T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Resmi Burslu Öğrenci Sistemi
REBUS
Öğrenci Modülü
Kullanım Kılavuzu
Ankara 2014
İÇİNDEKİLER
REBUS ................................................................................................. 5
1. Ekran Açıklamaları ........................................................................ 1
1.1. Şifre Değiştirme...................................................................... 2
1.2. Araç Çubuğu ve İşlem Simgeleri ............................................. 3
2. Öğrenci Modülü ............................................................................ 5
2.1 Başvuru İşlemleri.................................................................... 5
2.1.1 İmzalı Evrak Talebi ........................................................... 5
2.1.2 Başvuru Evrakları ............................................................. 7
2.1.3 Kabul Belgesi İşlemleri ................................................... 10
2.1.4 Öğrenim Planı İşlemleri .................................................. 12
2.1.5 Öğrenim Değişikliği Talepleri ......................................... 14
2.1.6 İzin Talebi ....................................................................... 15
2.1.7 Uzatma Talebi ................................................................ 16
2.1.8 Etkinlik Talebi ................................................................. 17
2.1.9 Diğer Talepler ................................................................. 18
2.2 Bilgi Girişi.............................................................................. 19
2.2.1 Bilgi Formu Girişi ............................................................ 19
2.2.2 İletişim Bilgileri............................................................... 20
2.2.3 Mezuniyet Bilgileri ......................................................... 21
2.2.4 Banka Bilgileri................................................................. 21
2.2.5 Yurt İçi Dil Başvuru ve Tercih ......................................... 23
2.2.6 Yurt Dışı Dil Başvurusu ................................................... 24
2.2.7 Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi ............................................... 25
2.2.8 Pasaport Bilgileri ............................................................ 26
2.3 Öğrencilik Bilgileri ................................................................ 27
2.3.1 Kimlik Bilgileri................................................................. 27
2.3.2 Senet Bilgileri ................................................................. 28
2.3.3 Öğrenim Bilgileri ............................................................ 29
2.3.4 Danışman Bilgileri .......................................................... 30
2.3.5 Askerlik Bilgileri ............................................................. 32
2.3.6 Ödül ve Cezalar .............................................................. 33
2.3.7 Transkript Bilgileri.......................................................... 34
2.3.8 Adına Yapılan Ödemeler ................................................ 35
2.4 Mesajlar ............................................................................... 36
2.4.1 Gelen Kutusu ................................................................. 36
3. Sonuç Açıklama........................................................................... 39
3.1 Sonuçlar ............................................................................... 39
3.1.1 Sonuç Bildirimleri........................................................... 39
REBUS
1416 Sayılı Kanun kapsamında yükseköğrenim görmek üzere yurt
dışına gönderilen öğrencilerin iş ve işlemlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt
dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün talebiyle Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir projedir.
Proje tamamen öz kaynaklarla iki yılda geliştirilmiş olup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yönetici Modülü
Bakanlık Modülü
Öğrenci Modülü
Sonuç Açıklama Modülü
Temsilcilik Modülü
Yurt İçi Üniversite Modülü
Yurt Dışı Üniversiteler Modülü
Kurumlar Modülü
Yurt İçi Dil Kursu Merkezleri Modülü
olmak üzere toplam dokuz modülden oluşmaktadır.
Proje 2013 yılı ilk çeyreğinde Yönetici Modülü ve Bakanlık Modülü
olarak hizmete açılmış ve bu yıla kadar olan dosyalar REBUS’a
girilerek öğrenci bilgilerinin büyük bir kısmı elektronik ortama
aktarılmıştır.
2013 yılı Temmuz ayında öğrenci başvurularının REBUS üzerinden
alınması ile Öğrenci Modülü de hizmete açılmıştır. 2014 döneminde
öğrencilerin bütün iş ve işlemleri REBUS üzerinden yürütülmektedir.
REBUS’ta öğrencilerin kullandığı Öğrenci Modülü ve Sonuç Açıklama
Modülü olmak üzere iki farklı modül bulunmaktadır.
Ekran Açıklamaları 1
1. Ekran Açıklamaları
Resim 1: Modül Ekranı
Resimdeki alanlar:
1- Kullanıcının ad ve soyad bilgisinin gösterildiği alandır.
2- Kullanıcının yetki grubunun gösterildiği alandır.
3- Menü Alanıdır. Kullanıcı adı ve şifresinin girildiği ekrandan sonra
gelen Modül Ekranında kullanıcının giriş yetkisinin bulunduğu
modüller listelenir.
2
Ekran Açıklamaları
1.1. Şifre Değiştirme
Kullanıcı, REBUS’a giriş yaptıktan sonra şifresini değiştirebilir. Yeni
şifre oluşturulurken sistem açığı oluşturabileceği gerekçesiyle bazı
özel karakterlerin kullanımı engellenmiştir. Gerekli açıklamayı şifre
değiştirme ekranında “ipuçları” açıklamasında bulabilirsiniz.
Resim 2: Şifre Değiştirme
Ekran Açıklamaları
1.2. Araç Çubuğu ve İşlem Simgeleri
Simge
Simge Adı
Açıklama
Yeni Kayıt
Ekle
Yetkiye göre veya etkin duruma göre
aktif veya pasif konumdadır. Aktif
durumda yeni kayıt ekler.
Sil
Yetkiye göre veya etkin duruma göre
aktif/pasif konumdadır. Seçili olan
kaydı siler.
Kaydet
Yetkiye göre veya etkin duruma göre
aktif/pasif konumdadır. Girilen bilgileri
kaydeder.
İptal/
Yenile
Ekranı günceller. İşlem esnasında işlemi
iptal ederek ilk konuma döner.
Arama
Öğrenci Arama Ekranına yönlendirir.
Yazdır
Ekranda yetkili olunan raporların
alınması için gerekli pencereyi açar.
Ana Sayfa
Ana sayfaya yönlendirir.
Yardım
Bulunulan ekran için hazırlanmış olan
yardım penceresini açar.
3
4
Ekran Açıklamaları
Çıkış
Modülden çıkış yaparak Modül
Ekranına yönlendirir.
Uyarı/
Hata
Yapılan işlemde bir hata oluştuğunu
ifade eder. Bu simgenin görülmesi,
işlemin gerçekleşmediğini ve işlem
üzerinde herhangi bir değişiklik
yapılmadığını gösterir.
İşlem
Başarılı
Yapılan işlemin başarılı bir şekilde
tamamlandığını gösterir. Bu simgenin
görülmesi, işlemde herhangi bir
hatanın oluşmadığını ve değişikliklerin
kaydedildiğini gösterir.
Öğrenci Modülü
2. Öğrenci Modülü
2.1 Başvuru İşlemleri
Öğrencilerin her türlü başvurularını ilettikleri ekranların bulunduğu
seçenektir.
2.1.1 İmzalı Evrak Talebi
Elektronik İmzalı belge taleplerinin yapıldığı ekrandır.
İhtiyaç duyulan imzalı belgeler bu ekrandan talep edilir. Belge
Bakanlık bünyesinde hazırlanarak yetkililerin imzalarına sunulur.
Belgenin imza işlemleri tamamlandıktan sonra belgenin numarası
Bakanlık birimlerince sisteme girilir. Bu noktadan sonra belgenizi
sistem üzerinden alabilirsiniz.
Resim 3 : İmzalı Belge Talebi
Yeni belge talebinde bulunmak için araç çubuğundan “Yeni Kayıt”
butonu tıklanır ve açılan “Evrak Bilgileri” başlıklı panelde talep
edilen evrak türü seçilir ve belirtmek istenilen bir not var ise “Evrak
Hakkında” satırına yazılarak yine araç çubuğunda bulunan “Kaydet”
butonu tıklanır. İşlem hakkında panelin üstünde mesaj
5
6
Öğrenci Modülü
görüntülenecektir. Talebiniz kaydedildiği anda Bakanlıkta ilgili
birimin ekranında görüntülenecektir.
Ekranda önceki talepleriniz varsa listelenecektir. Taleplerinize ait
resmi belge hazırlanmış ve sisteme girilmiş ise ilgili satırda “Eklenme
Tarihi” alanı dolu gelecektir ve “Belge” sütununda link resmi
görünecektir. Bu resim görünmüyor ise belgeniz henüz
hazırlanmamış demektir.
Resim 4 : Evrak Görüntüleme Uyarı Penceresi
Hazırlanmış evrak satırının sağ sütununda bulunan link butonu
tıklandığında bir uyarı penceresi açılacaktır. Açılacak olan bir sonraki
pencerede evrak ve ekleri listelenecektir.
Bu listede EVRAK olarak belirtilen belge UDF formatındadır. Bu
formattaki belgeleri açabilmek için bilgisayarınızda JAVA yüklü
olmalıdır. Sisteminize JAVA kurulumunu yaptıktan sonra açılan
pencerede bulunan linkten “Doküman Editörü”nü indirmeniz ve
kurmanız gerekmektedir. Aksi halde UDF uzantılı dosyaları
görüntüleyemezsiniz. Fakat diğer uzantılı evrak eklerini indirip
açabilirsiniz.
Öğrenci Modülü
Resim 5 : Evrak ve Ekleri Listesi
Detaylı yardım için yukarıdaki pencerede bulunan “Yardım”
bağlantısını kullanabilirsiniz.
5070 Sayılı Kanun’a göre nitelikli elektronik imzalar ıslak imza ile
aynı geçerliliğe sahiptir. Ayrıca ıslak imza atılmasına gerek yoktur.
Ayrıca sistem üzerinden aldığınız elektronik imzalı belgelerin altında
bulunan 20 karakterli teyit kodu ile http://evraksorgu.meb.gov.tr/
adresinden belgenin doğruluğu kontrol edilebilir.
2.1.2 Başvuru Evrakları
Öğrencilerden talep edilen belgelerin elektronik ortamda
gönderildiği ekrandır. Öğrenciden herhangi bir belge talep edilmiş
ise bu ekranda listelenecektir. Listelenen belge üzerine fare ile
tıklandığı takdirde listenin üst kısmında açılan panelde belge ile ilgili
bilgiler yer almaktadır.
7
8
Öğrenci Modülü
Resim 6 : Belge Gönderme İşlemi
Evrak Teslim Şekli:
Talep edilen belgenin hangi yol(lar)la iletileceği çeşitli simgelerle
ifade edilmiştir. Bu simgeler şu anlamlara gelmektedir:
Simge
Simge Adı
Açıklama
Dosya Yükle
Belgenin elektronik ortamda sisteme
yüklenmesi gerektiğini ifade eder.
Elden Teslim
Belgenin aslının elden teslim edileceğini ifade
eder.
Posta/Kargo
İle Teslim
Belgenin aslının posta/kargo yolu ile teslim
edileceğini ifade eder.
Web Form
Belgenin elektronik ortamda ilgili sayfadan
doldurulacağını ifade eder. Öğrenci bu formu
doldurmak için sistem tarafından gerekli
ekrana yönlendirilir.
Öğrenci Modülü
Belge Gönderim Listesi Simgeleri:
Simge
Simge Adı
Açıklama
İndir
Yüklenen belge/belge örnekleri indirilir.
Bilgi
Belge ile ilgili bir açıklama varsa bu simgeye
tıklanarak açılan pencerede görüntülenecektir.
İşlem
Durumu
Belge üzerinde ilgililer tarafından herhangi bir
işlem yapılmadığını gösterir.
İşlem
Durumu
Belge üzerinde işlem yapılmakta olduğunu
gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin yeniden istendiğini gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin reddedildiğini gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin onaylandığını gösterir.
İşlemi
Yapan
Üzerine fare ile tıklandığında açılan pencerede
belge üzerinde işlem yapan yetkili kişiyi
gösterir.
9
10
Öğrenci Modülü
2.1.3 Kabul Belgesi İşlemleri
Öğrencilerin aldıkları kabul belgelerini sisteme yüklemeleri
gerekmektedir. Aksi halde öğrenim aşaması girilemez ve burs
ödemesi yapılamaz.
Belirli ülkelerde, “Yurt Dışı Dil Eğitimi” için Temsilcilikler dil kursları
ile ücret sözleşmesi yapmakta ve öğrenciler adına kabul belgesini
almaktadır. Bu kabul belgelerini öğrenci hesabına sisteme
Temsilcilik veya Bakanlık yükler. Bu ülkeler dışındaki dil kursları için
“Yurt Dışı Dil Eğitimi” kabul belgesini öğrencinin kendisi alması ve
sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Bunun dışındaki bütün kabul belgelerini öğrenci kendi alır ve
sisteme yükler.
Resim 7: Kabul Belgesi Girişi
Sisteme kabul belgesi yüklemek için “Yeni Kayıt” butonuna
tıklanarak gerekli alanların doldurulması gerekmektedir. Alanlar
doldurulduktan sonra kabul belgesi taratılıp “Gözat” butonuna
Öğrenci Modülü
tıklanarak PDF biçiminde sisteme yüklenmelidir. Bu işlemlerin
sonunda “Kaydet” butonuna tıklanarak belge sisteme kaydedilir.
Öğrenci veya Temsilcilik/Bakanlık tarafından sisteme yüklenmiş
kabul belgeleri bu ekranda listelenir. Listelenen kabul belgesinin
üzerine tıklandığında üst kısımda açılan panelde belgeye ilişkin
ayrıntılar görülür. Bu aşamada belge üzerinde değişiklik yapılabilir.
Değişikliklerin geçerli olması için belgenin tekrar kaydedilmesi
gerekmektedir.
Listenin sol kısmında bulunan PDF simgesine tıklanarak sisteme
yüklenmiş belge indirilip harici bir kayıt birimine kaydedilebilir veya
yazdırılabilir.
İşlem durumu sütunundaki simgeler gönderilen belge üzerinde
yapılan veya yapılmakta olan işlemleri ifade eder. Bu işlemlere
ilişkin simgelerin anlamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Kabul Belgesi İşlem Durumları:
Simge
Simge Adı
Açıklama
İndir
Yüklenen belge/belge örnekleri indirilir.
İşlem
Durumu
Belge üzerinde ilgililer tarafından herhangi bir
işlem yapılmadığını gösterir.
İşlem
Durumu
Belge üzerinde işlem yapılmakta olduğunu
gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin reddedildiğini gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin onaylandığını gösterir.
Belge üzerinde işlem yapılmadı ise öğrenci dilediği değişikliği
yapabilir veya belgeyi sistemden silebilir. Ancak herhangi bir üst
birim tarafından işlem görmüş belge üzerinde değişiklik yapılamaz.
11
12
Öğrenci Modülü
2.1.4 Öğrenim Planı İşlemleri
Sistemde kayıtlı öğrenim planları listelenir. Öğrenim planınız yoksa
uyarı mesajı görüntülenir. Yeni öğrenim planı oluşturmak için “Yeni
Kayıt” butonu tıklanmalıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsü çıkacaktır.
Resim 8 : Öğrenim Planı İşlemleri
Uyarı : Onaylanmış/Reddedilmiş öğrenim planlarında herhangi bir
değişiklik yapılamaz.
