Curriculum vitae
MUDr. Bohdana KANIOVÁ
Dosažené vzdělání
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko v Čechách 1994-2000
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství, 2000-2006
Fakulta vojenského zdravotnictví University obrany v Hradci Králové, obor všeobecné
lékařství 2000-2006
Doplňkové vzdělání
Diplom celoživotního vzdělání r. 2010
Specializační způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství r. 2010
Certifikát základný interní kmen r. 2011
Licence pro obor sportovní medicína r. 2012
Licence provádění mobilizačních a manipulačních technik z manuální a myoskeletární
medicíny r. 2012
Specializační způsobilost v oboru tělovýchovné lékařství r. 2012
Absolvované kurzy
Kurz Lékařská první pomoc, 2009, 2013
Kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí, 2009
Kurz Paliativní péče, 2009
Kurz Hygiena a epidemiologie, 2009
Kurz Psychoterapie, 2009
Kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství, 2009, 2010
Kurz Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy v praxi všeobecného
praktického lékaře, 2010
Kurz Radiační ochrana, 2010
Kurz Novinky z vnitřního lékařství, 2011
Kurz vyšetřování CRP, GHb a INR metodami POCT, 2011
Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie, 2011
Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – ergometrie, 2011
Kurz Myoskeletární a manuální medicína, 2011-2012
Specializační odborná stáž v tělovýchovném lékařství FN Motol, 2012
Kurz Základy balneologie, 2012
Základní kurz ve Sportovní medicíně, 2012
Kurz Kinezioterapie pro lékaře, 2012
Kurz Fyzikální terapie, 2013
Kurz Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci, 2013
Kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře, 2013
Kurz Základy rehabilitačního lékařství, 2013
Pracovní zkušenosti
Studující nástavbových typů, postgraduální studium v Hradci Králové, obor všeobecné
praktické lékařství, 2006-2007
Zástupce náčelníka praporního obvaziště 71. mechanizovaného praporu, Hranice, obor
všeobecné praktické lékařství, 2007-2008
Náčelník praporního obvaziště 153. ženijního praporu, Olomouc, obor všeobecné praktické
lékařství, 2008 - nyní
Vojenská nemocnice Olomouc, dozorčí lékař nemocnice – DPČ, 2007 – nyní
Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení urgentního příjmu, LSPP – DPČ, 2011 – nyní
Dům péče pro seniory, ADP-Sanco, Prostějov, lékař – úvazek 0,2, 2013 – nyní
Lékař prvoligového fotbalového týmu Sigma Olomouc, lékař – DPČ, 2014 – nyní
Agel Sport Clinic, Prostějov, lékař – DPČ, 2014 – nyní
Stáže
Stáž na interním oddělení VN Olomouc, 2006-2007 (14 měsíců)
Stáž na neurologickém oddělení VN Olomouc, 2007 (1 měsíc)
Stáž na očním oddělení VN Olomouc, 2007 (2 týdny)
Stáž na psychiatrickém oddělení VN Olomouc, 2007 (1 měsíc)
Stáž na kožním oddělení VN Olomouc, 2007 (3 týdny)
Stáž na oddělení pracovního lékařství VN Olomouc, 2007 (3 týdny)
Stáž na ORL oddělení VN Olomouc, 2008 (2 týdny)
Stáž na rehabilitačním oddělení VN Olomouc, 2008 (2 týdny)
Stáž na POŠ Hejčín, Olomouc, 2008 (7,5 měsíce)
Stáž na ARO oddělení VN Olomouc, 2008 (2 týdny)
Stáž na chirurgickém oddělení VN Olomouc včetně urologie a ortopedie, 2009 (4,5 měsíce)
Stáž na Dětské klinice FN Olomouc, 2009 (6 týdnů)
Stáž v ordinaci LSPP a ve všeobecné ordinaci Dětské kliniky FN Olomouc, 2009 (2 měsíce)
Stáž na Porodnicko-gynekologické klinice FN Olomouc, 2009 (10 týdnů)
Stáž na Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, 2009 (2 týdny)
Stáž na Krajské Hygienické stanici Olomouckého kraje, 2009 (2 týdny)
Stáž na POŠ Žižkovy kasárny, Olomouc, 2009 (6,5 měsíce)
Stáž na neurologickém oddělení VN Olomouc, 2010 (2 měsíce)
Stáž na ARO oddělení VN Olomouc, 2010 (1,5 měsíce)
Stáž na rehabilitačním oddělení VN Olomouc, 2010 (1,5 měsíce)
Stáž u praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Bačkovské, Hlinsko, 2010 (2 měsíce)
Stáž na traumatologickém oddělení FN Olomouc, 2011 (1,5 měsíce)
Stáž na ortopedickém oddělení ÚVN Praha, 2011 (1,5 měsíce)
Stáž na oddělení tělovýchovného lékařství FN Olomouc, 2011-2012 (12 měsíců)
Stáž na rehabilitačním oddělení VN Olomouc, 2012 (10 měsíců)
Stáž na rehabilitačním oddělení FN Olomouc, 2013 (1 měsíc)
Stáž na rehabilitačním oddělení VN Olomouc, 2013 (2 měsíce)
Stáž v Lázeňském zařízení Luhačovice, 2013 (2 týdny)
Stáž na rehabilitačním oddělení VN Olomouc, 2013-2014
Členství
Česká lékařská komora
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Česká společnost tělovýchovného lékařství
FAČR
Československá obec legionářská
Download

Profesní životopis