GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum 11-…… sınıfı öğrencilerinden…………...…..no'lu ve .……..……...………..……….….
TC Kimlik no'lu……………..…………..………………………………………………………..………..…….......….
2015-2016 Öğretim Yılında 12.sınıfta aşağıda belirtilen seçmeli dersleri okumak istemektedir.
Gereği için bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci
Veli
Adı Soyadı :
Adı-Soyadı:
İmza
İmza
Tarih:……/……/2015
Tarih:……/……/2015
ORTAK DERSLER
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil ( Fransızca )
İkinciYabancı Dil ( İngilizce )
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar/Müzik
Trafik ve İlkyardım
Rehberlik
TOPLAM
2
3
1
5
4
2
1
1
1
20
MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR
Aşağıdaki Seçmeli Dersler tablosunu inceleyerek, seçmek istediğiniz derslerin toplamı (20) saat olacak şekilde
yandaki tabloya yazınız. Sıralamayı yaparken aynı dersin parantez içindeki farklı saatlerinden sadece birini
alabilirsiniz. Kaç saat tercih ettiğinizi ders saati kutucuğunda belirtiniz.
SEÇMELİ DERSLER VE KAÇ
KEZ ALINABİLECEĞİ
DERS SEÇMELİ DERSLER VE KAÇ KEZ
SAATİ ALINABİLECEĞİ
Seçm.Dil ve Anlatım (3)
Seçm.Türk Edebiyatı (3)
Diksiyon ve Hitabet (1)
Osmanlı Türkçesi (3)
Matematik (3)
Geometri (3)
Fizik (3)
Kimya (3)
Biyoloji (3)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (1)
Coğrafya (3)
Felsefe(1)
Mantık (1)
Bilgi Kuramı (1)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
İşletme (1)
Ekonomi (1)
Girişimcilik (1)
Yönetim Bilimi (1)
(2)(3)
1
1
2
(2)(4)
(1)(2)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(1-2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2
(1-2)
1
2
2
1
2
Uluslararası İlişkiler (1)
Kur'anı Kerim (4)
Hz.Muhammed'in Hayatı (4)
Temel Dini Bilgiler (2)
Seçm.Birinci Yabancı Dil (Fransızca) (4)
Seçm.İkinci Yabancı Dil (İngilizce) (4)
Seçm.Üçüncü Yabancı Dil (İtalyanca)(3)
İngiliz Edebiyatı (1)
Fransız Edebiyatı (4)
Beden Eğitimi (3)
Sosyal Etkinlik (1)
Temel Spor Eğitimi (2)
Görsel Sanatlar (3)
Müzik (3)
Sanat Tarihi (1)
Drama (1)
Çağdaş Dünya Sanatı (1)
Estetik (1)
Bilgi ve İletişim Tekno. (1)
Proje Hazırlama (1)
DERS
SAATİ
DERS ADI
2
2
2
(1-2)
(2) (4)
2
2
(1-2)
(1-2)
2
(1-2)
(2) (4)
2
2
2
1
2
2
(1-2)
(1-2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DERS
SAATİ
TOPLAM
Seçtiğiniz derslerin açılmaması durumunda kullanılmak üzere aşağıdaki tabloya öncelik sırasına göre seçtiğiniz yedek dersleri yazınız.
DERS ADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DERS
SAATİ
DERS
SAATİ
DERS ADI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOPLAM
Not: Ders adının yanında (1) olarak belirtilmiş dersler yalnızca bir kez alınabilir.
20
20
Download

GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Gereği için bilgilerinize