Öğrenim Planı Liste Simgeleri
Simge
Simge Adı
Açıklama
Göster/
Düzenle
Yüklenen belge ya da belge örnekleri indirilir.
Dersler
Öğrenim planında derslerin düzenlendiği
pencereyi açar.
Tarih
Değiştir
Öğrenim planı tarihlerinde değişiklik yapılacak
pencereyi açar.
Öğrenci Modülü
İşlem
Durumu
Belge üzerinde ilgililer tarafından herhangi bir
işlem yapılmadığını gösterir.
İşlem
Durumu
Belge üzerinde işlem yapılmakta olduğunu
gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin reddedildiğini gösterir.
İşlem
Durumu
Belgenin onaylandığını gösterir.
Yeni plan oluşturulup kaydedildiğinde yukarıdaki liste görünecektir.
Bu listede “Dersler” simgesine tıklandığı zaman aşağıdaki ders
ekleme ve düzenleme penceresi açılacaktır.
Resim 9 : Öğrenim Planı Ders Ekle/Düzelt
Bu pencerede derse ait bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonu ile
ders öğrenim planına eklenmiş olur. Eklenen/Düzenlenen bütün
dersler yurt içi akademik danışman onayına sunulur. Bütün dersler
onaylandıktan sonra öğrenim planı onaylanmış olur ve MEB onayına
düşer. MEB onayından sonra öğrenim planı tamamen onaylanmış
olur ve öğrencinin bursu hesaplanmaya devam eder. Aksi halde burs
ödemesi kesilir.
13
14
Öğrenci Modülü
2.1.5 Öğrenim Değişikliği Talepleri
Öğrenim değişikliği başlığı altında, öğrenim görülen “Ülkenin”
değiştirilmesi, öğrenim görülen “Üniversitenin” değiştirilmesi ve
öğrenim görülen “Alan/Bölüm”ün değiştirilmesi işlemleri
yapılabilmektedir. Ekran aşağıdaki şekilde görülecektir.
Resim 10 : Öğrenim Değişikliği Talebi
Bu ekranda değişiklik talebinin türü, ilgili işaret kutusu işaretlenerek
aktif hale getirilir. Aktif hale gelen bölümler yukarıdan aşağıya doğru
sırayla seçilerek istenen değişiklik belirtilir. Daha sonra “Kaydet”
butonu ile talep kaydedilir. Kaydettiğiniz talep ekranda
listelenecektir. Kayıt işleminden sonra talep ilgili birimlere iletilerek
onay işlemi başlar. Listedeki talep üzerine tıklayarak açılan panelden
değişiklik yapabilirsiniz. Fakat Onay/Ret işlemi yapılmış (işleme
alınmış) talep üzerinde düzenleme yapılamaz.
Öğrenci Modülü
2.1.6 İzin Talebi
Üst öğrenim bekleme izni, sömestr izni, sağlık izni vb. her türlü izin
talebi bu ekrandan yapılmaktadır. Varsa eski izin talepleri listelenir.
Yeni bir talepte bulunmak için araç çubuğunda bulunan “Yeni Kayıt”
butonu kullanılarak açılan panelde gerekli bilgiler girilir. Daha sonra
yine araç çubuğunda bulunan “Kaydet” butonu kullanılarak talep
kaydedilir. Kaydedilen talep altta açılan listede görülecektir.
Listede izin talepleri bulunmaktadır. Talebi seçmek için üzerine
tıklanır. Üstte talep detaylarının görüntülendiği bir panel açılacaktır.
Açılan panelde değişiklik yapılarak kaydedilebilir. Fakat talep
üzerinde Onay/Ret işlemi yapılmışsa talepte bir değişiklik
yapılamayacağı unutulmamalıdır.
Resim 11 : İzin Talepleri
Kayıt işleminden sonra listenin sağ kısmında bulunan “İzin Durumu”
sütunundan izin talebinin onay durumu takip edilebilir. Sütunda
bulunan simge üzerine fare ile gelindiği zaman açılan pencerede
onaylayacak birimler, onay sırası, işlemin şu anda kimde olduğu ve
Onay/Ret durumları aşağıdaki şekilde görülebilecektir.
15
16
Öğrenci Modülü
Resim 12 : İzin İşlemleri
2.1.7 Uzatma Talebi
Öğrenimin, süresi içerisinde tamamlanmaması durumunda uzatım
talebinde bulunulabilir. Bu talepler bu ekrandan yapılmaktadır.
Ekranda varsa daha önce yapılmış talepler listelenecektir. Yeni bir
talepte bulunmak için araç çubuğunda bulunan “Yeni Kayıt” butonu
tıklanır. Yeni talep girişi için panel açılacaktır. Panelde gerekli alanlar
doldurularak yine araç çubuğunda bulunan “Kaydet” butonu
tıklanır. Kayıt işleminden sonra talebiniz açılan listede görülecektir.
Ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.
Resim 13 : Öğrenim Uzatım Talebi
“Onay Durumu” simgesi talep durumu hakkında bilgi verir.
Öğrenci Modülü
2.1.8 Etkinlik Talebi
Resim 14 : Etkinlik Talebi
Konferans, alan çalışması vb. etkinlik talepleri için bu ekran
kullanılmaktadır.
Ekran açıldığında varsa önceki talepler listelenir. Listede mevcut
taleplerin durumu “Onay Durumu” sütunundan takip edilebilir.
Yeni bir etkinlik talebi için araç çubuğunda bulunan “Yeni Kayıt”
butonu kullanılmalıdır. Yeni Kayıt butonu tıklandıktan sonra listenin
üst kısmında bir panel açılacaktır. Açılan bu panelde gerekli alanlar
doldurulduktan sonra yine araç çubuğunda bulunan “Kaydet”
butonu kullanılarak talep kaydedilir. Kaydedilen talep listede
görülecektir ve otomatik olarak ilgili makamların onayına
sunulmaktadır.
Kayıt işleminden sonra listede bulunan talepler seçilerek üzerinden
düzenleme/değişiklik yapılabilir. Fakat bir üst mevkiden Onay/Ret
işlemi görmüş bir talep üzerinde değişiklik yapılamaz.
17
18
Öğrenci Modülü
2.1.9 Diğer Talepler
Üst öğrenim talebi, görev talebi, tazminat talebi gibi diğer tür
talepler bu ekrandan yapılır. Ekranda varsa önceki talepler ve
durumları listelenir. Yeni bir talepte bulunmak için araç çubuğundan
“Yeni Kayıt” butonu tıklanır. Ekranın üst kısmında açılan panelde
talep türü ve taleple ilgili açıklayıcı bilgi yazılır. Yine araç çubuğunda
bulunan “Kaydet” butonu ile talep kaydedilir. Kaydedilen talep
açılan listede görülecektir.
Resim 15 : Diğer Talepler
Kayıt işleminden sonra listelenen kayıtlardan seçilen talep detayları
üstte açılan panelde görüntülenecektir. İstenilen düzeltmeler
yapıldıktan sonra tekrar kaydedilebilir. Fakat Onay/Ret işlemi
görmüş
bir
talep
üzerinde
değişiklik
yapılamayacağı
unutulmamalıdır.
Öğrenci Modülü
2.2 Bilgi Girişi
Öğrencilerin kendileri ya da öğrenimleri hakkındaki bilgilerini
girdikleri ya da beyan ettikleri seçeneklerin bulunduğu menüdür.
2.2.1 Bilgi Formu Girişi
Yapılacak öğrenim türü, öğrenim görülecek ülke bilgileri gibi
yerleşme bilgilerinin yanı sıra mevcut yurt içi öğrenim durumları,
yüksek lisans öğrenimleri vb. bilgilerin girildiği form ekranıdır.
Resim 16 : Başvuru Formu Bilgi Girişi
Bu formda girilen bilgiler yalnızca başvuru döneminde girilebilmektedir. Bu süre sonunda bilgiler tekrar değiştirilemeyecektir. Bu
nedenle bilgiler dikkatle girilmelidir. Özellikle yapacağı öğrenim
türü, yerleştiği ülke, yerleştiği kurum bilgileri önem arz etmektedir.
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra araç çubuğunda bulunan
“Kaydet” butonu ile bilgiler kaydedilmelidir.
19
20
Öğrenci Modülü
2.2.2 İletişim Bilgileri
Resim 17 : İletişim Bilgileri
İletişim bilgileri, ilk olarak ÖSYM sistemine beyan edilen bilgilerden
alınmaktadır. Öğrenci sisteme dâhil olduktan sonra bu bilgilerini
güncel tutmalıdır. Öğrenci ile kurulacak iletişimde bu bilgiler esas
alınmaktadır.
Resim 18 : Öğrenci Yakını Bilgileri
Öğrenci yakınlarının bilgileri de bu formdan girilmektedir. Öğrenciye
ulaşılamadığı durumda kendisine ulaşabilecek yakınlarının bilgilerini
girmelidir. “Ekle” butonu kullanılarak yakınların gerekli bilgileri
girilir, “Kaydet” butonu ile kaydedilir. Kaydedilen bilgiler listeden
seçilerek güncellenebilir.
Öğrenci Modülü
2.2.3 Mezuniyet Bilgileri
Resim 19 : Mezuniyet Bilgileri Girişi
Öğrencinin mezuniyetine ve diploma bilgilerine ilişkin verilerin
girildiği ekrandır. Bu bilgilerin bir kısmı ÖSYM sistemine beyan
edilen bilgilerden alınmaktadır. Buradan alınamayan bilgilerin
girilmesi için hazırlanmış bir ekrandır. Gerekli bilgiler girildikten
sonra araç çubuğunda bulunan “Kaydet” butonu kullanılarak kayıt
işlemi yapılır.
Bu ekranda bulunan bilgiler başvuru esnasında talep edildiklerinden
dolayı başvuru süresi sonrasında tekrar güncelleme işlemi
yapılamayacağından dikkatli girilmelidir.
2.2.4 Banka Bilgileri
Resim 20 : Yurt içi Banka Hesap Bilgileri
21
22
Öğrenci Modülü
Öğrencilerin banka hesap bilgilerinin girildiği ekrandır. Yurt içi ve
yurt dışı olmak üzere iki banka hesabı olması gerekmektedir. Bu
bilgiler girilirken dikkatli olunmalıdır. Burslar bu hesaplara yatırılacağından hatalı bilgi girişinde burs ödemeniz gecikebilir.
