuma
Konuşulan dil görsel olarak temsil edilebilir.
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini
tahmin eder.
İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
Görsellerden yararlanarak söz varlığını
geliştirir.
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına
uygun kullanır.
Yazma
Yeni öğrendiği kelimeleri
konuşmalarında kullanır.
İnsanlar iletişim kurmak için yazar. Sözel dil
(harfler,semboller, görsel olarak temsil
edilebilir.
Görsel Dil
Görsel bilgilerle kendi deneyimlerini
birleştirerek kendi anlamlarını inşa eder,
örneğin” bir geziye giderken.”
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını
bilir.
Trafik işaretlerinin anlamını bilir.
Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini
resim, şekil ve sembol ve renkleri
kullanarak görselleştirir.
Görsel metinler hemen dikkatimizi
çekebilir.
Ünite bo yunca Fen dersinde öğrencilerimiz;
Alanı:Canlılar
Kazanımlar:
Fen Bilgisi Becerileri
Veri toplamak için dikkatle gözlem
yapma
Farklı zaman sürelerinde kendisindeki Verileri doğru olarak ölçmek için
değişimi inceler ve farklı değişkenlerin çeşitli aletler ve araçları kullanma
ve şartların değişimi etkileyebileceğini Gözlemlerini ve deneyimlerini
açıklamak için bilimsel sözcükleri
bilir
kullanma
Öğrenciler, kendi bilimsel deneyimlerini Araştırılacak bir soruyu veya problemi
saptama veya oluşturma
ve sözcükleri kullanarak kişisel
araştırmaları planlama ve yapma
tarihlerini iletir veya açıklamalar
Varsayımlar yapma ve bunları test
yaparlar
Değişkenleri gerektiği şekilde
manipüle ederek sistematik
araştırmaları planlama ve yapma
Varsayımlar yapma ve bunları test
etme
Sonuç çıkarmak için toplanan
verileri yorumlama ve
değerlendirme
Bilimsel modelleri ve bu modellerin
uygulamalarını değerlendirme
(sınırlılıkları dahil)
Sayı 2, Bölüm 1
Sayfa 7
Üni te boyunca Ha ya t Bil gi si de rsinde öğre ncil eri miz
Doğuştan bugüne öğencinin geçirdiği değişiklikleri
belirlemesi (örneğin, arkadaşlarıyla ailelerinin
yaşamlarında geçirdikleri değişiklikleri konuşması)
Kişisel tarihi belgeleme sebeplerini saptamak için
birincil kaynakları kullanma (örneğin anne-babalar
veya büyük anne-babalar)
Aile tarihinin nasıl belgelenebileceğinin yolları
üzerinde konuşma
Yaşamından olayları kronolojik sıraya koyma
(örneğin, kişisel fotoğrafları kullanarak)
Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı
gösterilmesi gerektiğini açıklar.
Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve
canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları
(sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde,
arkasında, üstünde ve altında) kllanarak bildiği yere
göre tarif eder.
Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine
ulaşabilmesi için gerekli bilgilere sahip olur.
Evindeki iletişim araçlarını yerinde
ve doğru kullanır.
Atatürk’ün önderliğinde Türk
milletinin sahip olduğu hak ve
hürriyetleri araştırır.
Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini
geçirmek ve eğlenmek için plan
yapmaktan zevk alır, yaptığı planı
ailesiyle paylaşır.
Yaşadığı yerleşim biriminin ve
vatanının kendisi için özel bir yer
olduğunu fark ederek ülkesini de bir
“yuva” olarak görür.
“Benim Eşsiz Yuvam” temasında
geçen kavramları yerinde ve doğru
bir biçimde kullanır.
Kendisinin,arkadaşlarının ve
ailesindekilerin fiziksel
görünümlerinin zaman içinde nasıl
değiştiğini fark eder.
Kendisinin, anne ve babasının veya diğer
büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi
edinir ve bunları görsel materyallerle
destekleyerek sınıfta sunar.
Geçmişte kabul gören mesleklerle
günümüzde kabul gören meslekler arasındaki
farklılıkları araştırır.
Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl
değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve
günümüzde liderlik yapan kişiler hakkında
sorular sorar.
Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde
gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel
materyaller kullanarak açıklar.
Geçmişten günümüze binalarda ne gibi
değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.
“Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen
kavramları yerinde ve doğru bir biçimde
kullanır.
Ünite bo yunca brans derslerinde öğrencilerimiz;
Sanat derslerinde;
Müzik
İnsanlar sanatı diğerleriyle paylaşırlar.
Çevresindeki varlıkları hareket hızları ile ayırt
eder.
Spor ve dersinde;
Egzersiz sırasında vücut sistemleri
arasında oluşan etkileşim üzerine
derinlemesine düşünür
Deneyimlerimiz ve hayal gücümüz, bize yaratmak İyi hijyen uygulamaları için ihtiyaçlarını
için ilham verebilir
anlar ve iletirler.
Yer değiştirme hareketlerini yapar.
Kendi vücutlarını ve ahenksiz perküsyon
Dengeleme hareketlerini yapar.Grup
enstrüman seslerini keşfederler.
etkileşimleri için amaçları tartışır ve
Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik belirlerler
eder.
Farklı oyunlar bularak ar-kadaşlarıyla
oynar.
Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.
Atatürk ile ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler. ICT ve Kütüphane dersinde;
Bilgisayarın ne olduğunu bilir.
Görsel Sanatlar
Sanat içindeki bağlantıları ve inşa edilen anlamı
Bilgisayarın parçalarını bilir
analiz ederler.
İngilizce dersinde;
Dün, bugün yarın gibi
zaman kavramlarını bilir
ve bu kavramlarla ilgili
sorulan sorulara cevaplar
verir.
Okuduğu
hikayedeki
olayları zaman sırasına
göre düzenler ve sıralar.
Kendi
geçmişindeki
olayları destek alarak
anlatır ve arkaddaşlarıyla
paylaşır.
Kendi
yaşam
hikayesindeki
önemli
olayları hatırlar ve kendi
kitapçığını
oluşturarak
arkadaşlarıyla paylaşır.
Du yurular
Velilerimizin de programımız içerisinde aktif rol almaları ve ev-okul arasında okuma alışkanlığını yaymak üzere başlattığımız “Okuma Gönüllüleri” çalışmasına katılıp,sabah töreninden sonra
gerçekleştirdiğimiz okuma zamanında sınıf içerisinde kitap okumak isteyen gönüllü velilerimizin ya da
öğrencilerimizle yapılacak ünite etkinliklerini desteklemeyi arzulayan velilerimiz,
[email protected] adresine zaman ve diğer detaylarla ilgili bilgilendirme maili atabilirler.
Ünitemizle ilgili materyal, kitap, vb.. kaynakları ünitemiz boyunca sınıfımızın kaynak köşesinde
sergilemek üzere gönderebilirseniz seviniriz.
Gösterdiğiniz ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz.
Download

PYP 1. Sınıf 2. Veli Bülteni