YENİŞEHİR MERSİN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKATİNE
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47.maddesi aşağıya çıkarılmış
olup; yönetmelik hükümlerine göre” Yazılı sınavlar ve diğer
değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için
dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır”
denilmektedir. 3.Ortak Sınava girmek isteyen öğrencilerin okul idaresi veya
sınıf öğretmenlerinden alacakları form dilekçe ile 4-8 OCAK 2016 tarihleri
arasında Müdür Yardımcılarına başvurmaları gerekmektedir.
11-15 OCAK 2016 tarihleri arasında üçüncü ortak sınavlar yapılacaktır.
Öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur.
M. Nazım ALTINAY
Okul Müdürü
MADDE 47- (3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer
değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için
dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu
sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının
hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen
öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara
katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri
uygulanır.
______________________________________________________________________________________________________________
Download

3.ortak sınav duyuru - Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi