ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
Sayı : 540/424
Konu : 8. Sınıf Aşı İzni
31.10.2014
Sayın Velimiz,
Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı / Aşılama programı çerçevesinde, çocuklarımızın hastalıklardan korunması
amacıyla Ümraniye Sağlık Grup Başkanlığının görevlendirdiği sağlık ocağının belirleyeceği bir tarihte, gelecek
aşı ekibi tarafından 8. sınıf öğrencilerimize okulumuzda Td (Erişkin tipi Difteri-Tetanoz Aşısı) yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve aşağıdaki formun doldurularak 03 Kasım Pazartesi gününe kadar sınıf öğretmenine tesliminin
sağlanmasını rica ederim.
Mualla ÇOLAK
Ortaokul Müdürü
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÖZEL ANABİLİM ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Velisi bulunduğum …………… sınıfı ……… numaralı kızım / oğlum ……………………………………………………………..’ın
Td (Erişkin tipi Difteri-Tetanoz Aşısı) aşısını olmasına
□ izin veriyorum
□ izin vermiyorum
Veli Adı Soyadı : …………………………………………………..
İmza
: …………………..……………………………….
Download

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI - Anabilim Eğitim Kurumları