VELİ İZİN BELGESİ
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı
Baba Adı
Sınıfı
Ana Adı
No
Cinsiyeti
K( )
Doğum Tarihi ve Yeri
Ev Tlf.
ANNE
0(……)
0(……)
CEP TELEFONLARI
BABA
0(……)
E( )
DİĞER
0(……)
Ev Adresi
Okul Tel-Faks
(0366) 811 4590- (0366) 811 4356
İNEBOLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İNEBOLU
Velisi bulunduğum/bulunduğumuz yukarıda açık kimliği yazılı okulunuz öğrencisinin,
……/……/20… tarihinde/tarihinden itibaren ……….gün aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı
izinli sayılmasının istiyorum.
Öğrencimin okula devam durumunu e-okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak
kontrol edeceğimi ve öğrencimin devamsızlık ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt eder,
gereğini bilgilerinize arz ederim.
……/…../2015
MAZERET NEDENİ:
ANNE (ADI SOYADI -İMZASI)
BABA (ADI SOYADI -İMZASI)
AÇIKLAMA:
1-Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameye dolduranlara ve imzalayana aittir.
2-Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü, toplamda( izin ve rapor dahil ) 45 günü aşan öğrenciler
başarısız sayılır.
3-Özürsüz ard arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse
girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
UYGUNDUR
……./……/2015
Uzm.Öğrt.İsmet Mehmet YILMAZ
Okul Müdürü
Download

Veli Devamsızlık İzin Belgesi