İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLAR KASIM AYI
E-BÜLTENİ
TÜRKÇE
‘’ Biz Okuyoruz ‘’ sloganıyla başladığımız kitap okuma çalışmalarımıza
devam ettik.
Okuduğumuz kitapları okuma ağacımıza yapıştırdık.
İncelediğimiz bir metin ile ilgili sözlü,yazılı ya da görsel sunum yaptık.
Sunumlarımızı sınıfla paylaştık.
Çevreyi kirletenlere duygu ve düşüncelerimizi anlatan bir mektup yazdık.
Temizliğin önemini vurguladık.
Varlıkları sayılarına göre tekil, çoğul ve topluluk olarak üçe ayırdık.
10 Kasım’da Atatürk’ü saygıyla andık.
MATEMATİK
• Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini karış, adım,
ayak, kulaç, parmak birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini
açıkladık.
10 santimetre cetveli fon kağıdından yaparak onları
birleştirdik, metre ile de ölçerek gerçek sonucu
yakalamaktan çok hoşlandık.
1 metreye denk gelen kendi çalışmalarımız çok
ilgimizi çekti.
Deste ve düzineyi ağaçlara kuşları, denize balıkları
yerleştirerek açıkladık. Deste ve düzine ile ilgili problemler
çalıştık.
Öğleden önce ve öğleden sonra saat başlarını ve
buçuklu (yarım) saat okumayı etkinliklerle çalıştık.
Tam ve yarım saatleri okuma çalışmaları yaptık, saati tam ve yarım saate
ayarladık. Her birimiz istenen saati saat üzerinde uygulamalı olarak
gösterdik.
• Eldeli toplama işlemini yaptık, toplama işleminde eldenin ne
anlama geldiğini modellerle açıkladık.
• Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur,
onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
• Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.
• Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı
ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturduk. Bir şeklin iki eş
parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirledik, uygun şekilleri iki
eş parçaya ayırdık.
• Simetriyi modelleri ile açıkladık.
• Yüzden küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki
ilişkiyi belirttik. Yüzden küçük en çok dört doğal sayıyı
büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıraladık,
kazanımları görsel sunular, alıştırmalar ve problemler
çözerek çalıştık.
HAYAT BİLGİSİ
KONULAR
Bayrağımız, Millî Marşımız
Dengeli ve Düzenli Beslenme
Başarabilirim
Ben ve Arkadaşlarım
Ah Şu Duygularımız
Eşyalar Konuşuyor
Taşıtlar
Yayalar Ne Yapıyor?
Tanıyor muyuz?
Vücudumuz Değerlidir
Sağlığımızı Nasıl Koruruz?
Planlarım ve Uygularım
Benim İçin Önemli
Sihirli Sözcükler
• Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi
gerektiğini öğrencilerle beraber konuştuk.
•Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde
duruldu. Öğrencilerin bu konudaki düşüncelerini yazdılar. Yazdıklarını
sınıftaki diğer arkadaşlarıyla paylaştılar.
•Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırdılar ve
araştırmalarını sınıfta paylaştılar.
•Öğrencilerin okulda kendilerinin ve arkadaşlarının güçlü
yanlarını tanımaları üzerinde duruldu. Öz güvenleri
üzerinde konuşuldu.
•Hoşgörü ve sevgi üzerinde durularak arkadaşları ile
farklılıklarının doğal olduğunu kabul etmeleri üzerinde
konuşuldu.
• Duygularımızın kendimizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkilediğini fark
etmemizi sağladık. Toplumsallık üzerinde durduk.
• Okul ve sınıf eşyalarının neden özenli kullanması gerektiğini
açıkladık.
• Ulaşım araçlarını gözlemledik ve sınıflandırdık. Öncelikle okula
geliş gidişlerinde karşılaştığımız ulaşım araçları üzerinde durduk.
• Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışlarını
gözlemleyerek kendimizin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış
davranışlarını ayırt etmemizi sağladık.
• Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığımız insanlarla etkileşimde
bulunurken nasıl davranmamız gerektiğini açıkladık.
Eyüp Oyuncak Atölyesi’ne gezi düzenlendik. Eski oyuncakları görme
fırsatı bulduk. Kendi seçtiğimiz oyuncakları boyayarak hem eğlenceli
hem de üretken bir gün geçirdik.
•Vücudumuzun bölümlerini tanıyarak kendimizin
ve arkadaşlarımızın vücudunun değerli olduğunu
kabul etmemizin önemi üzerinde durduk.
•Sağlığımızı koruma sorumluluğunu üstlenerek
bunun için yapması gerekenleri araştırdık.
•Kendimizin ve arkadaşlarımızın etik olmayan
davranışlarını fark etmelerini sağlayarak
arkadaşlarımızla ilişkilerimizde olumlu değerleri
gözetmemizin önemi üzerinde durduk. Doğruluk,
dürüstlük ve adalet kavramlarının anlamları
üzerinde durduk.
•Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları
belirleyerek iletişim kurarken nezaket
ifadelerinin kullanıldığı bir sunum hazırladık.
24 Kasım Öğretmenler günü için panoları öğretmenlerimiz hakkında
yazdığımız güzel sözler ile süsledik.
İNGİLİZCE
‘’I can ride a bike’’ Ünitesi
Öğrenilen kelimeler:






ride a bike
side a horse
skate
pkateboard
play tennis
play football
•behind
•in front of
•next to
•between
MODELS(CAN/CAN’T)
•Can ve can’t yardımcı fiilerinin yeteneklerimizden
bahsederken(yapabildiğimiz ve yapamadığımız)kullanıldığını ,
•Türkçe'de -ebilmek, -abilmek ekine karşılık geldiğini,
•Olumlu ve olumsuz cümlelerde gibi Can'in kullanımı cümledeki
kişilere göre değişiklik göstermediğini öğrendik.
Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde ‘’can & can’t’’ kullanımını
çalıştık.
Affirmative (+)
• I can skateboard.
Negative (-)
• I can’t skateboard.
Interrogative (?)
• Can you skateboard?
Prepositions!
(Behind,in front of,next to,between)
• Where is the teddy bear?
It’s behind the box.
•
Is the teddy bear next to the box?
Yes, it is.
•
Is the teddy bear in front of the
table?
No, it isn’t.
Ünitemizdeki hikayeleri canlandırdık ve çok
eğlendik
Kitap çalışmalarımızda ikili ve grup olarak
çalıştık.
Şarkılar söyleyip, oyunlar oynadık ve
öğrendiğimiz kelimeleri tekrar ettik.
‘’Reading lotto’’ ve ‘’Raz kids’’
uygulamalarımızla İngilizce kitap okuma
alışkanlığımızı daha eğlenceli hale getiriyoruz
kazanmaya devam ediyoruz.
Halloween etkinliğimizde oyunlar
oynadık, tekerlemeler söyleyip
şeker topladık.
GÖRSEL SANATLAR
Kasım ayı boyunca;
•10 Kasım Atatürk’ü Anma
Programı nedeniyle Atatürk
konulu çalışmalar yaptık.
•Öğretmenlerimizin portrelerini
yaptık
• Çocuk ve Çevre konulu
yarışmaya hazırlandık.
MÜZİK
Kasım ayı boyunca müzik derslerinde;
*Atatürk ve Öğretmen şarkıları söyledik,
*Müziğin ABC’si kitabımızdan notalarımızı
çalışmaya devam ettik.
*Porte’nin üzerine notaları yazdık, isimlerini
söyledik, nota değerlerini öğrendik.
BEDEN EĞİTİMİ
KASIM AYI
ETKİNLİKLERİMİZ
• Dengeleme hareketlerini artan bir
doğrulukla yapmayı öğrendik.
• Efor kavramını ve vücudumuzu en doğru
şekilde nasıl kullanacağımızı öğrendik.
• Temel ve birleştirilmiş hareket
becerilerini içeren eşli ve küçük
gruplarda basit ve kurallı oyunlar
oynamayı öğrendik.
DENGE TAHTASI ÜZERİNDE YARDIMSIZ
BİR ŞEKİLDE ÇEŞİTLİ YÜRÜYÜŞLERİ
DENEDİK VE ÖĞRENDİK
CİMNASTİK DERSİNDE ÇEŞİTLİ
NESNELER ÜZERİNDE (C. SIRASI, MİNİ
TRAMPOLİN, BÜYÜK TRAMPOLİN) DENGE
KURMAYI ÖĞRENDİK.
50 METRE KOŞUSU İÇİN SEÇMELER
YAPMADAN ÖNCE OYUNLARLA İYİCE
ISINDIK.
EĞLENCELİ OYUNLARLA İSABET
ÇALIŞMALARI YAPTIK.
EĞLENCELİ İSTASYON ÇALIŞAMALARI
YAPTIK.
TAKIM ÇALIŞMASI GEREKTİREN OYUNLAR
OYNAYARAK TAKIM OLMANIN ÖNEMİNİ
ANLADIK.
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ 2
• Fareyi, bazı işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmek, tıklama, çift tıklama,
sağ tıklama, sürükle bırak, kes, kopyala, yapıştır işlemlerini yaptık.
• Resim programında şekil ve şablonları kullanarak çizgisel çalışmalar yaptık. Düz
çizgi, dikdörtgen, kıvrım, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen, oval gibi araçlar ve
renkle doldur araçlarını kullandık.
• Yapılan çalışmalar bilgisayara kaydetme işlemlerini yaptık.
• Farklı programlarda “Aç, Kaydet, Yeni Belge” işlemlerini yaptık.
SINIF İÇİ ETKİNLİKLER
2A Sınıf öğrencilerimizle Değerler Eğitimi
kapsamında “Arkadaşlık” konusu ile ilgili drama
ve masal etkinlikleri yaptık.
2B Sınıf öğrencilerimizle Değerler Eğitimi
kapsamında “Arkadaşlık” konusu ile ilgili drama
ve masal etkinlikleri yaptık.
2C Sınıf öğrencilerimizle Değerler Eğitimi
kapsamında “Arkadaşlık” konusu ile ilgili
drama ve masal etkinlikleri yaptık.
BİREYSEL ve GRUP ÇALIŞMALARI
2. Sınıf öğrencilerimizle “Dikkat Oyunları”, “Dikkat
Çalışmaları”, “Aile Resmi çiz”, “Hikaye Tamamlama” vb.
etkinliklerimize öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda
devam ediyoruz.
2. sınıf öğrencilerimizle Eyüp’teki “Oyuncak
Atölyesi”ni ziyarete gittik. Seçtiğimiz oyuncakları
zevkle boyadık.
PDR Bölümü olarak “Kendi Okul
Yaşantılarımızın, Çocuklarımızın Okul
Yaşantılarına Etkileri” konulu Veli Grup
Çalışmasını gerçekleştirdik.
VELİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerimiz ile yapılan çalışmalar,
gözlemler, ihtiyaçlar ve veliden gelen talepler
doğrultusunda veli görüşmeleri yaptık.
KASIM AYI
“Çocukta Özgüven Gelişimi”
Veli Bültenimiz...
KASIM AYI PANOMUZ
Download

Slayt 1