HİKMET KİLER FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
BİTLİS
Okulunuz ..../... ..sınıfı .......... no'lu...................................................
ait Ortak sınava gireceği dersler belirlenerek aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederiz.
Sınava Girilecek
Dersleri Belirleyen
isimli öğencinin Öğretim Yılına
... / ... / .......
Sınıf Rehber Öğretmeni
Öğrenci Velisi
Öğrenci
Adı Soyadı
İmzası
Öğrencinin Okuduğu Dersler
Öğrencinin Başarısız Olduğu Dersler Dönem Sonu Ortak Sınavına Girilecek Dersler
NOT: 1. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik
ortalamaya dâhil edilir.Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da
sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.
2. Öğrencilerin sınava gireceği bu dersler başarısız dersleri olabileceği gibi
başarılı oldukları dersler de olabilir.
Download

Ortak Sınav Başvuru Dilekçesi