T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 82572224-902.03/236
Konu : İlan
09/02/2015
Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18’nci maddesi 9. fıkrası (c)
bendine göre İmam-Hatip kadrosuna açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda
aranan şartlara haiz adaylar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil
olarak ataması yapılabilir, hükmü yer almaktadır.
ARANAN ŞARTLAR
:
1- 2014 yılında KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için),KPSSP-123 (önlisans mezunları için), KPSSP-124
(lisans mezunları için) 60 puan ve üzeri olanlar arasından sınav kurulunca yapılan mülakat neticesine göre
atama yapılacaktır.
2- 2014 yılında KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için),KPSSP-123 (önlisans mezunları için), KPSSP-124
(lisans mezunları için) 60 puan ve üzeri müracaatçı olmaması halinde bu sınava girenler arasından sınav
kurulunca yapılan mülakat neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
İmam-Hatiplik için;
a- İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
b- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen
şartları taşımak kaydıyla, müracaatlarını aşağıda istenen belgelerle birlikte 25/02/2015 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne yapacaklardır.
Sınav 26/02/2015 Perşembe günü İl Müftülüğünde saat 09.00’da yapılacaktır.
İsmail İPEK
İl Müftüsü
Münhal kadronun yeri
Suluova İlçesi
Sanayi Camii
Unvanı
İ.H.
Ne sebeple boşaldığı
Görevlisinin yurtdışında
görevlendirilmesi nedeniyle.
İSTENEN BELGELER
:
1- Dilekçe (Müftülükten temin edilecek)
2- 1 adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
4- Diploma fotokopisi
5- Askerlik Belgesi
6- Sabıka Kaydı
7- Sağlık Raporu yazılı beyanı
8- Varsa Hafızlık belgesi fotokopisi
9- KPSSP Sınav Sonuç Belgesi
Ayrılış
Tarihi
Süresi
02/02/2015
4 yıl
Download

Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı