SAYFA 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
İçindekiler Tablosu
Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine Giriş
4
Öğrenci
6
Ders İşlemleri
6
Ders Ana Sayfası
7
Ders İçeriği
8
Ders İzleme ve Değerlendirme Esasları
9
Danışman Bilgisi
10
Ödev ve Projeler
10
Ayrıntılı Proje Bilgileri
11
Sınav Listesi
11
Sınav Alma Ekranı
11
Eğitim Değerlendirme Bilgileri
11
Ders Materyalleri
11
Dosyalar
12
Hatırlatmalar
12
Öğrenci İşlemleri
12
Belge ve Formlar
13
Dilekçeler
13
Dilekçe Gönderme ve Takip Sayfası
13
Mezuniyet Takip Çizelgesi
13
Karne
13
Not Dökümü
13
Ders Kayıt İşlemleri
13
Sınav Başlangıç, Bitiş ve Soru Görüntüleme Tarihi
14
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
İletişim
SAYFA 3
15
Akademik Takvim
15
Duyurular
15
Duyuru Bilgileri
15
Mesajlar
16
Kullanıcı Arama / Listeleme
17
Tartışma Grupları
17
Tartışma Konuları
17
Tartışma Grubu Mesaj Listesi
18
Tartışma Grubu Mesaj Ekleme Sayfası
18
Tartışma Konu Ekleme
18
Sohbet
18
Sohbete Giriş
18
Sohbet Arşivi
19
Kişisel Takvim
19
Ayarlar
20
Kişisel Bilgiler
20
Kişisel Bilgi Güncelleme
20
Parola Güncelleme
21
Sistem Araçları
21
Sıkça Sorulan Sorular
21
Geri Bildirim Formu
21
Gelişmiş Arama
21
Canlı Ders
22
Canlı Ders Arşivi
24
Ara Sınav
27
Canlı Ders Takvimi
30
Ödevler ve Projeler
32
Sınav Sonucu Öğrenme
35
SAYFA 4
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Öğrenci Kılavuzu
Kayıtlı olduğunuz programın ders içeriklerine ve ders materyallerine ulaşabilirsiniz.
Ödevlerinizi görüntüleyerek ödev teslimi yapabilir, sınavlarınıza girebilir ve ders danışmanlarınızın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanında, bölüm sekreterine ve
öğrenci işlerine dilekçe gönderebilir, bu kullanıcıların sisteme yüklediği belge ve
formları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Aynı zamanda not dökümü, karne ve mezuniyet takip çizelgesi gibi belgelere ulaşabilirsiniz.
Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine Giriş
Sisteme giriş yapmak için uzem.amasya.edu.tr web adresinden aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi “Sisteme Giriş” sekmesine tıklanır. Açılan pencereden hangi
programa kayıtlıysanız o programa ait butona tıklanır.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 5
Bir önceki sayfadaki şekilden de görüldüğü gibi Uzaktan Eğitim Programları
için Giriş butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki uzaktan eğitim yönetim sistemi
kullanıcı giriş bilgileri penceresine ulaşılır.
NOT: Bu pencereye http://www.myenocta.com/amasya/ linkini tıklayarak
da ulaşılabilir.
Size verilen Kullanıcı adı ve Parola ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
SAYFA 6
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Kullanıcı kodu ve parolanızla sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ana
sayfaya yönlendirilirsiniz. Bir öğrencinin sistem üzerinde yapabileceği işlemlerin ana
hatlarıyla gruplandığı ekran burasıdır. Öğrenci, bu ekrandaki linkleri kullanarak
öğrenci bilgilerine, derslerine ve sınavlarıyla ilgili işlemlere ulaşabilir.
Ders İşlemleri
Öğrenci, almakta olduğu derslerin listesini bu sayfada görebilir, derslerin
ana sayfalarına bu ekrandan ulaşabilir. Bunun için derslerin bulunduğu tablodaki 'Aç' linkine basması yeterlidir. Bu link yardımıyla, ulaşmak istediğin dersin ana
sayfasına yönlendirilir.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 7
Ders Ana Sayfası
Bu sayfa, öğrencinin aktif olan dersiyle ilgili tüm işlemleri yapabildiği
ve tüm bilgileri görüntülemek istediği sayfalara erişebildiği ders ana sayfasıdır.
Öğrenci bu sayfada, ders içeriğine, müfredatına, danışman bilgisine, ödev ve
projelerine, sınavlarına, sohbet saati bilgilerine, materyallere, ek dosyalara ve
dersteki durumunun özetlendiği değerlendirme bilgileri sayfasına ulaşabilir.
Ayrıca, alması gereken sınavların sayısını ve teslim etmesi gereken
ödev ya da projelerin sayısını da ilgili sayfalara giden köprülerin hemen altlarında, turuncuyla yazılmış olarak, görebilir. Dersle ilgili duyuruların başlıklarını ise
sayfanın sağ tarafında bulabilir. Bu kısımdaki başlıklara tıklayarak da duyuru
metinlerine ulaşabilir. Ders sayfasından çıkarak ders listesine ulaşmak ve
başka bir dersi açmak için öncelikle sayfanın sağ altında bulunan 'Ders Sayfasından Çıkış' linkine tıklaması gerekmektedir.
SAYFA 8
Ders İçeriği
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Dersin interaktif içeriğine, ilgili dersi seçtikten sonra “Ders İçerikleri” menüsünden
haftalık ders içeriklerine ulaşabilir ve içeriğe tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla
karşılaşacaksınız.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 9
Ders içeriklerinde daha önceden hazırlanmış ders videolarına “Video” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ders İzleme ve Değerlendirme
Dönem içinde, dersin gidişatını belirleyecek olan ders izlence ve esaslarına
(müfredat) bu sayfadan ulaşılabilir. Bu sayfada; danışmanın hazırladığı ders tanımı,
dersin haftaları (üniteleri), vereceği ödevlerin ve hazırlayacağı sınavların listesi ve
sunduğu ek kaynak bilgileri bulunur. Bu sayfa, danışman tarafından dönem başında
hazırlanmış olup, sayfada bulunan sınav ve ödevler henüz hazırlanmamış olabilir.
Danışman, dönem içinde bu sayfada değişiklik yapabilir.
SAYFA 10
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Danışman Bilgisi
Danışmanın özlük ve akademik bilgilerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Ödevler Projeler
Bu sayfa, öğrencinin ödevlerinin ve projelerinin listelendiği sayfadır. Sayfadaki listede öğrenciye atanmış ya da atanacak olan ödev ve projeler, danışmanlarının bu ödevler için gönderdikleri ödev dosyaları, ödevlere yanıt olarak öğrencinin
gönderdiği dosyalar, (varsa) öğrencinin aldığı puanlar görüntülenir. Danışman bir
ödevin dosyasını sisteme yüklemiş olsa dahi bu dosya ödevin ilan tarihinden önce
görüntülenemez. Eğer öğrenci bir ödevden henüz bir puan almamış ise ödev dosyası
tekrar tekrar yüklenebilir.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 11
Ayrıntılı Proje Bilgileri
Ders danışmanı tarafından gönderilen projenin hedefi, amacı, aşama sayısı
vb. bilgilerin gösterildiği sayfadır.
Sınav Listesi
Öğrencinin girmiş olduğu ya da girmesi gereken sınavların listesi bu sayfada bulunabilir, henüz girmemiş olduğu sınavlar 'Başlat' köprüsüne tıklanarak başlatılabilir.
Bu sayfada, müfredata bağlı sınavlar ve öğrenciye özel hazırlanmış sınavlar
tek bir listede görüntülenir. Öğrencinin girmiş olduğu sınavlar için, azami tekrar talebi sayısını aşmadığı sürece, tekrar talebi yapılabilir. Tekrar talepleri danışman tarafından değerlendirilir. Eğer kabul edilirse öğrencinin tüm sınav bilgileri sıfırlanarak,
sınavı tekrar alması sağlanır.
