LEYLA TURGUT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Velisi bulunduğum .............. sınıfı ........... nolu oğlum/kızım .......................................................'nın II.Dönem
yetiştirme kursunda hafta sonu / hafta içi almak istediği dersler ve ders öğretmenleri aşağıda belirtilmiştir.
Gereğinin yapılması hususunda bilgilerinize arz ederim.
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı:
İmzası:
Dersin Adı
Hafta İçi
VELİSİNİN
Adı Soyadı:
Telefon Numarası:
İmzası:
Hafta Sonu
Kurs Almak İstediğim Öğretmen (Öğretmen tercihi isteğe bağlıdır.)
Adı-Soyadı
Görevi
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................
LEYLA TURGUT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Velisi bulunduğum .............. sınıfı ........... nolu oğlum/kızım .......................................................'nın II.Dönem
yetiştirme kursunda hafta sonu / hafta içi almak istediği dersler ve ders öğretmenleri aşağıda belirtilmiştir.
Gereğinin yapılması hususunda bilgilerinize arz ederim.
ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı:
İmzası:
Dersin Adı
Hafta İçi
VELİSİNİN
Adı Soyadı:
Telefon Numarası:
İmzası:
Hafta Sonu
Kurs Almak İstediğim Öğretmen (Öğretmen tercihi isteğe bağlıdır.)
Adı-Soyadı
Görevi
Download

II.Dönem Yetiştirme Kursları Dilekçe Örneği