T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
19.12.2014
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRKLARELİ
Müdürlüğümüzün 2015 yılı Döner Sermaye Komisyonu üye seçimlerinde
………………………………………………… temsilcisi olarak aday olmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasına bilgilerinize arz ederim.
ADI SOYADI :
UNVANI
:
TARİH
:
İMZASI
:
Adres:Yayla Mah.Ord. Prof.Dr.Tevfik Sağlam Cad.No:8
Tel:0(288)214 80 14-0(288)214 80 16 Fax: 214 80 15
Ayrıntılı bilgi için:
Download

Döner Sermaye Komisyonu Aday Dilekçesi