İŞ YERİ
KURUMUN ADI :
BÖLÜM :
STAJYER ÖĞRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(İş yeri yetkilileri tarafından doldurulacak)
İŞ YERİNE UYUM :
ÇALIŞKANLIK :
YETERLİLİK :
KARAR VERME :
İŞ DİSİPLİNİ :
TAKIM ÇALIŞMASINA YATKINLIK :
DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER (VARSA):
(Firma Kaşesi/Mührü)
Tarih
........./........./..................
SORUMLUNUN;
ADI ve SOYADI :
ÜNVANI :
İMZASI :
Download

Staj Defteri Is Yeri Formu (Zarf Icinde Gelecek)