MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
AB YE FINDIK İHRACATI
Ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) fındık ihracatında 884/2014/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği
kapsamında gerçekleştirilen kontrollerden ötürü Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrük kapısında
ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ile ilgili olarak Türkiye'nin AB Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin
bir yazısına atfen; KİB tarafından iletilen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2015
tarih 40214 sayılı yazı aynen aşağıya çıkartılmıştır.
"• Ortak Giriş Belgelerinde (CED) I.20 kutucuğunun doldurulmasına ilişkin olarak hazırlanan ve bir
örneği ekte yer alan kılavuzun Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü (DG
SANCO)'nden
temin
edildiği,
söz
konusu
kılavuzahttp://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/docs/guidance_art-94.pdf internet adresinden de ulaşılabileceği,
• Üye ülke giriş noktası (DPE) tarafından sevkiyatın üye ülke ithalat noktasına (DPI) transferine izin
verilebilmesi için I.20 kutucuğunun işaretlenmesi, ülke adı, mevcut ise DPI'nın spesifik kodu veya
numarasının, mevcut değilse DPI'ye ait adres bilgilerinin yazılması, mevcut bulunması halinde temas
kişisinin adının, e-posta adresinin, e-posta adresi yoksa faks numarasının belirtilmesi, DPI'nın
hayvansal kökenli olmayan gıdalar için de TRACES sistemini kullanıyor olması halinde TRACES birim
kodunun belirtilmesinin gerektiği,
• I.20 kutucuğunun doldurulmadığı hallerde; DPE aynı zamanda bir DPI ise, DPE yetkili makamlarının
kimlik ve fiziksel kontrollere ilişkin olarak CED'i doldurabileceği; DPE aynı zamanda DPI değil ise,
yetkili makamların operatörlerden I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde doldurulmasını talep
edebileceği veya operatörler DPI belirtmez ve/veya I.20 kutucuğunu düzgün bir şekilde
doldurmazlarsa ülke içerisinde bir DPI tayin edebileceği,
• I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde doldurulmadığı hallerde; DPE aynı zamanda bir DPI ise, DPE
yetkili makamlarının kimlik ve fiziksel kontrollere ilişkin olarak CED'i doldurabileceği; DPE aynı
zamanda bir DPI değil ise, yetkili makamların operatörlerden I.20 kutucuğunun düzgün bir şekilde
doldurulmasını talep edebileceği veya operatörler I.20 kutucuğunu düzgün bir şekilde doldurmazsa
ülke içerisinde bir DPI tayin edebileceği,
• Operatörlerin sevkiyatın DPI'ya varışından en az bir iş günü önce DPI yetkili makamlarına bildirimde
bulunmaları ve söz konusu bilgilerin I.20 kutucuğunda yer alan tercihen e-posta adresine veya faks
numarasına iletilmesi gerektiği, aksi takdirde DPI'ya sevkiyatı reddetme yetkisi tanındığı ifade
edilmektedir.”Önemle bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi
EK: Kılavuz (5 sayfa)
İlgili Dosyalar
Dosya Adı
Dosya Boyutu
Kilavuz_AB.pdf
222,12 KB
[email protected] | www.evrim.com
İndir
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız