ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU,
1 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik
Aynı Yönetmeliğin (OÖKY) 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona
ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte
dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı
başvurusu alınır.”
31 Aralık 2015 tarihine kadar öğrencilerle ilgili 1. Döneme ait tüm sınav ve diğer değerlendirmeler (Performans,
Uygulama v.b.) yapılmış ve notlar e-okul sistemine girilmiş olacaktır.
 Dönem Sonu Sınavlarına girmek isteyen öğrenciler 4-5 Ocak 2016 tarihlerinde Müdür Yardımcılarına dilekçe ile
müracaat edecektir. (Dilekçe Müdür Yardımcılarında alınacaktır.)
 Sınavlar 6 Ocak 2016 Çarşamba günü başlayacaktır. (Ekli sınav çizelgesi)
 Bu sınavlardan alınan notlar diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil
edilir.
 Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama
alınırken sayıya dâhil edilir
Download

dönem sonu sınavı