GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum 10.…… sınıfı öğrencilerinden…………...no'lu ve .………..……...………..……...……….....
TC Kimlik no'lu……………..…………………………………………………………………..………..…….......…..……..
2015-2016 Öğretim Yılında 11.sınıfta aşağıda belirtilen seçmeli dersleri okumak istemektedir.
Gereği için bilgilerinize arz ederim.
Öğrenci
Veli
Adı Soyadı :
Adı-Soyadı:
İmza
İmza
Tarih:……/……/2015
Tarih:……/……/2015
ORTAK DERSLER
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Felsefe
Birinci Yabancı Dil ( Fransızca )
İkinciYabancı Dil ( İngilizce )
Rehberlik
TOPLAM
2
3
1
2
2
6
4
1
21
MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR
Aşağıdaki Seçmeli Dersler tablosunu inceleyerek, seçmek istediğiniz derslerin toplamı (19) saat olacak
şekilde yandaki tabloya yazınız. Sıralamayı yaparken aynı dersin parantez içindeki farklı saatlerinden
sadece birini alabilirsiniz. Kaç saat tercih ettiğinizi ders saati kutucuğunda belirtiniz.
SEÇMELİ DERSLER VE KAÇ KEZ
ALINABİLECEĞİ
Seçm.Dil ve Anlatım (2)
Seçm.Türk Edebiyatı (2)
Diksiyon ve Hitabet (1)
Osmanlı Türkçesi (3)
Temel Matematik (2)
İleri Matematik (2)
İleri Fizik (2)
İleri Kimya (2)
İleri Biyoloji (2)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1)
Seçm.Tarih (1)
Seçm.Coğrafya (2)
Psikoloji (1)
Sosyoloji (1)
Mantık (1)
Bilgi Kuramı (1)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
İşletme (1)
Ekonomi (1)
Girişimcilik (1)
DERS
SAATİ
3
2
1
2
2
6
4
4
3
(1-2)
4
4
2
2
2
(1-2)
1
2
2
1
SEÇMELİ DERSLER VE KAÇ KEZ
ALINABİLECEĞİ
DERS
SAATİ
DERS ADI
Yönetim Bilimi (1)
Uluslararası İlişkiler (1)
Kur'anı Kerim (4)
Hz.Muhammed'in Hayatı (4)
Temel Dini Bilgiler (2)
Seçm.Birinci Yabancı Dil (Fransızca) (4)
Seçm.İkinci Yabancı Dil (İngilizce) (4)
Seçm.Üçüncü Yabancı Dil (İtalyanca)(3)
Dördüncü Yabancı Dil (Latince) (3)
İngiliz Edebiyatı (1)
Fransız Edebiyatı (4)
Seçm.Beden Eğitimi (4)
Sosyal Etkinlik (1)
Seçm.Görsel Sanatlar (4)
Seçm.Müzik (4)
Sanat Tarihi (1)
Drama (1)
Bilgi ve İletişim Tekno. (1)
Proje Hazırlama (1)
2
2
2
2
(1-2)
(2) (4)
(2) (4)
2
1
(1-2)
(1-2)
2
(1-2)
2
2
2
1
(1-2)
(1-2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
TOPLAM
Seçtiğiniz derslerin açılmaması durumunda kullanılmak üzere aşağıdaki tabloya öncelik sırasına göre seçtiğiniz yedek dersleri yazınız.
DERS ADI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DERS
SAATİ
DERS
SAATİ
DERS ADI
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
TOPLAM
Not: Ders adının yanında (1) olarak belirtilmiş dersler yalnızca bir kez alınabilir.
DERS SAATİ
19
19
Download

10.Sınıflar - Galatasaray Lisesi