MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
TALEP FORMU
ÖĞRENCİ/KURSİYERİN
T.C. KİMLİK NO
ADI VE SOYADI
OKULU
SINIFI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
SELİMİYE İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
kapsamında aşağıda belirtilen derslerden kurslara katılmak İstiyorum
Gereğini arz ederim …/…/20..
Öğrenci/kursiyerin
Öğrenci Velisinin
Adı ve Soyadı, imzası
Adı ve Soyadı, imzası
Seçmek istediğiniz dersin karşısına X işareti
DERSİN ADI
Türkçe (2 Saat)
Matematik (2 Saat)
Kuran-ı Kerim (2 Saat)
İngilizce (2 Saat)
Arapça (2 Saat)
Fen ve Teknoloji (2 Saat)
koyunuz .En Fazla 3 Ders Seçilebilir.
Sayın Velimiz
Okulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilgi eksikliklerini
gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara
hazırlanmalarına destek olmak amacıyla Cumartesi günleri Yetiştirme Kursları
açılacaktır. Velilerimizden herhangi bir ücret talep etmeden açılacak olan
kurslarda, bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır Her bir kurs programına devam edecek
öğrenci sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması
esastır. Öğrenci sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur.
Ön sayfada verilen talep formunda kursa katılmak isteyen öğrencilerimiz istiyorum
seçeneğini daire içine alacaklar ve kurs almak istedikleri ders adını yazacaklardır.
Öğrencilerimiz en az bir, en çok üç dersten yetiştirme kursuna katılabilirler. Seçilecek
her ders iki ders saati olarak okutulacaktır. Öğrenci seçeceği üç ders karşılığında
toplamda altı ders saati ders görecektir. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları
zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz
olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka
bir kursa devam edemez. Kursa katılmak istemeyen öğrencilerimizin formlarını
getirmelerine gerek yoktur.
ÖRNEK KURS PLANI:
DERSLER
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
BAŞLANGIÇ
09:00
09:50
10:40
11:30
12:40
13:30
BİTİŞ
09:40
10:30
11:20
12:10
13:20
14:10
NOT: 01 Mart 2015 Pazar günü saat:11:00’de veli toplantısı yapılacaktır.
Tüm velilerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.
Download

Türkçe (2 Saat) Matematik (2 Saat) Kuran