NAKİLDE
HAYVAN REFAHI
DG-SANCO (Slovenya&İtalya)
24-27 Eylül 2013
Doç. Dr. Pürhan Barbaros TUNCER
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı
DG-Sanco,
24-27 Eylül 2013,
Portoroz – Slovenya,
«Nakil Sırasında Hayvan Refahı» konulu eğitim,
Eğitime; 33 ülke / 56 kişi, 9 gözlemci ve 14 eğitimci,
AB Gıda ve Veteriner Ofisi 1 kişi ve
Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonundan 1 kişi
24 Eylül 2013;
*Daha güvenli gıda için daha iyi eğitim.
*İtalya’nın deneyimleri (Nakilde hayvan refahı).
*İtalya’da canlı hayvanların izlenebilirliği ve BOVEX projesi hakkında
bilgi.
*OIE’nin Hayvan Refahı (HR) standartları ve bakış açısı.
*AB’de nakilde HR ile AB Gıda ve Veteriner Ofisi’nin gözlemlerine
dayalı kıyaslamalı değerlendirmeler.
*Nakilde AB mevzuatının uygulanması ve konu hakkında paydaşlar
arasında bilgilenmeyi arttırma.
*EC/01/2005 uygulamaları hakkında açıklamalar.
25 Eylül 2013;
*İtalya trafik polis teşkilatının amaç ve stratejileri.
*Farklı paydaşlar için kontrol noktaları ve nakilde HR konusunda
eğitimler.
*İndirme, yükleme ve seyahat süresinde kritik kontrol
noktalarının değerlendirilmesi.
*Taşıma sırasında resmi kontroller.
*Taşıma araçları ve özellikleri.
*Kanatlı (tavuk) taşıma aparatları.
*Kontrol noktaları: Kanun ve uygulamalar.
*Taşıma sırasında HR arttırmak için Veteriner Hekim kontrolleri
ve yaptırımlar.
26 Eylül 2013;
*Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar ve EC/01/2005’in
geliştirilmesi.
*Uzun süreli yolculuklarda hayvan taşımacıları için uygun etkili
teknoloji kullanımı.
*Seyahatin kritik safhalarında HR arttırmak için kullanılabilecek
teknolojiler.
*Hayvan taşımacılığında yol polislerinin tecrübeleri.
*HRnın geliştirilmesinde resmi Veteriner Hekim kontrollerinin
geliştirilmesi ve gelecek uygulamalar.
*Slovenya’da resmi Veteriner Hekimlerin mobil uygulamaları.
27 Eylül 2013;
*Ulusal seviyede HR politikalarının etkileri.
konularda sunumlar yapıldı.
Eğitimler sırasında İtalya’nın Trieste şehrindeki Kontrol Noktasına
ziyaret gerçekleştirildi ve indirme, yükleme, önemli belgelerin
incelenmesi (araç ve seyahat belgeleri vb.)
TEŞEKKÜRLER…
Download