C
ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ
KİTAPLARA DOST ARIYORUZ PROJESİ
SINAV KİTAPÇIĞI
C GRUBU
SINAV HAKKINDA AÇIKLAMALAR
1. Sınavın süresi 35 dakikadır. Sınav saat:13.00’da başlayacak ve 13.35’te bitecektir.
2. Optik cevap formu üzerine adınızı, soyadınızı, sınıfınızı, okul numaranızı, okulunuzu yazınız.
3. Optik cevap formu üzerindeki “ADI”, “SOYADI”, “ÖĞRENCİ NO” ve “T.C. KİMLİK
NUMARASI” alanlarını kodlayınız.
4. Kitapçık kodunuzu Optik Cevap Formundaki “ŞUBE” kısmındaki bölüme mutlaka işaretlemeniz
gerekmektedir.
5. Bilgileri eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Sadece Optik Cevap Formları üzerine işaretlenmiş cevaplar, değerlendirmeye alınacaktır.
7. Optik Cevap Formlarını işaretlemek için sınav süresi dışında ekstra süre verilmeyecektir.
8. Sınavla ilgili dokümanlarla ve bilişim araçları, cep telefonları vs. cihazlarla girmek yasaktır.
Sınava bunlarla girildiği takdirde hakkınızda tutanak tutularak, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
9. Sınav süresince sınav salonundan dışarı çıkmak yasaktır.
10. Sınavdan en geç 10 dakika önce sınava gireceğiniz salonda hazır bulunmanız gerekmektedir.
11. Sınava gelirken nüfus kimlik kartınız yanınızda bulundurunuz.
12. Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. C grubu kitapçığın yirmi ikinci sorusu 4
puan, diğer sorular üçer puandır.
13. Sınav soruları çoktan seçmeli, 5 seçenekli ve test şeklinde olacak; 4 yanlış, 1 doğruyu
götürecektir.
14. Sınav kitapçıkları, sınav sonunda öğrencilerde kalacaktır.
15. Bilgileri eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Sadece Optik Cevap Formları üzerine işaretlenmiş cevaplar, değerlendirmeye alınacaktır.
17. Optik Cevap Formlarını işaretlemek için sınav süresi dışında ekstra süre verilmeyecektir.
C
1.
Eskici ve Oğulları toplam kaç bölümden
oluşmaktadır?
A. 23
B. 27
C. 25
D. 26
E. 24
2. Don Kişot romanına göre Sanco Panza valiliği
bıraktıktan sonra Don Kişot onu nerede bulur?
A.
B.
C.
D.
E.
3.
Don Kişot’un asıl adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
4.
Bir kuyunun dibinde
Dükün şatosunda
Bar handa ocakbaşında
Köyde evinde
Ormanda nehir kıyısında
Kesada
Cervantes
Sanço Panza
Carrasca
Juana Perez
Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskici bir
bacağını hangi cephede savaşırken kaybetmiştir ?
A.
B.
C.
D.
E.
Musul
Libya
Kerkük
Lübnan
Trablusgarp
5. Don Kişot romanına göre Dük ’ün Sanço Panza’ya
hediye olarak verdiği adanın adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
6.
Beşelonya
Beleşonya
Barisada
Tartefuan
Mança
Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskicinin
kızının adı nedir?
A. Zeliha
B. Zerrin
C. Zeynep
D. Züleyha
E. Zekiye
7. Mustafa İnan, liseyi hangi yıl bitirmiştir?
A. 1928
B. 1931
C. 1929
D. 1930
E. 1932
8. Mustafa İnan’la ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A.
B.
C.
D.
M.İnan, önce Fen Fakültesine kayıt olmuştur.
M.İnan, Gauss’un fıkralarına bayılırdı.
M.İnan, lise öğrencilerine özel ders vermiştir.
M.İnan, Fransız şairi ve hikayecisi Rudyard
Kipling’i çok severdi.
E. M.İnan, Divan Edebiyatı’nı ve Divan şairlerini
çok seviyordu.
9. Mustafa belki ‘ekol’ün ne olduğunu pek iyi
bilmiyordu; ama belki de ilk ‘ekol’ünü küçük
mekanik odasında asistanlarıyla birlikte kurdu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa İnan’ın ilk
asistanlarındandır?
A.
B.
C.
D.
E.
Cahit Arf
Günay Özmen
Şenol Utku
Nevzat Arman
İlhan Kayan
10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa İnan’ın
eserlerinden değildir?
A. Mukavemet
B. Düzlemde Elastisite Teorisi
C. Mekanik Biliminin Değişim Evreleri
D. Elastik Çubukların Genel Teorisi
E. Cisimlerin Mukavemeti
11. Eskici ve Oğulları romanına göre Çukurova’da
sıtmadan korunmak için alınması gereken ilaçlar
hangileridir?
A. Kinin – Aspirin
B. Atebrin- Parol
C. Aspirin – Gripin
D. Kinin – Aferin
E. Atebrin- Kinin
12. Don Kişot ile savaşan, onu mağlup ederse eve
dönmesini sağlayacak olan aynalı şövalye kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Juana Perez
Papaz Tansa
Büyücü Freston
Don Antonio
Berber Nikolas
13. Edebiyata ilgi duyan Mustafa İnan hangi
edebiyatçının sohbetlerine katılmaktadır?
A.
B.
C.
D.
E.
Halit Ziya
Yahya Kemal
Nazım Hikmet
Mehmet Akif
Necip Fazıl
C
20. Don Kişot romanının dünya edebiyatı açısından
önemi nedir?
14. Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskicinin
büyük oğlunun kaç çocuğu vardır?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 3
15. Mustafa İNAN babasını ………….. yılında kaybetti.
Babası öldüğünde ………………’daydı.
Yukarıdaki boşluklar hangileriyle doldurulursa
cümle doğru olur?
A.
B.
C.
D.
E.
1928 - Konya
1929 - İstanbul
1929 - Bursa
1928 - İstanbul
1927 - Konya
16. Don Kişot , Sanco Panza ile yola çıkmış, ilerleyince
otuz kırk kadar dev görmüş ve bunlara saldırmış.
Don Kişot ’un aslında saldırdıkları neymiş?
A.
B.
C.
D.
E.
Yel değirmenleri
Koyunlar
Kuleler
İnsanlar
İnekler
17. Don Kişot ’un köyüne geri dönmesini sağlayan
şövalye kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Aslanlı Şövalye
Ak Aylı Şövalye
Mançalı Şövalye
Gümüş Miğferli Şövalye
Altın Kılıçlı Şövalye
18. Eskici ve Oğulları adlı kitaptan çıkarılabilecek
sonuç nedir?
A. Babalar çocuklarına saygılı davranmalıdır.
B. Şartlar ne olursa olsun aile bağları asla
kopmaz.
C. Bilmediğin işi yapmayacaksın.
D. Gereksiz hırslar insanı felakete sürükler.
E. Çocuklar babalarına asi olmamalıdır.
19. Mustafa İnan doktora için hangi ülkeye gitmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.
Almanya
İngiltere
Fransa
İsviçre
Rusya
A.
B.
C.
D.
E.
Cervantes’in ilk eseri olması
İngiliz edebiyatında yazılmış ilk roman olması
Dünyada yazılmış ilk hikaye olması
Dünyada yazılmış ilk roman olması
Alman edebiyatında yazılmış ilk roman olması
21. Eskici ve Oğulları romanına göre Kütlüye
gidenlerin tarlalarda konaklamak için yaptıkları
basit çadıra ne ad verilmektedir?
A. Alaçık
B. Alaça
C. Kamelya
D. Alaçatı
E. Panço
22. Bir Bilim Adamının Romanı için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Biyografik bir romandır.
B. Mustafa İnan’ın tıp alanında ihtisas yapan eşi
Jale İnan’dır.
C. Romanda sıradan, fakir bir halk çocuğu olan
Mustafa İnan’ın uluslar arası tanınan bir bilim
adamı olma sürecinde yaşadığı zorluklar
anlatılmaktadır.
D. Mustafa İnan, bu zorluklara rağmen ahlak ve
erdeminden hiçbir şey kaybetmemiştir.
E. Mustafa İnan, sanatın her dalıyla ilgilenmiş,
evrenin en ince teferruatını bile merak eden,
araştırmacı bir kişidir.
23. Mustafa İnan’ın lise yıllarıyla ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A. Eğitim hayatı boyunca hiç defter
kullanmamıştır.
B. İçine kapanık olduğundan kimseyle arkadaşlık
kurmamıştır.
C. Babası, Mustafa’nın okumayacağını
düşünmüştür.
D. Ailesine yük olmamak için kitap almamıştır.
E. Derslerine, yatılı okuyan çocukların
kitaplarından çalışmıştır.
24. Mustafa İnan’la ilgili verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A. 24 Ağustos 1911’de Adana’da seyyar posta
memuru Hüseyin Avni Bey’in oğlu olarak
dünyaya gelmiştir.
B. Küçük yaşta damdan düşmüştür.
C. Ağırbaşlı ve durgun bir kişiliğe sahiptir.
D. Mustafa, ailesiyle Adana’dan ayrılıp Bursa’ya
yerleşir.
E. Mustafa'nın çocukluk yılları 1. Dünya Savaşına
denk gelir.
C
25. Bir Bilim Adamının Romanı’nda sık sık geçen “
leyli meccani ” ne demektir?
A.
B.
C.
D.
E.
Parasız Okul
Gece Okulu
Akşam Lisesi
Parasız Yatılı
Çocuk Esirgeme
26. Merlin ’in atının adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Kamalı Rüzgar
Keskin Kılıç
Siyah İnci
Uçan Tüy
Çakan Şimşek
27. Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskici ve
çocuklarının kütlüden döndükten sonra yapmak
istedikleri iş nedir ?
A. Toptancılık
B. Ismarıççılık
C. Balıkçılık
D. Karpuzculuk
E. Kamyonculuk
28. Don Kişot romanına göre Sanço Panza ada
valiliğine giderken Don Kişot ona ne hediye eder?
A.
B.
C.
D.
Altın bir kılıç
Gümüş bir miğfer
Yemek tarifleri olan bir kitap
Altın Öğütler Kitabı
E. Kutsal Kitap
29. Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskicinin
sürekli bahsettiği dedesinin adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Remzi
Refik
Mehmet
Resul
Mirza
30. Don Kişot’un atının adı nedir?
A. Mança
B. Şövalye
C. Carrera
D. Sanço Panza
E. Rosinante
31. Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskici
büyük oğlunun ilk saç tıraşını nerede yaptırmıştır ?
A.
B.
C.
D.
E.
Balıklı Göl
Çoban Dede
Ashab-ı Kiram
Ashab-ı Kehf
Hacı Bektaş
32. Don Kişot romanındaki Aslanlı Şövalye aslında
kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Berber Nikolas
Don Kişot
Papaz Efendi
Çömez Thomas
Büyücü Freston
33. Eskici ve Oğulları romanına göre Topal Eskicinin
esnaf arasındaki lakabı nedir?
A. Topal
B. Kahraman
C. Baş Efendi
D. Eskici
E. E ) Baş Mühendis
Download

abbas-sıdıka çalık anadolu lisesi