Öğrencilere yurt içi bareminden ödenen burslar, yurt içi banka
hesaplarına TL olarak yatırılacaktır. Gerekli alanlar doğru bir şekilde
doldurulduktan sonra araç çubuğunda bulunan “Kaydet” butonu ile
bilgiler kaydedilir.
Resim 21 : Yurt dışı Banka Hesap Bilgileri
Öğrenci yurt dışına çıktıktan sonra bir bankada o ülke için
Bakanlıkça belirlenen para birimi cinsinden hesap açtırmalıdır. Bu
hesap bilgilerini sisteme girip kaydetmelidir. Öğrencilere yurt dışı
bareminden yapılacak olan bütün ödemeler bu hesaplara
yapılacaktır.
IBAN bulunmayan ülkelerde örneğin ABD’de ACH ve Routing
number diye iki farklı bilgi vardır. Bu bilgiler ilgili alanlara
girilmelidir. Banka adı ise öğrenim görülen ülke dilinde yazılmalıdır.
Aksi takdirde bursunun ödemesi gecikebilir.
Öğrenci Modülü
2.2.5 Yurt İçi Dil Başvuru ve Tercih
Yurt içi dil eğitimi isteğinin belirtildiği ve istek halinde hangi dil
kursuna yerleştirilmek istediği bilgilerinin girildiği ekrandır.
Ekranda yurt içi dil kursu “İstiyorum/İstemiyorum” seçeneği ile
karşılaşılacaktır. İstenmemesi halinde “İstemiyorum” seçeneği
seçilerek araç çubuğundan “Kaydet” butonu tıklanarak kaydedilir.
Resim 22 : Yurt İçi Dil Kursu Başvuru ve Tercihi
23
24
Öğrenci Modülü
Dil kursu istenmesi halinde “İstiyorum” seçeneği tıklanır. Bu
işlemden sonra hemen alt kısımda dil kursları ve kontenjanları
listelenir. İstenilen dil kursunun sol kısmında bulunan buton tıklanır.
Buton yeşil renkte olacaktır. Bu işlem o kursun seçildiği anlamına
gelir ve listenin üst kısmında turuncu renkte seçilen kursun ili ve
kursun adı görülecektir. Araç çubuğundan “Kaydet” butonu tıklanır
ve tercih kaydedilir. Bu işlemden sonra kayıtlı kurs ili ve kurs adı
etiketlerinin yanında yeşil renkte kaydedilen tercih bilgileri
görüntülenecektir. Bu işlemlerden sonra kurs başvurusu yapılmış ve
tercih kaydedilmiş olacaktır.
2.2.6 Yurt Dışı Dil Başvurusu
Resim 23 : Yurt Dışı Dil Kursu Başvurusu
Yurt dışında dil eğitimi başvurusunun alındığı ekrandır. Öğrenciler
bu isteklerini belirtmedikleri durumda yurt dışı dil eğitimi
istemedikleri yönünde değerlendirme yapılmaktadır.
Yurt dışı dil eğitimi isteyen öğrenci sayıları, yurt dışı
temsilciliklerimize bildirilir. Temsilciliklerimiz bu sayılara göre dil
okullarında kontenjan açar. Açılan bu kontenjanlara yerleştirmeler
“Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi” ekranından yapılır. Bu nedenle yurt dışı
dil eğitimi isteklerini bu ekrandan belirtmeyen öğrenciler yurt dışı
dil kursu tercihinde bulunamayacaklardır.
Öğrenci Modülü
2.2.7 Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi
Yurt dışı temsilciliklerince belirlenen dil kursu kontenjanlarına
tercihte bulunma işleminin yapıldığı ekrandır. Temsilciliklerce
anlaşma yapılan ve öğrenci yerleştirilecek okullar listelenmektedir.
Tercih işlemlerine dair açıklamalara araç çubuğunda bulunan
“Yardım” butonu tıklanarak açılan pencereden ulaşabilirsiniz.
Resim 24 : Yurt Dışı Dil Kursu Tercihi
Tercih işleminin başladığı anda listede solda bulunan “Seç”
sütunundaki butona tıklanarak istenilen okul seçilir. Araç
çubuğunda bulunan “Kaydet” butonuna tıklanarak tercih kaydedilir.
Kayıt işleminden sonra yerleştirilmiş olduğunuz okul listede işaretli
25
26
Öğrenci Modülü
olarak görülecektir ve üst panelde tercih edilen okul ismi yeşil
olarak görüntülenecektir. Bu durumda tercihiniz kaydedilmiş
demektir.
2.2.8 Pasaport Bilgileri
Yurt dışına çıkmak üzere kullanacağınız pasaporta ait bilgilerin
girildiği ekrandır. Pasaport alındıktan sonra mutlaka bilgiler bu
ekrana girilmelidir.