Sınav Alma Ekranı
Bu ekran, öğrencinin sınav alma işlemini gerçekleştirdiği arayüzdür.Arayüz, eş zamanlı loglama, klavye ve fare kısıtlamaları, sınav tekrar talebi gibi
çeşitli özellikleri içermektedir. Öğrencinin herhangi bir sebepten dolayı yarım kalan
sınavı öğrenci tarafından danışmanına bildirmesiyle danışmanın değerlendirmesi
doğrultusunda sınavın sisteme tekrar yüklenebilmesi sağlanabilmektedir.
Eğitim Değerlendirme Bilgileri
Öğrencinin sınavları, ödevleri ve projeleri ile ilgili değerlendirme bilgileri bu
sayfada bulunur. Dönem içinde bu sayfa hem öğrencinin gerçekleştirdiği işlemlerle
(sınav almak, sohbete katılmak vb.) hem de danışmanın verdiği puanlarla otomatik
olarak güncellenir.
Ders Materyalleri
Danışmanın derse ünite ya da hafta bazında yüklemiş olduğu ders materyalleri bu sayfada listelenir. Ders materyalleri bir web linki (köprüsü) ya da bir dosya
olabilir. Eğer bir köprü ise, tıklandığında yeni bir pencerede açılacaktır. Ders materyali eğer bir dosya ise, tıklandığında sistem kullanıcıya bu dosyayı bilgisayarına kaydetmesi için bir kaydetme menüsü çıkaracaktır.
SAYFA 12
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Dosyalar
Danışmanın derse ek olarak sisteme yüklemiş olduğu dosyaların
listesine bu sayfadan ulaşılabilir, bu dosyalar bu şekilde kullanıcının bilgisayarına indirilebilir. Bunun için kullanıcının dosya adının üzerine tıklaması yeterli
olacaktır.
Hatırlatmalar
Dersle ilgili önemli olayların başlıkları öğrenci ana sayfasının sağ
tarafında bulunabilir. Bu kısımdaki başlıklara tıklanarak duyuru metinlerine
ulaşılabilir.
Öğrenci İşlemleri
Öğrenci bilgileri, mezuniyet takip çizelgesi gibi bilgilere ulaşmak için gerekli olan köprüler bu sayfada bulunabilir .
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 13
Belge ve Formlar
Üniversite veya ders danışmanları ile ilgili resmi yazışmalar ve/veya başvurularda
kullanılabilecek dosyalar bu sayfada görüntülenebilir ve kullanıcının bilgisayarına
indirilebilir. Bunun için dosya adına tıklamak yeterlidir.
Mezuniyet Takip Çizelgesi
Mezuniyet takip çizelgesi, öğrencinin mezuniyeti için aldığı ve alması gereken derslerin listesini bir arada görüntüler. Bu listede öğrencinin bağlı olduğu programın program yapısı (müfredatı) görüntülenir. Bu müfredat üzerinde, eğer bir dersi almış ise,
aldığı dönem ve harf notu görünür. Müfredat üzerinde '-' işareti ile görünen dersler,
henüz alınmamış anlamına gelir. Programı dışında aldığı dersler ise (varsa) sayfanın en altında bulunan diğer dersler tablosunda yer alır.
Karne
Öğrenci, bu sayfa ile almış olduğu dersleri dönem bazlı olarak listeleyebilir. Bunun
için listenin hemen sol üstündeki çoklu seçme kutusundan notlarını listelemek istediği dönemi seçmesi yeterli olacaktır.
Not Dökümü
Öğrenci, bu sayfada not dökümünü bulabilir. Almış olduğu tüm dersler tek
bir sayfada ve dersleri aldığı dönemlere göre gruplanmış ve sıralanmış şekilde görüntülenir.
Ders Kayıt İşlemleri
Öğrencinin dönem başında yapacağı ders ekleme-bırakma işlemleri bu
ekrandan yürütülür.
SAYFA 14
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Sınav Başlangıç, Bitiş ve Soru Görüntüleme Tarihi
Sınav başlangıç ve bitiş tarihleri öğrencilerin bir sınava giriş yapabilecekleri
tarih aralıklarını belirtir. Soruları görüntüleme tarihi ise öğrencinin sınavında cevapladığı soruları görüntüleyebileceği tarihtir. Bu tarihlerle ilgili dikkat edilmesi gereken
noktalar aşağıdaki gibidir;
•
Sınavın bitiş tarihi geçtikten sonra sınavın bitiş tarihi güncellenebilir.
•
Sınavın bitiş tarihi geçtikten sonra öğrenci tekrar talebi yapamaz.
•
Danışman soru görüntüleme tarihi kısmını doldurmak zorunda değildir. Bu
durumda öğrenci sınavını bitirdiği andan itibaren sınav sorularını (cevapları ile
birlikte) görebilir.
•
Danışman sınav sorularını görüntüleme tarihini istediği şekilde belirtebilir.
Belirtilen tarihten itibaren öğrenci sınavını tamamladıktan sonra sınav sorularını, verdiği cevapları ve doğru yanıtları görebilir. Soruları görüntüleme tarihi
istenildiği zaman güncellenebilir.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 15
İletişim
Akademik Takvim
Bu sayfada, üniversite tarafından belirlenen akademik takvim bilgileri listelenir.
Duyurular
Kullanıcı, kendisine yapılmış duyuruların listesine bu sayfadan ulaşabilir. Duyuruları
başlangıç ya da bitiş tarihleri belirli bir tarih aralığında olacak şekilde filtre edebilir.
Eğer başlangıç ve bitiş tarihleri aynı tarihi gösterecek şekilde seçilmiş ise filtreleme,
verilen tarih duyuru başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasında kalacak şekilde yapılır.
Duyuru Bilgileri
Bir duyurunun ayrıntılarının görüntülenebildiği sayfadır.
SAYFA 16
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Mesajlar
Gelen Mesajlar Listesi
Bu sayfada kullanıcılar, kendilerine gönderilen ve kendi göndermiş oldukları tüm mesajları listeleyebilirler.
Silinmiş Mesajlar
Sayfa başlığının hemen altında bulunan çoklu seçme kutucuğunda silinmiş
mesajlar listelenir.
Gönderilen Mesajlar
Sayfa başlığının hemen altında bulunan çoklu seçme kutucuğunda gönderilen mesajlar seçilir ise kullanıcının diğer kullanıcılara gönderdiği mesajlar listelenir.
Yeni Mesaj
Bu sayfa aracılığıyla sistemdeki kullanıcılara sistem içi mesaj ve e
posta gönderilebilir. Mesaj gönderebilmek için 'Kime', 'Konu', 'Önem Seviyesi'
alanları ve mesaj metni doldurulmuş olmalıdır. Mesajın gönderileceği kullanıcı ya
da birimlerin daha rahat bulunup seçilebilmesi amacıyla 'Kullanıcı Ara / Ekle' köprüsü kullanılabilir. Yayın tarihi alanı mesajın gönderileceği kullanıcılarda ne zaman görüntülenebileceğini belirtir. Bu alan boş bırakılırsa mesaj, gönderildiği anda
listelenebilir olur. Son gönderme tarihi alanı, yazılacak olan mesaja istinaden cevap
yazılabilecek son tarihi belirtir. E-posta gönderimi alanı, eğer işaretlenirse, mesajın
bir kopyasının da kullanıcılara e-posta olarak gönderilmesini sağlar.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 17
Kullanıcı Arama / Listeleme
Bu sayfada sistemde kayıtlı kullanıcılar tek tek ya da kısayollar aracılığıyla seçilerek mesajınız „kime‟ kısmına eklenebilir.
Mesaj gönderilecek kişi seçilir.
Konu yazılır.
Mesajın içeriği buraya yazılır.
1
2
3
Gönder butonuna tıklanarak mesaj
gönderilir.
Ek bir dosya eklenecekse buradan
eklenir.
4
Tartışma Grupları
Derslerle ilgili ya da genel konuların tartışıldığı tartışma gruplarının
listesi bu sayfada bulunmaktadır. Sayfada her kullanıcı kendi yetkisi dahilindeki tartışma gruplarını görebilir.
Tartışma Konuları
Bir tartışma grubuna ait konular bu sayfada listelenir. Her konunun
mesajlarına yine bu sayfadan ulaşılabilir. Mesajlara ulaşabilmek için „konu‟
adının üzerine tıklamak gerekmektedir.
5
SAYFA 18
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Tartışma Grubu Mesaj Listesi
Tartışma grubundaki bir konuya gönderilen mesajlar bu sayfada listelenir.
Gönderilen mesajlar tarih sıralamasına göre ve alt alta sıralanmış olarak görüntülenirler.
Tartışma Grubu Mesaj Ekleme Sayfası
Bu sayfa ile tartışma grubuna mesaj eklenilebilir. Bunun için, mesaj bilgileri doldurulup sayfanın hemen sağ altındaki „gönder‟ düğmesine basılır.
Tartışma Konu Ekleme
Tartışma konusunun adı ve açıklaması girilerek tartışma grubuna konu
eklenebilir ya da varolan bir konu güncellenebilir. Bunun için grup bilgileri yazılarak
sayfanın hemen altındaki „Ekle‟ ya da „Güncelle‟ düğmesine basılması yeterli olacaktır.
Sohbet
Sohbet, danışmanlarının belirledikleri saatlerde o şubedeki öğrencilerin,
danışmanıyla ders hakkında bilgi alışverişi yaptıkları platformdur. Ayrıca öğrenciler
günün herhangi bir saatinde de kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunabilirler.
Yalnız, öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları mesajlaşma sistem tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sohbete Giriş
Formüllerin Gösterilmesi
Bunun için MathType yazılımının Translators seçeneğinin altındaki ekranda
"Translation to other language” seçeneği seçilir. Translator olarak da: "MathML 2.0
(m namespace)" seçeneği seçilir. Formül yazıldıktan sonra formül seçilir ve
clipboard‟a kopyalanır.
Daha sonra, formül sohbet ekranındaki mesaj kutusuna yapıştırılır. Kopyalama işlemi sırasında MathType formülü bir xml formatına dönüştürür. Mesaj kutusuna yapıştırıldığında da bu xml formatı yapıştırılır. Mesaj gönderildiğinde ise, gelen
mesaj penceresinde mesajın orjinal hali görüntülenir.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 19
Danışman Penceresi
Sohbet sırasında, danışmanın gönderdiği mesajların diğer mesajlar ile karışmaması için istenirse, danışman penceresi açılabilir. Bunun için menüdeki danışman
penceresi düğmesine basmak yeterlidir. Bu durumda sohbet gelen mesajlar penceresi ikiye bölünür ve üst tarafta sadece danışmanın gönderdiği mesajlar listelenir.
El Kaldırma
Danışmana soracağınız bir soru olduğunda, el kaldır düğmesine basarak danışmanın size söz vermesini kolaylaştırabilirsiniz.
Sohbet Portu
Sohbet sistemi 1863 TCP portunu kullanmaktadır. Bu port firewall yazılımları sebebi
ile kapalı ise ayarlar seçeneğine gidip bu portun lokal makinada açılması gerekebilir.
Sohbet Arşivi
Danışmanlar için mevcut şubelerindeki belirledikleri saatlerde yapılan sohbetlerin
logları, öğrenciler için almış oldukları derslerin danışmanların belirledikleri saatlerde
yapılan sohbetlerin loglarını görüntüleyebileceği sayfadır.
Kişisel Takvim
Panoramik Takvim
Kullanıcıların kişisel notlarını tutabileceği, kendilerine yapılan duyuruları ve
akademik takvimi görüntüleyebileceği panoramik takvim bu sayfada bulunur. Sayfanın sağ üst tarafında duyurular ve kendi notlarım adlı iki kutucuktan işaretlenmiş
olanlar, takvim alanında hangi tip notların görüntüleneceğini belirlerler. Notların
üzerlerine tıklanarak, eğer kullanıcının kendi notu ise, not listesi sayfasına, duyuru
ise duyuru listesine ve akademik takvim notu ise akademik takvim sayfasına ulaşılır.
