T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
BULAŞICI HASTALIKLAR TAKİP FORMU
Ad-Soyad
:
Görevi
:
Çalıştığı Birim
:
İşe Başlayış Tarihi:
Aşılar
Hepatit B
Tetanoz Difteri
KKK
Su çiçeği
Hepatit A
1. doz
2. doz
3. doz
Anti-Hbs titresi
Tarih
PPD sonucu
PPD(-) ise yılda bir tekrarlanmalıdır.
PPD(+) ise akciğer grafisi çekilmelidir.
AŞI BİLGİLERİ:
Hepatit B aşısı:Tüm sağlık çalışanlarına 0,1 ve 6. aylarda 3 doz yapılır.
Tetanoz Difteri aşısı:Daha önce aşılanma durumu bilinmeyen tüm sağlık çalışanlarına 0,1 ve
7. aylarda 3 doz yapılır.
KKK(Kızamık,Kızamıkçık,Kabakulak) aşısı:Tüm sağlık çalışanlarına bir ay ara ile 2 doz
yapılır.
(Aşı kaydı olanlara ve bağışık oldukları gösterilenlere aşı yapılmasına gerek yoktur.)
Suçiçeği aşısı:Sadece immunyetmezlikli kişilerin yattığı servislerde ve yenidoğan servisinde
çalışan personellere yapılır.Suçiçeği geçirdiğine dair öyküsü olanlara aşı uygulamasına gerek
yoktur.Öyküsü bulunmayan kişilerin aşılama öncesinde antikor düzeylerinin
değerlendirilmesi gereklidir.
Hepatit A aşısı:Sadece fekal materyale maruz kalan ve çocuk, enfeksiyon hastalıkları
servislerinde çalışan sağlık personeli için gereklidir.6 ay ara ile 2 doz uygulanmalıdır.
Aşılama öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
Çalışmaya başladığımda aşılar, PPD ve akciğer grafisi konusunda bilgilendirildim.
Ad-Soyad:
İmza:
Dök. No:ENF.FR.07 Yayın Tarihi:22.01.2014Revizyon Tarihi:05.09.2014 Revizyon No:02Sayfa No:1/1
Download

Bulaşıcı Hastalıklar Takip Formu