Resim 25 : Pasaport Bilgileri
Bazı bilgiler sistem üzerinden alınarak ekrana yansıtılmaktadır. Diğer
bilgiler ise pasaporta özgü bilgiler olup öğrenciler tarafından
girilmelidir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra araç çubuğunda
bulunan “Kaydet” butonu kullanılarak sisteme kaydedilmelidir.
Öğrenci Modülü
2.3 Öğrencilik Bilgileri
Öğrencinin yetkisi dâhilinde görebileceği bilgileri içeren ekranların
bulunduğu menü seçeneğidir. Öğrenci bu seçenekte bulunan
ekranlardaki bilgileri yalnızca görüntüleyebilir. Herhangi bir
değişiklik yapması söz konusu değildir.
2.3.1 Kimlik Bilgileri
Öğrenci hakkında özet bir tablodur. En çok kullanılan bilgiler
başlıklar halinde bölüm bölüm gösterilir.
Resim 26 : Öğrenci Bilgileri
27
28
Öğrenci Modülü
Bu ekranda bir bakışta öğrenciye ait genel bir görüş elde edilir. Bu
bilgilerde bir hata söz konusu ise Bakanlık ile irtibata geçerek yetkili
personel tarafından bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.
2.3.2 Senet Bilgileri
Öğrencilerin taahhütname ve kefaletname senetlerine ait bilgiler
görüntülenir. Bu bilgiler Bakanlıkça girilir.
Öğrenciye ait senet kayıtları listelenir.
Resim 27 : Senet Bilgileri
Listeden taahhütname bilgisi seçildiği zaman üstte açılan panelde
ilgili taahhütnameye ait bilgiler görüntülenir.
Kefaletname seçildiği takdirde üstte açılan panelde kefaletname
bilgileri ve altta açılan listede ise kefiller görülecektir. Detaylı
bilgilerini görmek istenilen kefil seçildiği takdirde kefil listesinin
hemen üstünde açılan diğer panelde kefillere ait detaylı bilgiler
görülebilir.
Öğrenci Modülü
Resim 28 : Kefaletname ve Kefiller
2.3.3 Öğrenim Bilgileri
Öğrencinin gördüğü her farklı öğrenim türü öğrenim aşaması olarak
adlandırılır. Bu ekranda öğrenciye ait öğrenim aşamaları listelenir.
Listeden seçilen aşamaya ait detaylı bilgi üstte açılan panelde
görüntülenir. Aşama listesinin solunda görülen sütundaki simge
yeşil ise bu aşama aktif bir öğrenim aşamasıdır.
Resim 29 : Öğrenim Bilgileri ve Öğrenim Aşamaları
29
30
Öğrenci Modülü
Bu ekrandaki bilgiler öğrenim aşamasına dair alınan kabul
belgesinden gelmektedir. Kabul belgesinde belirtilen öğrenime
başlama ve bitiş tarihleri öğrenim aşamasını takip eden ilk iki
sütunda gösterilmektedir.
Öğrencinin yurt dışı temsilciliğine bildirdiği, öğrenimin gerçek
başlama ve bitiş tarihleri beşinci ve altıncı sütunlarda
gösterilmektedir. Öğrenciye ödenecek burs bu tarihten itibaren
hesaplanmaya başlar ve bitiş tarihine kadar öğrenim süresi boyunca
devam eder. Bitirme tarihi bursun kesileceği tarihtir. Bu tarihten
sonra eğer burslu öğrenim uzatım onayı yoksa burs ödemesi kesilir.
Ayrıca öğrencinin mezun olması durumunda bu durumu yine yurt
dışı temsilciliğe bildirmesi gerekmektedir. Mezuniyet belgesindeki
mezuniyet tarihi yurt dışı temsilciliklerce ilgili alana girilir.
Mezuniyet tarihi öğrenim bitirme tarihinden daha erken bir tarihse
burs ödemesi mezuniyet tarihinde sona erer.
Öğrencinin erken mezun olma durumunda, bu durumu temsilciliğe
bildirmediği takdirde mezuniyet belgesindeki tarih dikkate alınarak
geçmişe yönelik hesaplama yapılır ve fazladan ödenen burs borç
olarak kaydedilir ve ilgili mevzuata göre işlem yapılır.
2.3.4 Danışman Bilgileri
Öğrencinin yerleştiği yurt içi ve yurt dışı üniversitelerdeki akademik
danışman bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.
Akademik danışman bilgileri Bakanlıkça girilir. Akademik danışman
bilgisine ulaşamayan öğrenciler Bakanlık ile iletişime geçerek
bilgilerinin girilmesini sağlamalıdır.
Öğrenci Modülü
Resim 30 : Yurt İçi Akademik Danışman Bilgileri
Resim 31 : Yurt Dışı Akademik Danışman Bilgileri
Yukarıdaki resimlerde belirtildiği gibi yurt içi ve yurt dışı akademik
danışmanlarınızın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
31
32
Öğrenci Modülü
2.3.5 Askerlik Bilgileri
Erkek öğrencilerin askerlik durumlarını gösteren ekrandır.
Öğrencilerin askerliklerine ilişkin belgelere ait bilgiler listelenir.