Takvim Notları
Bu sayfada belirli bir güne ait takvim notları listelenir. Bu takvim notları 'Sil' köprülerine basılarak silinebilir.
Takvim Not Ekleme
Bu sayfa ile belirli bir gün için takvim notu eklenebilir ya da var olan bir not
güncellenebilir. Bunun için not bilgileri girilip „Ekle‟ ya da „Güncelle‟ düğmelerine
basılması yeterli olacaktır.
SAYFA 20
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Ayarlar
Kullanıcının tüm sistem bilgilerine ulaşması, ayarlarını güncellemesi ve
sistem içinde arama yapmak gibi fonksiyonları kullanabilmesi için bu sayfaları
kullanması gerekir.
Kişisel Bilgiler
Kullanıcı, kişisel bilgilerini bu sayfada görebilir. Kişisel bilgilerini güncellemek için 'Bilgileri Güncelle' köprüsüne tıklayabilir.
Kişisel Bilgi Güncelleme
Bu sayfada kullanıcı, kişisel bilgilerini güncelleyebilir. Bunun için, güncellemek istediği bilgileri doldurarak „Güncelle‟ düğmesine basar.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 21
Parola Güncelleme
Kullanıcılar parolalarını bu sayfa ile güncelleyebilirler. Bunun için kullanmakta oldukları geçerli parolalarını bir kere, yeni parolalarını ise olası hataları engellemek amacıyla iki kere girip, „Güncelle‟ düğmesine basarlar. Parola politikası sayfa
açıklamasının hemen altında yer alır. Bu politikaya aykırı bir parola seçilemez. Parolalar sistem veritabanında tek yönlü bir şifreleme mekanizmasından geçirilerek korunur ve hiçbir yetkili personel tarafından bilinemez. Bu nedenle parolanın kaybedilmesi durumunda bu bilginin kullanıcıya sağlanması mümkün değildir. Bu tür durumlarda kullanıcılar „Parolamı Unuttum‟ işlemiyle ya da sistem yöneticisine
[email protected] e-posta adresinden mail yoluyla başvurarak otomatik olarak
bir parola üretebilirler.
Sistem Araçları
Sistem araçları ile sistemin kullanılışına yönelik ayarlar ve sıkça sorulan
sorular, geri bildirim formları gibi sayfalara ulaşılabilir. Temel olarak bu sayfanın
işlevi, kullanıcıların bu sayfalara ulaşabilecekleri „köprüleri‟ içermektir.
Sıkça Sorulan Sorular
Sistemin kullanımı sırasında karşılaşılan genel sorunlarla ilgili sorular ve
yanıtları bu sayfada bulunabilir. Sıkça sorulan sorular sayfasında gösterilen sorular
ve cevapları sistem yöneticisi tarafından düzenlemiştir. Kullanıcılar, bu sorular arasından sadece yetkileri dahilinde olanları listeleyebilirler.
Geri Bildirim Formu
Kullanıcıların, sistem yöneticisine olan mesajlarını iletebildikleri sayfadır.
Geri bildirim formları, sistemdeki teknik ya da görsel eksiklikleri bildirmek ya da bu
konularda düşünce belirtmek için kullanılabilir.
Gelişmiş Arama
Sistemde bulunan bölümler, dersler, müfredat bilgileri, programlar, tartışma grupları ve kullanıcılar üzerinde gelişmiş arama aracını kullanarak arama yapılabilir. Gelişmiş arama sayfasına sayfanın sağ üstündeki „arama‟ kutusunu kullanarak
da ulaşılabilir.
Arama işlemini kullanmak için arama yapılacak söz öbeği en az 3 karakter
olmalıdır.
SAYFA 22
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Canlı Ders
Öncelikle sisteminizde Adobe Flash Player ( http://get.adobe.com/tr/flashplayer/ )
kurulu olduğundan emin olunuz . Google Chrome tarayıcısını kullanarak sisteme
giriş yapınız.
Hatırlatmalar bölmesinden katılmak istediğiniz Canlı Oturumu seçiniz.
“Oturumu Aç” linkini tıklayarak Canlı Oturuma katılabilirsiniz.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 23
Eğer sayfa açılmaz ise Google Chrome Pop-up engelleyici sayfayı engellemiş olabilir.
Bunun için Sağ üst köşedeki işareti tıklayarak engellemeyi kaldırabilirsiniz.
1
2
3
SAYFA 24
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Canlı Ders Arşivi
Katılamadığınız veya tekrar izlemek istediğiniz Canlı Dersleri aşağıdaki şekilde takip
edebilirsiniz.
Öncelikle sisteminizde Adobe Flash Player ( http://get.adobe.com/tr/flashplayer/ )
kurulu olduğundan emin olunuz . Google Chrome tarayıcısını kullanarak sisteme
giriş yapınız.
Canlı Ders Arşivini Görüntülemek
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
“Sanal Sınıf Oturum Listesi” linkini tıklayınız.
“Oturum Arşivi” Linkini Tıklayınız.
SAYFA 25
SAYFA 26
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
“Arşivi Aç” linkini tıklayarak oturum arşivini görüntüleyebilirsiniz.
Eğer sayfa açılmaz ise Google Chrome Pop-up engelleyici sayfayı engellemiş olabilir.
Bunun için Sağ üst köşedeki işareti tıklayarak “www.myenocta.com sitesindeki
pop- up lara her zaman izin ver” seçeneğini seçerek “Bitti” butonunu tıklayınız.
Tekrar “Arşivi Aç” linkini tıkladığınızda oturum açılacaktır.
1
2
3
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 27
Ara Sınav
Öğretim elemanı tarafından size ara sınav ataması yapıldığında aşağıyı izleyiniz
Ara sınavlara katılabilmek için ders listesinden sınavına katılacağınız dersi açınız.
1
“Ders işlemleri” menüsüne
tıklayınız.
2
Sınav olacağınız dersin
“Aç” linkine tıklayınız.
SAYFA 28
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Açılan sayfadan Sınavlar sekmesine tıklayınız.
3
“Sınavlar” menüsüne tıklayınız.
4
5
Sınavı başlatmak
için tıklayınız.
Sınav başlama
saati geldiğinde
Başlat linki görünür olacaktır.
Sınavı başlatmak
için tıklayınız.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
6
SAYFA 29
SAYFA 30
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Son olarak gelen pencereden “Tamam” tıklanarak sınav bitirilir.
Canlı Ders Takvimi
Haftalık canlı ders programına ulaşmak için sistem üzerinden “İletişim” butonuna
tıklanır.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 31
Açılan pencereden “Sanal Sınıf (Sohbet)” butonuna tıklanır.
Daha sonra “Tıklayınız” linkine tıklayarak canlı ders takviminin olduğu sayfaya geçiş
yapılır. Sayfanın görünümü aşağıdaki gibi olup öğrencinin haftalık programı görüntülenir. Ayrıca bu sayfadan da canlı derslerinizi açabilirsiniz. Bunun için ilgili dersi ve
saati seçtikten sonra sol kutucukta açılan “Aç” linkini kullanabilirsiniz.
1
2
SAYFA 32
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
Ödev ve Projeler
Ders İşlemleri menüsünden sınav olacağınız derse Aç linkine tıklayarak giriş yapınız.
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 33
SAYFA 34
AMASYA ÜNİVERSİTESİ —UZEM
AMASYA ÜNİVERSİ TESİ —UZEM
SAYFA 35
Sınav Sonucu Öğrenme
Ders İşlemleri menüsünden sınav sonucunu öğreneceğiniz derse Aç linkine tıklayarak giriş yapınız ve aşağıdaki adımları izleyiniz.
“Eğitim Değerlendirme
Bilgileri” butonuna
tıklayınız.
1
“Toplam Puan”
bölümünden sınav
puanınızı
öğrenebilirsiniz.
2
Download

buradan - Amasya Üniversitesi