Resim 32 : Askerlik Bilgileri
“Öğrenim Türü”, öğrencinin mevcut öğrenim aşaması bilgisini
görüntüler. “Askerlik Durumu”, mevcut askerlik durumunu ve tehir
edilme nedenini gösterir. “Tehir Eden Kurum”, askerliğini tehir eden
kurumu ifade eder. Bu alan boş ise askerlik durumunuz Milli
Savunma Bakanlığından doğrudan alındığı için kurum bilgisi
gelmemiştir.
Öğrenci Modülü
2.3.6 Ödül ve Cezalar
Öğrencinin başarısına istinaden verilen ödüller ve öğrenciye verilen
uyarılar listelenir.
Resim 33 : Ödül Kayıtları
Resim 34 : Uyarı Bilgileri
Ekranda açılan sekmelerden “Ödül” sekmesi seçilirse ödüller,
“Uyarılar” sekmesi seçilirse uyarılar listelenecektir. Listelenen
Ödül/Uyarı satırlarından seçilen satıra ait detaylı bilgi üstte açılan
panelde görüntülenecektir.
33
34
Öğrenci Modülü
2.3.7 Transkript Bilgileri
Öğrencilerin derslerine ve bu derslere ait not bilgilerinin
görüntülediği ekrandır.
Resim 35 : Transkript Bilgileri
Yukarıdaki ekran açıldığı zaman eğer bir öğrenim planı ve bu plan
altında dersler varsa karşımıza “Transkript Bilgileri” paneli
gelecektir. “Öğretim Yılı” bilgisi seçildikten sonra seçimlik olarak
dönem bilgisini de seçebilirsiniz. “Listele” butonu tıklandığında
seçiminize göre dersler, kredileri ve notları gibi bilgiler
listelenecektir.
Öğrenci Modülü
2.3.8 Adına Yapılan Ödemeler
Öğrencilerin adına yapılan ödemeler ve masraf kayıtlarının
görüntülendiği ekrandır.
Resim 36 : Adına Yapılan Ödeme Listesi
Dönem, ay ve ödeme türü bilgileri girildikten sonra “Listele”
butonuna tıklanır. Varsa adına yapılan tüm ödemeler altta açılan
“Ödeme Listesi” panelinde görüntülenir.
35
36
Öğrenci Modülü
2.4 Mesajlar
REBUS kullanıcılarının aralarında kapalı devre mesajlaşmalarını
sağlayan seçenektir.
2.4.1 Gelen Kutusu
Kişiye özel gelen/giden bütün mesajlara ulaşılan ekrandır. Mesaj
yönetimi bu ekrandan sağlanır.
Simge
Simge Adı
Açıklama
Yeni Mesaj
Yeni mesaj yazmak üzere editörü açar.
Yanıtla
Seçilen mesajı yanıtlar.
İlet
Seçilen mesajı iletir.
Sil
Seçilen mesajı siler.
Gönder
Mesajı gönderir.
Çıkış
Modülden çıkışı sağlar.
Öğrenci Modülü
Simge
Simge Adı
Açıklama
Favori Mesajlar
Favori olarak işaretlenmiş mesajları
listeler.
Yeni Mesajlar
Okunmamış yeni mesajların listesini
açar.
Gelen Kutusu
Gelen mesajların listesini açar.
Gönderilen
Mesajlar
Gönderilen mesajların listesini açar.
Silinen Mesajlar
Silinmiş mesajların listesini açar
Ekran açıldığı zaman karşılaşılan görüntü aşağıdaki gibidir:
Resim 37 : Mesajlar
37
38
Öğrenci Modülü
Yeni mesaj oluşturulurken araç çubuğundan “Yeni Mesaj” butonu
kullanılır. Açılan pencere görüntüsü aşağıdaki resimde görüldüğü
gibidir. Mesaj yazıldıktan sonra alıcı grup veya kişi seçildikten ve
konu bilgisi girildikten sonra yine araç çubuğundan bulunan
“Gönder” butonu kullanılarak mesaj iletilebilir.
Resim 38 : Yeni Mesaj Oluşturma
Sonuç Açıklama
3. Sonuç Açıklama
3.1 Sonuçlar
Herhangi bir başvuru ya da sınav sonucu açıklama seçenekleri
bulunur.
3.1.1 Sonuç Bildirimleri
Öğrencilerin herhangi bir başvuru ya da sınav sonucunu öğrendiği
ve sonuç yazdırma işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Resim 39 : Sonuç Türü Seçimi
Resim 40 : Sonuç Yazdırma
39
40
Sonuç Açıklama
Yazdır simgesine tıklandığı zaman karşımıza yazdırma penceresi
açılacaktır.
Resim 41 : Sonuç Çıktısı
Yukarıdaki pencerede sonuç bilgileri yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.
Ayrıca bu pencerenin üst kısımda bulunan araç çubuğunda
“Aktarma Biçimini Seç” yazan açılır kutuya tıklandığı takdirde farklı
aktarma biçimleri görülecektir. Bu seçeneklerden biri seçilerek
“Aktar” butonuna tıklandığı takdirde PDF, Excel, CSV, TIFF, RTF
biçimlerinde de sonuç alınabilir ve harici bir depolama birimine
kaydedilebilir.
Download

REBUS - Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü